Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20191126 Eindhoven gemeente Helmond

151 views

Published on

samen organiseren

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20191126 Eindhoven gemeente Helmond

 1. 1. Sturen op de intrinsieke motivatie van de kwetsbare inwoner Ondersteuningsplan + OZOverbindzorg Netwerkbijeenkomst Samen Organiseren Eindhoven – 26 november 2019
 2. 2. Sociaal Domein Helmond - organisatie • Participatiewet – Helmond samen met de 5 Peelgemeenten en Geldrop- Mierlo (GR - SENZER) • WMO 2015, Jeugdwet, Schuldienstverlening en Bijzondere Bijstand – Helmond zelfstandig • Sinds 1 januari 2018 nieuw integraal toegangsproces waarbij gewerkt wordt met 4 Gebiedsteams en Stedelijk opererend Go – team. • Daarnaast centraal georganiseerd administratieve ondersteuning en beleid/ontwikkeling
 3. 3. Sociale Teams bij de start Sociaal team (4, Binnenstad, Noord, Oost , West) • Samenstelling • Specialisten met generalistische blik • Taken &opdracht • Maatwerk bij ondersteuningsvragen inwoners (individueel) • Signaleren leemtes & duiden tendensen (als collectief) • Taken: begeleiden, toegang + casusregie • Hulpmiddelen • Een zelfde ondersteuningsplan miv juli 2018 • Online communicatieplatform (OZO Verbindzorg) najaar 2018 • Organisatie • Kern en schil • Directe aansturing gemeente/teamcoördinator • Eigen uitvalsbasis in het gebied Sociaal Domein Helmond - organisatie
 4. 4. De missie sociaal domein VOORUITKOMEN: WONEN VOORUITKOMEN: ONTWIKKELING VOORUITKOMEN: VEILIGHEID & GEBORGENHEID VOORUITKOMEN: GEZONDHEID RONDKOMEN: INKOMEN RONDKOMEN: FINANCIËN MEEDOEN: WERK & DAGINVULLING MEEDOEN: VRIJE TIJD MEEDOEN: SAMENLEVEN
 5. 5. Heel belangrijk Minder belangrijk Kun je het zelf? D vrijwel E volledig B beperkt C deels A niet Leg de levensdomeinen op volgorde van belang, bepaald door de (ogen van de) inwoner Bepaal per domein de zelfredzaamheid. Kies uit de 5 waarden 1 2 Score: hoe tevreden ben je over hoe het nu gaat? Waarmee ga je aan de slag? Bepaal per domein hoe je vindt dat het nu gaat. Kies uit de waarden 1 t/m 10 Maak de keuze aan welk domein gewerkt gaat worden 3 4 Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Toelichting: VOORUITKOMEN: WONEN VOORUITKOMEN: ONTWIKKELING VOORUITKOMEN: VEILIGHEID & GEBORGENHEID VOORUITKOMEN: GEZONDHEID RONDKOMEN: INKOMEN RONDKOMEN: FINANCIËN MEEDOEN: WERK & DAGINVULLING MEEDOEN: VRIJE TIJD MEEDOEN: SAMENLEVEN D E E 6 4 7 5 6 Het onder- Steunings- plan
 6. 6. VEILIG- HEID VEILIG- HEID VEILIG- HEID Het onder- Steunings- plan
 7. 7. Gemeente Zorgaanbieder Huis- arts Apo- theek Werk- bedrijf Mijn ondersteuning Inlognaam: P.deBont Wachtwoord: ********** Mijn [zorgaanbieder] Inlognaam: P.de.Bont Wachtwoord: ********* Mijn [zorgaanbieder] Inlognaam: PDBont Wachtwoord: ******** Mijn medisch plan Inlognaam: PDBont Wachtwoord: ********** Mijn medicijnplan Inlognaam: DeBont18 Wachtwoord: ********** Regiesysteem
 8. 8. Gemeente Zorgaanbieder Huisarts Apotheek Werkbedrijf Inlog OZO Casus P de Bont Inlognaam: M.de.Jong Wachtwoord: ********** Inlog OZO Casus P de Bont Inlognaam: L Pietersen Wachtwoord: ********** Inlog OZO Casus P de Bont Inlognaam: Jan Bruinsma Wachtwoord: ******** Inlog OZO Casus P de Bont Inlognaam: E.de.Wit Wachtwoord: ******** Inlog OZO Casus P de Bont Inlognaam: T van Dijk Wachtwoord: ******** Mijn OZO Regiesysteem OZOverbindzorg Inlognaam: P. de Bont Wachtwoord: **********
 9. 9. Monitoring Missie Uitvraag Focus Analyse Ondersteuning (indicatie en/of eigen inzet) Evaluatie & hermeting Huidige situatie en groeiambities (tevredenheid en/of zelfredzaamheid) Gerealiseerde tevredenheid en zelfredzaamheid Confrontatie
 10. 10. Wat vraagt/brengt deze benadering? • Ultieme vorm van eigen regie (op gegevens) • Communicatieplatform wat van 'niemand’ is (basisvoorziening voor elke inwoner) • Omgeving (collega gemeentes, partners, zorgaanbieders, wetgever, beroepsgroep) waarmee gezamenlijk de gekantelde gedachte wordt geïmplementeerd • Integraal adopteren methodiek in combinatie met “samen” doorontwikkelen (diepte, breedte) • Uitbreiding op doelgroepen (ex-gedetineerden, groep 0-30% arbeidsvermogen, status houders - regie op inburgering, e.d.)
 11. 11. Vragen ?? Contactgegevens en nadere informatie: • Willie van Eijs W.van.Eijs@helmond.nl • Chris Jacobs C.Jacobs@helmond.nl • Link naar filmpje ondersteuningsplan

×