Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vietnam Internet Trends 2016

880 views

Published on

Vietnam Internet Trends 2016

Published in: Internet
 • Be the first to comment

Vietnam Internet Trends 2016

 1. 1. Vietnam Internet Trends 2016 21 Dec 2016 – Presentation @ Internet Day 1 Lê Hồng Minh – Chairman & CEO VNG
 2. 2. XU HƯỚNG NGÀNH 2
 3. 3. 3 SẢN PHẨM & DỊCH VỤ HẠ TẦNG TRUY CẬP • Công cụ tìm kiếm • Nội dung • Công cụ giao tiếp Thiết bị Dịch vụ mạng Digitalization of Everything Thương mại, thanh toán, vận chuyển, giáo dục, sức khỏe…
 4. 4. Bùng nổ Mobile Internet Smartphone User Internet User Dân số Năm 2020: Số người sử dụng Internet và Smartphone tại Việt Nam năm 2010-2020 (triệu người) Smartphone User = 30x năm 2010 Smartphone Penetration = 60% Dânsố 60 - 20 40 80 100 120 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E Chú thích: Mức độ thâm nhập (%) = Số lượng người dùng/ Dân số Nguồn: World Bank, eMarketer, VNG Smartphone User 30x năm 2010 Dân số Smartphone Penetration 60% 4
 5. 5. Không sử dụng 45-54 35-44 Người dùng trẻ và năng động 15 10 5 0 5 10 15 Dưới 18 18-24 25-34 55-64 65+Smartphone Internet Mức độ thâm nhập của Internet và Smartphone tại Việt Nam theo độ tuổi năm 2016 Chú thích: Mức độ thâm nhập (%) = Số lượng người dùng/ Dân số Nguồn: GSO, comScore, Facebook,VNG Tiềm năng Mức độ thâm nhập (18-34 tuổi) Internet: 88% Smartphone: 70% Smartphone: 32% Mức độ thâm nhập trung bình Internet: 55% Nam Nữ 5
 6. 6. Mobile = Internet (không còn là “màn hình thứ 2”) 6
 7. 7. 60triệu users 15triệu users Cơ hội thị trường mobile Internet = 40 - 100x thị trường PC Internet • Sử dụng mọi lúc, mọi nơi • Cá nhân hóa cao độ • Thời lượng sử dụng cao (2-3 giờ/ngày) Mobile so với PC Quy mô người dùng 4x Mức độ chuyên sâu 10 ~ 30x Cơ hội thị trường mobile Internet 40 ~ 100x thị trường PC Năm 2020 7
 8. 8. MÔ HÌNH TRUYỀN THỐNG 8
 9. 9. Quảng cáo trực tuyến = Tăng trưởng +26% YoY Quy mô năm 2016 = 390 triệu USD → 2020 = 950 triệu USD. Nguồn: Kantar Media, Google, VNG Facebook & Google 75% Các công ty khác 25% Thị phần quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam năm 2016 0 5 10 15 20 30 35 - 200 400 600 25 800 1,000 1,200 2013 2020E Quy mô thị trường quảng cáo Việt Nam năm 2013-2020 (triệu USD) 2014 2015 QC qua PC 2016E 2017E QC qua mobile 2018E 2019E Mức độ thâm nhập QC trực tuyến: +26% Y/Y QC qua mobile: +40% Y/Y Chú thích: Mức độ thâm nhập (%) = Giá trị quảng cáo trực tuyến/ Tổng giá trị thị trường quảng cáo 9
 10. 10. 500 400 300 200 100 - 600 700 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E PC Game Mobile Game Game online = Tăng trưởng +17% YoY, nhờ mobile game Quy mô năm 2016 = 320 triệu USD → 2020 = 640 triệu USD. Nguồn: VNG PC: -12% Y/Y Mobile: +40% Y/Y Quy mô thị trường Game Online Việt Nam năm 2013 – 2020 (triệu USD) 10
 11. 11. MÔ HÌNH MỚI 11
 12. 12. Nguồn: Euromonitor, VNG - 1.0 2.0 5.0 6.0 7.0 2013 2014 2015 2016E Chú thích: Gross Merchandise Value = Tổng giá trị hàng hóa giao dịch qua TMĐT Tỷ lệ thâm nhập của TMĐT (%) = Giá trị hàng hóa của TMĐT/ Tổng giá trị hàng hóa ngành bán lẻ 2017E 2018E 2019E 2020E - 0.5 1.0 2.5 4.0 2.0 3.0 1.5 3.0 3.5 4.0 Thương mại điện tử = Tăng trưởng mạnh +50% YoY Gross Merchandise Value (GMV) năm 2016 = 900 triệu USD → 2020 = 5 tỷ USD. Mua qua mobile Mua qua PC Mức độ thâm nhập của TMĐT (%) E-commerce: +50% Y/Y M-commerce: +60% Y/Y GMV thị trường TMĐT tại Việt Nam 2013 – 2020 (tỷ USD) 12
 13. 13. Mobile: +80% Y/Y 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 - Nguồn: VNGChú thích: Total Payment Value = Tổng giá trị các giao dịch thanh toán trực tuyến 3.0 3.5 4.0 4.5 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E Thanh toán trực tuyến = Tăng trưởng +55% YoY, nhờ e-commerce và gia tăng người dùng Internet + smartphone Total Payment Value (TPV) năm 2016 = 680 triệu USD → 2020 = 4.0 tỷ USD. Thanh toán qua PC Thanh toán qua mobile Thanh toán TT: +55% Y/Y TPV thị trường thanh toán trực tuyến tại Việt Nam 2016 – 2020 (tỷ USD) 13
 14. 14. - 10 20 30 40 Thực phẩm và đồ uống Online-to-Offline (O2O) = Mức độ thâm nhập thấp + Thị trường tiềm năng lớn Các ngành tiềm năng: Dịch vụ ăn uống, Đặt xe trực tuyến, Giáo dục trực tuyến, Chăm sóc sức khỏe. 2020 2015 Di chuyển Khách sạn và ăn uống Giáo dục Sức khỏe Dịch vụ và hàng hóa gia dụng Nhà ở Quần áo và giày dép Khác 50 60 Nguồn: Euromonitor Chi tiêu của người Việt 2015 – 2020 (tỷ USD) 14
 15. 15. Nguồn: VNG 6 10 15 15 Vinasun Mai Linh Uber Grab Taxi Case Study: Uber và Grab taxi Đơn vị: Ngàn chiếc Năm 2016, số lượng xe của Uber và Grab taxi đã vượt qua Vinasun và Mai Linh (sau 2 năm hoạt động) 15
 16. 16. Số lượng người dùng smartphone tại Việt Nam và Đông Nam Á (triệu người) Nguồn: eMarketer, Facebook, VNG 200 30 300 VN ĐNA Không giới hạn ở Việt Nam... 60 2016 2020 16 5x
 17. 17. Amazing Games from Vietnam – iOS Appstore Featured Games 2016 17
 18. 18. 18 THANK YOU!

×