Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20070914 Callewaert Rosemie

3,109 views

Published on

FRBR: een praktijkvoorbeeld

Published in: Education, Lifestyle
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

20070914 Callewaert Rosemie

 1. 1. FRBR : een praktijkvoorbeeld Rosemie Callewaert Projectmanager catalogusbeheer ~ VCOB
 2. 2. Context Open Vlacc
 3. 3. Van Vlacc naar Open Vlacc <ul><li>°2006 Open Vlacc </li></ul><ul><ul><li>Vernieuwingsprojecten rond de VLA amse C entrale C atalogus (°1987) </li></ul></ul><ul><ul><li>Centrale catalografie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Collecties ex-cob’s </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Collectie Centrale Discotheek Rotterdam </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>precatalografie uitgeversaankondigingen VLABIN-VBC </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Achtergrondbestand titelbeschrijvingen voor Openbare Bibliotheken </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>voor Provinciale BibliotheekSystemen (PBS) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>voor de lokale catalogi (niet aangesloten op PBS) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>IBL op Vlaams niveau </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitale Bibliotheek Vlaanderen / Bibliotheek.be </li></ul></ul>
 4. 4. Open Vlacc projectrealisaties <ul><li>April 2006 </li></ul><ul><ul><li>aankoop bronbestand muziek : catalogusdata Centrale Discotheek Rotterdam </li></ul></ul><ul><ul><li>gebruiksklaar maken bronbestand muziek voor laden naar invoersysteem </li></ul></ul><ul><li>September 2006 </li></ul><ul><ul><li>Bibnet wordt Bibliotheek.be </li></ul></ul><ul><ul><li>Open Vlacc data doorzoekbaar met Aquabrowser zoek- en indexeeromgeving </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alles </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>muziek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>jeugd </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>webwijzer </li></ul></ul></ul><ul><li>September 2007 </li></ul><ul><ul><li>vervanging Vlacc-invoersysteem van Dobis/Libis naar Aleph </li></ul></ul><ul><ul><li>opleidingen Vlacc-invoerders </li></ul></ul>
 5. 5. Open Vlacc - invoersysteem
 6. 6. Open Vlacc - digitale bibliotheek www.bibliotheek.be
 7. 7. Dataverrijking invoersysteem  digitale bibliotheek <ul><li>koppeling Open Vlacc met bezit Vlacc-invoerders </li></ul><ul><ul><li>Openbare Bibliotheek Antwerpen </li></ul></ul><ul><ul><li>Openbare Bibliotheek Brugge </li></ul></ul><ul><ul><li>Openbare Bibliotheek Gent </li></ul></ul><ul><ul><li>Provinciale Bibliotheek Hasselt </li></ul></ul><ul><ul><li>Openbare Bibliotheek Leuven </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek </li></ul></ul><ul><li>Authority-records </li></ul><ul><ul><li>verwijzingsstructuren in woordenwolk en zoekvraagverrijking </li></ul></ul><ul><ul><li>invoerpartners Open Vlacc </li></ul></ul><ul><li>Leentips </li></ul><ul><ul><li>VCOB/Openbare Bibliotheken Gebruikersonderzoek 2004 </li></ul></ul><ul><li>Samenvattingen, aanschafinformatie, covers, … </li></ul><ul><ul><li>VLABIN/VBC, NBD|Biblion, CDR, Boek.be, internetgebruikers, … </li></ul></ul><ul><li>FRBR-sleutel </li></ul><ul><ul><li>VCOB/Medialab </li></ul></ul>
 8. 8. Wat is FRBR? In het kort, in het lang en in de praktijk
 9. 9. FRBR in het kort <ul><li>F unctional R equirments for B ibliographic R ecords </li></ul><ul><ul><li>… e ntiteiten-relatiemodel voor het bibliografisch universum </li></ul></ul><ul><ul><li>onafhankelijk van catalogiseerregels en systeemimplementatie… </li></ul></ul><ul><li>voorstel voor een (inter)nationaal catalogiseerniveau alle materialen </li></ul><ul><li>normen voor eindgebruikers van bibliografische records </li></ul><ul><li> functionaliteit </li></ul><ul><li>1) opbouwen van bibliografische data </li></ul><ul><li>2) gebruiken van bibliografische data </li></ul>
 10. 10. FRBR in het lang
 11. 11. FRBR in de praktijk <ul><li>Ik wil De ontdekking van de hemel van Harry Mulisch lezen </li></ul><ul><ul><li>in welke taal? </li></ul></ul><ul><ul><li>boek, luisterboek, groteletter? </li></ul></ul><ul><ul><li>een bepaalde editie? </li></ul></ul><ul><li>Ik wil luisteren naar het Stabat Mater van Antonio Vivaldi </li></ul><ul><ul><li>door wie uitgevoerd? </li></ul></ul><ul><ul><li>een bepaalde opname? </li></ul></ul><ul><li>… en ik ga zoeken in een bibliotheekcatalogus waar ik deze “werken” kan verkrijgen … </li></ul>
