20181113 telefoniemedewerker van de toekomst

VNG Realisatie
VNG RealisatieVNG Realisatie
 
Vragen?	
  Gézieta	
  van	
  den	
  Belt	
  –	
  gezieta.vandenbelt@vng.nl	
  -­‐	
  06-­‐53842182	
  1	
  
Uitwerking	
  Kennissessies	
  Telefoniemedewerker	
  van	
  de	
  toekomst	
  (TMT)	
  	
  
	
  
Voorbeelden	
  van	
  trends	
  en	
  ontwikkelingen:	
  
	
  
Maatschappelijk	
  
ü Wereld	
  in	
  transitie	
  	
  
ü https://www.youtube.com/watch?v=FA2Ff6qIijI	
  
ü Verandering	
  van	
  tijdperk	
  	
  
https://www.youtube.com/watch?v=5flugQg7Jr8	
  	
  
ü Slimme	
  stad	
  	
  
https://www.youtube.com/watch?v=Ix08loMRsc8	
  
ü Werken	
  aan	
  de	
  wakkere	
  stad	
  	
  
https://www.youtube.com/watch?v=RKiu7Edyu8c	
  	
  
	
  	
  
HR-­‐/Organisatieontwikkelingen	
  
Zelfsturende	
  teams:	
  
ü Een	
  zelfsturend	
  team	
  is	
  een	
  relatief	
  vaste	
  groep	
  van	
  medewerkers	
  in	
  een	
  organisatie	
  die	
  gezamenlijk	
  verantwoordelijk	
  is	
  voor	
  het	
  totale	
  proces	
  
waarin	
  producten	
  of	
  diensten	
  tot	
  stand	
  komen,	
  die	
  aan	
  een	
  interne	
  of	
  externe	
  klant	
  worden	
  geleverd.	
  
ü In	
  deze	
  definitie	
  staan	
  drie	
  belangrijke	
  kenmerken:	
  
1. gezamenlijke	
  verantwoordelijkheid:	
  het	
  team	
  staat	
  centraal	
  en	
  niet	
  de	
  individuen	
  
2. zelfsturing:	
  het	
  team	
  bezit	
  regelvermogen	
  om	
  het	
  desbetreffende	
  proces	
  te	
  sturen.	
  Het	
  team	
  kan	
  in	
  dit	
  kader	
  gezien	
  worden	
  als	
  de	
  
‘proceseigenaar’.	
  Leidinggevenden	
  en	
  stafdiensten	
  zijn	
  er	
  om	
  het	
  team	
  te	
  ondersteunen	
  door	
  voorwaarden	
  te	
  scheppen.	
  
3. resultaatgerichtheid:	
  de	
  verantwoordelijkheid	
  van	
  het	
  team	
  wordt	
  niet	
  uitgedrukt	
  in	
  termen	
  van	
  een	
  taak,	
  maar	
  om	
  het	
  resultaat,	
  te	
  weten	
  een	
  
product	
  of	
  dienst	
  met	
  daaraan	
  door	
  de	
  klant	
  gestelde	
  eisen.	
  
	
  
21st	
  Century	
  Skills	
  (zie	
  bijlage	
  1	
  voor	
  extra	
  toelichting	
  –	
  bron	
  Kennisnet)	
  
ü 21st	
  Century	
  Skills	
  is	
  een	
  verzamelterm	
  voor	
  een	
  aantal	
  algemene	
  competenties	
  die	
  belangrijk	
  zijn	
  in	
  de	
  huidige	
  kennis-­‐	
  en	
  
netwerksamenleving.	
  Deze	
  vaardigheden	
  zijn:	
  Kritisch	
  denken,	
  Creatief	
  denken,	
  Probleem	
  oplossen,	
  Computational	
  thinking,	
  Informatie	
  
vaardigheden,	
  ICT-­‐basisvaardigheden,	
  Mediawijsheid,	
  Communiceren,	
  Samenwerken,	
  Sociale	
  en	
  culturele	
  vaardigheden	
  (burgerschap),	
  
Zelfregulering	
  
ü De	
  nadruk	
  komt	
  meer	
  te	
  liggen	
  op	
  deze	
  generieke	
  vaardigheden	
  en	
  minder	
  op	
  specifieke	
  kennis,	
  omdat	
  die	
  snel	
  veroudert	
  
ü Tegelijkertijd	
  word	
  de	
  kenniscomponent	
  steeds	
  belangrijker	
  in	
  werk.	
  Dit	
  vraagt	
  om	
  levenslang	
  te	
  blijven	
  leren.	
  	
  
 
Vragen?	
  Gézieta	
  van	
  den	
  Belt	
  –	
  gezieta.vandenbelt@vng.nl	
  -­‐	
  06-­‐53842182	
  2	
  
ü Leren	
  zal	
  vaker	
  plaatsvinden	
  in	
  informele	
  setting:	
  leren	
  door	
  te	
  doen	
  i.p.v.	
  aaneengesloten	
  perioden	
  van	
  scholing	
  
	
  
Netwerkorganisaties	
  
ü Vaste	
  organisatiestructuren	
  worden	
  steeds	
  minder	
  standaard.	
  Flexibiliteit	
  is	
  belangrijk	
  voor	
  organisaties.	
  	
