Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Toekomstcitaten - Valère Konings tijdens Licht op Leren

576 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Toekomstcitaten - Valère Konings tijdens Licht op Leren

 1. 1. Vroeg of laatgrijpt de toekomstons in de kraag.Bergman
 2. 2. Het verleden moeteen springplank zijn,geen hangmat I. Ball 

 3. 3. is tegenwoordig
 4. 4. Ten gevolge van de crisis is het licht aanhet einde van de tunnel tijdelijk uitgeschakeld
 5. 5. Piekeren
 neemt de zorgen voor morgen niet weg, maar wel de kracht van vandaag.
 6. 6. Wie niet nadenkt over de toekomst,zal er nooit een hebben.John Galsworthy
 7. 7. Wie de toekomst als tegenwindervaart, loopt in de verkeerde richting Martin Held
 8. 8. Waar geenvertrouwenis in de toekomst,is vooruitgangonmogelijkJohn F. Kennedy
 9. 9. Op de digitale snelweg kun je ook verongelukken,Overdraadloosinternetkun jestruikelen.
 10. 10. Liever de dadervan mijn toekomst,dan het slachtoffervan mijn verledenKarin Bloemen
 11. 11. Wacht de toekomst niet af maar kies er voor en realiseer ze.
 12. 12. Je hebt het verleden niet achter je rug, je hebt het in de rug.Hans van Mierlo
 13. 13. Hoop voor de toekomstgarandeert eengelukkig heden
 14. 14. Je toekomst hangt van veel dingen af, maar vooral van jou!Frank Tyger
 15. 15. Om het evenwelke technologiedie z’n tijd vervooruit is, is niet teonderscheiden van magie.Arthur C. Clarke
 16. 16. Talent groeitin de zonnestralen van waardering.
 17. 17. Mijn theorieën zijn omstreden,maar alleen door de mensendie het niet metme eens zijn. J.K.Galbraith
 18. 18. Visie is een overtuigend beeld vaneen bereikbare toekomst.Laura Berman Fortgang


×