Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mkt intro 3 of

558 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mkt intro 3 of

 1. 1. Marketing introductie<br />Referentieboek: <br />Marketing Management, de Essentie – Kotler & Armstrong<br />
 2. 2. Cursusdoelen<br />U helpen begrijpen wat marketing precies is<br />U helpen bij het uitvoeren van elementair marktonderzoek<br />U helpen begrijpen hoe u uw marktomgeving kan analyseren en uw doelmarkt kan bepalen<br />U helpen bij het positioneren van uw product<br />U inzicht geven in de 4 P’s en hoe u dit werkmodel in de praktijk kan gebruiken<br />U de basis van marketingplanning tonen<br />1/09/2011<br />2<br />Rita Vos<br />
 3. 3. Cursusoverzicht<br />Wat is Marketing?<br />Marktonderzoek<br />Analyseren van bedrijfsomgeving<br />Kiezen van doelmarkten<br />Ontwikkelen van producten en diensten<br />Prijzen van producten en diensten<br />Distributie van producten en diensten<br />Promoten van producten en diensten<br />Marketing plan maken<br />1/09/2011<br />3<br />Rita Vos<br />
 4. 4. Analyse marktomgeving<br />Context: planning<br />1/09/2011<br />4<br />Rita Vos<br />
 5. 5. Hoe zou je het anders spelen: <br /><ul><li>als je ECHT doorgeschoten zou kunnen worden?
 6. 6. als wat kapot geschoten wordt, je eigen huis is?
 7. 7. als je achteraf zelf met echt geld moet betalen voor wat je fout deed?</li></ul>1/09/2011<br />5<br />Rita Vos<br />
 8. 8. Uitgangspunt: je kent het spel<br />Het spel kennen:<br />je hebt zicht op de specifieke “werkomgeving” & je hebt een zicht op mogelijke speldoelen<br />Werksysteem<br /><ul><li>Eigen “wapens” inventariseren
 9. 9. Zien wat je hebt, er leren mee werken en dan oefenen gebruik in situaties die je denkt tegen te komen
 10. 10. Terrein verkennen  verschil “klein doel” – “groot doel”!
 11. 11. Wat ligt waar – waar zitten “check points”/tussendoelen - …
 12. 12. Wat zit vast, wat beweegt (en naar waar), ..
 13. 13. “tegenpartijen” inventariseren en inschatten
 14. 14. Wie zijn ze, wat zijn hun “wapens”, wat kunnen ze wel/niet
 15. 15. Plan: een manier van spelen  eigen doel  kernprobleem en paar aanpakrichtlijnen
 16. 16. Onderweg: af en toe stand van zaken opnemen, speelplan herdenken, leerpunten “meenemen”</li></ul>1/09/2011<br />6<br />Rita Vos<br />
 17. 17. Uitgangspunt: je hebt een concreet doel<br />“Analyse” <br />= het inzamelen, bewerken en verwerken van informatie naar het inzicht dat nodig is om een gegeven probleem aan te kunnen pakken<br />Geen enkele vaststelling is uniform goed of slecht<br />“het regent” = goed als je paraplu’s moet verkopen<br />“het regent” = slecht als je geen paraplu’s meer hebt om te verkopen en je grootste klant NU paraplu’s nodig heeft<br />“Analyse” zoekt naar inzicht in kader van een specifieke opdracht/problematiek/doel<br />1/09/2011<br />7<br />Rita Vos<br />
 18. 18. Waarom analyse marktomgeving?<br />De oplossing van meeste marketingprobleem <br />= “dingen veranderen in de markt”.<br />“De markt” leeft en evolueert <br /> vanuit zichzelf maar ook onder invloed van “externe krachten”<br />Die “externe krachten” zijn de “marktomgeving”<br />Ze beïnvloeden de markt en dus ook alles wat op die markt gebeurt<br />De “veranderingen” van de marketeer gaan werken of niet werken onder invloed van die krachten  analyse<br />1/09/2011<br />8<br />Rita Vos<br />