 12. 12. Vertaling zoekvraag naar FRBR De ontdekking van de hemel van Harry Mulisch Engelse vertaling door Paul Vincent Editie uit 1996 uitgegeven bij Viking Exemplaar in de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek Stabat Mater van Antonio Vivaldi Uitgevoerd door Ensemble 415 met o.a. Andreas Sholl Opgenomen in 1995 Exemplaar in de Openbare Bibliotheek Leuven werk expressie manifestatie manifestatie item expressie werk item
 13. 13. Wat is een werk? editie 1992 editie 2006 Franse vertaling Duitse vertaling Filmbewerking expressies werk¹ werk² e¹ e² e³ e¹ manifestaties m¹ m 3 m 2 m 4 m 5
 14. 14. FRBR-idee is niet nieuw <ul><li>Sir Anthony Panizzi , Keeper of the Printed Books at the British Museum, introduced a set of 91 rules to catalog the print collections of the museum ( 1839 ). Sir Anthony believed that patrons should be able to find a particular work by looking in the catalog, that all of an author's works should be retrievable, and that all editions of a work should be assembled together . </li></ul><ul><li>In other ways, FRBR extends upon past practice to take advantage fully of the capabilities of digital technology to associate bibliographic records in ways a card catalog cannot </li></ul><ul><li>Linda Gonzalez in netConnect, 15 april 2005 </li></ul>
 15. 15. FRBR in zoekomgeving Aquabrowser ~ Open Vlacc
 16. 16. Vertaling FRBR naar zoekomgeving
 17. 17. Groepering op de resultatenlijst <ul><li>De resultatenlijst wordt afgeroomd op werkniveau </li></ul>
 18. 18. Samenspel met verfijningen
 19. 19. Samenspel met relevantiesortering
 20. 20. FRBR en facetten <ul><li>Samenspel groepering én facetten </li></ul><ul><ul><li>facetten: “attributen” in frbr-terminologie </li></ul></ul><ul><ul><li>work + facets = expressions expressions = manifestations + tags (Bradley P. Allen) </li></ul></ul><ul><li>Dynamische groepering </li></ul><ul><ul><li>groepering afhankelijk van zoekvraag </li></ul></ul><ul><ul><li>groepering beweegt mee na verfijnen </li></ul></ul><ul><ul><li>getrapte navigatie is geen exact gegeven </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>gebruiker kan zelf 2 de niveau bepalen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>alle verfijningsopties worden onmiddellijk weergegeven </li></ul></ul></ul>
 21. 21. Wat is de groepeersleutel voor een werk in Open Vlacc?
 22. 22. Werksleutel in MARC21 record <ul><li>Hiërarchisch bepaald op basis van aanwezigheid </li></ul><ul><ul><ul><li>130 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Uniforme titel anonieme werken </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li><frbr_key>Beatrijs</frbr_key> </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>240 + 100$a/110$a </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>uniforme titel + uniforme naamingang hoofdauteur excl. kwalificaties </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li><frbr_key>StabatMaterRV621Vivaldi,Antonio</frbr_key> </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>534$a + 100$a/110$a </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Oorspronkelijke titel + uniforme naamingang hoofdauteur excl. kwalificaties </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>bij werken in vertaling </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li><frbr_key>DeontdekkingvandehemelMulisch,Harry</frbr_key> </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>245$a$n$p-100$a/110$a </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>publicatietitel excl. ondertitel + uniforme naamingang hoofdauteur </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>bij werken in de oorspronkelijke taal, zonder uniforme titel </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li><frbr_key>DeontdekkingvandehemelMulisch,Harry</frbr_key> </li></ul></ul></ul></ul>
 23. 23. Metadataverrijking werksleutel
 24. 24. Metadataverrijking frbr-link <ul><li>Informatie OVER het werk </li></ul>
 25. 25. FRBR-toepassingen
 26. 26. Werksleutel is begin van meer <ul><li>… opent een wereld van mogelijkheden </li></ul><ul><ul><li>informatie door groepeersleutel </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>verhoudingen werken, expressies, manifestaties en items </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>top 10 meest uitgegeven/uitgevoerde werken </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>xISBN </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>clustering manifestaties op werkniveau delen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>relevantiesortering </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>werk met vele edities/uitvoeringen komt hoger in zoekresultaat </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>dataverrijking op alle FRBR-niveaus </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>contentverrijking op werk-, expressie- of manifestatieniveau </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>gebruikersactiviteiten op alle FRBR-niveaus </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>reservervatie op werk-, expressie of manifestatieniveau </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>folksonomy op werk-, expressie- of manifestatieniveau </li></ul></ul></ul><ul><li>… </li></ul>
