Nieuwsbrief 2e jaargang | maart 2009 | Nr. 2 1      Van de vicevoorzitter
                    ...
Van de VPPG bestuurstafel
Op 21 februari 2009 is uw bestuur in vergadering bijeengekomen. Ter sprake kwamen onder
andere d...
Makkelijk te bereiken via de trein maar ook voor de congresgangers die met de auto komen
een ideale locatie. Zij kunnen hu...
Openstaan voor inbreng van anderen;
 •
   Actief en zichtbaar zijn;
 •
   Ogen en oren de kost geven;
 •
   Du...
Het bestuur hoopt dat de lokale partijen dit financieel mogelijk maken. Daartoe is in de ALV
een nieuwe contributieregelin...
mogen maken en hoe maar produceert die auto’s niet. Dat nutsbedrijf biedt zeer veel
voordelen. Om een paar te noemen:
 • ...
Het bestuur van de VPPG roept u op om een kopie van deze verordening te sturen naar de
secretaris
Hans van Agteren
Burg. S...
Daarom vraag ik langs deze weg uw medewerking, om in uw omgeving en in uw regio te
 kijken welke lokale partijen er nog ge...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nieuwsbrief Vppg Maart 2009

630 views

Published on

Nieuwsbrief VPPG maart 2009

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
630
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nieuwsbrief Vppg Maart 2009

 1. 1. Nieuwsbrief 2e jaargang | maart 2009 | Nr. 2 1 Van de vicevoorzitter Niet vergeten: Ik heb ontdekt dat er nogal wat misverstanden zijn over de positie van de VPPG. De vereniging is 7 maart congres in geen politieke partij noch zal zij in die richting enige Utrecht activiteiten ontwikkelen. Ook zal de vereniging zich www.vppgcongres.nl niet bemoeien met de waardeoriëntatie die een lokale partij uitstraalt. Of dat links, rechts, midden of iets daar tussenin is, maakt niet uit als de leden INHOUD maar voldoen aan het democratische karakter die de Grondwet vereist. VAN DE VICEVOORZITTER 1 De belangrijkste eis die de Grondwet stelt, is dat je VAN DE BESTUURSTAFEL 2 zo onafhankelijk mogelijk de taak als CONGRES 7 MAART 2009 2 volksvertegenwoordiger dient in te vullen. In de huidige maatschappij is dat een verdraaid moeilijke BELANGRIJKE DATA 2 positie. Vaak heb je nog een baan en ben je lid van een of meer verenigingen. Er is dan weinig tijd om REGIOBIJEENKOMSTEN 3 je te verdiepen in de gevolgen van wettelijke maatregelen die door de Tweede Kamer worden opgelegd. TER OVERWEGING 5 Een van de belangrijkste uitgangspunten van het REGIOVERTEGENWOORDIGERS 6 Europese Handvest inzake lokale autonomie is dat VRAAGBAAK 6 de lokale overheden behoren tot de voornaamste grondvesten van een democratische staat. Dit uitgangspunt heeft de VNG Commissie LOKALE PARTIJEN STAPPEN NAAR OMBUDSMAN 7 Gemeentewet en Grondwet uitgewerkt in haar LEDENWERVING 7 rapport met als titel ‘De eerste overheid’ (juni 2007). Daarin zijn voorstellen gedaan om de Gemeentewet en de Grondwet aan te passen ter VACATURE VNG COMMISSIE 8 versterking van de lokale autonomie. TOT SLOT 8 De lokale partijen vertegenwoordigen een kwart (vervolg) van alle raadszetels en worden tot nu toe niet betrokken bij de discussies over en de vaststelling Samen zijn we beter in staat om de aandacht te krijgen van nieuwe wetgeving. Daarin wil de VPPG op zeer van de landelijke pers. Dat is noodzakelijk om een halt korte termijn verandering. Daarvoor hebben we de toe te roepen aan de vervuiling van de steun van vele lokale partijen en/of raadsleden gemeenteraadsverkiezingen doordat de media te zeer nodig. Nog voor het eind van het jaar wil het de aandacht gaan richten op de landelijke en regionale bestuur een secretariaat dat dagelijks bereikbaar is coryfeeën van de politieke landelijke partijen. Die voor de lokale partijen. Dan kunnen drie maanden ongewenste verstrengeling tast de lokale autonomie en voor de verkiezingen van maart 2010 de democratie aan. dienstverlening en belangenbehartiging optimaal gaan functioneren. Vriendelijke groeten, Lees verder -> Fons Zinken, vicevoorzitter