 19. 19. Marktomgeving-analyse: HOE?<br />Principe van Werkmodellen in marketing:<br />Opdelen in “hapklare delen”<br />Per deel aandachtspunten naar “drivers” geven<br />Oudste opdeling: “Kotler grof”<br />Micro-omgeving: directe, specifieke kortetermijn invloed<br />“eigen bedrijf, leveranciers, distributie, klanten, concurrentie, publiek”<br />Analyseren bij KT-planning type marketing jaarplannen<br />Macro-omgeving: indirecte invloed op langetermijn<br />“economie, demografie, sociologie, wetgeving, ecologie, ..”<br />Analyseren bij LT-planning type strategisch 3 of 5-jarenplan<br />1/09/2011<br />9<br />Rita Vos<br />
 20. 20. Marktomgeving Kotler<br />1/09/2011<br />Rita Vos<br />10<br />Evolutie fysieke werkomgeving<br />Technologische evolutie<br />Economische evolutie<br />MICRO<br />Eigen bedrijf<br />Tussenpersonen<br />MACRO<br />Leveranciers<br />Klanten<br />Stakeholders<br />Demografische evolutie<br />Maatschappelijke evolutie: cultuur, sociologie<br />Evolutie Politiek & wetgeving<br />
 21. 21. Micro-omgeving<br /><ul><li> Eigen Bedrijf
 22. 22. Leveranciers
 23. 23. Tussenpersonen
 24. 24. Klanten
 25. 25. Stakeholders</li></ul>1/09/2011<br />Rita Vos<br />11<br />Micro-omgeving<br />Wat?<br />Directe invloeden op commercialisatie<br />Invloeden zijn anders per markt/ product/ merk  per probleem analyse “op maat” maken<br />Wanneer?<br />Bij elk plan<br />Kernfactoren monitoren<br />Analyse-tempo<br />Afhankelijk van snelheid markt<br />Normaal:<br />Grondig: 1x per jaar<br />Opvolging vs budget: elke 3 maanden<br />
 26. 26. Andere werkmodellen marktomgeving<br />Kotler “fijn”<br />Micro: eigen bedrijf, klanten, distributie<br />Meso: concurrentie, publieken, technologie<br />Macro: politiek, …<br />Porter 5<br />Interne marktconcurrentie (eigen bedrijf + concurrenten), mogelijke toetreders, beschikbaarheid substituten, macht leveranciers, macht klanten<br />1/09/2011<br />12<br />Rita Vos<br />
 27. 27. Andere werkmodellen marktomgeving<br />Kotler “e-evolutie & sociale media”<br />concept: stakeholderanalysis<br />Onderliggend idee:<br />Micro-omgeving uitbreiden naar “alle betrokkenen”<br />Ttz: iedereen die over uw bedrijf en haar acties een mening in de sociale media kan gooien<br />1/09/2011<br />13<br />Rita Vos<br />
 28. 28. Deze introductie: Kotlerbasics<br />Waarom?<br />Gemakkelijkst om concept “omgevingsanalyse” te begrijpen en in te oefenen.<br />Alle andere modellen zijn gewoon verfijning van basismodel<br />Basismodel : basis  blijft , “verfijningen” worden “uitgevonden” naarmate marktproblematiek evolueert<br />1/09/2011<br />Rita Vos<br />14<br />
 29. 29. Analyse Eigen bedrijf<br />Startvraag:<br />Wat is “eigen bedrijf” in context van uw marketingprobleem/ uw marketingopdracht?<br />m.a.w.: wat is hier relevante informatie en wat niet?<br />TIP: relevant = je kan er iets mee in het kader van je opdracht<br />Het beïnvloedt de werking van je “oplossing”<br />Het beïnvloedt/verklaart/kadert/…. je probleem<br />Je kan het vermoedelijk gebruiken voor je “oplossing”<br />1/09/2011<br />Rita Vos<br />15<br />
 30. 30. Analyse Eigen Bedrijf<br />Vragen Bedrijfsinzicht:<br />Wat doet het?  bedrijfsactiviteit, sector, specialisatie, reputatie<br />Hoe werkt het?  bedrijfsprocedures<br />Wie heeft macht waarover?  bedrijfsorganisatie (ARA, officieus, ..)<br />Wat moet er officieel waarom/waarvoor gedaan worden?  plannen, visie, missie<br />Wat wordt in de organisatie concreet en echt beloond/afgestraft?<br />Hoe groot is de slagkracht van het bedrijf?<br />(financiële) Positie, beschikbare reserves, snelheid van beslissing, ervaring, ..<br />Hoe ver kan het bedrijf uit zijn comfortzone komen?<br />Knowhow in bedrijf, R&D cultuur, houding tegen verandering, ..<br />Waar zit er nog hoeveel “vet op het been”?<br />Wat zijn de huidige bedrijfsprioriteiten en hoe groot is kans dat die op lantermijn gaan veranderen?<br />1/09/2011<br />16<br />Rita Vos<br />
