Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20070913 Brouwers Simons

1,351 views

Published on

De spilfunctie van Xplora binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20070913 Brouwers Simons

 1. 1. De spilfunctie van Xplora binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool Rien Brouwers en Ellen Simons Leer- en Innovatiecentrum
 2. 2. Inhoud <ul><li>Context van Avans Hogeschool </li></ul><ul><li>Ontwikkelingen in het onderwijs </li></ul><ul><li>Gevolgen voor de mediatheek </li></ul><ul><li>Van mediatheek naar Xplora </li></ul><ul><ul><li>Organisatorische consequenties </li></ul></ul><ul><ul><li>Huisvesting </li></ul></ul><ul><ul><li>Cultuuromslag </li></ul></ul><ul><li>Resultaten gebruikersonderzoek </li></ul><ul><li>Conclusies </li></ul>
 3. 3. Avans Hogeschool <ul><li>3 locaties: Breda, Tilburg, ‘s Hertogenbosch </li></ul><ul><li>60 bachelor programma’s in economie, techniek, ict, sociale studies, gezondheidszorg, educatie en kunst </li></ul><ul><li>7 master programma's in economie, gezondheidszorg en kunst </li></ul><ul><li>19.000 studenten </li></ul><ul><li>19 academies </li></ul><ul><li>3 ondersteunende diensten </li></ul><ul><li>Leer- en Innovatiecentrum </li></ul><ul><li>1.800 medewerkers </li></ul>
 4. 4. Van traditioneel onderwijs…. <ul><li>Docent centraal </li></ul><ul><li>Cursussen gebaseerd op de </li></ul><ul><li>inhoudsopgave van een of </li></ul><ul><li>twee studieboeken </li></ul><ul><li>Rol van de mediatheek is </li></ul><ul><li>niet benoemd </li></ul><ul><li>Docent voelt zich niet </li></ul><ul><li>verantwoordelijk voor de </li></ul><ul><li>kwaliteit van de collectievorming </li></ul><ul><li>Leeractiviteiten van de student zijn vaak beperkt tot de voorgeschreven literatuur </li></ul>
 5. 5. … naar modern onderwijs <ul><li>De student centraal </li></ul><ul><li>Verandering van passief naar actief </li></ul><ul><li>leren (probleemgestuurd leren, </li></ul><ul><li>projectonderwijs) </li></ul><ul><li>Cursusinhoud gebaseerd op </li></ul><ul><li>leerdoelen/competenties </li></ul><ul><li>Studenten kiezen hun eigen </li></ul><ul><li>leermiddelen </li></ul><ul><li>Voorbereiden van studenten op een continu veranderende professionele omgeving waarin vele informatiebronnen beschikbaar zijn die variëren in kwaliteit </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Leren doe je mét anderen en ván anderen, samen en individueel. </li></ul><ul><li>Leren is een actief proces van brengen en halen </li></ul><ul><li>Leren is bewust worden, leren is betekenis geven aan wat je meemaakt </li></ul><ul><li>De omgeving cre ëert de mogelijkheden tot leren </li></ul><ul><li>De leeromgeving zorgt ervoor dat studenten binding voelen met Avans </li></ul><ul><li>Door kennis competent </li></ul>
 7. 7. Onderwijs en mediatheek: twee belangrijke invloeden <ul><li>Invloed van de leeromgeving </li></ul><ul><li>Rol van kennis </li></ul>
 8. 8. De invloed van de leeromgeving <ul><li>“ We know that space can have a significant impact on teaching and learning. Exactly how we bring together space, technology, and pedagogy will continue to evolve.” </li></ul><ul><li>Diane G. Oblinger, Space as a change agent, in Learning Spaces, Educause, 2006 </li></ul><ul><li>“ Spaces are themselves agents for change.” </li></ul><ul><li>“ Changed spaces will change practice.” </li></ul><ul><li>JISC, Designing Spaces for Effective Learning: A guide to 21st century learning space design, 2006 </li></ul>
 9. 9. Invloed van de rol van kennis
 10. 10. Learning vs. learning environment Formal learning Informal learning Controllable space Uncontrollable space lectures job learning centre learning centre social spaces work placement work placement LIC, 2007 elo social (virtual) communities room (at home)
