Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6 Lietaer

2,382 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

6 Lietaer

 1. 1. Goed gegeven! Schenkingen aan bibliotheken Mieke LIETAER Erfgoedbibliotheken Vlaanderen Erfgoedbibliotheken Vlaanderen
 2. 2. Erfgoedbibliotheken Vlaanderen <ul><li>Project ‘Overlegplatform Erfgoedbibliotheken Vlaanderen’ ingediend op het archiefdecreet </li></ul><ul><ul><li>Looptijd: april 2005 - september 2007 </li></ul></ul><ul><ul><li>Belangrijkste realisaties van het Overlegplatform </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Studienamiddag Boekenbeurs 2005 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Themanummer Bibliotheek- en archiefgids (81:6, 2005) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(Web)tentoonstelling Het dagelijks boek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Repertorium van bewaarcollecties in bibliotheken (Vlabidoc) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Armarium: publicaties voor erfgoedbibliotheken </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Wat nu? Nieuw Cultureel-Erfgoeddecreet </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>De Erfgoedbibliotheek Vlaanderen = een samenwerkingsverband tussen zes grote bibliotheken. </li></ul></ul></ul>
 3. 3. Pagina van de webtentoonstelling Het dagelijks boek
 4. 4. Voorbeeld van een collectie- beschrijving in Vlabidoc
 5. 5. Armarium 1 <ul><li>Armarium. Publicaties voor erfgoedbibliotheken , deel 1 </li></ul><ul><li>Handleiding voor de Short Title Catalogus Vlaanderen </li></ul><ul><li>€ 10 </li></ul><ul><li>via STCV (UA) of SBA </li></ul>
 6. 6. Armarium 2
 7. 7. Waarom een handleiding over schenkingen? (1) <ul><ul><li>Schenkingen in elke bibliotheek </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Frequentie verschilt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diverse vormen en hoedanigheden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Laag percentage opname (ca. 25%) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Omgaan met schenkers </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diverse types schenkers </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tactvol weigeren is moeilijk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(On)rechtstreekse vragen naar waardebepalingen </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Waarom een handleiding over schenkingen? (2) <ul><ul><li>Een gekregen boek is nog geen gratis boek </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Schenkingsproces is arbeidsintensief </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opslagcapaciteit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lage verwerkingsprioriteit </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Juridische aspecten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Climate of caution? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Andere erfgenamen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inzicht van vrijgevigheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kennis van de legale mogelijkheden </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Hoe de negatieve aspecten van schenkingen beperken? (1) <ul><li>Sleutel = planning </li></ul>Collectiebeleidsplan Schenkingenbeleid Intern luik Personeel Extern luik Gebruiker Sjabloondocumenten Brochure of webpagina
 10. 10. Hoe de negatieve aspecten van schenkingen beperken? (2) <ul><li>Essentiële elementen in een schenkingsverklaring </li></ul><ul><li>Clausule dat de bibliotheek vrij mag beschikken over schenkingen </li></ul><ul><li>Verklaring dat de gift conform moet zijn aan het profiel van de collectieontwikkeling </li></ul><ul><li>Criteria voor opname/weigering, zowel inhoudelijk als materiaaltechnisch </li></ul><ul><li>Houding van de bibliotheek tegenover waardebepalingen </li></ul>
 11. 11. Hoe de negatieve aspecten van schenkingen beperken? (3) <ul><li>Interne handleiding </li></ul><ul><li>Wie is waarvoor verantwoordelijk </li></ul><ul><li>Criteria waaraan een schenking moet voldoen bij opname </li></ul><ul><li>Criteria voor weigering, zowel inhoudelijk als materiaaltechnisch </li></ul><ul><li>Bedankingsprocedure (afhankelijk van de grootte/waarde van de collectie?) </li></ul><ul><li>De weg van het niet-opgenomen materiaal (ruilovereenkomsten) </li></ul><ul><li>Doorverwijssysteem voor onbruikbare schenkingen en waarderingsvragen </li></ul>
