Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Living a language! een taal leren is een taal beleven

347 views

Published on

Een taal leren is een taal beleven. Het belang van impliciet leren in het (vreemde) taalverwervingsproces.

Wat betekent "meertalig onderwijs" in de praktijk?
De algemene principes van meertalig onderwijs worden kort toegelicht
Er worden korte videofragmenten getoond die het dag- en lesverloop tonen van een "CLIL-school"
Twee leerkrachten uit het meertalig onderwijs vertellen kort over hun praktijkervaringen.
Impliciet leren in het (vreemde) taalverwervingsproces: de "missing link"?
Pijnpunten van het taalonderwijs van vandaag
Hoe kan dit anders worden aangepakt? Hoe kunnen kinderen en jongeren worden gestimuleerd in hun (vreemde) taalverwervingsproces?
Reflectiemoment en gelegenheid tot vragen stellen

Spreker:
Kristiaan Veron behaalde een Bachelor in het Lager Onderwijs aan de Artesis Hogeschool in Antwerpen en Master in de Pedagogische Wetenschappen aan de VUB. Hij werkt sinds 2007 in het meertalig onderwijs in Wallonië en bewaakt sinds 2012 ook het taalbeleid van een Nederlandstalige school in Brussel. Verder is hij voorzitter van vzw Futur-b, een vereniging die taalateliers en –vakanties organiseert voor kinderen en jongeren uit het basis en secundair onderwijs. Hierbij staat impliciete taalverwerving steeds centraal.

kristiaan@futur-b.be
www.futur-b.be

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Living a language! een taal leren is een taal beleven

 1. 1. IDLO-Studie- en ontmoetingsdag ‘Those who can: move your brain’ LIVING A LANGUAGE Een taal leren = een taal beleven
 2. 2. Living a language ! •  Een taal leren = een taal beleven •  Het belang van impliciet leren in het vreemde taalverwervingsproces
 3. 3. Wie zijn we? •  Kris •  Marie-Charlotte •  Joris
 4. 4. Inhoud workshop •  Meertalig onderwijs, wat is het? ² In theorie ² In de praktijk •  Impliciet leren in het vreemde taalverwervingsproces: de missing link?
 5. 5. Meertalig onderwijs … (say what?) = het aanbieden van niet-taalvakken in een andere instructietaal dan het Nederlands In Vlaanderen sinds 1/9/2014, momenteel 25 scholen die meertalig onderwijs aanbieden
 6. 6. Een revolutionair idee? "   In Canada sinds 1965 "   CLIL = “Content and Language Integrated Learning” " Snel verspreid over rest van de wereld
 7. 7. Wetenschappelijk onderbouwd "   Stephen Crashen “Comprehensible input” u vreemde taal verwerven door een begrijpelijk taalaanbod en motivatie ⇒ De “inputhypothese” Focus op inhoud ipv vorm Impliciet > expliciet leren
 8. 8. Wetenschappelijk onderbouwd " Kritiek andere onderzoekers: ontbreken aspect “output” => taalaanbod an sich niet voldoende opdat iemand adequaat taal zal beheersen, moet ook spreekkansen krijgen (‘schrijven door te schrijven, lezen door te lezen, spreken door te spreken’)
 9. 9. Voordelen van meertalig onderwijs u Meer expertise en kennis over de moedertaal (meta-linguïstische kennis) u presteren beter op creativiteitstests u betere visuospatiële vaardigheden u … verhoogde kennis van de doeltaal!
 10. 10. Meertalig onderwijs in België, een nieuw gegeven? " Lycée Léonie de Waha in Luik in 1989 " Decreet Onckelinx “Tous bilingues!” in 1996 " Momenteel zo’n 300 scholen (zowel basis- als secundair onderwijs) die in Franse Gemeenschap meertalig onderwijs aanbieden
 11. 11. Meertalig onderwijs in Vlaanderen: Ja, MAAR … " Enkel mogelijk in secundair onderwijs/leertijd "   Max. 20% van de onderwijstijd " Enkel in Frans, Engels of Duits "   Moet optie blijven: school moet vak ook in Nederlands aanbieden
 12. 12. Meertalig onderwijs in de praktijk: "   Link film
 13. 13. Meertalig onderwijs, vaak gehoorde bedenkingen: •  “Meertalig onderwijs, enkel een zegen voor sterkere leerlingen” Ø  Onderwijs in andere taal geen extra belastende factor? •  “Vakkennis lijdt onder onderwijsvorm, moeilijk om leerinhouden ten gronde te verwerven”
 14. 14. Meertalig onderwijs, vaak gehoorde bedenkingen: neen want … •  Maakt dat leerkrachten attenter zijn of leerlingen materie hebben begrepen, “mee” zijn •  Extra aandacht voor zwakkere leerlingen •  Zorgt net voor grondigere beheersing leerinhouden, andere leersporen in hersenen mee geactiveerd
 15. 15. Meertalig onderwijs " Eens zelf ervaren… amusez-vous!
 16. 16. Pijnpunten in taalonderwijs anno 2015: " Noodkreten uit onderwijswereld en van werkgeversorganisaties " Taaltest Frans Universiteit Antwerpen "   Minister van Onderwijs Hilde Crevits
 17. 17. Oplossingen? u Meertalig onderwijs? => er moet duidelijke keuze gemaakt durven worden u Niet de heiligmakende oplossing: 52 – 15 – 1 – 4 = 32 32 x 30 x 50’ = 800 uur op 8766 uur
 18. 18. Buitenschoolse taalverwerving " Anderstalige familie of vrienden " Reizen " Jaar onderwijs in buitenland / andere taal " Taalkampen, stages, … " Correspondentie "   Films en muziek in andere taal "   …
 19. 19. Time is money … een goede talenkennis ook! "   EU-beleid voor meertaligheid Doelstelling: 1 + 2 Iedere Europeaan zou naast moedertaal nog twee andere talen moeten beheersen
 20. 20. Impliciete taalverwerving, de “missing link” / vergeten factor? "   Ref. Krashen : tijd en motivatie van cruciaal belang " Impliciete taalverwerving erg nauw aan gerelateerd: films kijken / muziek beluisteren in een andere taal, opgroeien in meertalige omgeving, reizen, …
 21. 21. Vzw Futur’b " Meertaligheid door impliciet leren promoten " Organiseren van taalanimaties, projecten en taalvakanties waarbij impliciete taalverwerving centraal staat à projectmatig werken
 22. 22. Projectmatig werken " Filmproject, theaterstukken, actua/media, sportactiviteiten, … uitwerken in andere taal " Functioneel leren (brood bestellen in het Frans, telefoneren in het Engels, …)
 23. 23. Aanbod naar scholen toe in 2015-2016 " Organiseren van animaties, sportklassen, culturele excursies, belevingsweken, … met “talige input” Meer info op www.futur-b.be Contacteren: info@futur-b.be

×