Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20191209 dataverzamelen binnensteden hightech binnenstad

600 views

Published on

Presentatie lectoraat smart cities tijdens workshop Dataverzameling Binnensteden op 9 december

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to like this

20191209 dataverzamelen binnensteden hightech binnenstad

 1. 1. Hightech Binnenstad Data-gedreven werken voor gemeenten in relatie tot binnensteden Mettina Veenstra Lectoraat Smart Cities, Saxion 9 december 2019 Workshop ‘Dataverzameling over binnensteden: privacy, acceptatie en publieke waarden’
 2. 2. Deelnemers
 3. 3. Doelstelling  Meer inzicht krijgen in het effect van interventies (vitale binnenstad en goed gebruik van publieke middelen)
 4. 4. Manieren van data verzameren
 5. 5. Onafhankelijke variabelen (dus aspecten die ervoor kunnen zorgen dat bezoekers (on)tevreden zijn over hun bezoek aan de binnenstad of (niet) kiezen voor een bezoek aan de binnenstad) • De Uitagenda • Data over werkzaamheden • Data over tijdelijke ingrepen • Data over bomen in de binnenstad • Data over historische gebouwen • Data over weersomstandigheden, luchtkwaliteit, geluidsniveaus en dergelijke
 6. 6. Afhankelijke variabelen Bezoekersaantallen • Het tellen van passanten op een aantal locaties van de binnenstad door via wifi-accesspoints mobiele telefoons van bezoekers te detecteren • Het tellen van auto’s en fietsen met behulp van weglussen op wegen in en om het centrum • Het tellen van de aantallen auto’s in parkeergarages in en om de binnenstad • Het tellen van de aantallen fietsen in fietsenstallingen in de binnenstad • Het meten van de doorstroming (snelheid of reistijd over een wegvak) van het autoverkeer op wegen in en om de binnenstad op basis van floating car data
 7. 7. Afhankelijke variabelen Tevredenheid/beleving • Enqueteren met • Smiley-zuilen • Experience-Sampling-apps • Escape room • VR-bril • Gezelligheidsdetectie op basis van geluid • GPS trackers met ‘like’-knop
 8. 8. Publieke waarden Beck Jørgensen& Bozeman ( 2007) Van der Wal (2008) Duurzaamheid Eerlijkheid Menselijke waardigheid Menselijkheid Betrokkenheid van burgers Sociale rechtvaardigheid Geheimhouding Onpartijdigheid Openheid Transparantie Integriteit Integriteit Compromissen sluiten Gehoorzaamheid Robuustheid Betrouwbaarheid Verantwoordelijkheid Expertise Accountability Efficiëntie Moed Publieke waarden in de weten- schappelijke literatuur: Zeven belangrijke thema’s ten aanzien van publieke waarden volgens Rathenau-rapport: • privacy, • autonomie, • veiligheid, • controle over technologie, • menselijke waardigheid, • rechtvaardigheid en • machtsverhoudingen. Uit: Kool, L., Timmer, J., & van Est, R. (2017). Opwaarderen::borgen van publieke waarden in de digitale samenleving.
 9. 9. Uit: Kool, L., Timmer, J., & van Est, R. (2017). Opwaarderen::borgen van publieke waarden in de digitale samenleving.
 10. 10. Dr. Mettina Veenstra Research Group Smart Cities Saxion University of Applied Sciences Enschede, The Netherlands m.j.a.veenstra@saxion.nl 06 532 17 668
 11. 11. Programma workshop ‘Dataverzameling over binnensteden: privacy, acceptatie en publieke waarden’
 12. 12. Introductie en doelen • Hightech Binnenstad (data-gedreven werken voor gemeenten in relatie tot binnensteden) • Projectpartners vroegen speciale aandacht voor privacy voor en acceptatie door inwoners en bezoekers (keuzes in het project en workshop) • Principes voor de digitale samenleving VNG • Doel is de volgende drie vragen te beantwoorden: • Welke manieren van data verzamelen zijn voor deelnemers (persoonlijk/maatschappelijk) acceptabel ten aanzien van binnensteden? • Maakt het uit voor welk doel de data worden verzameld? • Zijn er implicaties van de uitkomsten van deze bijeenkomst voor de Principes voor de digitale samenleving?

×