Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

VTT loi ihmiskunnalle kuudennen aistin

1,096 views

Published on

On olemassa teknologia, joka muuttaa tapamme nähdä ja antaa meille yli-inhimilliset kyvyt. Se on hyperspektrikuvantaminen.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

VTT loi ihmiskunnalle kuudennen aistin

 1. 1. VTT loi ihmiskunnalle kuudennen aistin 3.10.2018 VTT – beyond the obvious 1
 2. 2. 1. VTT loi älykkään aistimisen supervoiman 3.10.2018 VTT – beyond the obvious 2 Käteen mahtuvalla hyperspektrikameralla ja spektriantureilla tunnistamme tulevaisuudessa ihosyövän, huumausaineen, saasteet ja sadon kypsyyden. Tunnistaa materiaalit ja niiden ominaisuudet Näkee kuvasta, mitä paljas silmä ei näe
 3. 3. 2. Spektrianturoinnilla hyvin tarkkaa aistitietoa paikan päällä 3.10.2018 VTT – beyond the obvious 3 Soveltamisalueet: Huumeiden tunnistus Teollisuuden prosessien kontrollointi Älykäs kotiympäristö, kodinkoneet ja laitteet Ruoan tuotannon tehostaminen VTT:n teknologiaa vie eteenpäin muun muassa Spectral Engines Tekoäly välittää tiedon aineen koostumuksesta välittömästi Spektrianturit tunnistavat materiaalin spektrisormenjäljen Tekoäly tulkitsee aistidatan
 4. 4. 3. Hyperspektrikuvantamisesta ihmiskunnalle uusi näkökyky 3.10.2018 VTT – beyond the obvious 4 Soveltamisalueet: Maatalous ja elintarviketeollisuus Ilmakehän kaasujen mittaaminen Laivojen päästöjen etätunnistus Ihosyövän tunnistaminen käsikäyttöisellä laitteella Konenäkösovellukset Väärennösten tunnistus ja rikospaikkatutkimus Tuotteiden autenttisuuden varmistaminen Metsien ja vesistöjen voinnin tarkkailu Turvallisuus ja tilannetietous Pieni ja kevyt hyperspektrikamera mahtuu lennokkiin Kestää äärimmäisiä olosuhteita Datan pohjalta voidaan luoda uusia käyttömahdollisuuksia
 5. 5. 4. Hyperspektrikuvantaminen mullistaa maatalouden avaruudesta käsin 3.10.2018 VTT – beyond the obvious 5 Vain taivas rajana! • Sitä voi käyttää nanosatelliitista, lennokista tai kymmenien tuhansien käyttäjien kädestä. • Sillä voimme nähdä ja aistia asioita, jotka auttavat rakentamaan kestävän tulevaisuuden optimoinnin ja tiedon avulla.
 6. 6. 5. VTT ymmärtää haasteet ratkaisun luomisessa 3.10.2018 VTT – beyond the obvious 6 Anturi kerää tiedon mitattavasta kohteesta Verkko yhdistää osa-alueet ja mahdollistaa tiedon reaaliaikaisen käytön Datapankki luodaan mittaamalla. Se tarjoaa vertailukohteen ominaisuuden tunnistamiseksi. Algoritmi käsittelee mittausdatan ja yhdistää sen havaittuihin ilmiöihin. Näin se oppii tunnistamaan erilaisia ominaisuuksia. Yritys paketoi osaamiset markkinasovelluksiksi
 7. 7. 6. VTT toi älykkään aistimisen pois laboratoriosta ihmisten käsiin 3.10.2018 VTT – beyond the obvious 7 2000-luku90-luku Visio 250 000 tuntia kehittämistyötä Hinta: 30 000 € Käyttäjä: laboratorion henkilökuntaHinta: 300 000 € Käyttäjä: erikoistunut tutkija Hinta: Alle 100 € Käyttäjä: kuluttaja
