Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

(be)spreekuur 24 september 2020: Introductie wgs

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 16 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to (be)spreekuur 24 september 2020: Introductie wgs (20)

Advertisement

More from VNG Realisatie (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

(be)spreekuur 24 september 2020: Introductie wgs

 1. 1. (be)spreekuur verbinden schuldendomein Introductie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) <datum>
 2. 2. (be)spreekuur • Inventarisatie vragen deelnemers • Introductie programma verbinden schuldendomein • Toelichting Introductie Wgs • Bespreking n.a.v. inventarisatie deelnemers Achtergrond informatie: • Zie: Wetswijzigingen in het schuldendomein • Zie: Vroegsignaleringshv.nl
 3. 3. Aanpak kabinet Brede schuldenaanpak gericht op 1. Voorkomen van schulden door preventie en vroegsignalering 2. De inwoner in een verder stadium te ontzorgen en te ondersteunen. 3. Met een zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso. 4. En aansluiting/verbinding van schuldenbewind op andere soorten sociale- of maatschappelijke ondersteuning.
 4. 4. Voorbereiding en invoering van wetsaanpassingen Ags Adviesrecht Gemeenten bij Schuldenbewindzaken Wvbvv Vereenvoudiging Beslagvrije Voet Vbr Verbreding Beslagregister Wgs Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening Wgs Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening
 5. 5. Voorbereiding en invoering van wetsaanpassingen Ags Adviesrecht Gemeenten bij Schuldenbewindzaken Wvbvv Vereenvoudiging Beslagvrije Voet Vbr Verbreding Beslagregister Wgs Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening Wgs Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening
 6. 6. Wijzigingen op hoofdlijnen ➢ Meer mensen met problematische schulden krijgen hulp; ➢ Gegevensuitwisseling met als doel Vroegsignalering; ➢ Gegevensuitwisseling ten behoeve van het besluit toegang tot en het plan van aanpak schuldhulpverlening; ➢ Duidelijke procedure en betere rechtsbescherming door beschikking, termijnen worden vastgelegd in een verordening.
 7. 7. Vroegsignalering ➢ Goed omschreven wettelijke taak van de gemeente ➢ Verhuurders krijgen grondslag in de wet en een meldplicht, ook voor particuliere verhuurders ➢ Grondslagen overige signaalpartners herbevestigd ➢ Verplichte opvolging van signalen
 8. 8. Gegevensuitwisseling bij vroegsignalering ➢ Delen van gegevens vanuit signaalpartners ➢ Verplichte opvolging ➢ Terugkoppeling bij accepteren hulpaanbod
 9. 9. Gegevensuitwisseling t.b.v. Beschikking en pva ➢ Gegevens voor beschikking BRP, P-wet, WMO, Jeugdwet, ➢ Gegevens voor het plan van aanpak schuldhulpverlening Inkomen en vermogen, vorderingen en beslagen, beslagvrije voe ➢ Verstrekken: wie hulp krijgt Gerechtsdeurwaarders, schuldeisers, bewindvoerders, kredietregistratie
 10. 10. Waar raakt de Wgs in gemeentelijke processen? • Beleid • Aanpassen beleidsplan • (Model)verordening • Beschikking • (Landelijk) convenant Vroegsignalering, overeenkomst
 11. 11. Waar raakt de Wgs in gemeentelijke processen? • Schuldhulpverlening • Inrichten digitaal meldpunt, ontvangst signalen • Afspraken met crediteuren vaste lasten • Aanpak vroegsignalering implementeren • Inregelen gegevensuitwisseling t.b.v. shv proces • Aanpassen werkprocessen shv • Uitbreiden producten aanbod
 12. 12. Waar raakt de Wgs in gemeentelijke processen? • Ketensamenwerking en uitbesteding aan derden • Opstellen mandaatbesluit • Inrichten klachtregeling • Aanpassen werkprocessen
 13. 13. Stelling I Als gemeenten actie ondernemen op signalen die zij nu al van schuldeisers krijgen, dan voldoen we al aan onze wettelijke plicht voor vroegsignalering
 14. 14. Stelling II Een gemeentelijke verordening voor de Wgs is niet nodig. Als de gemeente zich aan de termijnen houdt, dan voldoet zij aan de wet.
 15. 15. Stelling III De schuldhulpverlener mag de afloscapaciteit bereken op de bestaande methodiek en hoeft geen rekening te houden met de vereenvoudigde Beslagvrije voet.
 16. 16. Programma (be)spreekuren Woensdag 30 september WvBvv – Praktijkvoorbeelden bepalen rol CDW Vrijdag 2 oktober Wgs – Signalen van schuldeisers Donderdag 8 oktober Wgs - Contact met de inwoner naar aanleiding van een signaal. Aanmelden kan via: www.vngrealisatie.nl/agenda Samenvatting via: www.vngrealisatie.nl/verbinden-schuldendomein Woensdag 14 oktober Wgs – Aanmelding inwoner en het eerste gesprek Vrijdag 16 oktober WvBvv – Rol CDW gunstig of ongunstig voor gemeenten? Maandag 19 oktober Wgs - Train de trainer medewerkers schuldendomein Donderdag 22 oktober Wgs - Afspraken met schuldeisers maken

×