 31. 31. Analyse Eigen Bedrijf (2)<br />Vragen Commercialisatie-noden<br />Welke producten commercialiseert het bedrijf op dit ogenblik? Wat betekent dat in omzet, winst? Wat zijn waarom voor elk de verwachtingen naar de toekomst?  portfolio<br />Welke markten beheerst het bedrijf (marktkennis, kennis marktcultuur, netwerk, ..)? Welke mogelijkheden liggen daar nog open?  Ansoff<br />Welke marktposities houdt het bedrijf? Hoe evolueren die? Welke commercialisatie-visie drijft het bedrijf?  marktstrategie, concurrentiestrategie<br />Welke commerciële prioriteiten heeft het bedrijf op dit ogenblik? Welke “heilige huisjes” zijn er en hoeveel kosten die?<br />Welke winstgaranties zoekt het bedrijf? Welke capaciteit is beschikbaar? Hoeveel “rek” of “buffer” zit er op capaciteit?<br />1/09/2011<br />17<br />Rita Vos<br />
 32. 32. Analyse Eigen Bedrijf<br />Conclusie  bedrijfsinzicht, bedrijfsprofiel<br />= antwoord op de startvraag: “wie is dit bedrijf, wat kan het en wat wilt het?”<br />Vorm  SWOT naar marketingprobleem<br />1/09/2011<br />18<br />Rita Vos<br />
 33. 33. Analyse Tussenpersonen<br />Startvraag:<br />Wie zijn relevante “tussenpersonen” in context van uw marketingprobleem/ uw marketingopdracht?<br />m.a.w.: wat is hier relevante informatie en wat niet?<br />TIP: relevant = je kan er iets mee in het kader van je opdracht<br />Het beïnvloedt de werking van je “oplossing”<br />Het beïnvloedt/verklaart/kadert/…. je probleem<br />Je kan het vermoedelijk gebruiken voor je “oplossing”<br />1/09/2011<br />Rita Vos<br />19<br />
 34. 34. Analyse “tussenpersonen”<br />Het hele kanaal is van invloed op slagkracht bedrijf:<br />Vervoerders, <br />magazijnen, <br />tussenpersonen, <br />Handelaars en hun manier van klantencontact voor uw product<br />Vragen:<br />Zie bij “eigen bedrijf”<br />+ vraag: “hoe graag zien ze ons en wat hebben ze daar voor over?”<br />1/09/2011<br />20<br />Rita Vos<br />
 35. 35. Analyse Kanaal/tussenpersonen<br />Conclusie  kanaalinzicht + profielen spelers<br />= antwoord op de vraag: “wie doet hier wat waarom en waarvoor? En hoe speelt dat allemaal op mekaar in?”<br />Vorm  SWOT naar marketingprobleem<br />1/09/2011<br />21<br />Rita Vos<br />
 36. 36. Analyse Klanten<br />Startvraag:<br />Welke partijen/aspecten aan de kant “klanten” zijn relevant in context van uw marketingprobleem/ uw marketingopdracht?<br />m.a.w.: wat is hier relevante informatie en wat niet?<br />TIP: relevant = je kan er iets mee in het kader van je opdracht<br />Het beïnvloedt de werking van je “oplossing”<br />Het beïnvloedt/verklaart/kadert/…. je probleem<br />Je kan het vermoedelijk gebruiken voor je “oplossing”<br />1/09/2011<br />Rita Vos<br />22<br />
 37. 37. Analyse klanten: feiten<br />In welke aankoopomgeving zitten ze?<br />Consument, industrieel, herverkoper, overheid, internationaal, …<br />Analyseer invloed (aard en kracht) daarvan op uw marketing + inventariseer omgevingsgebruiken<br />Wie zijn ze, wat kopen ze nu echt en “hoe graag zien ze ons”?<br />Hoeveel? Hoe “hongerig”? Hoe trouw? Hoe rijk? ..<br />Wat kopen ze en waar zoeken ze dat?<br />Welke alternatieven zien zij en hoe wegen ze die af?<br />1/09/2011<br />23<br />Rita Vos<br />
