Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20191126 Eindhoven deda workshop

145 views

Published on

samen organiseren

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20191126 Eindhoven deda workshop

 1. 1. DEDA-Workshop Data Science Hub – Den Bosch
 2. 2. Ethiek? Ethiek is het geheel van gedachten over en visies op de gedragsregels die mensen tegenover elkaar en tegenover de natuurlijke omgeving in acht moeten nemen. De ethische regels kunnen heel strikt en dwingend zijn, zoals in het fundamentalisme, maar ook veel minder nauw omschreven. Bron: Amnesty International
 3. 3. 3 BIAS is het nieuwe datalek
 4. 4. 4
 5. 5. Ethisch Kader 1. Wat is voor jou belangrijk? 5 5. Met welke woord zou een inwoner in de meest ideale situatie jullie gemeente kunnen typeren? 2. Waarom doe jij dit werk? 3. Wat vind jij belangrijk in je werk? 4. Wat willen jullie uitdragen als organisatie?
 6. 6. Kernwaarden Moed Pionieren Efficiency Helpen Zorgzaam Duurzaamheid Eerlijk Bescherming Geven Intelligent Vrijheid Balans Eenvoud Onafhankelijk Innovatie Creativiteit Kracht Holistisch Doelgericht Inspiratie Resultaat Autonomie Onbaatzuchtig Discipline Eenheid Passie Geloof Transformerend Dankbaar Vertrouwen Essentie Rechtvaardig Zuiver Vreugde Spontaan Nuchter Gelijkheid Respect Betrouwbaar Plezier Authentiek Verbinding Tevreden Samenwerken Veerkracht Bescheiden Effectief Groei Dienstbaar Betrokken Optimisme Leiderschap Flexibel Integriteit Gezondheid Bekwaam Overgave Inzet Waarheid Uitdaging Bewustzijn Duidelijk Zorgvuldig Vindingrijk Waardering Humor Daadkracht Vernieuwing Harmonie Open
 7. 7. Het DEDA-Model
 8. 8. Algoritme BronAnonimiseren Visualiseren Open toegang en hergebruik Verantwoordelijkheden Communicatie Transparantie Privacy Vooringenomenheid Elf ethische aspecten
 9. 9. 12
 10. 10. Casus: In een wijk zijn er veel meldingen van huiselijk geweld. Uit onderzoek blijkt dat de meeste meldingen afkomstig zijn uit een specifiek deel van de wijk. Jullie zijn van de gemeente en hebben het probleem in kaart gebracht. Wat wordt jullie oplossing?
 11. 11. Jullie hebben het probleem in kaart gebracht: • Hieruit is gebleken dat er in twee buurten meer dan gemiddeld veel meldingen van huiselijk geweld zijn • Jullie kennen de doelgroep De partners: Slachtoffers: Mannen en vrouwen tussen de 35 en 55 jaar Woningcorporatie 2019
 12. 12. Wat wordt jullie oplossing?
 13. 13. Wil jij verder met ethiek in de organisatie? • VNG Realisatie heeft een samenwerking met De Utrechtse Dataschool om gemeenten te ondersteunen met het vraagstuk van ethiek en data.
 14. 14. Onderzoeksvragen • Hoe wordt DEDA ingezet binnen gemeenten? We willen erachter komen in welk stadium van een dataproject DEDA aan bod komt, wie de trekker hiervan is, wat het bereik is en of de sessies op grote of kleine schaal gehouden worden. • Welke stakeholders zijn bij DEDA-sessies aanwezig? Zijn dat alleen data- analisten, of zijn meerdere disciplines aangehaakt? • Hoe worden de resultaten van een DEDA-sessie geïmplementeerd? Zijn er best practices op dit gebied? Wat zijn struikelblokken en versnellers voor implementatie? • Wat is het effect van DEDA op de middellange en lange termijn? Wat zijn de resultaten na 3 maanden en na een half jaar?

×