Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tulevaisuuden aikakauslehti: Anu Seisto

635 views

Published on

Internetillä on erittäin suuri merkitys kuluttajien mediankäytön tottumuksiin. Verkkomedian määrän kasvaessa koko ajan myös aikakauslehtien markkinatilanne muuttuu. Bisnes pitää hahmottaa uusiksi, jos haluaa menestyä. VTT:n tuoreessa selvityksessä kuluttajan kokema arvo ja kokemuksellisuus korostuvat tulevaisuuden aikakauslehden palvelukehityksen lähtökohtana ja edellytyksenä.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tulevaisuuden aikakauslehti: Anu Seisto

 1. 1. Tulevaisuuden aikakauslehti Media-aamiainen 14.5.2013 Johtava tutkija Anu Seisto, VTT
 2. 2. 13.5.2013 Media-alan kehitystrendejä 2013  Median digitalisoitumisen myötä yleisöt ovat pirstaloituneet ja sosiaalinen media on noussut perinteisten kanavien rinnalle tiedon suodattajana  Digitaalisen murroksen vaikutukset rahavirtoihin ovat voimistumassa, mikä näkyy esim. mediamainonnassa  Älypuhelimien ja tablettien yleistyessä digitaalisten sisältöjen ja palvelujen suosio kasvaa  Liiketoiminnan riskit digitaalisessa ympäristössä ovat suuret  Painotuote on kustantajalle kanava muiden joukossa, vaikka tuottaakin edelleen merkittävän osan tulovirrasta
 3. 3. 13.5.2013 Traditional print magazine value chain Publisher Advertiser Paper producerPrinting house Reader Magazine Printing, paper Content data Paper Targetgroup, media environment Advertisement Paperas brand builder Purchasing decision Ink manufacturer Machine manufacturer Publisher Advertiser Paper producerPrinting house Reader Magazine Printing, paper Content data Paper Targetgroup, media environment Advertisement Paperas brand builder Purchasing decision Ink manufacturer Machine manufacturer PUBLISHER Paper Producer
 4. 4. 13.5.2013 Magazine service: Advertisements Editorial content Printing Platform: Paper, Ink etc. PRINT ONLINE Community Advertisements Editorial content Platform: Mobile, Tablet, PC etc. NETWORK NETWORK NETWORK READERS
 5. 5. Medialiiketoiminta kohti palvelubisnestä Media-aamiainen 14.5.2013 Tutkija Anna Viljakainen, VTT
 6. 6. 13.5.2013 Liiketoimintamalli 1. Tuotteet  Mitä? 2. Asiakasrajapinta  Kenelle? 3. Infrastruktuuri  Miten? 4. Taloudelliset näkökulmat  €? (Osterwalder & Pigneur, 2002, 2010)
 7. 7. 13.5.2013 Median määritelmä ”Medialla tarkoitetaan teknologioita (painotuote, radio, jne.) joiden kautta sisältöä siirretään ja organisoidaan eri kuluttajaryhmille. Media-alan yritykset ovat sisällön tuottajia ja pakkaajia, jotka hyödyntävät näitä teknologioita. (Küng, Picard, & Towse, 2008)
 8. 8. 13.5.2013 Vaatii ajatustavan muutoksen Tuotekeskeinen ajattelu (engl. Goods-dominant logic, GDL) Palvelukeskeinen ajattelu (engl. Service-dominant logic, SDL) Vaihtoyksikkö Tuotteet Osaaminen ja tietotaito Tuotteiden rooli Lopputuote, jonka yritys valmistaa ja jakelee Palvelutuotannon väline Tuotteiden arvo Vaihtoarvo (eli markkina-arvo tai hinta) Käyttöarvo Yrityksen resurssit Konkreettiset asiat Tietotaito ja osaaminen Asiakkaan rooli Kohde: passiivinen tuotteen vastaanottaja Resurssi: arvon yhteistuottaja osana yhteisöä Arvon merkitys Tuottajan määrittämä (arvo tuotetaan yrityksen arvoketjussa) Asiakkaan yksilöllisesti ja fenomelologisesti määrittämä (arvon yhteistuotanto ekosysteemissä) Keskeisiä käsitteitä Tuotteet, piirteet, ominaisuudet Kokemukset, ratkaisut Hinta Arvolupaus Toimitusketju Arvon yhteistuotanto verkostoissa Myynninedistäminen Dialogi Muokattu Vargo & Lusch, 2004, 2008; Kowalkowski, 2010
 9. 9. 13.5.2013 Suunta kohti palveluliiketoimintaa • Arvolupaus: tarjoaa hyötyä, ratkaisee ongelmia • Vahvojen brändien kaupallistaminenMitä? • Kuluttajakentän pirstaloituminen • Yleisöistä kohti yhteisöjä • Palvelun yhteistuotanto Kenelle? • Autoritaarisesta toimittajavallasta joukkoistamiseen • Partnereita yli rajojen • Tuotekehityksestä innovaatioihin Miten? • Kustannusten karsiminen • Premium arvon tuottaminen • Dualistisesta tulorakenteesta kohti pieniä puroja €