 38. 38. Analyse klanten: inzicht<br />Hoe noemen ze het product? Wat is de “kern” van hun aankoop?<br /><ul><li>Productcategorie
 39. 39. Concurrentie, substitutie</li></ul>Hoe staan ze tegenover de aankoop van dit product?<br /> Convenience, shopping, specialty, ….<br />Hoe verloopt hun aankoopproces? In welke fase van het proces zitten ze? <br /> aankoopproces<br />Waar in het proces spelen welke invloeden op het procesverloop? Hoe zijn die gerelateerd aan specifieke eigenschappen van de klanten?<br /> Adoptieproces nieuwe producten – factoren die klantengedrag beïnvloeden<br />1/09/2011<br />24<br />Rita Vos<br />
 40. 40. Analyse Klanten<br />Conclusie  klanteninzicht + profielen segmenten<br />= antwoord op de vraag: “wie doet hier wat waarom en waarvoor? En hoe reageren ze daardoor waarop?”<br />Vorm  SWOT naar marketingprobleem<br />1/09/2011<br />25<br />Rita Vos<br />
 41. 41. Klanten: permanente monitor<br />Overweging:<br />Klanten = waar het uiteindelijk om gaat<br />Klanten zijn ALTIJD mensen … ook als ze aankopen voor een bedrijf<br />Mensen zijn “veranderlijk” in alle opzichten<br />Elke “verandering” heeft impact, nu en/of in de toekomst<br />Actie: klantenmonitors<br />Aankoopgedrag (hoeveel, wanneer, prijs, …)<br />Interactie met product (markt, leads, prospects, exen, ..)<br />1/09/2011<br />Rita Vos<br />26<br />
 42. 42. Analyse Concurrentie<br />Startvraag:<br />Wie/wat is “concurrentie” in context van uw marketingprobleem/ uw marketingopdracht?<br />m.a.w.: wat is hier relevante informatie en wat niet?<br />TIP: relevant = je kan er iets mee in het kader van je opdracht<br />Het beïnvloedt de werking van je “oplossing”<br />Het beïnvloedt/verklaart/kadert/…. je probleem<br />Je kan het vermoedelijk gebruiken voor je “oplossing”<br />1/09/2011<br />Rita Vos<br />27<br />
 43. 43. Analyse concurrentie<br />Concept “concurrentiële krachten” (Porter 5)<br />Het aantal concurrenten op de markt<br /> Hangt af van hoe klant “substituut” ziet<br />de manier waarop zij in de markt werken <br /> Hangt af van doelen, ambities, kracht, profiel concurrent<br />de kracht waarmee zij in de markt grenzen en normen verleggen<br /> Hangt af van hun factuele en gevoelsmatige marktpositie<br />De mate waarin ze de markt “aantrekkelijke prooi” maken voor buitenstaanders<br /> Hangt af van marktgroei, gemak imitatie product, lokroep winsten, …<br />1/09/2011<br />28<br />Rita Vos<br />
 44. 44. Analyse concurrentie<br />Inventarisatie <br />bedrijven, merken & producten op de markt, <br />overzicht van hun marktaandeel en zijn evolutie, <br />mappen van promotie-inspanningen (timing, aard, kracht)<br />Interactie<br />Chronologische overzichten marktgebeurtenissen<br />Doel: zoeken naar systematiek “als die dat doet dan ..”<br />Profilering<br />Bedrijfsprofielen (zie vragen Eigen Bedrijf)<br />Globaal marktzicht<br />Wie zou hier kunnen komen meespelen, wat trekt hen aan en wat stoot hen af, hoe groot is de kans dat ze komen?<br />1/09/2011<br />29<br />Rita Vos<br />
 45. 45. Analyse Concurrentie<br />Conclusie  marktinzicht + concurrentie-inzicht<br />= antwoord op de vraag: “welke acties en reacties mogen we van wie wanneer met welke impact verwachten?”<br />Vorm  SWOT naar marketingprobleem<br />1/09/2011<br />30<br />Rita Vos<br />
