Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

#DTT17: Vuorovaikutteisen robotinohjauksen hyödyt ja haasteet, Tapio Heikkilä VTT

163 views

Published on

VTT:n järjestämässä tilaisuudessa 15.3.2017 käsitelltiin valmistavan teollisuuden digitalisaatiota eri näkökulmista. VTT:n tutkijat esittelivät uusien teknologioiden tuottamia mahdollisuuksia ja edelläkävijäyritykset kertovat käytännön ratkaisuista.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

#DTT17: Vuorovaikutteisen robotinohjauksen hyödyt ja haasteet, Tapio Heikkilä VTT

  1. 1. TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Vuorovaikutteisen robotinohjauksen hyödyt ja haasteet Tapio Heikkilä tapio.heikkila@vtt.fi #DTT17
  2. 2. 215.3.2017 2 1.Vaihtuva tuotanto, vaihtuvat tuotteet – mistä tehoa tuotantoon ?  Ihminen = joustava  työvoimakustannukset?  ammattitaitoisen työvoiman saatavuus?  jaksaminen? työn laatu?  yrityksen kasvu?  Automaatio = tehokas  Laaja ja alati vaihtuva tuotekirjo?  Lyhyet tuotantosarjat?  Lyhyet toimitusajat? Ratkaisu  perinteinen automaatio #DTT17
  3. 3. 315.3.2017 3 2. Vuorovaikutteinen robotiikka – hyötyjä ja etuja  Ihminen ja robotti jakavat saman työtilan  Ihminen ja robotti työskentelevät yhdessä  Joustavuutta ja ketteryyttä  Nopea käyttöönotto ja tehtävien ohjelmointi  Joustava osittaisautomaatio, jaettu työtila, oikea työnjako  Turvallisuutta  Uudet turvastandardit  Ihmisten havainnointi- ja tunnistusanturit  Uudet robotinohjaimet ja turva-antureiden integrointi #DTT17
  4. 4. 415.3.2017 4 3. Vuorovaikutteisen robotiikan haasteita ratkaistavaksi  Turvallisuuden suunnittelu  Standardit  Riskianalyysi ja kelpoistaminen  Teknologiakehitys  Ihmisen havaitsemisen parantaminen  Robotin voimantunnon kehittäminen  Turvallisen toiminnan ohjelmointi  Uuden teknologian käyttöönotto  Käytettävyys  Hyväksyntä käyttäjien taholta #DTT17
  5. 5. TEKNOLOGIASTA TULOSTA

×