Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Miten suomalaisyritykset voivat menestyä niukkuuden yhteiskunnassa?

370 views

Published on

Väestönkasvu, elintason nousu ja kaupungistuminen kuluttavat kiihtyvään tahtiin maapallon rajallisia luonnonvaroja. Tämä johtaa teollisuuden raaka-ainetarpeiden jatkuvaan kasvuun etenkin kehittyvissä maissa. Elinkeinoelämälle resurssien niukkuus merkitsee myös mahdollisuutta saavuttaa kilpailuetua uudenlaisilla, ekotehokkuuteen nojaavilla liiketoimintamalleilla. VTT on systemaattisesti kehittämässä ekodesign-konseptia, jossa raaka-aineita voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti tuotantoketjun eri vaiheissa.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Miten suomalaisyritykset voivat menestyä niukkuuden yhteiskunnassa?

 1. 1. Miten suomalaisyritykset voivat menestyä niukkuuden yhteiskunnassa? Lehdistötilaisuus 29.8.2012 Prof. Anne-Christine Ritschkoff Tieteellinen johtaja, VTT
 2. 2. Haasteet on kohdattava... Väestönkasvu Elintason nousu ja kulutuksen kasvu kehittyvissä maissa Kaupungistuminen Haasteet on kohdattava... Väestönkasvu Elintason nousu ja kulutuksen kasvu kehittyvissä maissa Kaupungistuminen …tavoitteena kestävä kehitys… Väestön hyvinvointi Talouskasvu Luonnonvarojen ekologinen käyttö …tavoitteena kestävä kehitys… Väestön hyvinvointi Talouskasvu Luonnonvarojen ekologinen käyttö ...samalla kun teollisuuden raaka- ainetarpeet kasvavat. Esim. ruoka- ja elektroniikkatuote- teollisuudessa kasvu on veden ja luonnon- varojen varassa ...samalla kun teollisuuden raaka- ainetarpeet kasvavat. Esim. ruoka- ja elektroniikkatuote- teollisuudessa kasvu on veden ja luonnon- varojen varassa Tulevaisuuden hyvinvointi kysyy raaka-aineita 228.8.2012
 3. 3. 328.8.2012 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1980 2002 2020 Billionsofmetrictonnes Year Global resource extraction, by major groups of resources and regions Metal ores Fossil energy carriers Biomass Non-metallic minerals Source: OECD,2008; based on Giljum et al., 2008 Luonnonvarojen käyttö kasvaa
 4. 4. 428.8.2012 Nousevissa talouksissa kulutus kiihtyy Direct material input into the society. Source: Hashimoto, S., Fischer- Kowalski, M., Suh, S., Bai, X. 2012. Greening Growing Giants. A Major Challenge of Our Planet. Journal of Industrial Ecology 26 (4): 459-466.
 5. 5. 528.8.2012 Skenaario: miten vastata fosforin tarpeeseen tulevaisuudessa? A sustainable scenario for meeting long-term future phosphorus demand through phosphorus use efficiency and recovery (cordell et al 2011)
 6. 6. Teollisuuden toimintakentät järjestäytyvät uudelleen 628.8.2012 Liiketoiminnan trendejä Erikoistuminen Strategiset kumppanuudet Kasvu haettava kehittyviltä alueilta Tunnistettava kilpailuetu omassa toiminnassa Mahdollisuus synnyttää liiketoimintaa kehittyvillä alueilla Suomalaisyritysten valttikortit: teknologiaosaaminen ja avoin toiminta- kulttuuri
 7. 7. 728.8.2012 VTT:n kuusi strategista painopistettä vastaavat suuriin haasteisiin, jotka ovat keskeisiä puhtaan maailman, kestävän talouden ja hyvän elämän saavuttamiseksi. VTT:n kuusi strategista painopistettä vastaavat suuriin haasteisiin, jotka ovat keskeisiä puhtaan maailman, kestävän talouden ja hyvän elämän saavuttamiseksi. VTT luo teknologiaan perustuvia innovaatioita, liiketoimintaa ja palveluita talouden ja yhteiskunnan tarpeisiin. VTT luo teknologiaan perustuvia innovaatioita, liiketoimintaa ja palveluita talouden ja yhteiskunnan tarpeisiin. PUHDAS MAAILMA KESTÄVÄ TALOUS HYVÄ ELÄMÄ Tutkimus- ja innovaatiostrategia5
 8. 8. 828.8.2012 VTT:n painopisteet resurssitehokkaassa tuotannossa Hajautettu tuotanto *Ekotehokkuutta verkostojen kautta Simulaatioon perustuva suunnittelu * Todellisuus ja virtuaalisuus rinnakkain Ekotehokkaat koneet * Ympäristö- tietoinen suunnittelu Ihminen * Mukautuvin tekijä monimutkaisissa järjestelmissä Ekoinnovaatiot * Kiihdyttävät uusien liiketoiminta- mahdollisuuksien syntymistä Raaka-ainetehokkuus merkitsee kestävään talouskasvuun tähtäävässä yhteiskunnassa syvää ajattelutavan muutosta materiaalien ja energian käytössä. Materiaaleja ja energiaa tulee säästää, kierrättää ja käyttää uudelleen. Energian käytön muutos merkitsee uusiutuvien luonnonvarojen potentiaalin täyttä hyödyntämistä. Valmistava teollisuus on avainasemassa sekä resurssien käyttäjänä että ratkaisujen tarjoajana.
 9. 9. 928.8.2012 Toimeksianto- tutkimus Tutkimus- kumppanuudet ja asiantuntijapalvelut IPR lisensointi Uudet yritykset (spinnot) Uudet liiketoimintamallit, konseptit ja tuotteet UUTTA LUOVA TUTKIMUS Luo uusia ideoita, teknologioita ja IPR:ää Tarjoaa kehitysalustan sovelluksille Luo innovaatio- potentiaalia Kasvattaa osaamista ja tietotaitoa Lisäarvo asiakkaille ja muille sidosryhmille Lisäarvo asiakkaille ja muille sidosryhmille Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeet Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeet VTT yhdistää tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan
 10. 10. 1028.8.2012 VTT - 70 vuotta teknologiaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän hyväksi

×