Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Antti Asikainen, LUKE: Japani nousevan metsäenergian maa

372 views

Published on

Biotalous ja energiamurros – mitä vuonna 2030?Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n seminaari 26.1.2017

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Antti Asikainen, LUKE: Japani nousevan metsäenergian maa

  1. 1. © Natural Resources Institute Finland Japani – nousevan metsäenergian maa Antti Asikainen Luonnonvarakeskus antti.asikainen@luke.fi Biotalous ja energiamurros - Mitä vuonna 2030? 26.1.2017, Helsinki @FORBIOproject
  2. 2. Metsätalous Suomessa ja Japanissa Finland • Population: 5.5.million • Land area: 30.4 million ha • Forest area: 22 million ha • Share of forest land: 73% • Terrain: Flat • Forest land/capita: 4.13 • Annual growth: 105 mill. m3 • Annual harvest: 65 mill. m3 • Growing stock 2.3 bill. m3 Japan • 127 million • 36 million ha • 25 million ha • 69% • Mountainous • 0.2 ha/capita • >100 mill. m3 • 23 mill. m3 • > 5.5 bill. m3
  3. 3. Puusto istutusmetsissä kasvaa
  4. 4. Istutusmetsät tulevat korjuuikään
  5. 5. Hakkuiden koneellistaminen haastavaa
  6. 6. Metsäteknologian kysyntä kasvaa
  7. 7. Harvennuspuun käyttö energiantuotannossa kasvaa nopeasti
  8. 8. Japani – biotalouden kasvumarkkina

×