Een goede plek voor iedere
 leerling in het onderwijs
   Jessica Tissink, VO-raad
  Jos Derksen, SWV-VO Midden-
   ...
Wat is Passend Onderwijs?
– Maatwerk en flexibiliteit in de zorgstructuren;
– Vraaggestuurd aanbod vanuit de behoefte van ...
In 2011…
•  Alle leerlingen toegang tot kwalitatief passend onderwijs;
•  Handelingsgerichte diagnostiek;
•  Landelijk ...
Rol VO-raad
• Landelijk regie-overleg;
• Maatschappelijke verantwoordelijkheid
 onderwijs;
• In beeld brengen consequenti...
Noodzakelijke Ontwikkeling
• Bezinning op de zorgcapaciteit; Transparant
 zorgprofiel;
• Verbreding draag- en spankracht;...
Ondersteunende subsidies
1.  Startsubsidie (€ 50.000,-) - 54
   Intentieverklaring over 1 loket, onderwijscontinuüm en ...
4 december Tweede Kamer
•  Gefaseerde aanpak
•  Onderzoek naar zorgmiddelen
•  Draagvlak en betrokkenheid
•  Aandacht ...
Dilemma’s
• Wetgeving in 2009; geeft houvast of interfereert met
 lerende (bottom-up) ontwikkeling?
• Uitstel budgetfinan...
Inclusief onderwijs of inclusief
       denken?
• Regulier waar het kan, speciaal waar het
 moet;
• Inclusief denk...
Zorgplicht (2011)
• Voor iedere leerling een passende plaats:
 – Mogelijkheden/beperkingen van de school,
 – Mogelijkhed...
Eén loket
• Efficiëntere (snellere) indicering, integratie
 afzonderlijke indicatieinstellingen;
• Beperkte indicering, h...
Regionale netwerken
• Dekkend continuüm van onderwijsvoorzieningen
 met doorlopende leerlijnen vve-po-vo-mbo.
• Samenwerk...
Budgetfinanciering
• Is er efficiencywinst te behalen?

• Geld (+ zeggenschap) volgt leerling;
     » OF

• Basisbeko...
ZAT voor(waarde) aansluiting
    leerlingenzorg en (jeugd)zorg
• Zorg- en adviesteam: multidisciplinair team, waarin lo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

VO-congres 2009 Workshop J Een Goede Plek Voor Iedere Leerling In Het Onderwijs

736 views

Published on

Passend onderwijs is nodig om de kwaliteit van de opvang van zorgleerlingen te verbeteren en de groei van het totaal van de
zorgleerlingen terug te dringen. Maar waar begint en stopt de verantwoordelijkheid van de school, hoe zet je als school samenwerkingsverbanden op met zorginstellingen en ouders en hoe
financier je dat allemaal?
Jessica Tissink en Gerard Bouma gaan in op deze vragen. Dit doen ze aan de hand van een visiestuk dat ontwikkeld is met de
kennisgroep leerlingenzorg. Uitgangspunt hiervan is dat als een school zorgplicht krijgt, deze ook de zeggenschap en beschikking moet krijgen over de middelen. Bij het realiseren van passend onderwijs kunnen scholen niet zonder de steun van partners en instellingen voor zorg en jeugdhulpverlening. Cruciaal is dat
scholen in de eigen regio ruimte krijgen om de meest optimale samenwerking te organiseren. Alleen op die manier krijgen
zorgleerlingen en ouders de beste zorg.
In het tweede deel van de workshop vertelt Jos Derksen hoe de regio Midden-Brabant vanaf de start sterk heeft ingezet op de samenwerking tussen onderwijs, de instellingen voor zorg & jeugdhulpverlening en ouders. Om een dekkende zorgstructuur
te realiseren, moedigt de regio alle goede initiatieven aan. Het gaat dan om projecten en activiteiten die leerlingen opvangen
op een manier en in een omgeving die past bij zijn of haar mogelijkheden en capaciteiten. Daarnaast gaat hij in op de
inrichting van een Centraal indicatieorgaan voor het Onderwijs en de versterking van de huidige zorg- en adviesteams.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
736
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

