Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

An Dewaele, Veranderingsmanagement: do's and dont's voor archiefteams

2,779 views

Published on

Published in: Career
 • Be the first to comment

An Dewaele, Veranderingsmanagement: do's and dont's voor archiefteams

 1. 1. 1 Kennismaking met veranderingsmanagement An Dewaele VVBAD 5 februari 2016
 2. 2. 2
 3. 3. 3 • Wat is veranderingsmanagement? • Hoe gaan mensen om met verandering? • Hoe kan je een veranderproces begeleiden? • Tips vanuit de veranderpraktijk Wat volgt
 4. 4. 4 • Je - na een drukke ochtendspits - met je kinderen op school aankomt en vaststelt dat het pedagogische studiedag is • Je vertrouwde supermarkt de rekken compleet anders heeft ingericht • … Hoe ga jij om met verandering? Wat voel, zeg of doe jij wanneer
 5. 5. 5 Verandercyclus (aangepaste Kübler Ross curve) Extern - omgevingsgericht Gericht op toekomst Gericht op verleden Intern – gericht op jezelf Ontkenning Betrokkenheid OntdekkingWeerstand
 6. 6. 6 Verandercyclus Wat voelen, zeggen of doen mensen? Ontkenning Betrokkenheid OntdekkingWeerstand Verandering minimaliseren Verdoofd, apathisch Willen het niet weten of zien Doen alsof niks verandert Onverschilligheid Teamwork Tevredenheid Helder doel en plan Zelfvertrouwen In balans zijn Verleden verheerlijken Heftig reageren, ruzie zoeken Verwijten, klagen Zich terugtrekken, onmacht Twijfelen aan zichzelf Ziek worden Alternatieven bedenken Chaos, richtingloos werken Nieuwe kansen zien Onzeker over eigen positie Te veel hooi op vork Nieuwe vaardigheden leren
 7. 7. 7 Verandercyclus Effect van verandermanagement Gericht op toekomst Gericht op verleden Intern – gericht op jezelf Ontkenning Betrokkenheid OntdekkingWeerstand
 8. 8. 8 Meerwaarde veranderings- management • Minder weerstand • Meer openheid • Groter verandervermogen • Sneller aanvaarden • Meer betrokkenheid • Beter effect
 9. 9. 9 Hoe verandering begeleiden? Hoe begin je eraan?
 10. 10. 10 Veranderredenering ontwikkelen Zorg voor een goed verhaal (1) Waarom veranderen? Gaat over de aanleiding voor veranderen. Die speelt zich af in het heden. Wat maakt dat veranderen nodig, wenselijk of zinvol is? Waartoe veranderen? Gaat over het doel, de koers of de richting van de verandering. Dan gaat het over de toekomst. Wat kan worden bereikt of wat wordt nagestreefd? (1) Afgeleid van K. Bennebroek Gravenhorst 2008
 11. 11. 11 Zorg voor een goed verhaal Wat veranderen? Gaat over de wijzigingen die nodig zijn in de organisatie. Die komen tot stand in de tussenliggende periode. Wat moet er gebeuren om de gewenste situatie te bereiken? Voor wie veranderen? Gaat over de mensen die betrokken zijn, over hun beleving van de huidige situatie en hun toekomstige ambities. Wat betekenen de veranderingen voor hen en wie speelt welke rol? Hoe veranderen? Gaat over de aanpak en inrichting van het veranderingsproces. Dan gaat het om het traject van het heden naar de toekomst. Op welke manier vinden sturing en realisatie plaats, in welke tijdspanne en met welke interventies? Veranderredenering ontwikkelen
 12. 12. 12 • Wie is betrokken? • Wat betekent de verandering voor hen? • Hoe staan ze tegenover de verandering? • Hoeveel invloed in de organisatie? • Wat betekent dat voor je veranderaanpak? • …. Stakeholder analyse
 13. 13. 13 • tekst Stakeholder analyse Stakeholder analyse
 14. 14. 14 • tekst Stakeholder analyse Stakeholder analyse
 15. 15. 15 Adoptiesnelheid verandering Adoptiecategorieën van Rogers (1983) Vroege meerderheid Achterblijvers Vernieuwers en early adopters Late meerderheid
 16. 16. 16 Veranderplan opmaken Veranderstrategieën en -interventies
 17. 17. 17 Verandervermogen beïnvloeden Factoren die gedrag beïnvloeden (Theo Poiesz) Motivatie Gelegenheid Capaciteit WILLEN MOGEN KUNNEN
 18. 18. 18 OPRUIMDAGEN – TRASH DAYS Digitaal werken vb. trash days of opruimdagen
 19. 19. 19 • tekst Titel Maak het leuk
 20. 20. 20 XXX Maak verandering zichtbaar - leer van mekaar
 21. 21. 21 Beïnvloed context
 22. 22. 22 Inspelen op verandercyclus Wat doe jij als verandermanager/begeleider? Ontkenning Betrokkenheid OntdekkingWeerstand Duidelijk informeren Facts and figures Tijd geven om te laten doordringen Confronteren Suggesties hoe mee omgaan Investeer in teambuilding Bevestigen Stel lange termijn doelen Vooruit kijken Luisteren Open het gesprek aangaan Herkennen en erkennen Gevoelens niet negeren Niet in verdediging gaan Visie en planningsessies Prioriteiten stellen Training en coaching Korte termijndoelen stellen Proceszekerheid bieden
 23. 23. 23 • tekst Titel Tip 1. Zorg voor een doordacht veranderverhaal
 24. 24. 24 Titel Als je een schip wil bouwen, beveel de mensen dan niet om hout te verzamelen, verdeel het werk niet voor hen, geef geen orders. Nee, leer hen te verlangen naar de onmetelijke uitgestrektheid van de zee. (A. de Saint-Exupéry) Tip 2. Inhoud zorgt voor betrokkenheid
 25. 25. 25 • tekst Titel Tip 3. Zet ‘leiders’ in die de richting van de verandering uitdragen
 26. 26. 26 Titel Tip 4. Begin ermee en maak (kleine) stappen vooruit zichtbaar
 27. 27. 27 • tekst Titel Tip 5. Doe het samen
 28. 28. 28 • tekst Titel Tip 6. Laat los wat kan en hou vast wat moet En hou vol!
 29. 29. 29

×