 46. 46. Concurrentie: permanente monitor<br />Overweging:<br />Klanten zijn ALTIJD mensen … ook als ze aankopen voor een bedrijf<br />Mensen zijn “veranderlijk”: elke aanleiding heeft impact<br />Mensen zijn gewoontedieren: nieuwe gewoontes maken, duurt lang maar eens gemaakt zijn ze hardnekkig<br />Actie: concurrentiemonitors<br />Aard en intensiteit acties & promoties<br />Impact op klanten en Aankoopgedrag (hoeveel, wanneer, prijs, …)<br />1/09/2011<br />Rita Vos<br />31<br />
 47. 47. Analyse “Stakeholders”<br />Definitie:<br />“Stakeholder” = letterlijk “belang houder”<br />“belang” in deze context = aanvoelen (dus niet altijd abjectief)<br />“directe omgevingsfactor” = aangevoelde belang is direct en specifiek naar dit ene bedrijf, deze ene afdeling, dit ene merk, ….<br />Voorbeelden:<br />Arbeiders / vakbonden , buren, lokale afdeling van een nationale belangengroep (Gaia, eco, WWF, …)<br />1/09/2011<br />Rita Vos<br />32<br />
 48. 48. Analyse Stakeholders<br />Startvraag:<br />Wie/wat is zo actief gefocust op uw bedrijf/merk/… dat hij/zij relevant wordt in de context van uw marketingprobleem/ uw marketingopdracht?<br />m.a.w.: is hier relevante informatie en zo ja welke?<br />TIP: relevant = je kan er iets mee in het kader van je opdracht<br />Het beïnvloedt de werking van je “oplossing”<br />Het beïnvloedt/verklaart/kadert/…. je probleem<br />Je kan het vermoedelijk gebruiken voor je “oplossing”<br />1/09/2011<br />Rita Vos<br />33<br />
 49. 49. Analyse Stakeholders<br />Wie zijn ze? <br />Wat is hun geschiedenis met uw bedrijf/ merk/ ….?<br />Wat zijn (officieel en officieus) hun voornaamste drijfveren? <br />Welke krachten kunnen zij onder welke voorwaarden wel/niet mobiliseren?<br />Hoe hard kan dat schaden? Waar kan dat baten?<br />Waar en hoe kunnen we de lont uit de situatie trekken? (of er in steken?)<br />Hoe wordt mobilisatie getriggerd, georganiseerd, gemobiliseerd?<br />Met wie kunnen wij hoe waar nodig onderhandelen?<br />1/09/2011<br />Rita Vos<br />34<br />
 50. 50. Analyse Stakeholders<br />Conclusie  inzicht in directe werkomgeving<br />= antwoord op de vraag: “welke acties en reacties mogen we van wie wanneer met welke impact vanuit deze hoek verwachten?”<br />Vorm  SWOT naar marketingprobleem<br />1/09/2011<br />35<br />Rita Vos<br />
 51. 51. Samenvattende conclusie micro-omgeving<br />1/09/2011<br />Rita Vos<br />36<br />
 52. 52. Vertaling SWOT  actie:confrontatiematrix<br />1/09/2011<br />Rita Vos<br />37<br />
 53. 53. Macro-omgeving<br />DEPEST <br /><ul><li>Demografie
 54. 54. Economie
 55. 55. Politiek – Legaal
 56. 56. Ecologie/fysiek
 57. 57. Sociaal – cultureel
 58. 58. Technologie</li></ul>SEPTE<br /><ul><li>Social environment
 59. 59. Economic environment
 60. 60. Political & legal environment
 61. 61. Technological environment
 62. 62. Environmental issues</li></ul>1/09/2011<br />Rita Vos<br />38<br />Macro-omgeving<br />Wat?<br />Invloed op globale bedrijfswerking<br />Invloeden zijn gelijklopend voor alle spelers op een tot meerdere markten<br />Wanneer?<br />Bij langetermijn plannen<br />Kernfactoren monitoren via pers<br />Analyse-tempo<br />Normaal:<br />Grondig: 1x per 3 tot 5 jaar<br />Check vs budget: bij elk jaarplan<br />
 63. 63. Sociale omgeving<br />In “DEPEST”-model gesplitst in<br />Demografische factoren (harde feiten)<br />Bevolkingaangroei, leeftijdstructuur, verstedelijking, ..<br />Veranderingen in gezinssamenstelling, verschuivende grenzen kind/volwassene, ….<br />…<br />Socio-Culturele factoren (zachte feiten)<br />Hoe mensen met zichzelf, mekaar, hun leven en hun omgeving omgaan  veranderende waarden en gedragsnormen in “de kudde”<br />1/09/2011<br />Rita Vos<br />39<br />
