Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sebastian Seemer: Tilintarkastaja robotiikan tarkastajana

81 views

Published on

VTV Nyt! Hallinto muutoksen tekijäksi
17.1.2019, Radisson Blue

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sebastian Seemer: Tilintarkastaja robotiikan tarkastajana

 1. 1. Tilintarkastaja robotiikan tarkastajana Sebastian Seemer johtava tilintarkastaja, Valtiontalouden tarkastusvirasto sebastian.seemer@vtv.fi www.vtv.fi #VTVNyt
 2. 2. VTV tarkastaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien sisäisen valvonnan järjestämistä. Esitys painottuu ohjelmistorobotiikan käytöstä saatuihin kokemuksiin.
 3. 3. Ohjelmistorobotti toimii kuin tavallinen työntekijä – mutta digiversiona.
 4. 4. Mitä robotiikalla tavoitellaan?
 5. 5. Mitkä ovat robotiikan hyödyt?
 6. 6. Järjestelmäprojektiin verrattuna käyttöönotto on nopeampaa ja halvempaa eikä olemassa olevia järjestelmiä tarvitse muokata.
 7. 7. Mitä tulisi huomioida prosessien kehittämisessä?
 8. 8. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan näkökulma tulisi huomioida prosesseja ja tietojärjestelmiä kehitettäessä. Tunnistetaan ja arvioidaan virhe- ja väärinkäytösriskit. Tehokkaat prosessit ja tietojärjestelmät tukevat kontrollien automatisointia.
 9. 9. Robotiikalla ei voida korvata huonosti suunniteltua prosessia ja tietojärjestelmää eikä kontrolliympäristöä.
 10. 10. Mitä parempilaatuisia ja luotettavampia käsiteltävät tapahtuma- ja perustiedot ovat, sitä paremmin robotti hoitaa sille annetut tehtävät.
 11. 11. Millä kriteereillä aineisto valikoituu robotin käsiteltäväksi? Miten varmistetaan perusdatan täydellisyys ja eheys? Mitä automatiikka edellyttää eri osapuolilta?
 12. 12. Robotiikan tekninen toteutus ja ylläpito, tuotantoon hyväksyminen, palvelutuotanto sekä seuranta ja laadunvalvonta tulisi riittävästi eriyttää.
 13. 13. Käyttövaltuuksilla hallitaan virhe- ja väärinkäytösriskejä.
 14. 14. <html> <head><title>Kiitos!</title> </head> <body>Sebastian Seemer<br /> <a href=mailto:sebastian.seemer@vtv.fi> Ota yhteyttä</a> </body> </html>
 15. 15. Kiitos! Sebastian Seemer johtava tilintarkastaja, Valtiontalouden tarkastusvirasto sebastian.seemer@vtv.fi www.vtv.fi www.vaalirahoitus.fi @VTV_fi #VTVNyt

×