  
ü Dienstverbanden,	
  rollen	
  en	
  functies	
  worden	
  daardoor	
  ook	
  minder	
  vast/structureel	
  	
  
ü Mensen	
  werken	
  samen	
  in	
  verschillende	
  vormen	
  en	
  steeds	
  wisselende	
  rollen	
  en	
  patronen	
  
ü Netwerken	
  van	
  organisaties	
  en	
  van	
  mensen	
  worden	
  steeds	
  belangrijker	
  als	
  antwoord	
  op	
  de	
  vraag	
  naar	
  flexibiliteit	
  
	
  
Blending	
  werk/privé	
  
ü Door	
  technologische	
  ontwikkelingen	
  is	
  het	
  voor	
  steeds	
  meer	
  mensen	
  mogelijk	
  plaats	
  onafhankelijk	
  te	
  werken	
  
ü Voor	
  veel	
  mensen	
  is	
  de	
  strikte	
  scheiding	
  werk-­‐privé	
  verleden	
  tijd	
  
ü Dit	
  levert	
  kansen	
  op,	
  maar	
  ook	
  nieuwe	
  vraagstukken;	
  Hoe	
  zorg	
  je	
  voor	
  een	
  goede	
  balans?	
  Hoe	
  zorg	
  je	
  voor	
  voldoende	
  contact	
  met	
  collega’s	
  en	
  hoe	
  
zorg	
  je	
  voor	
  sturing	
  en	
  afstemming?	
  
	
  
Diversiteit	
  	
  
ü https://www.youtube.com/watch?v=k9MhNfqceUM	
  	
  
	
  
Fysieke	
  omgeving	
  
ü Augmented	
  reality	
  
Toevoeging	
  van	
  ervaringen/belevingen	
  aan	
  de	
  reële	
  omgeving	
  (beeld/geluid/….)	
  door	
  middel	
  van	
  computertechnologie	
  
ü Virtual	
  reality	
  
computergegenereerde	
  werkelijkheid	
  
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/6906/centrum-­‐zaandam-­‐nagebootst-­‐virtual-­‐reality/	
  	
  
https://www.cob.nl/magazines-­‐brochures-­‐en-­‐nieuws/verdieping/verdieping-­‐jan2018/digi-­‐taal/virtueel-­‐dienstbaar-­‐aan-­‐fysieke-­‐stad/	
  	
  
ü Transport	
  
https://www.youtube.com/watch?v=ABrjdyavqkI	
  	
  
ü Kantoor	
  van	
  de	
  toekomst	
  
https://www.f-­‐facts.nl/topics/tomorrowwork/nieuws/bekijk-­‐hier-­‐het-­‐kantoor-­‐van-­‐de-­‐toekomst	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
 
Vragen?	
  Gézieta	
  van	
  den	
  Belt	
  –	
  gezieta.vandenbelt@vng.nl	
  -­‐	
  06-­‐53842182	
  3	
  
Technologie	
  
Interconnectivity	
  –	
  internet	
  of	
  things	
  
ü Apparaten	
  wisselen	
  gegevens	
  uit	
  met	
  elkaar	
  via	
  internet	
  
ü Door	
  het	
  verbinden	
  en	
  analyseren	
  van	
  gegevens	
  kunnen	
  beleid	
  of	
  processen	
  worden	
  aangepast,	
  ook	
  zonder	
  tussenkomst	
  van	
  mensen	
  
ü Apparaten	
  lossen	
  gezamenlijk	
  vraagstukken	
  op	
  
ü https://www.youtube.com/watch?v=uEsKZGOxNKw	
  	
  
Blockchain	
  
ü Een	
  blockchain	
  is	
  een	
  systeem	
  dat	
  gebruikt	
  kan	
  worden	
  om	
  waarde	
  (informatie)	
  te	
  transporteren	
  tussen	
  vraag	
  en	
  aanbod.	
  Dit	
  kunnen	
  bijvoorbeeld	
  
overschrijvingen	
  zijn	
  zoals	
  die	
  bij	
  een	
  reguliere	
  bank,	
  maar	
  ook	
  eigendomsaktes,	
  afspraken,	
  persoonlijke	
  berichten	
  of	
  andere	
  gegevens	
  	
  
ü Het	
  bijzondere	
  aan	
  de	
  blockchain	
  is	
  dat	
  dit	
  mogelijk	
  is	
  zonder	
  centrale	
  autoriteit	
  en	
  met	
  minimale	
  transactiekosten.	
  De	
  bekendste	
  implementatie	
  
van	
  de	
  blockchain	
  is	
  de	
  Bitcoin	
  
ü https://www.youtube.com/watch?v=cDKmSW2Ljv8	
  	
  
	
  
Kunstmatige	
  intelligentie	
  
ü https://www.youtube.com/watch?v=uD8Dbozzod4	
  	
  
	
  
Draagbare	
  technologie	
  
ü Processoren	
  worden	
  steeds	
  kleiner	
  
ü Technologie	
  wordt	
  draagbaar,	
  zelf	
  implanteerbaar	
  
ü Dit	
  heeft	
  nu	
  al	
  diverse	
  medische	
  toepassingen	
  (horen,	
  zien),	
  maar	
  zal	
  ook	
  steeds	
  meer	
  worden	
  toegepast	
  in	
  het	
  dagelijkse	
  leven	
  en	
  werk	
  
	
  
3D	
  printing	
  –productie	
  on	
  demand	
  
ü 3d	
  printers	
  maken	
  productie	
  dicht	
  bij	
  de	
  afnemer	
  mogelijk	
  en	
  een	
  productie	
  op	
  afroep	
  en	
  op	
  maat	
  
ü https://www.youtube.com/watch?v=Vx0Z6LplaMU	
  	
  	
  	
  
	
  
Robotica	
  
ü tak	
  van	
  de	
  mechatronica	
  die	
  zich	
  bezighoudt	
  met	
  theoretische	
  implicaties	
  en	
  praktische	
  toepassingen	
  van	
  robots	
  in	
  de	
  ruimste	
  zin	
  van	
  het	
  woord	
  
ü In	
  het	
  vakgebied	
  robotica	
  wordt	
  de	
  toepassing	
  van	
  robots	
  in	
  de	
  samenleving	
  bestudeerd	
  
ü https://www.youtube.com/watch?v=er09_JaQR2Y	
  	
  
	
  
	
  
	
  
 
Vragen?	
  Gézieta	
  van	
  den	
  Belt	
  –	
  gezieta.vandenbelt@vng.nl	
  -­‐	
  06-­‐53842182	
  4	
  
	
  
