Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bibnet oog en oor op de toekomst 20130530

1,369 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bibnet oog en oor op de toekomst 20130530

 1. 1. (Digitale) muziek in de openbare bibliotheekBib.fm pilot en verder ...
 2. 2. • YouTube• Apple• Spotify• Pirate BayMuziekindustrie 2
 3. 3. YouTube 3
 4. 4. http://www.video2mp3.net/YouTube converters 4
 5. 5. iTunes 5
 6. 6. Spotify 6
 7. 7. 7Spotify clones
 8. 8. 8The Pirate Bay
 9. 9. Music discovery tools 9
 10. 10. 22 Tracks 10
 11. 11. (peak of cd sales)http://www.digitalmusicnews.com/stories/081611thirty (RIAA)11VS cd verkoop 2002
 12. 12. http://www.digitalmusicnews.com/stories/081611thirty (RIAA)12VS cd verkoop 2010
 13. 13. Muziekindustrie in 2011•VS*• cd album sales -5.7%(versus -19% in 2010)• digitale muziek salesgroeien tot 50.3%•België**• digitale muziek salesgroeien tot 15.5%VS cd verkoop 2011 13* Nielsen Soundscan 2011** Belgian Entertainment Association report 2011
 14. 14. 190 Vlaamse bibs 2007 2008 2009 2010 2011Cd collectie 2,1 M 2 M 2,1 M 2 M 2 MCd uitleningen 4,1 M 3,8 M 3,9 M 3,7 M 3,7 MAVM budget 4,9 M 4,4 M 4,4 M 4,2 M 4,5 MBibliotheken cd uitleningen (BIOS) 14wanneer uitleen gratis =gedurende 1 à 2 jaar +50%
 15. 15. Muziekafdeling zal meer onder druk komen te staan 15
 16. 16. • Er is geen digitaalleenrecht > rechten aancommercieel tarief• Het is moeilijk om eenunieke propositie (USP) tevindenDigitale muziek in bibliotheken 16
 17. 17. Germany•Onleihe• download• digitale bibliotheekplatformfor e-books, e-papers, ...• DRM bescherming• heel beperkt aanbodDigitale muziek in bibliotheken > Duitsland 17http://www.onleihe.net/
 18. 18. Digitale muziek in bibliotheken > Duitsland (Onleihe) 18
 19. 19. US•Naxos Music Library• streaming• +1M tracks• focus op klassieke muziek•Freegal Music• Sony Music en indies• lener kan 3 mps per weekdownloaden en ze voor altijdhouden• vrij veel Amerikaansebibliotheken hebben hieropingeschrevenDigitale muziek in bibliotheken > Verenigde Staten 19http://www.naxosmusiclibrary.comhttp://www.libraryideas.com/freegal.html
 20. 20. Digitale muziek in bibliotheken > Verenigde Staten (Naxos) 20
 21. 21. 21Digitale muziek in bibliotheken > Verenigde Staten (Freegal)
 22. 22. Denemarken•Bibzoom.dk• download• redesign in juni 2012• +10 M tracks• Bibzoom shuffle voorAndroid• elke afdeling heeft eenredactioneel stuk• missie in functie vandoelgroepen:• kinderen en jeugd(muziekeducatie)• ouderen (digitale kloof)• immigranten (wereldmuziek)Digitale muziek in bibliotheken > Denemarken 22http://www.bibzoom.dk
 23. 23. Digitale muziek in bibliotheken > Denemarken (Bibzoom) 23
 24. 24. Norway•We will not at the time being establisha digital music service at the publiclibraries ...The reason is that we are notsure whether this will functionas long as the music is easilyand cheaply available throughSpotify and similar services.We are discussing though how we maygive access to music from the archivesthat we are responsible for incooperation among others with theNorwegian Broadcasting Company.Digitale muziek in bibliotheken > Noorwegen 24
 25. 25. Bibliotheken in de Elzas•MusicMe• streaming• +6 M tracks• webradioss• header van lokale bibliotheek•Stats• Strasbourg (270.000 people)• MusicMe gelanceerd in April2012, op 1 maand:• 627 gebruikers• maximum 847 streams/dag• (gebruikers lijken +35 jaar)Digitale muziek in bibliotheken > Frankrijk 25http://strasbourgetcus.mt.musicme.com
 26. 26. Digitale muziek in bibliotheken > Frankrijk (MusicMe) 26
 27. 27. Bib.fm 27
 28. 28. • pilot• streaming muziek in decatalogus• 10u/maand voor lenersna login• digitaliseren collectie• onderzoek subjectievemetadata• onderzoek clearen rechten• onderzoek naargebruikersBib.fm opzet 28
 29. 29. Positief•projectmatige aanpak•conceptuele basis voor Open BibID•aanpak gebruikersonderzoek•stimuleren doorstart CDR•case voor draagvlak voor dedigitale bibliotheek•verkennen business modellen•opvolging digitale muziek•internationale uitstraling (IAML)Geleerde lessen 29Negatief•amper gebruik•weinig krachtige partner•te technologiegedreven•adaptievermogen lokalebibliotheek•technologie en muziekindustriestaat niet stil (Spotify)•geen doelgroep envraagontwikkeling•weinig modulaire valorisatie
 30. 30. Bibnet blijft inzetten op hetcreëren van een rijkezoekomgeving, enverbredende enverdiepende etalages voorhet muziekaanbod van debibliotheek, maar neemteen afwachtende houdingaan wat betreft dedistributie van digitalemuziek door bibliotheken.Visie van Bibnet op digitale muziek in de bib 30
 31. 31. Wat zijn elementen diemeespelen?•doelpubliek en doelstelling zijn teonduidelijk•hoge kostenstructuur•technologie en business modellenblijven in beweging•de meerwaarde die bibliothekenkunnen betekenen in distributiezijn onduidelijk (easy and cheapaccess wordt al vervuld doorcommerciële diensten)•zonder verder onderzoek is ergeen duidelijke reden om fysiekemuziekcollecties drastisch af tebouwenVisie van Bibnet op digitale muziek in de bib 31
 32. 32. Mogelijke acties 2012-20131.implementerenmuziekfragmentenaanbod CDR inbasispakket metacontent2.opvolgen en communicerennieuwe ontwikkelingen binnen enbuiten de bibliotheekwereld3.cijfergegevens verzamelen eninterpreteren (wie gebruikt demuziekafdeling en waarvoor(+ stopzetting DigiLeen indecember 2012 en Bib.fm in2013)Visie van Bibnet op digitale muziek in de bib 32
 33. 33. Muziekfragmenten 33
 34. 34. Conclusies voor digitale collectie? 34Een project voor digitale bibliotheekcollectie heeft kans op slagen als het:1. potentieel een significant aantal gebruikers heeft2. ondersteund wordt door marketing en vraagontwikkeling3. zich dicht bij de identiteit bevindt van de bibliotheek4. een unique selling proposition heeft5. kan geïntegreerd worden in de diensten van de lokale bibliotheek6. een redelijke prijs heeft7. er zoveel mogelijk lokale bibliotheken er zo snel als mogelijk op inschrijven8. een zeer gebruiksvriendelijke interface heeft9. kan evolueren en up to date blijven met nieuwe technologieën en inzichten

×