Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tytti Yli-Viikari: Näkökulmia valtion riskienhallintaan

73 views

Published on

Pääjohtaja Tytti Yli-Viikari puhumassa Älykäs riskienhallinta tilaisuudessa.
22.11.2018, Royal at Crowne Plaza

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tytti Yli-Viikari: Näkökulmia valtion riskienhallintaan

 1. 1. N�k�kulmia valtion riskienhallintaan Tytti Yli-Viikari P��johtaja Valtiontalouden tarkastusvirasto @tyttiyv 22.11.2018
 2. 2. Hyv�n hallinnon edellytykset ja johdon rooli 2 Innovaatiot, uudet toimintamallit, luovuus ja verkostot: ihmisten johtaminen
 3. 3. Miten valtion virastot, laitokset ja ministeri�t ovat varautuneet turvaamaan oman toimintansa jatkuvuuden normaaliolojen h�iri�tilanteissa? Millaisia kehitt�mistarpeita- ja mahdollisuuksia valtion riskien- ja jatkuvuudenhallinnassa on?
 4. 4. Virastojen johdolla on vastuu osana arjen johtamista viraston oman toiminnan jatkuvuuden varmistamisen kannalta tarpeellisten suunnitelmien laatimisesta, niiden p�ivitt�misest� ja asiaan kuuluvasta harjoittelusta.
 5. 5. Kolmannekselta virastoja suunnitelmat puuttuvat kokonaan
 6. 6. Kokonaisuutena tarkastellen valtion virastojen suunnitelmat toimintansa jatkuvuuden varmistamiseksi eiv�t ole riitt�v�n hyv�ll� tasolla.
 7. 7. Virastojen on saatava toimintansa jatkuvuuden varmistamisen suunnitelmat aikaiseksi ja saatava riskien- ja jatkuvuudenhallinta osaksi viraston arjen johtajuutta ja toimintaa.
 8. 8. Virkamiesty�n uudet toimintamallit: johdon rooli on toimia suunnann�ytt�j�n�, mahdollistajana, ovien avaajana ja vuorovaikutukseen kannustajana.
 9. 9. Ministeri�iden harjoittama ohjaus ja hallinnonaloittainen tarkastelu on v�h�ist� eik� ministeri�ll� ole velvoitetta ohjata hallinnonalansa riskien- ja jatkuvuudenhallintaa. Valmiussuunnittelua ja varautumista lukuun ottamatta jatkuvuudenhallinnan kokonaisuutta ei ohjata hallinnonala- tai valtioneuvostotasoisesti. 9
 10. 10. Hyv�k��n virastotasoinen riskien- ja jatkuvuudenhallinta ei aina yksin��n riit�. On ryhdytt�v� hallitsemaan monimutkaisempaa ja laajempaa kokonaisuutta, vaikkei siihen pakottavaa lains��d�nt�� ole.
 11. 11. Teknologiariippuvuus, valtionhallinnon sis�isten palvelujen keskitt�minen ja verkostomaiset toimintamallit edellytt�v�t jatkuvuusriskien hallintaa yli virasto- ja hallinnonalarajojen. 11
 12. 12. Riskien- ja jatkuvuudenhallinta voidaan organisoida hallinnonalal�ht�isesti, jolloin ministeri� ohjaisi hallinnollista kokonaisuutta: kattava analyysi. Valtioneuvostotasoinen menettely edellytt�isi, ett� vastuu riskien- ja jatkuvuudenhallintaj�rjestelm�n toteutuksesta ja ohjeistamisesta annetaan selv�sti yhdelle toimijalle, joka ratkaisee, miten muodostetaan tilannekuva p��tt�jille. 12
 13. 13. Julkisen toiminnan tuloksellisuus rakentuu innovatiivisuuden ja laillisuuden tasapainon pohjalta. Uuden mahdollistaminen vaatii yhten�isemp�� lains��d�nn�n, toiminnan ja palvelujen suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. Luottamus on julkisen johtamisen p��oma.
 14. 14. Kiitos! Tytti Yli-Viikari @tyttiyv tytti.yli-viikari@vtv.fi www.vtv.fi www.vaalirahoitus.fi @VTV_fi

×