Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

#DTT17: Älykäs valmistava pk-teollisuus - polkuja kasvuun, Henna Sundqvist-Andberg, Tiina Apilo VTT

373 views

Published on

VTT:n järjestämässä tilaisuudessa 15.3.2017 käsitelltiin valmistavan teollisuuden digitalisaatiota eri näkökulmista. VTT:n tutkijat esittelivät uusien teknologioiden tuottamia mahdollisuuksia ja edelläkävijäyritykset kertovat käytännön ratkaisuista.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

#DTT17: Älykäs valmistava pk-teollisuus - polkuja kasvuun, Henna Sundqvist-Andberg, Tiina Apilo VTT

 1. 1. VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Älykäs valmistava pk-teollisuus – polkuja kasvuun Henna Sundqvist-Andberg & Henna.Sundqvist-Andberg@vtt.fi Tiina Apilo Tiina.Apilo@vtt.fi @AlykasPk #DTT17
 2. 2. Trendit Digitalisaatio Globalisaatio Palvelullistuminen Protektionismi ja polarisaatio Keskinäisriippuvuus Resurssitehokkuus Jäljitettävyys Kestävyys ja vastuullisuus Alustatalous Mahdollistajat Teollinen internet Verkostomainen toimintatapa Sukupolvenvaihdokset Joustava automaatio Robotisaatio Kyberturvalisuus Lohkoketjut Materiaaliteknologia Lisätty todellisuus 5G 3D-tulostus Tekoäly Kasvu kansainvälisiksi menestyjiksi, jotka luovat yhdessä Suomeen talouskasvua ja hyvinvointia HIENO DUUNI ARVOA ASIAKKAALLE ROHKEUS AJATELLA ISOSTI Nykytilan haasteita Globalisaation aiheuttama kustannuspaine Edelleen 2008 seuraukset Vaatimattomat kasvutavoitteet Investointivelka Päämiesvetoisuus Paljon pieniä yksittäisiä yrityksiä Teollisuuden alan julkisuuskuva Kehittämisen laiminlyönti
 3. 3. Trendit Digitalisaatio Globalisaatio Palvelullistuminen Protektionismi ja polarisaatio Keskinäisriippuvuus Resurssitehokkuus Jäljitettävyys Kestävyys ja vastuullisuus Alustatalous Nykytilan haasteita Globalisaation aiheuttama kustannuspaine Edelleen 2008 seuraukset Vaatimattomat kasvutavoitteet Investointivelka Päämiesvetoisuus Paljon pieniä yksittäisiä yrityksiä Teollisuuden alan julkisuuskuva Mahdollistajat Teollinen internet Verkostomainen toimintatapa Sukupolvenvaihdokset Joustava automaatio Robotisaatio Kyberturvalisuus Lohkoketjut Materiaaliteknologia Lisätty todellisuus 5G 3D-tulostus Tekoäly Kasvu kansainvälisiksi menestyjiksi, jotka luovat yhdessä Suomeen talouskasvua ja hyvinvointia HIENO DUUNI ARVOA ASIAKKAALLE ROHKEUS AJATELLA ISOSTI Kehittämisen laiminlyönti
 4. 4. Busineksen uudistaminen Kasvua kansain- välistymisestä Kasvun nälkä ROHKEUS AJATELLA ISOSTI Verkoston tuki Digitalisaatio haltuun Selkeä kasvutavoite Visionäärinen johtaminen Riskinottokyky Vertaisverkostot Kumppani-/toimitusverkostot Sidosryhmät, muut toimijat, rahoittajat Uusien liiketoimintamallien kehittäminen Jatkua haastaminen Nopeat kokeilut Kokeillen eteneminen Tuotantoautomaatio mahdollistajana Rohkeutta toteuttaa investoinnit Pienten askelten eteneminen Yhdessä kumppanien kanssa Arvoverkoston kautta
 5. 5. Busineksen uudistaminen Kasvua kansain- välistymisestä Kasvun nälkä ROHKEUS AJATELLA ISOSTI Verkoston tuki Digitalisaatio haltuun Fail fast – kulttuurin luominen ja kokeilujen tukeminen Kansain- välistyminen yhdessä kumppanien kanssa Innostavien kasvutarinoiden jakaminen Vertais- verkostojen rakentaminen Matchmaking konepaja- ja ICT- toimijoiden kanssa
 6. 6. Reilu meininki HIENO DUUNI Luottamus Yhdessä tekeminen Johtamisen kulttuuri Kiinnostava imago Muuttuva työnkuva Vastuun ottaminen Paras osaaminen Jatkuva kehittäminen Työssäoppiminen Houkuttelee parhaat osaajat Vastuuta ottavat työntekijät Vastuullinen yritys Sektoritason vastuullisuus Ammattimiehestä asiantuntijaksi Automatisaation vaikutus suorittavaan työhön Kansainvälinen urapolku Roolijaot Merkityksellinen työ Innovatiivinen työpaikka Kestävä kotimainen tuotanto Teollisuuden alan vetovoima Viestintä
 7. 7. Vertaissparraus johtamisen kehittämisen keinona HIENO DUUNI Valmistavan teollisuuden imagon vahvistaminen ja viestintä Asiantuntijaksi kehittäminen koulutuksen ja työssä oppimiseen kautta Innostava ja vaativa koulutus kaikilla tasoilla Tulevaisuuden työn uudelleen määrittäminen (digitalisaatio ja kasvu) Reilu meininki Kiinnostava imago Muuttuva työnkuva Vastuun ottaminen Paras osaaminen
 8. 8. ARVOA ASIAKKAALLE Asiakkuuspolku ajattelu Asiakkaan asemaan eläytyminen Kädet savessa asiakkaan kanssa Käyttäjäymmärrys Käyttökohteen ymmärrys Piilevien tarpeiden tunnistus Koneiden ja laitteiden keräämä data Asiakkaan asiakkaan haasteet Asiakkaan tarpeeseen vastaaminen Tuote- ja teknologiakehitys Tee hyvin se mitä osaat Kilpailevan tarjoaman tuntemus Digitaaliset palvelut Laatu Yhdessä verkostossa Yhteistarjoama Ekosysteeminen liiketoiminta EI tarvitse tehdä kaikkea itse Pienet sarjat Räätälöinti Toimitusvarmuus Skaalautuva tuotanto Asiakasohjautuva tuotanto ja palvelut Parhaat tuotteet Asiakkaan liike- toiminnan tunteminen
 9. 9. Asiakkaan liike- toiminnan tunteminen Käyttäjäymmärrys Parhaat tuotteet ja palvelut Yhdessä verkostossa Asiakasohjautuva tuotanto Yhteiskehittämisen kulttuurin vahvistaminen Käyttäjädatan ja data-analytiikan omaksuminen liiketoimintaan Digitaalisten palveluiden kehittämiseen apua Liiketoiminta- verkostojen toimijoiden matchmaking Joustavan tuotantoautomaation kehittäminen ja käyttöönotto ARVOA ASIAKKAALLE
 10. 10. Lähteet: Kauppalehti, Tekes, Uusi Suomi sekä YritysTampere
 11. 11. HIENO DUUNI ARVOA ASIAKKAALLE ROHKEUS AJATELLA ISOSTI Kasvu kansainvälisiksi menestyjiksi, jotka luovat yhdessä Suomeen talouskasvua ja hyvinvointia
 12. 12. TEKNOLOGIASTA TULOSTA

×