Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop C Veiligheid Op Scholen, Incidentenregistratie En Incidentenbehandeling

607 views

Published on

Binnen veel scholen is veiligheid een punt van aandacht. Er zijn al veel initiatieven genomen die de veiligheid van de
school bevorderen. Helaas komt toch nog regelmatig in het nieuws dat er incidenten plaatsvinden op scholen. De politiek
roept nu om de verplichting incidenten te registreren. Door het aantal en soort incidenten inzichtelijk te maken, kunnen maatregelen op school worden genomen. De VO-raad juicht aandacht voor veiligheidsbeleid toe, en scholen willen
hierover transparantie bieden.Wel is het belangrijk om hieraan de juiste invulling te geven, zodat incidentenregistratie de
veiligheid op school daadwerkelijk bevordert.
De VO-raad wil een kwaliteitssysteem ontwikkelen waarbij incidentenregistratie een logische plek krijgt binnen het
veiligheidsbeleid in scholen. Jo Simons nodigt u uit daarover mee te denken en te discussiëren vanuit uw eigen ervaringen
rondom veiligheid op uw school.
In het tweede deel gaat Leen Spaans in op de vraag ‘wat doe je als school na een ernstig incident / crisis?’ De CSG Jan Arentsz heeft te maken gehad met twee ernstige incidenten: een jongen die op het schoolplein de dood vond en kinderen die gewond raakten bij een kampvuur aan het strand. Leen Spaans gaat in op de ‘horizontale verantwoording’, over de do’s and don’ts bij ernstige incidenten die breed in de publiciteit komen én op de maatschappelijke reacties die daarop volgen.

Published in: Education, Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Workshop C Veiligheid Op Scholen, Incidentenregistratie En Incidentenbehandeling

  1. 1. Schoolveiligheid en verantwoording VO-congres 2009 Jo Simons
  2. 2. Stand van zaken incidentenregistratie •Brief OCW •Definities •Consequenties verplichting •Rol VO-raad
  3. 3. Wat hoort thuis in een adequate aanpak? •Veiligheidscoördinator (taak, positie, ruimte, gezag) •Veiligheidsbewustzijn (management – personeel – leerlingen) •Communicatie (openheid, training, woordvoerderschap) •Beleidscyclus (PDCA)
  4. 4. Hoe kom je tot een veiligheidsstandaard? Je kunt niet alles voorkomen. Je kunt je niet op alles voorbereiden. Wat kun je wel? •Basisvereisten veiligheidsbeleid op orde •Bij iedereen bekend (ouders/leerlingen, personeel, externen) •Beleid/afhandeling extern laten toetsen
  5. 5. Basisvereisten •Visie op veiligheid •Incidentenregistratie en –evaluatie •Gedragsregels/grenzen •Toezicht/handhaving •Training personeel •Veiligheidseducatie/rol leerlingen •Vertrouwenspersoon •Veilig gebouw
  6. 6. Wat vraagt u van de VO-raad? •Concept indicator Vensters voor Verantwoording •Veiligheidskaart NJI Is er behoefte aan een veiligheidsstandaard VO? Verplichtend? Controle? Sanctie?

×