Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Päivi Nerg: Muutos on mahdollisuus. Kokemuksia muutosten johtamisesta.

135 views

Published on

VTV Nyt! Hallinto muutoksen tekijäksi
17.1.2019, Radisson Blue

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Päivi Nerg: Muutos on mahdollisuus. Kokemuksia muutosten johtamisesta.

 1. 1. Muutos on mahdollisuus: Kokemuksia muutosten johtamisesta Maakunta- ja sote –uudistuksen projektijohtaja, hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg VTV Nyt! Hallinto, muutoksen tekijäksi 17.1.2019, Helsinki
 2. 2. VN.FI Tiedettävissä (Knowable) • vaihtoehdot ohjaavat toimintaa • mukautumisen mahdollisuudet • oppiva organisaatio • ”good practice” Tiedetään (Known) • tiedetään mitä tapahtuu • toiminta ennakoitavaa • ”best practice” Kaaos (Chaos) • yllätyksiä • ei ennakoitavaa • selviytymisen edellytykset • ainutkertaiset käytännöt Monimutkainen (Complex) • syy- ja seuraussuhteita ei selkeästi hahmotettavissa • ulkoatulevat virtaukset vaikuttavat enemmän kuin oma strategia • ”next practice” Toimintaympäristön vaikutus toimintatapoihin 2 17.1.2019
 3. 3. VN.FI Kahdeksan asiaa, jotka tulisi aina käydä lävitse, jos aiotaan todella jotakin uutta saada aikaan: • Muutosten välttämättömyyden ymmärtäminen • Vahvan ohjaavan tiimin muodostaminen • Vision ja strategian laatiminen • Muutosvisiosta viestiminen • Henkilöstön valtuuttaminen vision mukaiseen toimintaan • Lyhyen aikavälin onnistumisen varmistaminen • Parannusten vakiinnuttaminen ja uusien muutosten toteuttaminen • Uusien toimintatapojen juurruttaminen yrityskulttuuriin 3 Muutos vaatii johtajuutta John P. Kotter 17.1.2019
 4. 4. VN.FI 4 ONNISTUMINEN EDELLYTTÄÄ YHTEISTÄ YMMÄRRYSTÄ MUUTOKSEN TARPEESTA 17.1.2019 Näkemys tulevaisuudesta Vuorovaikutus Ymmärrys muutoksesta Sitoutuminen uudistumiseen Vuorovaikutus on ainoa keino rakentaa luottamusta tulevaan.
 5. 5. VN.FI • Onnistumisen kokemukset • Tunnustus ja palaute • Keskinäinen arvostus • Oikeudenmukaisuus ja luottamus • Osaamisesta huolehtiminen • Työtä tukeva työympäristö  Johdolla ja esimiehillä keskeinen rooli, vaikka kaikki vaikuttavat omalla toiminnallaan 5 Toimintakulttuuri on kaiken avain 17.1.2019
 6. 6. VN.FI • Älä anna eiliseen takertuneiden hämärtää suuntaa • Oikeat ihmiset oikeille paikoille – poikkeustilanteet vaativat erilaisen miehityksen • Kierrätä • Ole rohkea, luova ja näkemyksellinen • Ole rehellinen itsellesi ja organisaatiollesi • Älä pelkää liikaa virheitä – korjaaminen ei ole virhe • Anteeksi saa helpommin kuin luvan 6 Isossa muutoksessa tärkeä muistaa: organisaatio elää, menestyy ja uudistuu ihmisten kautta 17.1.2019
 7. 7. VN.FI • Tunnista tosiasiat • Tunnista asiat joihin voit vaikuttaa • Ole rehellinen itsellesi mutta myös koko organisaatiolle • Ole johdonmukainen • Toimi, kuten puhut • Toimi, kuten haluat toisten toimivan • Ole läsnä – murrosta johdetaan edestä 7 …SANOILLA JA TEOILLA 17.1.2019 REHELLISYYS JA AITOUS
 8. 8. VN.FI • Johtaminen laajassa, moninaisessa ja kompleksisessa toimintaympäristössä (mm. viheliäiset ongelmat) • Rakenteiden ja lainsäädännön merkitys • Jatkuvuuden merkitys ja kansalaisten oikeusturvavaatimukset • Johtaminen poliittishallinnollisessa ympäristössä • Virkamiesten rooli yleisen edun edistäjinä yhteiskunnassa • Avoimuus ja julkisuusperiaate 8 Julkinen johtaminen 17.1.2019 8
 9. 9. VN.FI • Merkittävä resurssi muutosten läpiviemisessä on luottamuspääoma. • Muutosten läpivieminen onnistuu vain, jos hallinto luottaa kansalaisiin, kansalaiset luottavat hallintoon ja julkisen hallinnon toimijat luottavat toisiinsa, yrityksiin ja kolmannen sektorin toimijoihin. • Luottamuksen rakentaminen on mahdollista hallintoa avaamalla: ymmärrettävät rakenteet ja prosessit, asiakaslähtöiset palvelut, selkeä hallinnon kieli, kansalaisten osallisuus ja avoin tieto ovat kehitettäviä osa-alueita. 9 Luottamus 17.1.2019
 10. 10. Ymmärrettävyys on tärkeää. Luottamus on tekoja.
 11. 11. VN.FI • Tunnistaa vahvuutensa • Tunnustaa heikkoutensa • On valmis jatkuvaan kehittymiseen vuorovaikutuksessa 11 Viisas johtaja 17.1.2019
 12. 12. VN.FI • Johtajan pitää varautua tulemaan usein takaisin • Muutos on maraton • Luottamuksen, ymmärryksen lisääminen 12 Miten muutos onnistuu? 17.1.2019
 13. 13. Kiitos!

×