AUHA-bibliotheekenquête (Sissi Loostermans)

1,013 views

Published on

Published in: Services
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

AUHA-bibliotheekenquête (Sissi Loostermans)

 1. 1. AUHA-bibliotheekenquête 2008-2011 VVBAD 27/05/2014 Sissi Loostermans
 2. 2. AUHA • Associatie universiteit en hogescholen Antwerpen 2-6-2014
 3. 3. AUHA • Universiteit Antwerpen • Plantijnhogeschool • Artesis Hogeschool • Karel de Grote-Hogeschool • Hogere Zeevaartschool 2-6-2014
 4. 4. AUHA-werkgroep bibliotheken • Trudi Noordermeer en Anke Jacobs • Dirk Desaever • Chris Goetschalckx • Sissi Loostermans • Han Jacobs 2-6-2014
 5. 5. Wie? • Alle AUHA-studenten • Alle AUHA-personeelsleden • Externen 2-6-2014
 6. 6. 2008 Instelling Studenten Personeel Totaal UA 12.655 3.511 16.166 HA 6.930 1.293 8.223 HZS 559 75 634 KdG 7.973 933 8.906 Plantijn 3.229 328 3.557 Totaal 31.346 6.140 37.468 2-6-2014
 7. 7. Wanneer? • Drie weken in mei 2008 en 2011 • Wanneer is de beste periode? 2-6-2014
 8. 8. Wat? • Zelf opgestelde vragenlijst • Dezelfde set vragen met enkele aanvullingen en verbeteringen 2-6-2014
 9. 9. Toelating? • Alleen indien er snel aantoonbare verbeteringen voor studenten en personeel zijn 2-6-2014
 10. 10. Rapporten • AUHA-rapport • Instellingsrapporten • Niet zelf schrijven! 2-6-2014
 11. 11. Vergelijken • 1 instelling verschillende jaren • 1 instelling verschillende bibliotheken • Instellingen onderling 2-6-2014
 12. 12. KdG-bibliotheken • 8 bibliotheken • 1 bibliotheek per departement • 2 bibliotheken in DLO en IWT 2-6-2014
 13. 13. Significant verschil 2-6-2014 p-waarde < 0,05 =significant verschil Overzich t significa nte verschill en Gemiddelde score p-waarde Gemiddelde score p-waarde Vragen Student Persone el Personeel vs. student 1 2 3 4 5 1 vs 2 1 vs 3 1 vs 4 1 vs 5 2 vs 3 2 vs 4 2 vs 5 3 vs 4 3 vs 5 4 vs 5 A 1,91 1,87 0,00 1,96 1,87 1,89 1,80 1,92 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 0,00 0,08 0,00 0,31 0,00 B 3,17 2,59 0,00 3,04 3,11 2,91 2,90 3,26 0,07 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,10 0,95 0,00 0,00 C 2,59 3,02 0,00 3,00 2,44 2,37 2,50 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,31 0,18 0,02 0,47 0,08 D 3,30 3,19 0,00 3,33 3,27 3,27 3,02 3,10 0,03 0,03 0,00 0,00 0,96 0,00 0,02 0,00 0,01 0,23
 14. 14. Rapportage • Rapport • Conclusies • Aanbevelingen 2-6-2014
 15. 15. Directie : conclusies • Openingsuren en voorzieningen • De bibliotheekbezoekers zijn tevreden met de openingsuren (met uitzondering van 1 en in mindere mate 2) en met de aansluitingen voor laptops (behalve voor 3). Stille werkplekken en ruimte voor groepswerk worden minder goed beoordeeld, dit laatste vooral bij 4 en 5. • Globaal zien we op gebied van faciliteiten de beste resultaten voor de 6 en 7. Voor elk van de voorzieningen wordt door het personeel een significant positievere beoordeling gegeven ten opzichte van de studenten. Het verschil is het meest uitgesproken voor zitplaatsen en PC's.2-6-2014
 16. 16. Bespreking met bibteam • Vergelijkingstabel • Vooraf criteria vastleggen 2-6-2014
 17. 17. (helemaal) niet akkoord Legende % 0 t/m 9 10 t/m 25 26 t/m 49 50 t/m 100 2-6-2014
 18. 18. 2008 en 2011 vergelijken Infrastructuur 2008 2011 2008 20011 Bib 1 Bib 1 Bib 2 Bib 2 openingsuren 11 8 -3 16 22 6 zitplaatsen 45 33 -12 38 28 -10 PC's 38 29 -11 39 18 -21 laptopaansluitingen 30 25 -5 31 19 -12 fotokopieerapparaten 15 13 -2 36 51 15 printers 22 16 -6 37 51 14 groepswerk 40 27 -13 50 50 0 stille werkplekken 30 23 -7 23 33 10 2-6-2014
 19. 19. Tijd voor actie 2-6-2014 22 27 30 57 68 53 75 53 42 33 57 62 46 68 46 61
 20. 20. Mooi resultaat 2-6-2014 11 8 45 33 38 29 30 25 15 13 22 16 40 27 30 23
 21. 21. IKZ KdG-mediatheken • 1 vertegenwoordiger per departement • Verbeterprojecten per bibliotheek 2-6-2014
 22. 22. Verbeterprojecten • Wat kan je zelf doen? • Waar zijn anderen voor veantwoordelijk? 2-6-2014
 23. 23. 2014 • Derde AUHA-bibliotheekenquête 2-6-2014
 24. 24. 2008-2011-2014 • Trends • Effect integratie • Effect nieuwe bibliotheken 2-6-2014

×