Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop N LISA De rol van de schoolleider

1,119 views

Published on

Een kennismaking met de eerste resultaten van een Europees project over de rol van de schoolleider. Sinds we iedere drie jaar worden geconfronteerd met de
resultaten van het PISA-onderzoek, door de OECD geïnitieerd, is de discussie ontstaan over de mate waarin de schoolleider invloed heeft op de resultaten van leerlingen. Met andere woorden: doet het er iets toe of een school een slechte, een goede of een excellente schoolleider heeft?
De VO-raad is projectleider van een Europees project, waarin deze vraagstelling centraal staat. Zijn we in staat om de
kwaliteit van het werk van de schoolleider te verbeteren en heeft dat dan effect op de resultaten van leerlingen? Zeven landen werken in dit project samen met drie wetenschappers van de Open Universiteit Cyprus, de Universiteit Twente en het
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung in Berlijn. De wetenschappers ontwikkelen instrumenten die in de scholen gebruikt kunnen worden om zicht te krijgen op de rol van de schoolleider én op de verwachtingen die docenten van de schoolleider hebben. Workshopleiders Bob van de Ven en Karin van Oort lichten de eerste resultaten van het project toe. U maakt kennis met de
producten die zijn ontwikkeld; vragenlijsten aan docenten, en een ‘framework’ waarin de rol van de schoolleider schematisch en overzichtelijk is beschreven.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Workshop N LISA De rol van de schoolleider