Visionboards	
  van	
  de	
  toekomstige	
  werkomgeving	
  TMT	
  gemaakt	
  door	
  deelnemers	
  op	
  31	
  mei,	
  5	
  juni,	
  21	
  juni	
  en	
  13	
  november	
  2018	
  
	
  
	
   	
   	
   	
   	
  
	
  
 
Vragen?	
  Gézieta	
  van	
  den	
  Belt	
  –	
  gezieta.vandenbelt@vng.nl	
  -­‐	
  06-­‐53842182	
  5	
  
	
   	
   	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
 
Vragen?	
  Gézieta	
  van	
  den	
  Belt	
  –	
  gezieta.vandenbelt@vng.nl	
  -­‐	
  06-­‐53842182	
  6	
  
	
   	
   	
   	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
 
Vragen?	
  Gézieta	
  van	
  den	
  Belt	
  –	
  gezieta.vandenbelt@vng.nl	
  -­‐	
  06-­‐53842182	
  7	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
 
Vragen?	
  Gézieta	
  van	
  den	
  Belt	
  –	
  gezieta.vandenbelt@vng.nl	
  -­‐	
  06-­‐53842182	
  8	
  
Toelichting	
  vision	
  boards	
  
	
  
Hoe	
  ziet	
  de	
  toekomst	
  er	
  uit?	
  
ü Inwoners	
  een	
  “virtueel”	
  belevingspakket	
  (geur,	
  kleur,	
  zicht	
  (VR)	
  bieden	
  
ü Mobiel	
  met	
  je	
  hele	
  identiteit	
  
ü Een	
  tatoo	
  als	
  huidsensor	
  
ü Duurzaamheid	
  van	
  belang.	
  Je	
  gebruikt	
  iets	
  en	
  geeft	
  het	
  weer	
  terug	
  als	
  je	
  klaar	
  bent	
  
ü In	
  het	
  kader	
  van	
  privacy	
  bepaal	
  je	
  zelf	
  wat	
  beschikbaar	
  is	
  voor	
  anderen	
  
ü Auto	
  van	
  de	
  toekomst	
  neemt	
  pakketjes	
  aan	
  
ü Technologie	
  helpt	
  ons	
  om	
  af	
  te	
  kicken	
  van	
  technologie	
  
ü Gebruik	
  de	
  natuur,	
  daar	
  is	
  heel	
  veel	
  kennis	
  waarvan	
  we	
  gebruik	
  kunnen	
  maken	
  
ü Mensen	
  kijken	
  naar	
  beneden	
  in	
  plaats	
  van	
  naar	
  elkaar	
  	
  
ü Slimme	
  stad/dorp	
  maakt	
  gebruik	
  van	
  data.	
  Voorbeeld:	
  registratie	
  mensen	
  die	
  snel	
  wegrennen.	
  Direct	
  schakelen:	
  wat	
  is	
  er	
  aan	
  de	
  hand?	
  
ü Als	
  gemeente	
  en	
  samenleving	
  een	
  ‘open	
  huis’	
  
ü Iedereen	
  die	
  in	
  onze	
  (overheids)omgeving	
  loopt,	
  brengt	
  een	
  stukje	
  date/info	
  mee	
  om	
  de	
  dienstverlening	
  te	
  verbeteren	
  
ü Robot	
  symboliseert	
  the	
  internet	
  of	
  things;	
  neemt	
  straks	
  de	
  telefoon	
  op	
  
ü We	
  houden	
  tijd	
  over!	
  	
  
ü Drone:	
  verborgen	
  werkelijkheid	
  zichtbaar	
  maken.	
  Producten	
  afleveren.	
  Meer	
  mensen	
  trekken	
  naar	
  de	
  stad.	
  Met	
  een	
  drone	
  komt	
  de	
  gemeente	
  naar	
  
haar	
  inwoners.	
  Naar	
  mensen	
  toe.	
  Leefbaarheid	
  
ü Hoe	
  sneller	
  de	
  ontwikkelingen	
  gaan,	
  mensen	
  hebben	
  steeds	
  (meer)	
  behoefte	
  aan	
  persoonlijk	
  contact	
  en	
  ontmoeting	
  
ü Persoonlijk	
  maatje	
  (contact	
  buddy)	
  in	
  een	
  digitale	
  wereld	
  
ü Brikes,	
  bytes	
  and	
  behaviour	
  	
  
ü Van	
  wel	
  structureel	
  geld	
  (voor	
  burgerzaken)	
  naar	
  geen	
  structurele	
  invulling	
  	
  
ü Internet	
  of	
  things.	
  Belangrijk	
  om	
  emoties/menskant	
  toe	
  te	
  voegen	
  aan	
  de	
  beleving	
  van	
  Internet	
  	
  
ü Een	
  bus	
  die	
  meerdere	
  kanten	
  op	
  kan	
  rijden;	
  alles	
  is	
  mogelijk!	
  
ü Invisible	
  modus	
  voor	
  medewerkers	
  
ü Slimmere	
  technologie;	
  of	
  en	
  hoeveel	
  mensen	
  zitten	
  er	
  nog	
  in	
  het	
  KCC?	
  
ü Iek-­‐een	
  mens!	
  (i.p.v.	
  iek-­‐	
  een	
  muis)	
  
ü Schaap:	
  ben	
  jij	
  klaar	
  om	
  de	
  kudde	
  te	
  verlaten?	
  