 11. 11. Van mediatheek naar leercentrum <ul><li>Het concept van een leercentrum als een fysieke omgeving is ontwikkeld in de jaren 90. </li></ul><ul><li>Vorm en doel 1 </li></ul><ul><li>Een leercentrum voorziet in sociale ontmoetingsplaatsen, studentvoorzieningen en studiefaciliteiten, informatiebronnen, toegang tot ict-voorzieningen en verschillende werkplekken, van comfortabele opstellingen voor groepswerk tot board rooms voor presentaties, etcetera. </li></ul><ul><li>Een leercentrum is het sociale en academische hart van de campus. </li></ul>
 12. 12. Faciliteit of strategisch instrument? <ul><li>“ A learning space should be able to motivate learners and promote learning as an activity, support collaborative as well as formal practice, provide a personalised and inclusive environment, and be flexible in the face of changing needs.” </li></ul><ul><li>“What is important is that designs of physical spaces are linked to the institution’s strategic vision for teaching and learning, and that this is articulated in every detail of the design and shared with all stakeholders, including learners.” </li></ul><ul><li>JISC </li></ul>
 13. 13. Keuze van Avans <ul><li>Leer- en Innovatiecentrum (LIC) </li></ul><ul><li>Xplora </li></ul>
 14. 14. Positie binnen Avans Hogeschool <ul><li>Xplora is onderdeel van het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) </li></ul><ul><li>Het Leer- en Innovatiecentrum </li></ul><ul><ul><li>Draagt zorg voor een geïntegreerde leeromgeving </li></ul></ul><ul><ul><li>Adviseert academies over het aanpassen van onderwijsprogramma’s gericht op het optimaal gebruik maken van de leeromgeving </li></ul></ul>
 15. 15. Xplora Ontdek ‘t zelf Xplora Ontdek 't Zelf http://videotheek.surfnet.nl/play_proxy/mmc/36196/Xplora_Ontdek_het_zelf.wmv
 16. 16. Onderzoeksresultaten: Bezoekersaantallen per maand
 17. 17. Organisatorische consequenties <ul><li>De positie van het Xplora ten opzichte van het onderwijs verandert: van de zijlijn naar de middenstip </li></ul><ul><li>De rol van informatiespecialisten (nieuwe functie) is vergelijkbaar met die van onderwijskundigen: beiden ondersteunen onderwijsontwikkeling en -uitvoering </li></ul><ul><li>De mediatheek wordt onderdeel van een Leer- en Innovatiecentrum </li></ul>
 18. 18. Partner in onderwijs <ul><li>Intensieve en goede contacten met academies zijn belangrijk voor een goede aansluiting van de dienstverlening op de wensen van gebruikers </li></ul><ul><li>Om op de behoeften van de academies in te kunnen spelen is het belangrijk een goede relatie Xplora - academie op de bouwen en deze relatie te onderhouden </li></ul><ul><li>Binnen het Xplora is hiervoor een nieuwe functie (informatiespecialist) gecreëerd. Kerntaak van deze nieuwe functie: vertaling van de wensen van de academies richting Xplora en advisering van academies over mogelijkheden van Xplora voor ondersteuning van het onderwijs </li></ul>
 19. 19. Informatiespecialist <ul><li>Adviseren over mogelijkheden Xplora </li></ul><ul><li>Inventariseren/analyseren informatiebehoeften klanten </li></ul><ul><li>Participeren in Onderwijs-ontwikkelteams </li></ul><ul><li>Opbouwen en onderhouden van netwerken </li></ul><ul><li>O ntwikkelen en evalueren van producten en diensten Xplora </li></ul><ul><li>Opstellen collectieprofielen, ontwikkelen en uitvoeren collectie-evaluaties </li></ul><ul><li>Bijdragen leveren aan positionering Xplora door presentatie en promotie diensten en producten </li></ul><ul><li>Verzorgen van specialistische instructies </li></ul>
 20. 20. Nieuwe manier van werken <ul><li>Vaste, herkenbare contactpersonen per academie (informatiespecialisten) </li></ul><ul><li>Team van informatie-adviseurs gekoppeld aan een academie en themavloer </li></ul><ul><li>Deelname aan onderwijs-ontwikkelteams </li></ul><ul><li>Gebruikersonderzoeken en klankbordgroepen </li></ul>Ondersteund door uitgebreid scholingsprogramma