 8. 8. 7. Ihmiskunta kasvaa suuremmaksi ja elää pidempään kuin koskaan ennen. 3.10.2018 VTT – beyond the obviousz 8 On arvioitu, että vuonna 2100 meitä on kaksi kertaa enemmän kuin nyt. Ikääntyvien määrä Euroopassa kolminkertaistuu. Miten me pidämme huolta kaikista? 11,2Bilj. Ihmistä maailmassa 36% Yli 60-vuotiaita Euroopan väestöstä
 9. 9. 8. VTT mahdollistaa hyvän elämän 3.10.2018 VTT – beyond the obvious 9 Tunnistaa ihon muutokset Hyperspektrikamera tuo diagnostiikan pois sairaaloista, suurempien ihmisjoukkojen käyttöön. Tunnistaa kaasun Hiilidioksidianturointi antaa vapautta potilaan tarkkailuvaiheessa. Voi selventää uni- ja sisäilmaongelmia. Mahdollistaa terveyssovellusten kehittämisen Esimerkiksi makuuhaavojen ja mustelmien tunnistamiseksi voidaan kehittää automatisointia.
 10. 10. 9. Kolmasosa maailman elintarvikkeista päätyy jätteeksi. 3.10.2018 VTT – beyond the obviousz 10 Seuraavan 30 vuoden aikana tarvitaan enemmän ruokaa kuin koko ihmiskunnan historian aikana yhteensä. Vaikka koko maapallon pinta-ala olisi peltoa, se ei riitä.
 11. 11. 10. VTT:n avulla ruoantuotanto muuttuu älykkäämmäksi 3.10.2018 VTT – beyond the obvious 11 Säätelee tulevaisuudessa maatalousrobotteja Spektrianturoinnin avulla maatalousrobotit optimoivat sadonkorjuun hetken, että saadaan parhaat mahdolliset ravintoaineet sadolle. Mittaa pellon tilan Hyperspektrikamera kertoo, missä viljellä, kastella ja lannoittaa. Mittaa tulevaisuudessa elintarvikkeita Hyperspektrikamera tunnistaa ruoan koostumuksen, ruokaa ruokalajeittain ja mahdollisesti haitta-aineita.
 12. 12. 11. Yhdysvallat kuluttaa yli 27 biljoonaa euroa vuodessa huumeiden kontrollointiin. 3.10.2018 VTT – beyond the obviousz 12 Turvallisuus on ihmisen perustarve. Kuinka tekoäly ja älykkäät tunnistamisen mekanismit voivat auttaa meitä saamaan turvallisemman tulevaisuuden?
 13. 13. 12. Turvallisempi tulevaisuus älykkään aistimisen avulla 3.10.2018 VTT – beyond the obvious 13 Tunnistaa biologiset jäljet ja väärennökset Helpottaa rikospaikkatutkimuksia paikan päällä ja pienentää laboratoriokustannuksia. Tunnistaa epäilyttävät aineet Nopeuttaa poliisin palveluja tunnistamalla lääkkeet ja huumausaineet paikan päällä. Jäljittää erilaisia kohteita Käytettävissä erilaisiin turvallisuus- ja maastotarkkailun tehtäviin esimerkiksi maanpuolustuksessa.
 14. 14. 13. Ilmastonmuutos ja saasteet uhkaavat elinympäristöämme. 3.10.2018 VTT – beyond the obviousz 14 Sääilmiöt luovat turvattomuutta ja vaikeuttavat teollisuuden toimintaa, vesistöt kuormittuvat ja muuttuvat käyttökelvottomiksi, ilmasto saastuu, metsät kärsivät. Miten hyperspektrikuvantaminen voi auttaa muutoksessa?
 15. 15. 14. Elinvoimainen elinkeinoelämä on riippuvainen ympäristön hyvinvoinnista 3.10.2018 VTT – beyond the obvious 15 Mittaa metsien ja vesistöjen tilaa Satelliiteista ja lennokeista mittaamalla saadaan toistaan täydentävää tietoa ympäristön hyvinvoinnista laajalta alueelta. Mittaa ilmakehän kaasuja Nanosatelliiteista käsin voidaan tuottaa dataa ilmakehän kaasuista ja tärkeää tietoa maapallon tilasta. Etämittaa päästöjä Auttaa kehittämään keinoja laivateollisuuden päästöjen kontrollointiin.