ü Eindelijk	
  grip	
  op	
  gegevens	
  
ü De	
  feiten	
  zijn	
  gekker	
  dan	
  welke	
  verbeelding	
  dan	
  ook.	
  Verzoening	
  met	
  het	
  onbegrijpelijke	
  
	
  
 
Vragen?	
  Gézieta	
  van	
  den	
  Belt	
  –	
  gezieta.vandenbelt@vng.nl	
  -­‐	
  06-­‐53842182	
  9	
  
	
  
ü HR/organisatieontwikkeling	
  
o Levenslang	
  leren	
  
o Jonge	
  mensen	
  (in	
  plaats	
  van	
  silhouets)	
  in	
  het	
  midden	
  symboliseren	
  medewerker	
  van	
  de	
  toekomst	
  
o Boom:	
  groei	
  en	
  ruimte	
  om	
  te	
  leren	
  belangrijk	
  (netwerkorganisatie;	
  21st	
  Century	
  Skills)	
  
o Generieke	
  vaardigheden	
  i.p.v.	
  specifieke	
  kennis.	
  Kennis	
  haal	
  je	
  steeds	
  meer	
  uit	
  systemen	
  
o Wat	
  nu	
  je	
  werk	
  is,	
  kan	
  morgen	
  anders	
  zijn!	
  
o Personeelsbestand	
  gehalveerd	
  
o Terug	
  naar	
  de	
  schoolbanken,	
  maar	
  dan	
  digitaal	
  
ü Netwerkorganisatie	
  
o Binnen	
  ambtelijke	
  samenwerking	
  van	
  gemeenten,	
  verbonden	
  partijen	
  en	
  andere	
  partners	
  
o Steeds	
  meer	
  samenwerken	
  
o Steeds	
  in	
  andere	
  verbanden	
  samenwerken	
  
o Welke	
  mensen	
  zijn	
  onderdeel	
  van	
  het	
  netwerk?	
  	
  
o Hoe	
  lopen	
  de	
  lijnen?	
  	
  
o Welke	
  verbindingen	
  kan	
  ik	
  maken?	
  
o Serviceformules	
  
o Vraag	
  gestuurd	
  
o Flexibiliteit	
  en	
  wendbaarheid	
  cruciaal	
  
o Je	
  kunt	
  niet	
  meer	
  van	
  standaarden	
  uit	
  gaan	
  
	
  
Wat	
  betekent	
  dat	
  voor	
  de	
  werkomgeving	
  van	
  de	
  TMT?	
  
ü Dienstverlening	
  vanaf	
  de	
  bank;	
  niets	
  is	
  onmogelijk.	
  Bril	
  op	
  en	
  je	
  zit	
  op	
  kantoor	
  (hologrammen)	
  
ü Werkomgeving	
  zal	
  vrijer	
  zijn	
  dan	
  nu,	
  meer	
  een	
  huiskamer	
  idee.	
  Vanuit	
  je	
  gevoel	
  werken	
  
ü Robotisering,	
  kunstmatige	
  intelligentie:	
  werk	
  zal	
  worden	
  overgenomen.	
  Bijvoorbeeld	
  reisdocumenten	
  
ü Dankzij	
  digitalisering	
  intensiever	
  persoonlijk	
  contact	
  (complex	
  versus	
  snelservice)	
  
ü Een	
  ‘burgerfluisteraar’	
  –	
  die	
  zich	
  met	
  het	
  ‘aftasten’	
  van	
  inwoners	
  bezighoudt.	
  Hoe	
  sta/zit	
  je	
  er	
  bij?	
  
ü Medewerkers	
  kunnen	
  hun	
  werkomgeving	
  overal	
  virtueel	
  oproepen	
  en	
  personaliseren.	
  Elkaar	
  ontmoeten	
  ze	
  virtueel	
  én	
  persoonlijk	
  (blijft	
  belangrijk)	
  
ü Kunnen	
  we	
  de	
  wereld	
  BETER	
  maken;	
  inwoner	
  centraal	
  nu	
  en	
  in	
  de	
  toekomst	
  
ü Van	
  individueel	
  naar	
  samenwerken;	
  minder	
  hiërarchie	
  
ü Inhoudsdeskundigen	
  nodig	
  (a	
  la	
  een	
  dokter)	
  
ü Geen	
  kantoor	
  maar	
  een	
  plek	
  om	
  samenwerking	
  te	
  organiseren	
  
 
Vragen?	
  Gézieta	
  van	
  den	
  Belt	
  –	
  gezieta.vandenbelt@vng.nl	
  -­‐	
  06-­‐53842182	
  10	
  
ü De	
  mens	
  komt	
  minder	
  voor	
  in	
  het	
  proces	
  
ü Minder	
  leidinggevenden,	
  minder	
  hiërarchie,	
  meer	
  ruimte	
  en	
  zelfsturende	
  teams	
  
ü Je	
  solliciteert	
  bij	
  een	
  algoritme	
  
ü Contact:	
  meteen	
  raak,	
  meteen	
  de	
  juiste	
  informatie	
  
ü Mens	
  zal	
  niet	
  verdwijnen	
  
ü Standaard	
  9	
  tot	
  5	
  cultuur	
  verdwijnt;	
  inwoners	
  willen	
  dingen	
  regelen	
  wanneer	
  het	
  hen	
  uit	
  komt	
  
ü Virtuele	
  werkplek	
  of	
  misschien	
  wel	
  géén	
  werkplek	
  
ü Taken	
  medewerker	
  belangrijk:	
  ook	
  kijken	
  naar	
  beloning	
  
	
  
Welke	
  vaardigheden	
  zijn	
  dan	
  belangrijk?	
  (zie	
  bijlage	
  2	
  voor	
  extra	
  toelichting	
  –	
  bron	
  A&O-­‐fonds)	
  
ü Lef!	
  