VO-congres 2009 Workshop J Een Goede Plek Voor Iedere Leerling In Het Onderwijs

 1. 1. Een goede plek voor iedere leerling in het onderwijs Jessica Tissink, VO-raad Jos Derksen, SWV-VO Midden- Brabant
 2. 2. Wat is Passend Onderwijs? – Maatwerk en flexibiliteit in de zorgstructuren; – Vraaggestuurd aanbod vanuit de behoefte van de leerling; – Inclusief onderwijs; – Geen kind tussen de wal en het schip, voor iedere leerling een goede plek in het onderwijs; – Kansen en risico-inventarisatie bij realisatie zorgplicht; – Actie tegen thuiszitters, wachtlijsten en bureaucratie.
 3. 3. In 2011… • Alle leerlingen toegang tot kwalitatief passend onderwijs; • Handelingsgerichte diagnostiek; • Landelijk dekkende structuur regionale netwerken van samenwerkende schoolbesturen (rekening houdend met leerlingstromen); • Binnen regionaal netwerk transparante onderwijs(zorg)structuur; • Schoolbesturen leggen verantwoording af over effectiviteit en efficiëntie van de onderwijs(zorg)structuur; • Individuele ouderondersteuning en collectieve belangenbehartiging voor ouders; • Sluitende afspraken met elkaar en met externen over invulling van onderwijs(zorg)structuur; • Onderwijs(zorg)structuur is eenvoudig, handelt snel en flexibel en er is één loket.
 4. 4. Rol VO-raad • Landelijk regie-overleg; • Maatschappelijke verantwoordelijkheid onderwijs; • In beeld brengen consequenties; • Belangen behartigen (wetgeving en bekostiging); • (Reis Connecticut).
 5. 5. Noodzakelijke Ontwikkeling • Bezinning op de zorgcapaciteit; Transparant zorgprofiel; • Verbreding draag- en spankracht; • In kaart brengen regionale samenwerking; • Professionalisering docenten; • Ondersteuning docent (binnen/buiten school, ZAT – afstemming gemeente, jeugdzorg etc.); • Communicatie ouders.
 6. 6. Ondersteunende subsidies 1. Startsubsidie (€ 50.000,-) - 54 Intentieverklaring over 1 loket, onderwijscontinuüm en ouders van samenwerkingsverbanden WSNS en VO en REC’s 2. Veldinitiatief (€ 15,- per leerling) - 9 Plan van inzet met: integraal en handelingsgericht indiceren, continuüm, lerarenagenda,ouders, externen, registratiesystematiek (12 criteria) 3. Experiment (€ 20,- per leerling) - 3 Afwijking van wet- en regelgeving Idem als veldinitiatief + evaluatie smal experiment – (€ 30.000,-) regelvrije initiatieven. 4. Stimuleringssubsidie (€ 20.000,-) - 21 sectordoorbrekend, ouders en leraren
 7. 7. 4 december Tweede Kamer • Gefaseerde aanpak • Onderzoek naar zorgmiddelen • Draagvlak en betrokkenheid • Aandacht voor kwaliteit • Voorjaar 2009 specificering
 8. 8. Dilemma’s • Wetgeving in 2009; geeft houvast of interfereert met lerende (bottom-up) ontwikkeling? • Uitstel budgetfinanciering gunstig of belemmerend voor voortgang? • Uitgangspunt budgetfinanciering: geld volgt leerling, geld en zeggenschap; • VO-raad ondersteunt intenties Passend Onderwijs; welke van de 12? • Passend Onderwijs bestuurlijk-strategische ontwikkeling of ontwikkeling dichtbij de leerling in de klas?
 9. 9. Inclusief onderwijs of inclusief denken? • Regulier waar het kan, speciaal waar het moet; • Inclusief denken, gezamenlijke en integrale verantwoordelijkheid voor het totale onderwijs- en zorgaanbod in de regio; • Wet gelijke behandeling o.g.v. handicap en chronische ziekte 2009-2010.
 10. 10. Zorgplicht (2011) • Voor iedere leerling een passende plaats: – Mogelijkheden/beperkingen van de school, – Mogelijkheden/beperkingen van de leerling, – Wensen van de ouders. – Bezinningstraject; Leerling bij de les (AVS)
 11. 11. Eén loket • Efficiëntere (snellere) indicering, integratie afzonderlijke indicatieinstellingen; • Beperkte indicering, handelingsgerichte diagnostiek; • Laagdrempelige voorziening voor advies (aan ouders en scholen); welk zorgaanbod en waar? • Toekenning van middelen.
 12. 12. Regionale netwerken • Dekkend continuüm van onderwijsvoorzieningen met doorlopende leerlijnen vve-po-vo-mbo. • Samenwerken om doelen Passend Onderwijs te bereiken; • Geen doel op zich; • Verbinden; • Vorm; geografisch of op basis van samenwerking om totaal onderwijs- en zorgaanbod te realiseren; • Rechtsvorm?
 13. 13. Budgetfinanciering • Is er efficiencywinst te behalen? • Geld (+ zeggenschap) volgt leerling; » OF • Basisbekostiging naar bevoegd gezag, zorgbudget (meerkosten) deel naar bevoegd gezag, deel naar regionaal netwerk?
 14. 14. ZAT voor(waarde) aansluiting leerlingenzorg en (jeugd)zorg • Zorg- en adviesteam: multidisciplinair team, waarin lokale zorg en jeugdzorg samenwerken met het onderwijs. • Doel van een ZAT: kinderen en ouders, waarbij op school problemen gesignaleerd worden, vroegtijdig, snel, effectief en samenhangend zorg bieden door het lokale aanbod dicht rond de school te organiseren. • In het ZAT participeren: – Onderwijs (zorgcoördinator - voorzitter) – (School-)maatschappelijk werk – Jeugdarts/-verpleegkundige – Bureau jeugdzorg – Speciaal onderwijs (REC’s) – Leerplicht/rmc – Politie en anderen………………..

×