 2. 2. Van de VPPG bestuurstafel Op 21 februari 2009 is uw bestuur in vergadering bijeengekomen. Ter sprake kwamen onder andere de volgende onderwerpen. • We hebben een rondleiding gehad bij onze congreslocatie van 7 maart 2009…super!! • Er is al een record aan inschrijvingen binnen. • Elias Bom is benoemd in de VNG Commissie Rechtspositie Raadsleden en Wethouders. • De regiobijeenkomst in Noord Holland verliep geweldig; zie het artikel in deze nieuwsbrief. • Er hebben zich inmiddels meer regio’s hebben aangemeld om een bijeenkomst te organiseren. • In het voorjaar wordt de ALV gehouden. • Een delegatie van het DB heeft een gesprek gehad met BIZA met als onderwerp de representatieve democratie • De nieuwe website van de VPPG gaat in maart officieel de lucht in. • Er lopen sollicitatieprocedures van bestuursleden bij de VNG voor diverse commissies. • Er zijn nog altijd voldoende plaatsen voor nog meer VPPG-raadsleden in VNG commissies. • Op 21 maart 2009 vergadert het Algemeen Bestuur in Utrecht. VPPG Congres 7 maart Het jaarlijkse congres van de VPPG wordt dit jaar georganiseerd samen met Stadspartij Leefbaar Utrecht PROGRAMMA 10.30 uur Opening en welkom 11.00 – 12.00 uur Duurzaam Lokaal Wiely Hilhorst (programmadirecteur Rijenburg). Welke bijdragen aan een duurzamer leven kunnen gemeenten leveren? 12.00 – 13.00 uur Campagne voeren? Marco Pastors ( leefbaar Rotterdam). De verkiezingen staan alweer voor de deur. Hoe gaan we als lokale partijen hiermee om? 13.00 – 14.15 uur Lunch. 14.15 – 15.15 uur Digitaal Netwerken; Jeroen van der Schenk ( e-commerce 2008). Lokale herkenbaarheid op het internet. 15.15 uur Afsluiting en borrel. De kosten voor dit congres zijn slechts € 30.00 per persoon. Ook niet-leden van de VPPG zijn van harte welkom. Inschrijving via www.vppgcongres.nl of via e.bom@vppg.nl Reeds een Locatie voor het congres is: Seats2meet.com in Hoog Catharijne. recordaantal inschrijvingen!!! 2|Pagina
 3. 3. Makkelijk te bereiken via de trein maar ook voor de congresgangers die met de auto komen een ideale locatie. Zij kunnen hun auto parkeren op de Transferia (bewaakte parkeerplaatsen) rondom de stad. Voor een combikaartje van € 3,50 heb je dan een dag parkeren en een retourkaartje voor de bus de stad in. Inmiddels zijn er meer dan 140 inschrijvingen ontvangen!!! Er zijn dus nog maar enkele plaatsen beschikbaar! Belangrijke data 7 maart 2009 Congres VPPG Utrecht 16 mei 2009 ALV VPPG Utrecht 3 maart 2010 Gemeenteraadsverkiezingen Verslag regiobijeenkomst Noord-Holland Op zaterdag 31 januari jl. was de eerste regiobijeenkomst van de VPPG die georganiseerd werd in samenwerking met de lokale partij Haarlemmermeerse Actieve Politiek, kortweg: HAP. De VPPG wil dit jaar in alle provincies een dergelijke bijeenkomst organiseren. Het doel van deze samenkomsten is tweeledig. In de eerste plaats informatie en ervaringen uitwisselen over regionale en plaatselijke ontwikkelingen. Op de tweede plaats geïnformeerd worden over besluiten die in Den Haag genomen worden en verstrekkende gevolgen hebben voor lokale partijen. Hulde aan HAP voor de voortreffelijke wijze waarop invulling is gegeven aan deze