ü Inlevingsvermogen/empathie	
  
ü Netwerken	
  
ü Omgevingsbewustzijn	
  
ü Ondernemingszin	
  
ü Integriteit	
  
ü Mondelinge	
  communicatie	
  
ü Schriftelijke	
  communicatie	
  
ü Verantwoordelijkheid	
  
ü Coachen	
  
ü Conflicthantering	
  
ü Stressbestendigheid	
  
ü Samenwerken	
  	
  
ü Analytisch	
  vermogen	
  
ü Flexibiliteit	
  
ü Zelfstandigheid	
  
ü Klantgerichtheid	
  
ü Kwaliteitsgericht	
  
ü Oplossingsgericht	
  
ü Creativiteit	
  
ü Zelfreflectie	
  
ü Regisseren	
  
 
Vragen?	
  Gézieta	
  van	
  den	
  Belt	
  –	
  gezieta.vandenbelt@vng.nl	
  -­‐	
  06-­‐53842182	
  11	
  
ü Proactief	
  
ü Persoonlijk	
  leiderschap	
  
ü Digitaal	
  vaardig	
  
ü Initiatief	
  	
  
ü Zelfreflectie	
  
ü Besluitvaardigheid	
  
ü Resultaatgerichtheid	
  
	
  
 Schapen	
  met	
  vijf	
  poten	
  bestaan	
  niet;	
  competenties	
  moeten	
  ontwikkelbaar	
  en	
  train	
  baar	
  zijn	
  
Begin	
  met	
  in	
  kaart	
  brengen:	
  welke	
  competenties	
  heb	
  je	
  nu	
  (op	
  je	
  afdeling?/in	
  je	
  organisatie)?	
  En	
  welke	
  heb	
  je	
  nodig?	
  
	
  
Welke	
  vragen	
  roept	
  dat	
  op?	
  
ü Hoe	
  gaan	
  we	
  dit	
  vormgeven?	
  Wie	
  gaat	
  ons	
  begeleiden?	
  	
  
ü Anders	
  werken,	
  anders	
  benaderen,	
  hoe	
  doen	
  we	
  dat?	
  
ü Waar	
  gaan	
  we	
  werken?	
  
ü Hoe	
  ver	
  ga	
  je?	
  
ü Privacy:	
  hoe	
  organiseren	
  we	
  dat?	
  
ü Hoe	
  vind	
  je	
  de	
  balans?	
  Werk/privé	
  
ü Durf	
  je	
  een	
  ander	
  pad	
  op	
  te	
  gaan?	
  
ü Waar	
  blijft	
  de	
  menselijke	
  maat?	
  
ü Kan	
  iedereen	
  met	
  een	
  vrijere	
  werkomgeving	
  overweg?	
  	
  
ü Hoe	
  blijf	
  je	
  de	
  privacy	
  waarborgen?	
  Je	
  mag	
  niet	
  alles	
  van	
  me	
  weten…	
  
ü Werk	
  en	
  privé	
  lopen	
  door	
  elkaar	
  heen.	
  Hoe	
  houd	
  je	
  de	
  balans?	
  
ü Hoe	
  houd	
  je	
  binding	
  als	
  je	
  als	
  team	
  niet	
  meer	
  persoonlijk	
  met	
  elkaar	
  in	
  contact	
  bent	
  en	
  op	
  afstand	
  werkt?	
  
ü Meer	
  inhoudsdeskundige,	
  simpele	
  vragen	
  door	
  robots?	
  
ü Wat	
  als	
  het	
  internet	
  uitvalt?	
  
	
  
Algemeen	
  
ü Zonder	
  Einstein	
  geen	
  GPS	
  
ü In	
  een	
  bitcoin	
  kun	
  je	
  niet	
  wonen	
  
ü Lachen/humor	
  is	
  belangrijk	
  
ü Af	
  en	
  toe	
  zijn	
  we	
  de	
  weg	
  kwijt,	
  maar	
  we	
  blijven	
  op	
  koers	
  en	
  houden	
  het	
  hoofd	
  koel	
  
 
Vragen?	
  Gézieta	
  van	
  den	
  Belt	
  –	
  gezieta.vandenbelt@vng.nl	
  -­‐	
  06-­‐53842182	
  12	
  
ü Metafoor:	
  Trump	
  -­‐	
  niet	
  omdat	
  hij	
  aardig	
  is,	
  maar	
  omdat	
  hij	
  niet	
  binnen	
  de	
  lijnen	
  loopt	
  
ü Metafoor:	
  vis	
  (medewerker)	
  die	
  uit	
  vissenkom	
  springt	
  -­‐	
  af	
  en	
  toe	
  even	
  uit	
  de	
  werkelijkheid	
  
ü Balans/evenwicht	
  is	
  belangrijk	
  
1 of 12

More Related Content

Similar to 20181113 telefoniemedewerker van de toekomst(20)

Brochure factBrochure fact
Brochure fact
DWA 327 views
S2 nwow leenvandamme_130321S2 nwow leenvandamme_130321
S2 nwow leenvandamme_130321
NWOW Coalition Belgium398 views
BurgerparticipatieBurgerparticipatie
Burgerparticipatie
Wouter van Halen-Eelman601 views
Make it happen (deel 1)Make it happen (deel 1)
Make it happen (deel 1)
Patrick van Beukering155 views
1 minuut smartglasses1 minuut smartglasses
1 minuut smartglasses
santezeeland281 views
Overleeft de manager de digitale economieOverleeft de manager de digitale economie
Overleeft de manager de digitale economie
Benedetto Paijmans234 views
Big data, wat kun je ermee?Big data, wat kun je ermee?
Big data, wat kun je ermee?
gera_p1.7K views
BDDD Sander KlousBDDD Sander Klous
BDDD Sander Klous
Insurance Market Pte Ltd732 views
Vitaal-Thuis-visieVitaal-Thuis-visie
Vitaal-Thuis-visie
Conchita Hofstede119 views
Nyenrode_Magazine_Martijn_SpekNyenrode_Magazine_Martijn_Spek
Nyenrode_Magazine_Martijn_Spek
Martijn Spek107 views
Fundamenteel andersFundamenteel anders
Fundamenteel anders
AndereTijden494 views
Producten en diensten Jolanda ter MatenProducten en diensten Jolanda ter Maten
Producten en diensten Jolanda ter Maten
Jolanda ter Maten388 views

More from VNG Realisatie(20)

