Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vesa Koivunen: Riskienhallinta johtamisen ja muutoksen tukena

88 views

Published on

VTV Nyt! Hallinto muutoksen tekijäksi
17.1.2019, Radisson Blue

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vesa Koivunen: Riskienhallinta johtamisen ja muutoksen tukena

 1. 1. Riskienhallinta johtamisen ja muutoksen tukena Vesa Koivunen tuloksellisuustarkastusneuvos, Valtiontalouden tarkastusvirasto vesa.koivunen@vtv.fi www.vtv.fi #VTVNyt
 2. 2. Valtio on ihmisten muodostama yhdyskunta, joka käyttää pysyvää valtaa määrätyllä alueella.
 3. 3. Näkökulma 1 Valtion tehtävien hoito on itsessään riskienhallintaa ja jatkuvuuden turvaamista ihmisille ja yrityksille.
 4. 4. Hyvinvointivaltion toiminta- ajatuksena on riskienhallinta ja jatkuvuuden turvaaminen. Riskienhallinnan ja jatkuvuuden turvaamisen välineenä on lainsäädäntö.
 5. 5. Poliittisen tason johtamisen ja päätöksenteon riskit • Lakia ei säädetä, vaikka siihen olisi tarve. • Laki säädetään, vaikka siitä ei olisi mitään hyötyä yhteiskunnalle ja kansalaisille.
 6. 6. Riskienhallintaa tarvitaan lainvalmistelussa: • Varmistamaan lakien sisällön laatu. • Varmistamaan lainsäädäntöprosessin jatkuvuus (sujuvuus), myös häiriöolosuhteissa.
 7. 7. Riskejä on vähennettävä tarkoituksenmukaisilla riskienhallintakeinoilla, tai vähintään päätöksentekijällä on mahdollisuus ottaa tiedostettu riski • Mitä laajemmasta uudistuksesta on kyse tai mitä nopeammin uudistusta ollaan tekemässä, sitä suurempi on riski, että lain laatu kärsii ja valmisteluprosessissa on ongelmia. • Riskin realisoituminen voi ilmetä esimerkiksi monimutkaisena ja monitulkintaisena lainsäädäntönä.
 8. 8. Vapaata elämää talousarviotalouden ulkopuolella: Ehdollisten vastuiden määrän kasvulle ei ole asetettu rajoitteita.
 9. 9. Näkökulma 2 Rahoituksen ja riskinottamisen näkökulmasta valtion ehdolliset vastuut ovat kaksijakoinen väline.
 10. 10. Valtiontakausten kehitys
 11. 11. Vuosina 1983–1996 vientitakuutoiminta tuotti kumulatiivisesti noin 800 miljoonan euron tappiot, joiden jäljiltä kumulatiivinen tulos nousi positiiviseksi vasta vuonna 2005. Rahoituskulut huomioituna tappio oli noin miljardi euroa.
 12. 12. Ehdolliset vastuut ja niihin liittyvät riskit piilevät usein yksityiskohdissa • Liittyessään kansainvälisen järjestön jäseneksi jäsenvaltiot sitoutuvat kantamaan vastuuta järjestöjen jo olemassa olevista velvoitteista ja vastuista, esimerkiksi eläkkeistä.
 13. 13. Riskienhallinnan tehtävänä on varmistaa tavoitteiden saavuttaminen.
 14. 14. Näkökulma 3 Kokonaisuutena tarkastellen valtion virastojen suunnitelmat toimintansa jatkuvuuden varmistamiseksi eivät ole riittävän hyvällä tasolla. Nykyistä virastokohtaista riskienhallinnan näkökulmaa olisi laajennettava ja katse nostettava hallinnonalojen tai valtioneuvoston tasolle.
 15. 15. 33% 50% 17% Riskien- ja jatkuvuudenhallinnan suunnitelmat virastoissa Ei mitään suunnitelmia, kolmannes virastoista Asiaa sivuavia suunnitelmia, kuudenneksella virastoista Riskien- ja jatkuvuudenhallinta suunnitelmat tai toinen niistä, puolella virastoista
 16. 16. Suositus: Kaikki laativat valtiovarain controller -toiminnon vuoden 2017 suosituksen mukaiset riskienhallintapolitiikka-asiakirjat.
 17. 17. Suositus: Virastojen johto huolehtii osana johtamisjärjestelmää viraston oman toiminnan jatkuvuuden varmistamisesta ja virastot soveltavat riskien- ja jatkuvuudenhallinnassaan Vahti-ohjeita. Kun riskien- ja jatkuvuudenhallinnan asiat ovat osa johtamista, niin niiden on tärkeää olla myös osa tulosohjausta ja konkretisoitua tavoitteina ja velvoitteina tulos- ja johtamissopimuksissa.
 18. 18. Ministeriöiden harjoittama ohjaus ja hallinnonaloittainen tarkastelu on vähäistä eikä ministeriöllä ole velvoitetta ohjata hallinnonalansa riskien- ja jatkuvuudenhallintaa. Valmiussuunnittelua ja varautumista lukuun ottamatta jatkuvuudenhallinnan kokonaisuutta ei ohjata hallinnonala- tai valtioneuvostotasoisesti.
 19. 19. Teknologiariippuvuus, valtionhallinnon sisäisten palvelujen keskittäminen ja verkostomaiset toimintamallit kuitenkin edellyttävät jatkuvuusriskien hallintaa yli virasto- ja hallinnonalarajojen.
 20. 20. Suositus: Valtioneuvoston controller -toiminnon johdolla käynnistetään selvitys, jossa arvioidaan tarve laajentaa riskien- ja jatkuvuudenhallinta hallinnonala- tai valtioneuvostotasoiseksi sekä selvitetään tarkoituksenmukaiset tavat ohjata ja vastuuttaa riskien- ja jatkuvuudenhallintaa. Työssä tulisi olla mukana VM, VNK ja soveltuvin osin myös muiden ministeriöiden johto.
 21. 21. Epävarmuuden tuska Kuten tiedetään, on tiedettyä tietoa – asioita, jotka oikeasti tiedämme. Tiedämme myös tiedettyä tietämättömyyttä. Toisin sanoen tiedämme, että on olemassa asioita, joita emme tiedä. On myös tietämätöntä tietämättömyyttä – asioita, joista emme tiedä ettemme tiedä. (USA:n puolustusministeri Donald Rumsfeld lehdistötilaisuudessa vuonna 2002.)
 22. 22. Kiitos! Vesa Koivunen tuloksellisuustarkastusneuvos, Valtiontalouden tarkastusvirasto vesa.koivunen@vtv.fi www.vtv.fi www.vaalirahoitus.fi @VTV_fi #VTVNyt

×