Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tytti Yli-Viikari: Hyvä julkinen johtaminen käytännössä

182 views

Published on

Tytti Yli-Viikari, pääjohtaja, Valtiontalouden tarkastusvirasto
Uudistuva julkinen johtaminen 5.10.2018, Tulevaisuuden johtajat

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tytti Yli-Viikari: Hyvä julkinen johtaminen käytännössä

 1. 1. Hyvä julkinen johtaminen käytännössä Tytti Yli-Viikari Pääjohtaja Valtiontalouden tarkastusvirasto Uudistuva julkinen johtaminen 5.10.2018, Tulevaisuuden johtajat
 2. 2. Uudistuminen ja mahdollistaminen Hyvä hallinto elää ajassa, kuten onnen määritelmätkin. ”Punainen tupa ja perunamaa” muuttaa muotoaan. Jokainen sukupolvi määrittelee, millaiselta eettiseltä perustalta uusia toimintamalleja, teknologioita ja palveluja toteutetaan. Yhteiskunnan muutokset ja niiden mukanaan tuomat uudet näkökulmat näkyvät arvioidessamme julkista päätöksentekoa ja sen vaikutuksia. Julkinen johtaminen tarvitsee selkeän arvopohjan.
 3. 3. 3
 4. 4. Hyvän hallinnon edellytykset ja johdon rooli 4 Innovaatiot, uudet toimintamallit, luovuus ja verkostot: ihmisten johtaminen
 5. 5. Riskienhallinta ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen Palvelutuotannon monimutkaistuneet rakenteet ovat nostaneet esiin tarpeen järjestää kokonaisuuden riskienhallinta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on johdon tehtävä. Valtion organisaatiot tunnistavat ja hallitsevat itseensä kohdistuvia riskejä hyvin eritasoisesti. Ihmisten johtaminen on keskiössä: siilot tulee purkaa. 5
 6. 6. 6 Tulosohjauksen toimivuus
 7. 7. Poliittiseen päätöksentekoon on viime vuosina tietoisesti haettu ketteryyttä – osin budjettivallan kustannuksella. Merkittäviä päätöksiä valtion omaisuudesta tehdään myös talousarviota koskevan päätöksenteon ulkopuolella. Pääosa talousarvioon vaikuttavista päätöksistä on tehty jo ennen talousarvion valmistelua. Valmisteltavan lainsäädännön vaikutus budjettivaltaan olisikin syytä tunnistaa. 7 Eduskunnan budjettivalta on osa hyvää hallintoa
 8. 8. Koordinaatio ei yksin riitä, kun politiikkavalmistelu on yhä enemmän eri sektoreita ja hallinnonaloja yhdistävää. Uudistus- keskustelun ytimessä on virkamieskunnan kyky ”puhua samaa kieltä” ja ottaa huomioon eri alojen ja sidosryhmien näkökulmia. On tärkeää vahvistaa virkamiesten eettistä osaamista ja yhteistä sitoutumista julkishallinnon arvoihin. Asiakkaat kärsivät virastojen, hallinnonalojen ja niiden johtamis-, ohjaus- ja tietojärjestelmien raja-aidoista. 8 Hyvä hallinto edellyttää osaavia johtajia ja virkamiesten keskinäistä luottamusta
 9. 9. Virkamiestyön uudet toimintamallit: johdon rooli on toimia suunnannäyttäjänä, mahdollistajana, ovien avaajana ja vuorovaikutukseen kannustajana.
 10. 10. Julkisen toiminnan tuloksellisuus rakentuu innovatiivisuuden ja laillisuuden tasapainon pohjalta. Uuden mahdollistaminen vaatii yhtenäisempää lainsäädännön, toiminnan ja palvelujen suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. Luottamus on julkisen johtamisen pääoma.
 11. 11. Kiitos! Tytti Yli-Viikari pääjohtaja Valtiontalouden tarkastusvirasto @tyttiyv tytti.yli-viikari@vtv.fi VTV:n vuosikertomus verkossa: VTV.fi/julkaisut/vuosikertomus-2018 www.vtv.fi www.vaalirahoitus.fi @VTV_fi

×