(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF
VNG Realisatie43 views

20181113 telefoniemedewerker van de toekomst

 • 1.   Vragen?  Gézieta  van  den  Belt  –  gezieta.vandenbelt@vng.nl  -­‐  06-­‐53842182  1   Uitwerking  Kennissessies  Telefoniemedewerker  van  de  toekomst  (TMT)       Voorbeelden  van  trends  en  ontwikkelingen:     Maatschappelijk   ü Wereld  in  transitie     ü https://www.youtube.com/watch?v=FA2Ff6qIijI   ü Verandering  van  tijdperk     https://www.youtube.com/watch?v=5flugQg7Jr8     ü Slimme  stad     https://www.youtube.com/watch?v=Ix08loMRsc8   ü Werken  aan  de  wakkere  stad     https://www.youtube.com/watch?v=RKiu7Edyu8c         HR-­‐/Organisatieontwikkelingen   Zelfsturende  teams:   ü Een  zelfsturend  team  is  een  relatief  vaste  groep  van  medewerkers  in  een  organisatie  die  gezamenlijk  verantwoordelijk  is  voor  het  totale  proces   waarin  producten  of  diensten  tot  stand  komen,  die  aan  een  interne  of  externe  klant  worden  geleverd.   ü In  deze  definitie  staan  drie  belangrijke  kenmerken:   1. gezamenlijke  verantwoordelijkheid:  het  team  staat  centraal  en  niet  de  individuen   2. zelfsturing:  het  team  bezit  regelvermogen  om  het  desbetreffende  proces  te  sturen.  Het  team  kan  in  dit  kader  gezien  worden  als  de   ‘proceseigenaar’.  Leidinggevenden  en  stafdiensten  zijn  er  om  het  team  te  ondersteunen  door  voorwaarden  te  scheppen.   3. resultaatgerichtheid:  de  verantwoordelijkheid  van  het  team  wordt  niet  uitgedrukt  in  termen  van  een  taak,  maar  om  het  resultaat,  te  weten  een   product  of  dienst  met  daaraan  door  de  klant  gestelde  eisen.     21st  Century  Skills  (zie  bijlage  1  voor  extra  toelichting  –  bron  Kennisnet)   ü 21st  Century  Skills  is  een  verzamelterm  voor  een  aantal  algemene  competenties  die  belangrijk  zijn  in  de  huidige  kennis-­‐  en   netwerksamenleving.  Deze  vaardigheden  zijn:  Kritisch  denken,  Creatief  denken,  Probleem  oplossen,  Computational  thinking,  Informatie   vaardigheden,  ICT-­‐basisvaardigheden,  Mediawijsheid,  Communiceren,  Samenwerken,  Sociale  en  culturele  vaardigheden  (burgerschap),   Zelfregulering   ü De  nadruk  komt  meer  te  liggen  op  deze  generieke  vaardigheden  en  minder  op  specifieke  kennis,  omdat  die  snel  veroudert   ü Tegelijkertijd  word  de  kenniscomponent  steeds  belangrijker  in  werk.  Dit  vraagt  om  levenslang  te  blijven  leren.    
 • 2.   Vragen?  Gézieta  van  den  Belt  –  gezieta.vandenbelt@vng.nl  -­‐  06-­‐53842182  2   ü Leren  zal  vaker  plaatsvinden  in  informele  setting:  leren  door  te  doen  i.p.v.  aaneengesloten  perioden  van  scholing     Netwerkorganisaties   ü Vaste  organisatiestructuren  worden  steeds  minder  standaard.  Flexibiliteit  is  belangrijk  voor  organisaties.     ü Dienstverbanden,  rollen  en  functies  worden  daardoor  ook  minder  vast/structureel     ü Mensen  werken  samen  in  verschillende  vormen  en  steeds  wisselende  rollen  en  patronen   ü Netwerken  van  organisaties  en  van  mensen  worden  steeds  belangrijker  als  antwoord  op  de  vraag  naar  flexibiliteit     Blending  werk/privé   ü Door  technologische  ontwikkelingen  is  het  voor  steeds  meer  mensen  mogelijk  plaats  onafhankelijk  te  werken   ü Voor  veel  mensen  is  de  strikte  scheiding  werk-­‐privé  verleden  tijd   ü Dit  levert  kansen  op,  maar  ook  nieuwe  vraagstukken;  Hoe  zorg  je  voor  een  goede  balans?  Hoe  zorg  je  voor  voldoende  contact  met  collega’s  en  hoe   zorg  je  voor  sturing  en  afstemming?     Diversiteit     ü https://www.youtube.com/watch?v=k9MhNfqceUM       Fysieke  omgeving   ü Augmented  reality   Toevoeging  van  ervaringen/belevingen  aan  de  reële  omgeving  (beeld/geluid/….)  door  middel  van  computertechnologie   ü Virtual  reality   computergegenereerde  werkelijkheid   https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/6906/centrum-­‐zaandam-­‐nagebootst-­‐virtual-­‐reality/     https://www.cob.nl/magazines-­‐brochures-­‐en-­‐nieuws/verdieping/verdieping-­‐jan2018/digi-­‐taal/virtueel-­‐dienstbaar-­‐aan-­‐fysieke-­‐stad/     ü Transport   https://www.youtube.com/watch?v=ABrjdyavqkI     ü Kantoor  van  de  toekomst   https://www.f-­‐facts.nl/topics/tomorrowwork/nieuws/bekijk-­‐hier-­‐het-­‐kantoor-­‐van-­‐de-­‐toekomst            