 16. 16. 15. VTT:n innovaatiosta syntyneet yritykset 3.10.2018 VTT – beyond the obvious 16 Ruoan skannausratkaisulle 1. palkinto EU Horizonissa2017 Spectral Engines VTT-lähtöinen yritys kehittää ja tuottaa älykkäitä materiaalintunnistusteknologioita eri teollisuuksiin. Kehitti maailman pienimmän ja älykkäimmän spektrisensorin kuluttajakäyttöön. Kauppalehden 2017 Achievers -palkinto.
 17. 17. 16. VTT:n innovaatiot ruokkivat asiakkaiden liiketoimintaa 3.10.2018 VTT – beyond the obvious 17 Ihosyövän rajaus selville ilman luomileikkausta käsikäyttöisellä laitteella Revenio Yritys lisensoi VTT:n hyperspektri-kuvantamisosaamista. Revenion tavoite on lanseerata iholääkäreille helppokäyttöinen ja liikuteltava seulontalaite ihosyöpien ja niiden esiasteiden tunnistamiseen.
 18. 18. 17. VTT:n innovaatiot ruokkivat asiakkaiden liiketoimintaa 3.10.2018 VTT – beyond the obvious 18 Kattavin, pilvettömin ja ajantasaisin satelliittikuviin perustuva maailmankartta Satellio: Terramonitor VTT:ltä alkunsa saanut avaruusyritys tuottaa avaruustietoon perustuvia analyysi- ja valvontapalveluita. Teknologia perustuu satelliittitiedon prosessointiketjuihin, automaattiseen kuvien skannaukseen ja monilähteisen tiedon yhdistämiseen. Tämän tietojenkäsittelyprosessin tuloksena Terramonitor luo uutta tietoa asiakkaidemme päätösten ja prosessien tueksi.
 19. 19. 18. VTT:n innovaatiot ruokkivat asiakkaiden liiketoimintaa 3.10.2018 VTT – beyond the obvious 19 Maailman pienin ja kevein yksittäiskuviin perustuva hyperspektrikamera Senop Kehittää ja rakentaa luotettavia laitteita ja järjestelmiä sovelluksiin, joissa turvallisuus on kriittisen tärkeää. Suomessa yli 75-vuotisen perinteen ja osaamisen pohjalta suunnitellut ja rakennetut laitteet on testattu kentällä ääriolosuhteissa. foto
 20. 20. 19. VTT:n innovaatiosta syntyneet yritykset 3.10.2018 VTT – beyond the obvious 20 Specim IQ -hyperspektrikamera voitti kultaa innovatiivisuudesta ja suunnittelusta Red Dot 2018 Design Award, Innovators Award Program 2018 ja inVISION 2017 ja 2018 sekä Specim VTT-lähtöinen yritys tekee hyperspektrikameroita mm. elintarvikkeiden analysointiin, erilaisten materiaalien lajitteluun, kasvi- ja väritutkimukseen sekä geologian käyttöön. Tuotevalikoima ulottuu edistyneistä kaukokartoitusjärjestelmistä ja teollisuuden tarpeisiin suunnitelluista kameroista aina helppokäyttöisiin kannettaviin kuvantamislaitteisiin saakka.
 21. 21. 20. VTT:n datankäsittelyosaaminen ruokkii asiakkaiden liiketoimintaa 3.10.2018 VTT – beyond the obvious 21 Taimikonhoitotarve satelliitista kuvantamalla – resurssit eivät riitä kattavaan maastotyöhön Suomen metsäkeskus VTT on kehittänyt satelliittikuviin perustuvan menetelmän, jolla voidaan arvioida taimikoiden varhaishoidon tarvetta. Vesakoitumistiedosta on hyötyä esimerkiksi metsänhoitotöitä markkinoiville palveluntarjoajille. Satelliittikuvamenetelmän avulla voidaan myös tehostaa lainvalvontaa ja päivittää metsävaratietoja.

×