Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

(be)spreekuur 30 september 2020: Praktijkvoorbeelden bepalen rol cdw

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 17 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to (be)spreekuur 30 september 2020: Praktijkvoorbeelden bepalen rol cdw (20)

Advertisement

More from VNG Realisatie (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

(be)spreekuur 30 september 2020: Praktijkvoorbeelden bepalen rol cdw

 1. 1. (be)spreekuur verbinden schuldendomein Wvbvv – Praktijkvoorbeelden bepalen rol CDW <datum>
 2. 2. (be)spreekuur • Inventarisatie vragen deelnemers • Introductie programma verbinden schuldendomein • Toelichting Wvbvv - Praktijkvoorbeelden bepalen rol CDW • Bespreking n.a.v. inventarisatie deelnemers Achtergrond informatie: • Zie: Beslagvolgorde en het coördinerend deurwaarderschap • Zie: Controleren CDW schap • Zie: CDW – proces GSD • Zie: CDW – proces gemeentelijke belastingen
 3. 3. Aanpak kabinet Brede schuldenaanpak gericht op 1. Voorkomen van schulden door preventie en vroegsignalering 2. De inwoner in een verder stadium te ontzorgen en te ondersteunen. 3. Met een zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso. 4. En aansluiting/verbinding van schuldenbewind op andere soorten sociale- of maatschappelijke ondersteuning.
 4. 4. Voorbereiding en invoering van wetsaanpassingen Ags Adviesrecht Gemeenten bij Schuldenbewindzaken Wvbvv Vereenvoudiging Beslagvrije Voet Vbr Verbreding Beslagregister Wgs Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening Wgs Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening
 5. 5. Voorbereiding en invoering van wetsaanpassingen Ags Adviesrecht Gemeenten bij Schuldenbewindzaken Wvbvv Vereenvoudiging Beslagvrije Voet Vbr Verbreding Beslagregister Wgs Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening Wgs Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening
 6. 6. Wijzigingen op hoofdlijnen 1. De berekening van de beslagvrije voet 2. De hoogte van de afloscapaciteit 3. De introductie van een vaste beslagvolgorde 4. De introductie van een coördinerend deurwaarder (CDW)
 7. 7. Waar raakt de rol van de CDW in gemeentelijke processen? • Beslagleggende partij • invordering belastingdomein • invordering sociaal domein • invordering overige vorderingen • Inhoudingsplichtige • verstrekker van uitkeringen en werkgever • Schuldhulpverlener
 8. 8. Rol en taken • Coördinator bij samenloop op een inkomensbron • Beslagvolgorde • Berekenen en herberekenen beslagvrije voet • Ten minste jaarlijks • Op verzoek inwoner • Innen en verdelen • Aanspreekpunt voor de inwoner, derde en andere beslagleggende partijen
 9. 9. Bepalen identiteit CDW • Wanneer • Oudste beslag • Preferentie • U-bocht • Procesplaten
 10. 10. Procesplaat: GSD – wanneer CDW?
 11. 11. Procesplaat GB – wanneer CDW?
 12. 12. Conclusie Twee situaties te onderscheiden waar gemeenten CDW kunnen worden: 1. Wanneer er meerdere partijen zijn die vereenvoudigd derdenbeslag (beslag zonder tussenkomst van de rechter) leggen met een gelijke preferentie (bijvoorbeeld een preferente vordering van de gemeente en een preferente vordering van het UWV). In die situatie is de beslaglegger met het oudste beslag de CDW. Dat kan de gemeente zijn. 2. Wanneer er meerdere beslagen zijn, maar de gemeente het oudste vereenvoudigd beslag heeft gelegd voor een preferente vordering en de opvolgend deurwaarder beslag heeft gelegd voor een concurrente vordering. In die gevallen hoeft er echter niet verdeeld te worden en zal de gehele afloscapaciteit aan de gemeente toekomen.
 13. 13. Het afsprakenkader • Ontbreken beslagregister heeft gevolgen voor de uitvoering en effectiviteit CDW • Afspraken tussen KBvG, BD, UWV, SVB, LBIO, CJIB • Wel/niet in staat om te verdelen • Niet bindend voor individuele gemeenten, maar wel sterk aan te raden. • Betreft alleen proces rondom uitvoering CDW schap, enkel het proces rond loonbeslag, loonvordering en verhaal zonder dwangbevel • Raakt niet het proces rond verrekening Het afsprakenkader wordt gepubliceerd.
 14. 14. Praktijkvoorbeeld De gemeente heeft bij werkgever U een beslag lopen voor het inkomen van mevrouw H. Het gaat om een concurrente vordering (lokale belastingen). Vervolgens meldt zich ook het LBIO bij werkgever U met een beslag. Mevrouw H. is namelijk verplicht alimentatie af te dragen aan haar ex-partner maar heeft dit nog verzuimd en het LBIO is ingeschakeld. Wie is CDW?
 15. 15. Praktijkvoorbeeld Dhr. X heeft schulden open staan bij zowel de SVB als de gemeente (Pw). De SVB maakt al sinds enkele maanden gebruik van het vereenvoudigd derdenbeslag en heeft daarvoor beslag gelegd op het inkomen van X bij werkgever Y. Ook de gemeente besluit na de laatste aanmaning over te gaan op het leggen van beslag op het inkomen bij werkgever Y. Uit de derdenverklaring blijkt dat de SVB ook beslag heeft gelegd. Wie is CDW?
 16. 16. Vragen & ondersteuning Inlichtingenbureau Servicedesk via servicedesk@inlichtingenbureau.nl Telefoonnummer: 0800 222 11 22 VNG Realisatie E-mail: schulden@vng.nl​ Team verbinden schuldendomein: 070 – 373 8232
 17. 17. Programma (be)spreekuren Woensdag 30 september WvBvv – Praktijkvoorbeelden bepalen rol CDW Vrijdag 2 oktober Wgs – Vroegsignalen van schuldeisers Donderdag 8 oktober Algemeen – Toelichting op de routekaart en het format pva Woensdag 14 oktober Wgs – Aandachtspunten voor aanpassen beleid Aanmelden kan via: www.vngrealisatie.nl/agenda Samenvatting via: www.vngrealisatie.nl/verbinden-schuldendomein Vrijdag 16 oktober Wgs – Aanmelding, contact en eerste gesprek met de inwoner Donderdag 28 oktober WvBvv – Coördinerend deurwaardersschp voor gemeenten Vrijdag 30 oktober Wgs - Afspraken met schuldeisers maken

×