bijeenkomst. Het dorpshuis De Meerkoet in Lisserbroek was sfeervol ingericht. De ruime zaal had de partij verkleind met fraai gestileerde reclamezuilen van zeildoek. Dominant prijkte daarop het partijlogo en elke zuil was voorzien van foto’s en tekst met een bepaald maatschappelijk thema. De inleiders maakten gebruik van de beamer die de presentatie ondersteunde op een heel groot projectiescherm. Paul Croese, de voorzitter van HAP, heette iedereen welkom. Hij ging kort in op het feit dat de VPPG nog geen subsidie krijgt voor de organisatie van de regiobijeenkomsten in het land en op het ontbreken van subsidie voor lokale politieke partijen. Met trots maakte hij bekend dat de pers voor de tweede keer Peter van Groenigen heeft gekozen tot beste politicus in de Haarlemmermeer. In de Top5 staat ook Marjolein Steffens-van de Water. Een mooi bewijs dat de HAP succesvol opereert. Uw lokale politieke partij! De fractievoorzitter van HAP, Marjolein Steffens-van de Water, gaf in een boeiende inleiding aan hoe HAP invulling geeft aan de taak van volksvertegenwoordiger. Daarbij ging ze, vanwege de wezenlijk andere methode van benadering, uit van drie doelgroepen. Dat zijn de inwoners, bedrijven en instellingen. Belangrijke uitgangspunten van hun activiteiten zijn: • Contacten leggen en onderhouden; 3|Pagina
 4. 4. Openstaan voor inbreng van anderen; • Actief en zichtbaar zijn; • Ogen en oren de kost geven; • Duidelijk positioneren in de gemeente. • Het was een verrassende bijdrage. De fractieleden van HAP geven op een wijze invulling aan hun taak als volksvertegenwoordiger die overeenstemt met de conclusies van de 'pressure cooker' bijeenkomst van 20 oktober 2008 die georganiseerd was door het ministerie van BZK. Daarbij werd vastgesteld dat een volksvertegenwoordiger dé intermediair is tussen de bevolking en het college van B&W en subliem moet zijn in het vertalen van maatschappelijke informatie in beleid. Deze werkwijze vraagt veel tijd. Dat is ook de ervaring van HAP. Marjolein sloot haar bijdrage af met de retorische vraag met een knipoog naar de VPPG: “Zijn lokale partijen beperkt in hun mogelijkheden?” Haar antwoord luidde: Zeker niet … • Zorg dat je jezelf lokaal onderscheidt; • maak gebruik van een regionaal en landelijk netwerk - je kunt met iedereen om tafel; • zoek samenwerking in verschillende coalities; • bouw een goede relatie op met de pers; • betrek je achterban èn de inwoners; • vier je successen! Er was genoeg stof voor een levendige discussie. Daarbij bleken toch grote verschillen te bestaan in de mogelijkheden van de lokale partijen. Zowel financieel alsook ondersteunend. Wat heeft de VPPG in Den Haag te zoeken. De belangrijkste bestuurslaag in onze democratie is de gemeente. Een kwart van de raadsleden komt voort uit lokale partijen. In tegenstelling tot afdelingen van politieke landelijke partijen krijgen de lokale partijen geen subsidie. Ook worden deze partijen niet als vanzelfsprekend betrokken bij adviesraden met betrekking tot bestuur, grondwetswijziging, wijziging Gemeentewet en Wet subsidiering politieke partijen (Wspp). Na de pauze heb ik uitvoerig verslag gedaan van de acties die het VPPG bestuur tot dan toe ondernomen had om hierin verandering te krijgen. Dat de Haagse burelen de VPPG nog niet voldoende serieus nemen blijkt uit het feit dat de minister een Kamermotie uit 2005 nog steeds niet wenst uit te voeren. In deze motie verzoekt de Tweede Kamer de minister om, vooruitlopend op de nieuwe Wspp, alvast aan de VPPG subsidie te verlenen om