 64. 64. Analyse Sociale Omgevingsfactoren<br />Inventarisatie<br />Wat verandert er?<br />In welke richting gaat die verandering?<br /> Hoe snel verandert dat?<br />Hoe zeker zijn we dat dit geen toeval maar een trend is?<br />Analyse<br />Wat is de impact van de verandering op onze markt? Ons bedrijf? Onze concurrenten?<br />Hoe goed staan wij (in vgl met onze concurrenten) er voor om deze impact te absorberen/ te verzilveren / ……<br />Wat kunnen we zelf doen om hier max. voordeel uit te halen,<br />1/09/2011<br />Rita Vos<br />40<br />
 65. 65. Analyse Sociale factoren<br />Conclusie  inzicht in beweging van de sociale werkomgeving<br />= antwoord op de vraag: “hoe gaan onze klanten en handelspartners in de volgende jaren waarschijnlijk groeien/veranderen in hun gedrag en attitudes ? En wat gaat dat betekenen voor onze commercialisatieopdracht?”<br />samengevat<br />1/09/2011<br />41<br />Rita Vos<br />
 66. 66. Economische factoren<br />Beïnvloeden:<br />De bekwaamheid van klanten om te kopen: <br />Beschikbaar inkomen, inkomensverdeling, ..<br />De bereidheid van klanten om te kopen:<br />Economische vooruitzichten, werkzekerheid, dreigende inflatie/recessie, …<br />Index consumentenvertrouwen<br />Interesten op spaargelden, op leningen, …….<br />De kijk van klanten op prijzen<br />Index consumentenproducten<br />……..<br />1/09/2011<br />Rita Vos<br />42<br />
 67. 67. Politieke & legale omgeving<br />Politiek geeft partijen in wisselende verhoudingen zeggenschap over wetten & regels (= legale omgeving)<br />Verschillende politieke partijen hebben verschillende prioriteiten en “neigingen”<br />Beïnvloeden bedrijven vrij direct:<br />Nieuwe spelregels en belastingen<br />Overheidsagentschappen (voedselveiligheid, …)<br />Steun aan publieke belangengroepen<br />1/09/2011<br />Rita Vos<br />43<br />
 68. 68. Technologische omgeving<br />(versnelde) technologische ontwikkelingen, nieuwe technologieën, nieuwe materialen, automatisatie, miniaturisatie, nieuwe brandstoffen, …<br />Beïnvloeden:<br />Marktdrempels, beslissingen tot outsourcen, bedrijfsmobiliteit, klantenmobiliteit, aanbod mogelijkheden, kostenverhoudingen, gebruikerseisen, …..<br />1/09/2011<br />Rita Vos<br />44<br />
 69. 69. Ecologie & fysieke werkomgeving<br />Beschikbaarheid van grondstoffen, kost van energie, kost van pollutie, kost van reconstitutie, ….<br />Maar ook: kost van stress, kost van files, bereikbaarheid, gezondheidskosten, …….<br />Beïnvloedt:<br />De mogelijkheden voor commercialisatie<br />De normen die een markt stelt aan commercialisatie én de achterliggende bedrijfsstructuur<br />1/09/2011<br />Rita Vos<br />45<br />
 70. 70. DEPEST/SEPTE analyse<br />Werksysteem<br />Maak een overzicht van de trends per factor<br />Focus daarvoor per factor op de aspecten die het meest waarschijnlijk uw werk zullen beïnvloeden<br />Focus op de verwachte veranderingen/trends/evoluties  deze factoren zijn enkel relevant als en voor zover als ze de “spelregels” veranderen.<br />Voorbeeld analyse sjabloon<br />1/09/2011<br />Rita Vos<br />46<br />
 71. 71. DEPEST/SEPTE analyse<br />Vat analyse-opbrengst samen:<br />In een SWOP<br /> en een confrontatiematrix<br />Deduceer<br />Het kernprobleem voor de volgende jaren<br />De te realiseren kernveranderingen die je nodig hebt om dat probleem in ROI om te zetten<br />1/09/2011<br />Rita Vos<br />47<br />

×