 1. 1. LISA: Leadership Impact on Students’ Achievement LISA en PISA PISA: Nederlands doet het zo slecht nog niet! Heeft Nederland: Slimme leerlingen? Excellente docenten? Een effectief onderwijssysteem? Of …. goede schoolleiders? Karin van Oort Bob van de Ven Congres VO-Raad 19 maart 2009 1
 2. 2. Resultaten van een pilot study 2006: Onderzoek door de Universiteit van Twente (Jaap Scheerens) Nederlandse schoolleiders nemen interviews af bij Europese collega’s Europese conferentie georganiseerd door schoolmanagers-vo met subsidie van het ministerie Karin van Oort Bob van de Ven Congres VO-Raad 19 maart 2009 2
 3. 3. De relatie met PISA: hoe zijn de verschillen te verklaren? Rol van de schoolleider? Verschillen binnen de landen Verschillen tussen de landen Is er een directie relatie met de resultaten van de leerlingen? Een indirecte relatie –via andere schoolkarakteristieken? Invloed van de nationale context op de wijze waarop schoolleiderschap wordt ingevuld? Karin van Oort Bob van de Ven Congres VO-Raad 19 maart 2009 3
 4. 4. Wat is interessant? De verschillende visies op schoolleiderschap De indirecte manier waarop schoolleiderschap leerlingresulaten beïnvloedt De plaats die schoolleiderschap in het PISA-onderzoek krijgt Karin van Oort Bob van de Ven Congres VO-Raad 19 maart 2009 4
 5. 5. De wetenschappelijke benadering van ‘schoolleiderschap’ Reference of study Significant intermediary variables Hallinger and Heck, 1998 Learning climate Principal’s instructional efforts Hallinger, Bickman and Davis, 1996 A clear school mission Students’ opportunity to learn Teachers’ expectations Hill, Rowe, and Holmes-Smith , 1995 Teacher student interactions Professional climate Bosker, De Vos and Witziers, 2000 Teachers’ job satisfaction Teachers’ achievement orientation Evaluation and feedback practices Kythreotis &Pashiardis, 2006 Teachers’ commitment to the school Teachers’ academic emphasis Personal achievement goal orientations Classroom performance-goal structure Karin van Oort Bob van de Ven Congres VO-Raad 19 maart 2009 5
 6. 6. Deelnemende landen Nederland Duitsland (NRW) Hongarije Engeland Italië Noorwegen Slovenië Karin van Oort Bob van de Ven Congres VO-Raad 19 maart 2009 6
 7. 7. Wetenschappelijke ondersteuning Universiteit Twente (Prof. Dr. Jaap Scheerens) Open Universiteit Cyprus (Prof. Dr. Petros Pashiardis) Deutsches Institut fuer Internationale Padagogische Forschung Dr. Stefan Brauckmann Karin van Oort Bob van de Ven Congres VO-Raad 19 maart 2009 7
 8. 8. Doet de schoolleider er toe? Wat is de positie van de schoolleider in de deelnemende landen? Hoe vullen ze hun rol in en op welke wijze dragen ze bij aan de kwaliteit van het onderwijs? Met welke leiderschap- stijl? Welke factoren en mechanismen spelen daarbij een rol? Karin van Oort Bob van de Ven Congres VO-Raad 19 maart 2009 8
 9. 9. Wat wil LISA ook? Vaststellen in hoeverre een Europese dimensie vastgesteld kan worden bij schoolleiderschap Samenwerking tussen wetenschap en praktijk tot stand brengen: schoolleiders leren om te gaan met dataverwerking en wetenschappelijk onderzoek Karin van Oort Bob van de Ven Congres VO-Raad 19 maart 2009 9
 10. 10. Wetenschappelijke aanpak: Studie naar de wijze waarop bepaalde patronen herkenbaar zijn in het handelen van schoolleiders vanuit de kernbegrippen: centrale of decentrale sturing en accountibilty Het ontwikkelen van een eigen ‘frame work” en eigen ‘instrumenten’ Kwantitatieve analyse van PISA-resultaten Karin van Oort Bob van de Ven Congres VO-Raad 19 maart 2009 10
 11. 11. Current state of LISA? Karin van Oort Bob van de Ven Congres VO-Raad 19 maart 2009 11
 12. 12. Instructional school leadership scale (een voorbeeld) How often do you carry out the following activities: Discussing vision and mission 1 2 3 4 5 6 Appraising teachers 1 2 3 4 5 6 Taking over lessons from teachers 1 2 3 4 5 6 Rewarding teachers for special contributions 1 2 3 4 5 6 1 = never 4 = often 2 = seldom 5 = very often 3 = regularly 6 = not applicable Karin van Oort Bob van de Ven Congres VO-Raad 19 maart 2009 12
 13. 13. The LISA Framework Karin van Oort Bob van de Ven Congres VO-Raad 19 maart 2009 13
 14. 14. Organizational Goals M=BxIxR Identity (I) Rationality Morale (R) (M) Needs Sense of Belongingness (B) Bureaucratic and Motives Expectations COMPOSITIONAL ELEMENTS OF MORALE Karin van Oort Bob van de Ven Congres VO-Raad 19 maart 2009 14
 15. 15. Werken met het instrument Instructional Style In what ways do you use student results to develop the school’s educational goals? How do you encourage the implementation of teaching methods where “higher order form of learning” is enhanced? How do you connect the learning experiences in the school with practices which are followed outside the school? How do you monitor standards of teaching and learning throughout the school? How do you provide feedback to staff on teaching and learning? How do you use information which accrues from school inspections and teacher appraisal in order to improve personnel? Karin van Oort Bob van de Ven Congres VO-Raad 19 maart 2009 15
 16. 16. Participative Style Are your teachers autonomous in order to organize and schedule their teaching? Any examples you can think of? In which ways do you encourage staff to be actively involved in the planning and implementation of the school vision? Are teachers involved in the decision making processes? In which ways? How are conflicts resolved? Karin van Oort Bob van de Ven Congres VO-Raad 19 maart 2009 16
 17. 17. Personnel Development Style In which ways do you provide recognition for excellence and achievement? In which ways do you utilize information and insights gained in professional development programs for self-improvement? In which ways do you encourage teachers to develop themselves professionally? In which ways do you reward teachers for their special contributions to the school? Can you make recommendations with regards to personnel placement, transfer, retention and dismissal? How? Karin van Oort Bob van de Ven Congres VO-Raad 19 maart 2009 17
 18. 18. Entrepreneurial Style How do you encourage relations between the school on one hand and the community and parents on the other? Are parents encouraged to participate in decision making within the school? How? How do you secure the support of influential and powerful people (e.g. inspectors, parents, mayor, others)? Karin van Oort Bob van de Ven Congres VO-Raad 19 maart 2009 18
 19. 19. Structuring Style Do you have a vision for your school? What is it? How do you articulate and communicate the school vision to all members of the school and the external community? How do you ensure that there is clarity about the roles and core activities of the staff? How do you ensure that school rules are uniformly observed and that consequences of misconduct are applied equitably to all students? Would you say that there is an orderly atmosphere in your school? Do you take risks for school improvement even against the Ministry’s directives? Do you experiment with new concepts and procedures in running your school on a daily basis? Karin van Oort Bob van de Ven Congres VO-Raad 19 maart 2009 19
 20. 20. 5. School Leadership Questionnaire Figure 3. Leadership Styles Model Q4 . . [Q4,Q5,Q6,Q7,Q8] Instructional . . Q8 Q15 .78* . Participative . . [Q15,Q16,Q17,Q18,Q19,Q20,Q21,Q22,Q23, . Q25,Q26,Q27] .93* Q27 Q28 .76* . Leadership Personnel . Radius Development . [Q28,Q34,Q36,Q38,Q39] .63* . Q39 Q40 .60* . Entrepreneurial . . [Q40,Q41,Q44,Q45,Q46,Q47,Q48] . Q48 Q56 . Structuring . . [Q56,Q58,Q59,Q60,Q61] . Q61 *p<.05 Karin van Oort Bob van de Ven Congres VO-Raad 19 maart 2009 20
 21. 21. 6. School Variables Questionnaire Figure 11. School Climate Model Q3 . Professional . [Q3,Q11,Q12,Q16,Q28,Q29,Q30] Development . Q30 Q6 . Student . .73* [Q6,Q34,Q38,Q46,Q51,Q52,Q54,Q55] Expectations . . Q55 .79* Q2 Teacher . Commitment . [Q2,Q7,Q8,Q13,Q32] .51* . . Q32 Q23 School .92* . Evaluation- Climate Feedback . [Q23,Q60,Q62,Q66,Q67,Q68,Q69] . .62* . Q69 Q9 .48* Parental . . [Q9,Q39,Q63,Q64] Involvement . .74* . Q64 Q41 Teaching and . Learning Pract. . [Q41,Q49,Q50,Q56] . . Q56 Q10 Student-Teacher . *p<.05 interaction . [Q10,Q25,Q26,Q27,Q35] . . Q35 Karin van Oort Bob van de Ven Congres VO-Raad 19 maart 2009 21

×