 27. 27. Informatie door groepeersleutel
 28. 28. Open Vlacc in cijfers <ul><li>Aantal manifestaties </li></ul><ul><ul><li>Vlacc: 690.000 </li></ul></ul><ul><ul><li>CDR-bronbestand muziek: 270.000 </li></ul></ul><ul><li>Open Vlacc: 960.000 manifestaties </li></ul><ul><li>Aantal werken </li></ul><ul><ul><li>Vlacc: 473.013 werken </li></ul></ul><ul><ul><li>CDR-bronbestand muziek: 3.133.093 werken </li></ul></ul><ul><ul><li>Open Vlacc: 3.606.106 werken </li></ul></ul>
 29. 29. Werken in Open Vlacc
 30. 30. Top 10 klassieke muziekwerken <ul><li>Symfonie nr. 5 / Ludwig Van Beethoven (210 “uitvoeringen”) </li></ul><ul><li>Symfonie nr. 3 / Ludwig Van Beethoven (190 “uitvoeringen”) </li></ul><ul><li>Symfonie nr. 7 / Ludwig Van Beethoven (175 “uitvoeringen”) </li></ul><ul><li>Symfonie nr. 4 / Ludwig Van Beethoven (174 “uitvoeringen”) </li></ul><ul><li>Symfonie nr. 40 / W.A. Mozart (162 “uitvoeringen”) </li></ul><ul><li>Symfonie nr. 6 / Ludwig Van Beethoven (161 “uitvoeringen”) </li></ul><ul><li>Symfonie nr. 1 / Johannes Brahms (155 “uitvoeringen”) </li></ul><ul><li>Symfonie nr. 7 / Franz Schubert (153 “uitvoeringen”) </li></ul><ul><li>Symfonie nr. 41 / W.A. Mozart (143 “uitvoeringen”) </li></ul><ul><li>Symfonie nr. 6 / P.I. Tsjaikovski (140 “uitvoeringen”) </li></ul>
 31. 31. Top 10 fictie <ul><ul><li>Wuthering Heights / Emily Brontë (63 “edities”) </li></ul></ul><ul><ul><li>Jane Eyre / Charlotte Brontë (59 “edities”) </li></ul></ul><ul><ul><li>Oliver Twist / Charles Dickens (53 “edities”) </li></ul></ul><ul><ul><li>Le petit prince / Antoine De Saint Exupry (49 “edities”) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pride and prejudice / Jane Austen (46 “edities”) </li></ul></ul><ul><ul><li>Animal farm / George Orwell (44 “edities”) </li></ul></ul><ul><ul><li>Emma / Jane Austen (39 “edities”) </li></ul></ul><ul><ul><li>Brave new world / Aldous Huxley (38 “edities”) </li></ul></ul><ul><ul><li>Het achterhuis / Anne Frank (34 “edities”) Of mice and men / John Steinbeck (34 “edities”) Robinson Crusoë / Daniël Defou (34 “edities”) </li></ul></ul><ul><ul><li>Alice’s adventures in Wonderland / Lewis Carroll (33 “edities”) </li></ul></ul>
 32. 32. Relevantiesortering én groepering
 33. 33. xISBN Open Vlacc <ul><li>openvlaccISBN = werkcluster lijst ISBN’s en vlaccnr’s van alle edities van een werk in Open Vlacc </li></ul><ul><li>De ontdekking van de hemel / Harry Mulisch </li></ul>
 34. 34. xISBN worldcat en Google books
 35. 35. xISBN librarything <ul><li>thingISBN </li></ul><ul><li>http://www.librarything.com/api/thingISBN/0811201880 </li></ul>
 36. 36. xISBN Aquabrowser internationaal <ul><li>tags worden verdeeld naar alle manifestaties </li></ul><ul><li>werkgroepering delen </li></ul><ul><li>usertags LibraryThing integreren met catalogusdata </li></ul><ul><li>gabl:144115271402193409 </li></ul>
 37. 37. Dataverrijking op werkniveau
 38. 38. Van frbriseren tot frbrcatalogiseren
 39. 39. Edities en uitvoeringen catalogiseren
 40. 40. Nieuwe editie beschrijven
 41. 41. Is FRBR een standaard?
 42. 42. Welke standaard is het dan? <ul><li>Metadata standaarden </li></ul><ul><ul><li>Data structure (structuur) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>MARC, Dublin Core, … </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Data content standaarden (waarden binnen structuur) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Invoerinstructies, notatieformaten (datum, uur, schaal, …) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Data value standaarden (inhoud van de waarden) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thesuari, trefwoordenlijsten, … </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Data display (tonen van structuur en inhoud) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ISBD, citation formats ( MLA, APA, Chicato/Turabian, …) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Information interchange (uitwisselen van inhoud a.d.h.v. structuur) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Unicode, ascii, z39.50, xml, iso2709, … </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Standaarden en protocollen voor gegevensuitwisseling </li></ul></ul></ul><ul><li>Usability standaarden </li></ul><ul><ul><li>Gebruik van software </li></ul></ul><ul><ul><li>Interface-design </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebruik van data </li></ul></ul>

×