Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4 Van Wonterghem

1,620 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4 Van Wonterghem

 1. 1. Samen werken & samenwerken: Professionalisering van de bibliothecaire informatievoorziening door consortiumvorming Kaat Van Wonterghem – Coördinator VOWB/Elektron vzw 26 februari 2008 OKBV-studiedag ACQUISITIE KMSK Antwerpen
 2. 2. Overzicht - Consortiumwerking: VOWB vzw & Elektron vzw - Allianties met museumbibliotheken - OKBV/VOWB initiatieven - Toekomstperspectieven 26 februari 2008 OKBV-studiedag KMSK Antwerpen
 3. 3. Consortiumvorming en -werking - Wat? - Ruime definitie - In bibliotheeksfeer doorgaans tbv acquisitie met nodige pro en cons - Gevolgen archivering van e-erfgoed - Communicatie noodzakelijk 26 februari 2008 OKBV-studiedag KMSK Antwerpen
 4. 4. Waarom consortia? - Noodzaak tot samenwerken & op te treden tegen zgn. serials crisis - Professionalisering - Financiële voordelen voor alle partners - in kostprijs van de bronnen (stabielere prijszettingen, meerjarencontracten) - in bundeling expertise op niveau bedingen goede licentievoorwaarden (off-campus, toelating IBL, walk-in users …) - in bundeling expertise op niveau vergelijken bronnen, gebruiksstats en onderhandelen 26 februari 2008 OKBV-studiedag KMSK Antwerpen
 5. 5. Types consortia > steeds complexer - Ad-hoc consortium tijdelijk extraatje bvb. in geval budgetoverschot ($ en £) - VOWB-BICfB (nationaal) - VOWB-UKB (Benelux) - VOWB en/of Elektron consortia - Combinatie(s) - Knowledge Exchange (Deff, DFG, JISC, SURF) 26 februari 2008 OKBV-studiedag KMSK Antwerpen
 6. 6. In Vlaanderen: VOWB – Elektron - VOWB vzw: mantelcontract ontstaat centraal met disparaat geheel van leden die instappen (Van Dale, Mediargus, Zentralblatt Math, OUP) - Elektron vzw: overkoepelend en streven naar nationale contracten (veelal big deals) 26 februari 2008 OKBV-studiedag KMSK Antwerpen
 7. 7. Types licenties -Normatieve (zgn FTE licentie): jaarlijkse licentiekost = bedrag te vermenigvuldigen met tot. aantal bij instelling ingeschreven studenten en/of medewerkers -Vaste licentie: vast(gesteld) bedrag -Beperkte licentie(zgn gebruikerslicentie): jaarlijkse licentiekost = bedrag te vermenigvuldigen met tot. aantal gebruikers van een beperkte groep 26 februari 2008 OKBV-studiedag KMSK Antwerpen
 8. 8. Alles-of-niets licenties PRO - Relatief ‘kleine’ meerprijs - Beantwoordt aan behoefte - Vaste prijsstijging in geval meerjarendeal CONTRA - Opgedrongen acquisitie - Pakketten met overaanbod - Echt goedkoper? 26 februari 2008 OKBV-studiedag KMSK Antwerpen
 9. 9. Marktevolutie in bib-bedrijf - Van aanbod- (bestaande collectie) naar vraagzijde (behoefte eindgebruiker): bibliotheek reikt service aan, geen product - Van P > E-only: niet per sé zo in België - Clearing rechten wordt complexer – zeker in kunstwetenschappen - e-books: invulling nood? 26 februari 2008 OKBV-studiedag KMSK Antwerpen
 10. 10. Allianties met museumbibliotheken (1) - Nieuw fenomeen? Eind ’90 - kleinere entiteiten - in verzadigde markt toch partner - andere geldstroom - Nood in deze doelgroep? Ja 26 februari 2008 OKBV-studiedag KMSK Antwerpen
 11. 11. Allianties met museumbibliotheken (2) Aanpak buitenland: vbn. - UKB (Nl) - AKMB (Dl) - CBUC (Sp) - BIBSAM (Zw) 26 februari 2008 OKBV-studiedag KMSK Antwerpen
 12. 12. Allianties met museumbibliotheken (3) - C riteria (deel fondsen van regering, aanwezigheid publieke bibliotheek, bereid tot IBL in consortium, deelname in stats) opdat museum deel van consortium - In BIBSAM enkele musea (content meestal STM gericht) bij de groep - Relevante prijszetting is moeilijk (zowel intern – staf – als extern – naar uitgever) 26 februari 2008 OKBV-studiedag KMSK Antwerpen
 13. 13. Allianties met museumbibliotheken (4) In Vlaanderen - Cageweb - VOWB-Elektron: Grove Art - VOWB & OKBV 26 februari 2008 OKBV-studiedag KMSK Antwerpen
 14. 14. OKBV/VOWB initiatieven >>2004 - US Art museums & policy for digital resources: onderzoek io Mellon Foundation - OKBV enquête - OKBV/VOWB gesprekken >> 2005 - Interne overeenkomst - bezwaren; toch integratie nieuwe partners 26 februari 2008 OKBV-studiedag KMSK Antwerpen
 15. 15. >> 2007 - Lidmaatschap van VKC bij VOWB - Statutair probleem blijft voor ‘losse’, kleine partners >> 2008 - Onderhandelingen ten behoeve musea voor ARTstor, ABM, Avery Index e.a. 26 februari 2008 OKBV-studiedag KMSK Antwerpen
 16. 16. Toekomstperspectieven - Intersectoraal blijven: AMICO - Via VOWB: VKC … - Via Elektron: ruimer aanbod α -wetensch - Via UKB of KE - … 26 februari 2008 OKBV-studiedag KMSK Antwerpen
 17. 17. Tenslotte - Onwikkeling van een soort/groep in sterke mate afhankelijk van capaciteit tot samenwerken - (Kunst)bibliotheken zijn hierop geen uitzondering - Paradigmatisch voorbeeld 26 februari 2008 OKBV-studiedag KMSK Antwerpen
 18. 18. Samen werken & samenwerken - Consortiumorganisatie - Samen werken: gezamenlijk gebruik professionele bronnen/diensten maar ook technologie - Samenwerken: opzetten mechanismen van sociale intelligentie 26 februari 2008 OKBV-studiedag KMSK Antwerpen
 19. 19. - VRAGEN? [email_address] 26 februari 2008 OKBV-studiedag KMSK Antwerpen

×