Advertisement

More Related Content

Similar to (Be)spreekuur - 11 mei 2023 - Kindregeling(20)

Advertisement
Advertisement

(Be)spreekuur - 11 mei 2023 - Kindregeling

  1. (Be)spreekuur hersteloperatie Kindregeling 11 mei 2023
  2. Agenda • Opening • Kindregeling – wat? • Communicatie vanuit UHT • Voortgang & planning UHT • Verdeling van de doelgroep kinderen i.r.t. brede ondersteuning • Stand van zaken: kinderen met KOT-gerelateerde schulden • Ervaringen met brede ondersteuning aan kinderen • Planning (be)spreekuren
  3. Communicatie (UHT) Ouders ontvangen een vooraankondiging dat hun kinderen worden geïnformeerd. Twee interactiemomenten met UHT met kinderen • Aankondiging recht + informatiepakket • Rekening nummer verificatie/wijzigen • Erkenning van de Staatssecretaris • Informatie over de kindregelingvoorjou.nl • Verzoek deelname onderzoek Motivaction • Beschikking(waarna betaling volgt)
  4. Voortgang & planning UHT Bijzondere groepenkinderen worden later in behandeling genomen: • Zelfmeldersbij UHT • Pleegkinderen • Kinderen van overleden ouders • Kinderen zonder BSN • Minderjarige kinderen die niet bij de aanmelder wonen (ex-partner, uithuisplaatsing) • Kinderen van gedupeerdeouders in het buitenland
  5. Verdeling van de doelgroep kinderen Ouders en kinderen van het gezin van aangemelde & gedupeerde ouders (70.000) Zelfstandig wonende kinderen van gedupeerde ouders (20.000) Kinderen tussen 16- 18 jaar van gedupeerde ouders Aantallen kinderen van erkend gedupeerde ouders per gemeente
  6. Stand van zaken: kinderen met KOT-gerelateerde schulden • Generieke schuldenaanpak niet in de regeling • Motie in Tweede Kamer afgewezen Signalen van gemeenten! Kinderen met problematische schulden & een relatie met de terugvordering kinderopvangtoeslag • CBS-onderzoek onder 18+ • Sessies met gemeente Rotterdam en DGH en UHT • Verzamelde casussen door gemeenten • Onderzoek financiële consequenties Tussentijdse update naar de Tweede Kamer in april
  7. Recht op brede ondersteuning • Faciliteren van een nieuwe start • Kinderen (en hun gezin) van erkende ouders • Vijf leefdomeinen • Toekenning op basis van een plan van aanpak NB: geen schuldenaanpak! Specifieke omstandigheden van kinderen binnen de brede ondersteuning: • Geen schuldenaanpak • Startkwalificatie/opleiding
  8. ervaringen met brede ondersteuning aan kinderen
  9. Tot slot Aanmelden (be)spreekuren via de link in de nieuwsbrief E-mail: hersteloperatie@vng.nl Bellen: 070 – 373 82 32 Routekaart: vng.nl Slideshare (be)spreekuren: link slideshare
Advertisement