 • 3.   Vragen?  Gézieta  van  den  Belt  –  gezieta.vandenbelt@vng.nl  -­‐  06-­‐53842182  3   Technologie   Interconnectivity  –  internet  of  things   ü Apparaten  wisselen  gegevens  uit  met  elkaar  via  internet   ü Door  het  verbinden  en  analyseren  van  gegevens  kunnen  beleid  of  processen  worden  aangepast,  ook  zonder  tussenkomst  van  mensen   ü Apparaten  lossen  gezamenlijk  vraagstukken  op   ü https://www.youtube.com/watch?v=uEsKZGOxNKw     Blockchain   ü Een  blockchain  is  een  systeem  dat  gebruikt  kan  worden  om  waarde  (informatie)  te  transporteren  tussen  vraag  en  aanbod.  Dit  kunnen  bijvoorbeeld   overschrijvingen  zijn  zoals  die  bij  een  reguliere  bank,  maar  ook  eigendomsaktes,  afspraken,  persoonlijke  berichten  of  andere  gegevens     ü Het  bijzondere  aan  de  blockchain  is  dat  dit  mogelijk  is  zonder  centrale  autoriteit  en  met  minimale  transactiekosten.  De  bekendste  implementatie   van  de  blockchain  is  de  Bitcoin   ü https://www.youtube.com/watch?v=cDKmSW2Ljv8       Kunstmatige  intelligentie   ü https://www.youtube.com/watch?v=uD8Dbozzod4       Draagbare  technologie   ü Processoren  worden  steeds  kleiner   ü Technologie  wordt  draagbaar,  zelf  implanteerbaar   ü Dit  heeft  nu  al  diverse  medische  toepassingen  (horen,  zien),  maar  zal  ook  steeds  meer  worden  toegepast  in  het  dagelijkse  leven  en  werk     3D  printing  –productie  on  demand   ü 3d  printers  maken  productie  dicht  bij  de  afnemer  mogelijk  en  een  productie  op  afroep  en  op  maat   ü https://www.youtube.com/watch?v=Vx0Z6LplaMU           Robotica   ü tak  van  de  mechatronica  die  zich  bezighoudt  met  theoretische  implicaties  en  praktische  toepassingen  van  robots  in  de  ruimste  zin  van  het  woord   ü In  het  vakgebied  robotica  wordt  de  toepassing  van  robots  in  de  samenleving  bestudeerd   ü https://www.youtube.com/watch?v=er09_JaQR2Y          
 • 4.   Vragen?  Gézieta  van  den  Belt  –  gezieta.vandenbelt@vng.nl  -­‐  06-­‐53842182  4     Visionboards  van  de  toekomstige  werkomgeving  TMT  gemaakt  door  deelnemers  op  31  mei,  5  juni,  21  juni  en  13  november  2018                
 • 5.   Vragen?  Gézieta  van  den  Belt  –  gezieta.vandenbelt@vng.nl  -­‐  06-­‐53842182  5                        
 • 6.   Vragen?  Gézieta  van  den  Belt  –  gezieta.vandenbelt@vng.nl  -­‐  06-­‐53842182  6                                      
 • 7.   Vragen?  Gézieta  van  den  Belt  –  gezieta.vandenbelt@vng.nl  -­‐  06-­‐53842182  7                              
 • 8.   Vragen?  Gézieta  van  den  Belt  –  gezieta.vandenbelt@vng.nl  -­‐  06-­‐53842182  8   Toelichting  vision  boards     Hoe  ziet  de  toekomst  er  uit?   ü Inwoners  een  “virtueel”  belevingspakket  (geur,  kleur,  zicht  (VR)  bieden   ü Mobiel  met  je  hele  identiteit   ü Een  tatoo  als  huidsensor   ü Duurzaamheid  van  belang.  Je  gebruikt  iets  en  geeft  het  weer  terug  als  je  klaar  bent   ü In  het  kader  van  privacy  bepaal  je  zelf  wat  beschikbaar  is  voor  anderen   ü Auto  van  de  toekomst  neemt  pakketjes  aan   ü Technologie  helpt  ons  om  af  te  kicken  van  technologie   ü Gebruik  de  natuur,  daar  is  heel  veel  kennis  waarvan  we  gebruik  kunnen  maken   ü Mensen  kijken  naar  beneden  in  plaats  van  naar  elkaar     ü Slimme  stad/dorp  maakt  gebruik  van  data.  Voorbeeld:  registratie  mensen  die  snel  wegrennen.  Direct  schakelen:  wat  is  er  aan  de  hand?   ü Als  gemeente  en  samenleving  een  ‘open  huis’   ü Iedereen  die  in  onze  (overheids)omgeving  loopt,  brengt  een  stukje  date/info  mee  om  de  dienstverlening  te  verbeteren   ü Robot  symboliseert  the  internet  of  things;  neemt  straks  de  telefoon  op   ü We  houden  tijd  over!     ü Drone:  verborgen  werkelijkheid  zichtbaar  maken.  Producten  afleveren.  Meer  mensen  trekken  naar  de  stad.  Met  een  drone  komt  de  gemeente  naar   haar  inwoners.  Naar  mensen  toe.  Leefbaarheid   ü Hoe  sneller  de  ontwikkelingen  gaan,  mensen  hebben  steeds  (meer)  behoefte  aan  persoonlijk  contact  en  ontmoeting   ü Persoonlijk  maatje  (contact  buddy)  in  een  digitale  wereld   ü Brikes,  bytes  and  behaviour     ü Van  wel  structureel  geld  (voor  burgerzaken)  naar  geen  structurele  invulling     ü Internet  of  things.  Belangrijk  om  emoties/menskant  toe  te  voegen  aan  de  beleving  van  Internet     ü Een  bus  die  meerdere  kanten  op  kan  rijden;  alles  is  mogelijk!   ü Invisible  modus  voor  medewerkers   ü Slimmere  technologie;  of  en  hoeveel  mensen  zitten  er  nog  in  het  KCC?   ü Iek-­‐een  mens!  (i.p.v.  iek-­‐  een  muis)   ü Schaap:  ben  jij  klaar  om  de  kudde  te  verlaten?   ü Eindelijk  grip  op  gegevens   ü De  feiten  zijn  gekker  dan  welke  verbeelding  dan  ook.  Verzoening  met  het  onbegrijpelijke    