 21. 21. Ondersteuning bij het leren <ul><li>als gevolg van afname van aantal contact-uren werken studenten meer zelfstandig </li></ul><ul><li>Xplora biedt nadrukkelijk faciliteiten aan voor alle docent-ongebonden activiteiten die een centrale plaats innemen in het huidige curriculum </li></ul><ul><li>sterk gewijzigde informatiebehoefte. Niet alleen meer vraag om informatie of hulp bij een ICT probleem, maar bij afwezigheid van docenten ook andere meer inhoudelijke vragen. </li></ul><ul><li>in het Xplora zijn vrijwel alle generieke pc's van de Avans Hogeschool geplaatst </li></ul>
 22. 22. Huisvesting <ul><li>Inrichting ruimte afstemmen op de activiteiten </li></ul><ul><ul><li>Minder lokalen </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer groepsplekken en individuele plekken afgestemd op behoefte </li></ul></ul><ul><li>Rijke leeromgeving: integratie van informatie-, ICT- en multimedia-ondersteuning en thematische plaatsing van de collecties; per verdieping worden geïntegreerd aangeboden: </li></ul>
 23. 23. Inrichting Xplora <ul><li>2.100 studieplekken (70% groeps- en 30% individueel) verdeeld over Breda (1.100), ‘s-Hertogenbosch (800), Tilburg (200) </li></ul><ul><li>800 pc’s, draadloos netwerk, laptopaansluitingen </li></ul><ul><li>Informatiebalie en servicebalie </li></ul><ul><li>Docentenbalie </li></ul><ul><li>Multimedia-studio en multimediawerkplekken </li></ul><ul><li>Koffiecorners </li></ul><ul><li>Thematische inrichting </li></ul><ul><li>Internetcafé </li></ul><ul><li>Mogelijkheid tot 24-uur openstelling </li></ul>
 24. 24. Cultuuromslag aan twee kanten <ul><li>Bezoek aan mediatheek is voor docenten vaak geen eerste optie </li></ul><ul><li>Docenten hebben vaak eigen mini-bibliotheekjes </li></ul><ul><li>Mediathecarissen niet betrokken bij onderwijsontwikkeling en onderwijsuitvoering </li></ul><ul><li>Docenten zijn professionals op hun eigen terrein en zijn gewend individueel te werken </li></ul><ul><li>Probleemdefinitie: Docenten en mediathecarissen hebben gescheiden werkterreinen </li></ul>
 25. 25. Stelling <ul><li>De kwaliteit van onderwijs kan worden verbeterd door het inschakelen van de verschillende expertises van docenten en medewerkers Xplora in onderwijsontwikkeling en onderwijsuitvoering </li></ul><ul><li>Andere manieren van samenwerken noodzakelijk </li></ul>
 26. 26. Gevolgen voor mediatheekmedewerker <ul><li>Relatie naar de student </li></ul><ul><li>Docent </li></ul><ul><li>Andere competenties, andere functies </li></ul><ul><ul><li>Scholingstraject (adviesvaardigheden, onderwijskunde, cultuuromslag van beheersen naar student-centraal stellen, resultaatgericht- en klantgericht, IDM-opleiding) </li></ul></ul>
 27. 27. Conclusies <ul><li>Tevreden gebruikers </li></ul><ul><li>Verder investering in scholing personeel noodzakelijk </li></ul><ul><li>Verder investeren in samenwerking met academies </li></ul>
 28. 28. Conclusies (1) Gebruikersonderzoek: <ul><li>Hoge gebruikersgraad </li></ul><ul><li>Vooral gebruikt voor werken in groepen en pc-applicaties </li></ul><ul><li>Attractieve en uitnodigende omgeving </li></ul><ul><li>Hoog niveau van services </li></ul><ul><li>Grote vraag naar aanwezigheid docenten </li></ul><ul><li>Vraag naar meer groepswerkplekken </li></ul><ul><li>Vraag naar meer pc’s </li></ul>
 29. 29. Gebruikersonderzoek onder studenten <ul><li>Locatie ‘s-Hertogenbosch </li></ul><ul><li>april 2007, één jaar na de opening </li></ul><ul><li>1.000 respondenten </li></ul>
 30. 30. Onderzoeksresultaten: bezoekers frequentie
 31. 35. Conclusie (2): Scholing personeel <ul><li>E-learning </li></ul><ul><li>Adviesvaardigheden en onderhandelingstechnieken </li></ul><ul><li>Onderwijskunde </li></ul><ul><li>Inhoudelijke verdieping Leeromgeving </li></ul><ul><li>Engels </li></ul>
 32. 36. Conclusie (3): Samenwerking met academies <ul><li>Betrekken van de docenten bij Xplora </li></ul><ul><li>Aantal Pilot met academies in multi-disciplinaire teams gericht op het beter gebruik maken van de leeromgeving </li></ul><ul><li>Inloopworkshops voor studenten en medewerkers </li></ul>
 33. 37. Informatie: pmg.simons@avans.nl

×