Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20191209 vng presentatie dataverzameling binnensteden

193 views

Published on

Presentatie van de VNG tijdens de workshop Dataverzameling Binnensteden op 9 december

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

20191209 vng presentatie dataverzameling binnensteden

  1. 1. Principes voor de digitale samenleving Deel 1 De digitale openbare ruimte 9 december 2019 - aantink.yeh@vng.nl
  2. 2. • "open data" versus veiligheid van een persoon (privacy), maatschappij (security) en verdienmodellen van de in de nieuwe infrastructuur investerende marktpartijen. • Gewenste uitkomsten toepassingen, wie bepaalt wat de beste uitkomst is? Wiens belangen zijn prioriteit?. • slagvaardige economische ontwikkeling versus maatschappelijke waarden als autonomie, privacy, participatie. • "nudging", verleiden naar "gewenst" gedrag met technologieën (bv licht): waar ligt de grens? Dilemma’s digitale samenleving
  3. 3. Filmpjes Principes • https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/smart-society
  4. 4. Instrumenten • Pilots sensorenregister • modelverordening sensoren • Checklist overeenkomst slimme toepassingen • DEDA (ethische data assistent) workshops • Inspraak methodieken • Bewustwordings workshops waardegedreven werken met data Opties • ‘data kill switch’ • Digitale omgevingsvisie • ?.....

×