Successfully reported this slideshow.

THẨM TRA HỒ SƠ THIẾT KẾ CẦN LƯU Ý NHỮNG PHẦN NÀO?

1

Share

Loading in …3
×
1 of 14
1 of 14

THẨM TRA HỒ SƠ THIẾT KẾ CẦN LƯU Ý NHỮNG PHẦN NÀO?

1

Share

Download to read offline

Nói ra hơi mơ hồ trong vấn đề này, cần bổ sung là cần bổ sung cái gì? Làm sao để nhận biết thật nhanh hồ sơ đang thiếu phần nào? Và xem ở đâu trong hồ sơ để nhận biết được?

Nói ra hơi mơ hồ trong vấn đề này, cần bổ sung là cần bổ sung cái gì? Làm sao để nhận biết thật nhanh hồ sơ đang thiếu phần nào? Và xem ở đâu trong hồ sơ để nhận biết được?

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×