Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5 minuten gekte—Iris Steen

103 views

Published on

Informatie aan Zee 2019

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

5 minuten gekte—Iris Steen

 1. 1. zet Leuven op de kaart als bezielde, dynamische en innovatieve erfgoedstad
 2. 2. SAMEN STERK Erfgoedlabo Leuven is het netwerk waarin de professionele culturele erfgoedactoren in Leuven in dialoog met de brede erfgoedsector hun krachten bundelen, met elkaar informatie en kennis delen, overleggen en samenwerken
 3. 3. WIE KU Leuven Bibliotheken Bijzondere Collecties KU Leuven Universiteitsarchief Kunstpatrimonium Wetenschappelijke Collecties KU Leuven Maurits Sabbebiblotheek KADOC-KU Leuven Centrum Agrarische Geschiedenis Stad Leuven Stadsarchief Stad Leuven Erfgoedcel Museum M Rijksarchief Leuven Parcum/CRKC Cultureel Erfgoed Annuntiaten Heverlee Erfgoedsite Abdij van Park
 4. 4. WAT • Collecties fysiek en virtueel samenbrengen – Bouw van een nieuw gezamenlijk erfgoeddepot – Digitale hub: ontsluiting van de collecties van de partners binnen het Erfgoedlabo op een gemeenschappelijk portaal • voor het brede publiek toegankelijk • Publicatie als open data • Verrijking met interne data (de Leuvense collecties) en externe databanken • Basis voor digitaal depotbeheerssysteem
 5. 5. WAT • Expertise vergroten en delen – Studiedagen Erfgoed en 4 elementen – 22 november 2019 – water – Mei 2020 – lucht – November 2020 – aarde – Mei 2021 – vuur ©Stadsarchief Leuven
 6. 6. WAT • Afstemmen en communiceren – Erfgoeddag – Stadsfestival
 7. 7. WAT • Innoveren en experimenteren – Gezamenlijke collectiewaardering – Leuven Collectie(f)
 8. 8. HOE Atelier programmeren en presenteren Atelier vorming en opleiding Nog niet geactiveerd Atelier collectiebeleid Digitaal atelier Atelier behouden en borgen Erfgoedlabo Werkgroep 4 elementen Werkgroep transit en zwerfgoedErfgoeddag Kerngroep depot Stadsfestival Project digitale hub Werkgroep collectiebeleid Project Leuven Collectie(f) Kerngroep E13
 9. 9. www.erfgoedlabo.be

×