Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

#DTT17: Lohkoketjut valmistavassa teollisuudessa, Hannu Tanner VTT

204 views

Published on

VTT:n järjestämässä tilaisuudessa 15.3.2017 käsitelltiin valmistavan teollisuuden digitalisaatiota eri näkökulmista. VTT:n tutkijat esittelivät uusien teknologioiden tuottamia mahdollisuuksia ja edelläkävijäyritykset kertovat käytännön ratkaisuista.

Published in: Technology
  • Be the first to like this

#DTT17: Lohkoketjut valmistavassa teollisuudessa, Hannu Tanner VTT

  1. 1. TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Lohkoketjut valmistavassa teollisuudessa Hannu Tanner hannu.tanner@vtt.fi #DTT17
  2. 2. 215.3.2017 2 1. Ongelma: Sähköisissä järjestelmissä tapahtuva arvon- ja tiedonsiirto vaatii aina luotettavan välittäjän  Kaikenlaisessa kaupankäynnissä ja tärkeiden tietojen siirrossa – niin yritysten kuin yksityisten välillä – osapuolten välinen luottamus on olennaisen tärkeää  Esim. auton myyntitapahtumassa myyjä ja ostaja luottavat pankkiin ja autorekisterikeskukseen  Ilman välittäjiä myyjä voisi esim. myydä saman auton useammalle ostajalle, tai ostaja voisi jättää auton maksamatta  Tapahtuma vaatii osapuolilta ylimääräistä vaivannäköä, aikaa ja rahaa  toimintojen automatisointi on hankalaa tai mahdotonta #DTT17
  3. 3. 315.3.2017 3 2. Ratkaisu: Lohkoketjuteknologia  Lohkoketjuteknologia (”hajautettu tilikirja”) on ohjelmistotekniikka, jossa yhden toimijan ylläpitämän tietokantapalvelimen sijasta tapahtumatieto on hajautettu kaikille toimijoille  Saattaa olla tietotekniikan seuraava “kaiken mullistava teknologia”  Lohkoketjuun talletettu tapahtuma on  Kryptografisesti suojattu  Muuttumaton  Läpinäkyvä kaikille toimijoille  Nähtävissä lähes reaaliaikaisesti  Lohkoketjuteknologia mahdollistaa luottamuksen eri toimijoiden välillä  Mahdollisia sovelluksia esim.:  Arvon tai tiedon luotettava siirtäminen ja tallentaminen ilman välikäsiä kuten pankkia tai notaaria  Tuotteen tai omaisuuden aitouden varmistaminen, elinkaaren hallinta, logistiikka  Älykkäät sopimukset järjestelmien välillä: esim. automaattisesti tapahtuva tilaus, toimitus ja maksu  Mikromaksut: esim. IoT-ympäristössä anturin tuottamasta tiedosta maksaminen 0,0001€/mittaus #DTT17
  4. 4. 415.3.2017 4 3. Call to action  Lohkoketjuteknologialla on potentiaali muuttaa radikaalisti kaikkia toimialoja  Suomella on mahdollisuus olla mukana lohkoketjujen teknologiakehityksen eturintamassa  Arvioiden mukaan ensimmäiset maailmaa mullistavat lohkoketjujärjestelmät nähdään 5-7 vuoden päästä  Lohkoketjujen soveltaminen valmistavan teollisuuden toimintojen kehittämisessä:  Turhien välikäsien poistaminen  Prosessien nopeuttaminen ja automatisoiminen  Tuottavuuden parantaminen  Uudenlaiset liiketoimintamallit  VTT on parhaillaan mukana käynnistämässä eurooppalaista hanketta, jossa tutkitaan lohkoketjujen ja älykkäiden sopimusten hyödyntämistä valmistavassa teollisuudessa.  Vielä ehtii mukaan! #DTT17
  5. 5. TEKNOLOGIASTA TULOSTA

×