 12. 12. Hoe de negatieve aspecten van schenkingen beperken? (4) <ul><li>Externe informatie </li></ul><ul><ul><li>Minimale versie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beschikkingsrecht van de bibliotheek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ruil en verkoop van doubletten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Praktische informatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Maximale versie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Collectieprofiel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Types schenkingen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aanvaardbare restricties </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geschiedenis en langetermijnvisie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Belangrijke schenkingen uit het verleden </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Hoe de negatieve aspecten van schenkingen beperken? (5) <ul><ul><li>Gericht aantrekken van schenkingen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Passief : tentoonstellingen, rondleidingen,… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Actief : samenwerkingsovereenkomsten, vriendschappelijke contacten, vriendenkring, brochure,… </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Organisatie en personeel </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Onderdeel van departement collectievorming </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zelfstandig werkende afdeling (+ ruildienst) </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Hoe de negatieve aspecten van schenkingen beperken? (6) <ul><ul><li>Nog enkele tips </li></ul></ul><ul><ul><li>Achtergrondinfo </li></ul></ul><ul><ul><li>Selectie bij de schenker thuis </li></ul></ul><ul><ul><li>Omzichtige overbrenging </li></ul></ul><ul><ul><li>Overname van de catalogus </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitale camera </li></ul></ul>
 15. 15. Overzicht hoofdstukken <ul><li>Schenking </li></ul><ul><ul><li>Handgift </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eenvoudige handgift </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Schenking met onderhandse overeenkomst </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Schenking via notariële akte </li></ul></ul><ul><li>Legaat </li></ul><ul><ul><li>Legaat </li></ul></ul><ul><ul><li>Duo-legaat </li></ul></ul><ul><li>Bruikleen </li></ul>
 16. 16. Voorbeeld: de eenvoudige handgift (1) <ul><ul><ul><li>Rechtsgeldig door de loutere overhandiging </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bruikbaar voor alle roerende goederen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De waarde is niet geplafonneerd </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> Aanbevelingen in de gids </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De handgift wel documenteren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Toch grenzen stellen aan de waarde van het geschonken goed </li></ul></ul></ul>
 17. 17. Voorbeeld: de handgift (2) <ul><ul><li>Hoe documenteren? Door een briefwisseling </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bevestigingsbrief van de schenker </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bedankingsbrief van de bibliothecaris </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Waarom? </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Betwisting voorkomen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Gedateerde en gesigneerde documenten (bewijskracht) </li></ul></ul></ul></ul>
 18. 18. Actualiteit (1) <ul><li>Bibliotheek erft 600.000 euro van vrouw uit Geraardsbergen (9/12/2006) </li></ul><ul><li>Ieper De openbare bibliotheek van Ieper heeft haar kerstgeschenk al gekregen. Een vrouw uit Geraardsbergen die in oktober is overleden, heeft bij testament beslist om haar nalatenschap aan de stad Ieper te schenken. Het gaat om een legaat van 600.000 euro, dat volledig aan boeken moet worden besteed . </li></ul>
 19. 19. Actualiteit (2) <ul><li>15-01-2008 JT;Filantropen schenken vaker geld weg voor ze overlijden </li></ul><ul><li>VERENIGDE STATEN In de Verenigde Staten hebben levende filantropen vorig jaar voor het eerst meer geld uitgegeven aan goede doelen dan overledenen via hun stichtingen. …Universiteiten, musea, bibliotheken en private stichtingen kregen de grootste giften. </li></ul>
 20. 20. Actualiteit (3) <ul><li>22-01-2008 Moderne weldoener schenkt niet meer aan Kerk </li></ul><ul><li>Bijna alle hulporganisaties noteerden in 2007 een stijging van het aantal legaten. Die schenkingen gaan ten koste van de erfenissen die vroeger aan de kerkfabrieken werden nagelaten. </li></ul><ul><li>(23/01/2008) Ruim één miljoen euro voor Stichting tegen Kanker door kunstschenking </li></ul>

×