 10. 10. 113.5.2013 Suunta kohti palveluliiketoimintaa • Arvolupaus: tarjoaa hyötyä, ratkaisee ongelmia • Vahvojen brändien kaupallistaminenMitä? • Kuluttajakentän pirstaloituminen • Yleisöistä kohti yhteisöjä • Palvelun yhteistuotanto Kenelle? • Autoritaarisesta toimittajavallasta joukkoistamiseen • Partnereita yli rajojen • Tuotekehityksestä innovaatioihin Miten? • Kustannusten karsiminen • Premium arvon tuottaminen • Dualistisesta tulorakenteesta kohti pieniä puroja €
 11. 11. 113.5.2013 Suunta kohti palveluliiketoimintaa • Arvolupaus: tarjoaa hyötyä, ratkaisee ongelmia • Vahvojen brändien kaupallistaminenMitä? • Kuluttajakentän pirstaloituminen • Yleisöistä kohti yhteisöjä • Palvelun yhteistuotanto Kenelle? • Autoritaarisesta toimittajavallasta joukkoistamiseen • Partnereita yli rajojen • Tuotekehityksestä innovaatioihin Miten? €
 12. 12. 113.5.2013 Suunta kohti palveluliiketoimintaa • Arvolupaus: tarjoaa hyötyä, ratkaisee ongelmia • Vahvojen brändien kaupallistaminenMitä? • Kuluttajakentän pirstaloituminen • Yleisöistä kohti yhteisöjä • Palvelun yhteistuotanto Kenelle? • Autoritaarisesta toimittajavallasta joukkoistamiseen • Partnereita yli rajojen • Tuotekehityksestä innovaatioihin Miten? • Kustannusten karsiminen • Premium arvon tuottaminen • Dualistisesta tulorakenteesta kohti pieniä puroja €
 13. 13. 113.5.2013 Miten asiakasarvo muutetaan kannattavaksi liiketoiminnaksi?
 14. 14. 113.5.2013 Yhteydenotot Tutkija Anna Viljakainen anna.viljakainen@vtt.fi Puh. 050 583 1338
 15. 15. Brändikokemus ja lojaalisuus Media-aamiainen 14.5.2013 Erikoistutkija Aino Mensonen, VTT
 16. 16. 13.5.2013 Kuluttaja ja media
 17. 17. 13.5.2013 NOVITAN brändiviestintä
 18. 18. 13.5.2013 Tutkimuskysymykset 1) Miten yritys onnistuu viestimään eri media- alustojen välityksellä? 2) Miten säilyttää asiakkaiden lojaliteetti? 3) Mikä rooli asiakaslehdellä on brändiviestinnässä?
 19. 19. 13.5.2013 4. Brändikokemus 3. Tulosten tulkinta ja visualisointi 2. Puhelinhaastattelut 1. Syvähaastattelut Tutkimuksen vaiheet
 20. 20. 213.5.2013 Brändikokemus ja lojaalisuus
 21. 21. 213.5.2013 Lojaliteetti Todiste Brändiviestintä ASIAKASLEHTI
 22. 22. 213.5.2013  Brändikokemuskartta havain- nollistaa, miten brändin omistaja onnistuu viestimään eri kanavien kautta. Auttaa ymmärtämään, mihin suuntaan arvot ovat muuttumassa. Miten yritys onnistuu viestinnässään eri media- alustoilla? Miten säilyttää asiakkaiden lojaliteetti? Mikä rooli asiakaslehdellä on brändiviestinnässä? Johtopäätökset  Aito ja rehellinen vuoro- vaikutus on lojaliteetin perusta.  Vuorovaikutusta pitäisi tuoda esille myös painetussa asiakaslehdessä.
 23. 23. Paperintoimittajasta kumppaniksi Media-aamiainen 14.5.2013 Erikoistutkija Maiju Aikala, VTT
 24. 24. 213.5.2013 Mainostaja Kustantaja Painotalo Paperi Painoväri Kone Jakelu Painetun aikakauslehden toimitusketju Voiko paperiyhtiö laajentaa rooliaan toimitusketjussa? Paperi
 25. 25. 213.5.2013 Eettinen kumppanuus Tausta ”Painettu lehti on tehty kuolleista puista.”  Paperinvalmistajat jo vuosia panostaneet kestävään kehitykseen, ympäristökuorman pienentämiseen ja viime aikoina yhteiskunnalliseen vastuuseen  ei tunnettua Uusi toimintamalli  Eettisyys ja ekologisuus näkyvät kustantajan koko arvoketjussa  viestitään lukijoille  Teemanumerot, lukijatapahtumat, uudet ja vanhat ympäristömerkit
 26. 26. 2613.5.2013 Eettinen kumppanuus Vahvuudet  Kustantajan ja paperinvalmistajan yhteinen etu  Vuorovaikutteisuus: yhteinen tavoite, yhteiset keinot Haaste  Uskottava viesti
 27. 27. 3113.5.2013 VTT luo teknologiasta liiketoimintaa

×