de onrechtvaardigheid enigszins op te heffen. De VPPG wil in navolging van de VNG-Commissie Gemeentewet en Grondwet dat de gemeenten eindelijk gezien worden als eerste overheid. Ook wil de VPPG de lokale partijen beter faciliteren bij de uitvoering van hun taken. Dat betekent het volgende: • Een secretariaat met betaalde krachten; • Professioneler georganiseerde congressen; • Jaarlijks in alle provincies minstens 1 regionale bijeenkomst; • Politiek wetenschappelijk onderzoek voor de onafhankelijke beweging; • Een professioneel tijdschrift; • Contacten met het ‘Haagse’ intensiveren; • Digitaal lokaal ontwikkelen. 4|Pagina
 5. 5. Het bestuur hoopt dat de lokale partijen dit financieel mogelijk maken. Daartoe is in de ALV een nieuwe contributieregeling aangenomen. Marjolein Steffens-van de Water zei het treffend. We moeten niet in een discussie geraken over de kip of het ei. Algemeen was de conclusie dat de VPPG de omslag naar een professionele ondersteuningsorganisatie snel moet maken om bij de verkiezingen van 2010 de lokale partijen goed van dienst te zijn. Actieplan Tot slot is afgesproken dat de lokale partijen in Noord-Holland achtereenvolgens de Tweede Kamer en de Minister van BZK gaan benaderen om vaart te maken met een rechtvaardig subsidiesysteem voor politieke partijen. De VPPG initieert en coördineert deze acties en zal op korte termijn een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman. Met dank aan HAP. Fons Zinken, vicevoorzitter VPPG De presentaties van beide sprekers kunt u binnenkort downloaden via www.vppg.nl Ter overweging Er zijn veel reacties op de mogelijke overname van de energieproductietak van Essent door het Duitse RWE en van NUON door het Zweedse Vattenfall. De argumenten voor en tegen verschillen niet vergeleken met de achtereenvolgende fusies van bijvoorbeeld PLEM/Limagas in 1992 en MEGA/PNEM in 1999. Door de centralistisch gestuurde politieke landelijke partijen zijn al die fusies doorgedrukt. Toch is er een sprankje hoop omdat eindelijk wettelijk is vastgelegd dat het netwerk van gas en elektriciteitsleidingen in overheidshanden blijft. Nu nog de levering en de prijsstelling in handen van de overheid en alle beloften van duurzaamheid, innovatie en eerlijke tarieven kunnen worden waargemaakt. Volgens het Brundtlandrapport uit 1987 moet duurzame ontwikkeling leiden tot een situatie waarin voorzien wordt in de behoeften van de huidige bewoners van de aarde en waarin de mogelijkheden van de toekomstige generaties om in hun basisbehoeften te voorzien niet worden beperkt. Tot deze basisbehoeften behoren in onze huidige maatschappij zeer zeker gas en elektriciteit. De taak van de overheid is de duurzaamheid van de basisbehoeften te garanderen. Dat vraagt een goed doordacht energiebeleid voor de lange termijn. Terwijl een overheid moet zorgen voor de levering van de basisvoorzieningen, verliest zij momenteel de sturing op alle fronten. Een overheid kan namelijk niet sturen als zij gaat produceren en daardoor moet concurreren met 'verstromen' in een vrije markt! Hoe kan zij sturen in afvalland als zij zelf gaat investeren in het maken en afzetten van brandstof uit afval? Hoe moet zij sturen in een grensoverschrijdend opererend bedrijf? Hoe lost zij het dilemma op tussen enerzijds rendementsverbetering door grotere afzet en anderzijds het stimuleren van energiezuinig gedrag? Verkoop daarom zo snel mogelijk alle aandelen in gas en elektriciteitproductiebedrijven. Met de opbrengst van de aandelen dient geïnvesteerd te worden in een nutsbedrijf van de overheid dat het netwerk en de levering aan de consumenten volledig in handen krijgt. Vergelijk het met een autosnelweg. De overheid bepaalt welke auto’s daarvan gebruik 5|Pagina
