Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

(be)spreekuur 2 oktober 2020: Vroegsignalering

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 21 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to (be)spreekuur 2 oktober 2020: Vroegsignalering (20)

Advertisement

More from VNG Realisatie (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

(be)spreekuur 2 oktober 2020: Vroegsignalering

 1. 1. (be)spreekuur Verbinden Schuldendomein Vroegsignalering 2 oktober 2020 <datum>
 2. 2. (be)spreekuur • Inventarisatie vragen deelnemers • Introductie programma verbinden schuldendomein • Wgs (Vroegsignalering) • Van incasso naar signaal (ENGIE) • Aan de slag met vroegsignalering (Gemeente Midden-Groningen) • Bespreking n.a.v. inventarisatie deelnemers Achtergrond informatie: • Zie VNG Realisatie programma schuldendomein
 3. 3. Aanpak kabinet Brede schuldenaanpak gericht op 1. Voorkomen van schulden door preventie en vroegsignalering 2. De inwoner in een verder stadium te ontzorgen en te ondersteunen. 3. Met een zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso. 4. En aansluiting/verbinding van schuldenbewind op andere soorten sociale- of maatschappelijke ondersteuning.
 4. 4. Wijzigingen op hoofdlijnen (Vroegsignalering) • Meer mensen met problematische schulden krijgen hulp;​ • Gegevensuitwisseling met als doel Vroegsignalering;​ • Gegevensuitwisseling ten behoeve van het besluit toegang tot en het plan van aanpak schuldhulpverlening;​ • Duidelijke procedure en betere rechtsbescherming door beschikking, termijnen worden vastgelegd in een verordening.​
 5. 5. Welke signalen? Achterstanden: 1. Huur 2. Drinkwater 3. Zorgverzekering 4. Elektra 5. Gas 6. Warmte
 6. 6. Wanneer signalen naar de gemeente worden gezonden? 1. Tenminste eenmaal een schriftelijke betalingsherinnering gestuurd, 2. Zich ingespannen hebben om in persoonlijk contact te treden om de inwoner te wijzen op mogelijkheden om betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen, 3. Gewezen zijn op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening, 4. De bewijslast dat eerst sociale incasso is geprobeerd, ligt bij de schuldeisers. Dit is een inspanningsverplichting gekoppeld aan de mogelijkheid/bevoegdheid om gegevens te delen.
 7. 7. Opvolging signaal door de gemeente 1. De gemeente dient binnen vier weken een aanbod tot een eerste gesprek te doen. Bij bedreigende situaties, zoals gedwongen woningontruiming of beëindiging van de levering van water, is de termijn drie werkdagen. 2. Wanneer het hulpaanbod van de gemeente leidt tot een schuldhulpverleningstraject, krijgen schuldeisers een terugmelding en worden zij betrokken bij het vervolg.
 8. 8. 8
 9. 9. 9 • Even voorstellen • Aanmaantraject ENGIE • Schuldhulp aanmelden / werkwijze
 10. 10. Even voorstellen 00/00/2019 Voeg titel presentatie toe10 • Erwin van der Giezen • Senior Collect ENGIE
 11. 11. Aanmaantraject ENGIE 00/00/2019 Voeg titel presentatie toe11 • Dag 8 Herinnering (digitaal / fysiek) • Dag 16 Ingebrekestelling (SHV) • Dag 32 Sommatie • Dag 39 EoS brief • Dag 69 EoS • Bellen • Aanmelden schuldhulp • Nieuw traject ivm landelijk convenant?
 12. 12. Schuldhulp aanmelden / werkwijze 00/00/2019 Voeg titel presentatie toe12 • In aanmaantraject, hoe? • Terugkoppeling en dan? • Geen terugkoppeling en dan?
 13. 13. Vroegsignalering Midden- Groningen 27 oktober 2020
 14. 14. • Beleid controleren • Werkdocument opstellen • Signaalpartners benaderen 27 oktober 2020Vroegignalering Midden-Groningen14 Introductie Eerste stappen • Gemeente Midden-Groningen • Wijziging Wgs, specifiek vroegsignalering
 15. 15. • Systeem keuze • Proces afwegingen (capaciteit, lopers, etc.) • Hoeveelheid signaalpartners 27 oktober 2020Vroegignalering Midden-Groningen15 Afwegingen
 16. 16. • Ontwerpen van de diverse processen (quick-fix, overdracht) • Termijnen en overdrachtsmomenten (3 dgn, 28 dgn, 8 weken) • Gegevensuitwisseling (signaal partners, sociaal domein) • Rechten inwoner (gemeentelijke verordening) • Monitoren en evalueren 27 oktober 2020Vroegignalering Midden-Groningen16 Processen
 17. 17. • Bezoek een ‘buurt’ gemeente met ervaring • NVVK (algemeen en de community vroegsignalering) https://www.nvvk.nl/vroegsignalering • Projectbureau vroegsignalering https://vroegsignaleringshv.nl/ - VNG de wetwijziging https://vng.nl/nieuws/wijziging-wet-gemeentelijke-schuldhulpverlening- gepubliceerd • Monitoren en evalueren • Maak contact met je signaalpartners, projectleider, netwerk 27 oktober 2020Vroegignalering Midden-Groningen17 Handig/ tips
 18. 18. Concept infographic © Marjontekent.nl
 19. 19. Stelling I Vanwege het landelijk convenant vroegsignalering is het voor individuele gemeenten niet zinvol om energie te steken in het sluiten van overeenkomsten met landelijke partijen (signaalpartners).
 20. 20. Stelling II Opvolging van signalen door middel van face-to-face contact met de inwoner is het meest kansrijk.
 21. 21. Programma (be)spreekuren Aanmelden kan via: www.vngrealisatie.nl/agenda en de nieuwsbrieven Samenvatting via: youtube Donderdag 8 oktober 10:00 Implementatieondersteuning: Toelichting op de routekaart en het Plan van Aanpak Woensdag 14 oktober 10:00 Implementatieondersteuning: Aandachtspunten aanpassen beleid. Vrijdag 16 oktober 10:00 Wgs: Aanmelding, contact en eerste gesprek met inwoner Woensdag 28 oktober 10:00 Wvbvv: Coördinerend deurwaarderschap voor gemeenten Vrijdag 30 oktober 10:00 Wgs: Afspraken maken met schuldeisers

×