Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2 De Schepper

1,276 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2 De Schepper

 1. 1. Onder de hamer: (boeken)veilingen – alles of niets?
 2. 3. Overdracht van eigendom <ul><li>eigendom </li></ul><ul><li>wettelijke controle </li></ul><ul><li>veilingvoorwaarden </li></ul><ul><li>financieel effect </li></ul><ul><li>aankoopverplichting </li></ul>
 3. 4. Veilinghuizen <ul><li>gespecialiseerde kunsthandel </li></ul><ul><li>traditie & kwaliteit? </li></ul><ul><li>werkwijze: veilingcatalogus </li></ul>
 4. 7. Veilingcatalogus <ul><li>goed lezen: omvang & jargon </li></ul><ul><li>kijkdagen </li></ul>
 5. 8. Kopen op veilingen <ul><li>prijzen </li></ul><ul><li>commissies </li></ul><ul><li>zelf bieden: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>telefonisch </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>in zaal </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>risico’s </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 6. 9. Instellingen <ul><li>acquisitiebeleid </li></ul><ul><li>intern overleg </li></ul><ul><li>extern overleg: meldpunt? </li></ul>
 7. 10. Conflicten <ul><li>instelling tegenover: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>“ klant” </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>handelaren </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>andere instellingen in binnen- en buitenland </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 8. 11. Bij succes <ul><li>afhandeling </li></ul><ul><li>verwerking </li></ul><ul><li>verantwoording: intern & extern </li></ul>
 9. 12. Basisregels <ul><li>huiswerk maken </li></ul><ul><li>goed overleggen </li></ul>

×