 6. 6. mogen maken en hoe maar produceert die auto’s niet. Dat nutsbedrijf biedt zeer veel voordelen. Om een paar te noemen: • Via inkoop kan de overheid kleinschalige en innovatieve opwekking versneld stimuleren. Denk aan o.a. zonnecellen, windmolens, aardwarmte, hydrostroom (waterkracht), biomassa. • Via prijsstelling kan bij bedrijven invloed uitgeoefend worden op schone, energiezuinige producten en processen. • Voor de burgers en bedrijven is er dan één loket voor levering, dienstverlening en klachtenbehandeling. • Bij de tariefstelling voor de levering aan burgers kan het zuinig gebruik gestimuleerd worden. De kredietcrisis heeft in elk geval duidelijk gemaakt dat niet alles aan de markt overgelaten moet worden. Uit het verleden weten wij ook dat alles in overheidshanden tot ongekende rampen leidt. Het is absoluut niet moeilijk om een goed evenwicht te bereiken maar dan moeten vele heilige huisjes en persoonlijke belangen opzij gezet worden. De aarde is van ons allemaal maar vooral van toekomstige bewoners. Daaraan wordt te gemakkelijk voorbij gegaan. Fons Zinken, vicevoorzitter Regiovertegenwoordigers In elke provincie hebben wij een vertegenwoordiger die uw belangen zal behartigen. Hieronder vindt u de provincie met betreffende persoon en e-mailadres. Heeft u specifieke vragen met betrekking tot uw regio of provincie, heeft u een idee of plan dat u binnen uw provincie met andere lokale partijen wilt delen of heeft u een behoefte om met uw partij het initiatief te nemen voor het houden van een Regiobijeenkomst, neem dan contact op met uw vertegenwoordiger in uw eigen regio. GRONINGEN Hink Ketting 06-52616587 groningen@vppg.nl FRIESLAND Auke Osinga 06-19875981 friesland@vppg.nl DRENTHE Adrie Gaasbeek 06-22760106 drente@vppg.nl OVERIJSSEL Hans van Agteren 06 53269952 overijssel@vppg.nl GELDERLAND Clementine Wintraecken 0575-493241 gelderland@vppg.nl FLEVOLAND Auke Osinga 06-19875981 flevoland@vppg.nl UTRECHT Elias Bom 06-14293143 utrecht@vppg.nl NOORD HOLLAND Jasmijn Miete 06-53200116 noordholland@vppg.nl ZUID HOLLAND Wim Hoogendijk 06-30054189 zuidholland@vppg.nl ZEELAND Wim Hoogendijk 06-30054189 zeeland@vppg.nl NOORD BRABANT Hink Ketting 06-52616587 noordbrabant@vppg.nl LIMBURG Fons Zinken 06-44855311 limburg@vppg.nl Vraagbaak Volgens artikel 33 van de Gemeentewet stelt de Raad een verordening vast met betrekking tot de ambtelijke bijstand en de ondersteuning van de in de Raad vertegenwoordigde groeperingen. 6|Pagina
 7. 7. Het bestuur van de VPPG roept u op om een kopie van deze verordening te sturen naar de secretaris Hans van Agteren Burg. Stroinkstraat 407 7547 RH Enschede Of stuur een mail naar secretaris@vppg.nl Lokale partijen stappen naar nationale ombudsman Persbericht 24 februari 2009 Vereniging Plaatselijke Politieke Groeperingen ondersteunt actie Negen lokale partijen van Noord Holland stappen naar de landelijke ombudsman. De coördinatie van deze actie gebeurt door de landelijke Vereniging Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG). De hoofdreden is dat de landelijke regering lokale partijen geen aanspraak wil laten maken op de Wet voor de Partijfinanciering. Dit ondanks een door de Tweede Kamer al in 2005 aangenomen motie waarin de parlementariërs stellen dat ‘lokale partijen van groot belang zijn voor het goed functioneren van de lokale democratie’ en de minister vragen te onderzoeken of er steun kan komen voor lokale partijen. Ondanks vele overleggen die de VPPG hierover heeft gevoerd en een aantal onbeantwoorde brieven van de Onafhankelijke Partij Alkmaar aan de diverse ministers, heeft dit tot geen goed resultaat geleid. Een aantal jaar geleden is de Wet op de Partijfinanciering uitgebreid; van het geld kunnen partijen nu ook campagne voeren. De lokale partijen in Noord Holland vinden dat zij ongelijk behandeld worden en vragen de nationale ombudsman nu om een uitspraak. Lokale partijen zijn nog steeds de grootste groeperingen in gemeenteraden. Momenteel gaat er ruim 15 miljoen per jaar naar de landelijke partijen. “Wij pleiten niet voor meer subsidiegeld, maar binnen de 15 miljoen euro een eerlijke verdeling naar aantal kiezers” aldus Victor Kloos, fractievoorzitter Onafhankelijke Partij Alkmaar Als u deze klacht Haarlemmermeerse Actieve Politiek ondersteund of meer Onafhankelijke Partij Alkmaar’ informatie wilt hebben kunt u OCA/VSP Amstelveen contact opnemen met: Velsen Lokaal Democratisch Zaanstad Fons Zinken Gemeentebelangen Uithoorn/De Kwakel f.zinken@vppg.nl Gemeentebelangen Drechterland Nieuw Enkhuizen De Vrije Lijst Castricum Ledenwerving Om landelijk een vuist te kunnen maken is het van ultiem belang om te zorgen dat de VPPG zoveel mogelijk leden kan vertegenwoordigen. Op dit moment vertegenwoordigen wij ca. 200 plaatselijke politieke partijen maar ons streven is om dit jaar er minimaal 100 leden bij te krijgen. 7|Pagina
 8. 8. Daarom vraag ik langs deze weg uw medewerking, om in uw omgeving en in uw regio te kijken welke lokale partijen er nog geen lid zijn van de VPPG en hen te benaderen en te wijzen op het belang van onze vereniging. Indien gewenst kunnen wij u hierbij natuurlijk ondersteunen. Neem gerust contact op met: secretaris@vppg.nl Vacature VNG commissie rechtspositie raadsleden en wethouders De VPPG zoekt een raadslid dat namens de onafhankelijke politieke groeperingen deel wil nemen aan de VNG commissie Rechtspositie, Wethouders en Raadsleden. Momenteel telt de commissie 24 leden waarvan er 5 vertegenwoordigers zijn van de VPPG. ’De commissie dient het bestuur, het dagelijks bestuur en de directie gevraagd en ongevraagd van advies in aangelegenheden betreffende de rechtspositie van wethouders en raadsleden in de ruimste zin.’ De commissie heeft dus een brede taakopdracht. Ze schenkt aandacht aan wethouders en raadsleden: * als directe belangenbehartiger en * met oog voor de kwaliteit van het politiek bestuur. Voor wethouders en raadsleden bestaat geen orgaan dat hun belangen behartigt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Zij kunnen alleen proberen zaken te regelen via het informele politieke circuit. De VNG vindt het belangrijk dat ook wethouders en raadsleden hun mening kunnen geven over onderwerpen die hen raken en heeft daarom de commissie Rechtspositie Wethouders en raadsleden (RWR) in het leven geroepen. Kijk ook op: http://www.vng.nl/smartsite.dws?ch=,DEF/&id=60377 Raadsleden die zich namens de VPPG willen inzetten in deze commissie van de VNG, of graag meer informatie willen hebben, kunnen zich melden bij Elias Bom e.bom@vppg.nl of 06 14 29 31 43 Tot slot Heeft u berichten of informatie die u graag in de volgende Nieuwsbrief ziet opgenomen? Schroom dan niet en stuur uw gegevens aan ons op. Ook opmerkingen of aanvullingen nemen wij graag ter harte! Bezoek onze website! Dank voor uw medewerking, URL: webadres Hans van Agteren, secretaris@vppg.nl 8|Pagina

×