 • 9.   Vragen?  Gézieta  van  den  Belt  –  gezieta.vandenbelt@vng.nl  -­‐  06-­‐53842182  9     ü HR/organisatieontwikkeling   o Levenslang  leren   o Jonge  mensen  (in  plaats  van  silhouets)  in  het  midden  symboliseren  medewerker  van  de  toekomst   o Boom:  groei  en  ruimte  om  te  leren  belangrijk  (netwerkorganisatie;  21st  Century  Skills)   o Generieke  vaardigheden  i.p.v.  specifieke  kennis.  Kennis  haal  je  steeds  meer  uit  systemen   o Wat  nu  je  werk  is,  kan  morgen  anders  zijn!   o Personeelsbestand  gehalveerd   o Terug  naar  de  schoolbanken,  maar  dan  digitaal   ü Netwerkorganisatie   o Binnen  ambtelijke  samenwerking  van  gemeenten,  verbonden  partijen  en  andere  partners   o Steeds  meer  samenwerken   o Steeds  in  andere  verbanden  samenwerken   o Welke  mensen  zijn  onderdeel  van  het  netwerk?     o Hoe  lopen  de  lijnen?     o Welke  verbindingen  kan  ik  maken?   o Serviceformules   o Vraag  gestuurd   o Flexibiliteit  en  wendbaarheid  cruciaal   o Je  kunt  niet  meer  van  standaarden  uit  gaan     Wat  betekent  dat  voor  de  werkomgeving  van  de  TMT?   ü Dienstverlening  vanaf  de  bank;  niets  is  onmogelijk.  Bril  op  en  je  zit  op  kantoor  (hologrammen)   ü Werkomgeving  zal  vrijer  zijn  dan  nu,  meer  een  huiskamer  idee.  Vanuit  je  gevoel  werken   ü Robotisering,  kunstmatige  intelligentie:  werk  zal  worden  overgenomen.  Bijvoorbeeld  reisdocumenten   ü Dankzij  digitalisering  intensiever  persoonlijk  contact  (complex  versus  snelservice)   ü Een  ‘burgerfluisteraar’  –  die  zich  met  het  ‘aftasten’  van  inwoners  bezighoudt.  Hoe  sta/zit  je  er  bij?   ü Medewerkers  kunnen  hun  werkomgeving  overal  virtueel  oproepen  en  personaliseren.  Elkaar  ontmoeten  ze  virtueel  én  persoonlijk  (blijft  belangrijk)   ü Kunnen  we  de  wereld  BETER  maken;  inwoner  centraal  nu  en  in  de  toekomst   ü Van  individueel  naar  samenwerken;  minder  hiërarchie   ü Inhoudsdeskundigen  nodig  (a  la  een  dokter)   ü Geen  kantoor  maar  een  plek  om  samenwerking  te  organiseren  
 • 10.   Vragen?  Gézieta  van  den  Belt  –  gezieta.vandenbelt@vng.nl  -­‐  06-­‐53842182  10   ü De  mens  komt  minder  voor  in  het  proces   ü Minder  leidinggevenden,  minder  hiërarchie,  meer  ruimte  en  zelfsturende  teams   ü Je  solliciteert  bij  een  algoritme   ü Contact:  meteen  raak,  meteen  de  juiste  informatie   ü Mens  zal  niet  verdwijnen   ü Standaard  9  tot  5  cultuur  verdwijnt;  inwoners  willen  dingen  regelen  wanneer  het  hen  uit  komt   ü Virtuele  werkplek  of  misschien  wel  géén  werkplek   ü Taken  medewerker  belangrijk:  ook  kijken  naar  beloning     Welke  vaardigheden  zijn  dan  belangrijk?  (zie  bijlage  2  voor  extra  toelichting  –  bron  A&O-­‐fonds)   ü Lef!   ü Inlevingsvermogen/empathie   ü Netwerken   ü Omgevingsbewustzijn   ü Ondernemingszin   ü Integriteit   ü Mondelinge  communicatie   ü Schriftelijke  communicatie   ü Verantwoordelijkheid   ü Coachen   ü Conflicthantering   ü Stressbestendigheid   ü Samenwerken     ü Analytisch  vermogen   ü Flexibiliteit   ü Zelfstandigheid   ü Klantgerichtheid   ü Kwaliteitsgericht   ü Oplossingsgericht   ü Creativiteit   ü Zelfreflectie   ü Regisseren  
 • 11.   Vragen?  Gézieta  van  den  Belt  –  gezieta.vandenbelt@vng.nl  -­‐  06-­‐53842182  11   ü Proactief   ü Persoonlijk  leiderschap   ü Digitaal  vaardig   ü Initiatief     ü Zelfreflectie   ü Besluitvaardigheid   ü Resultaatgerichtheid      Schapen  met  vijf  poten  bestaan  niet;  competenties  moeten  ontwikkelbaar  en  train  baar  zijn   Begin  met  in  kaart  brengen:  welke  competenties  heb  je  nu  (op  je  afdeling?/in  je  organisatie)?  En  welke  heb  je  nodig?     Welke  vragen  roept  dat  op?   ü Hoe  gaan  we  dit  vormgeven?  Wie  gaat  ons  begeleiden?     ü Anders  werken,  anders  benaderen,  hoe  doen  we  dat?   ü Waar  gaan  we  werken?   ü Hoe  ver  ga  je?   ü Privacy:  hoe  organiseren  we  dat?   ü Hoe  vind  je  de  balans?  Werk/privé   ü Durf  je  een  ander  pad  op  te  gaan?   ü Waar  blijft  de  menselijke  maat?   ü Kan  iedereen  met  een  vrijere  werkomgeving  overweg?     ü Hoe  blijf  je  de  privacy  waarborgen?  Je  mag  niet  alles  van  me  weten…   ü Werk  en  privé  lopen  door  elkaar  heen.  Hoe  houd  je  de  balans?   ü Hoe  houd  je  binding  als  je  als  team  niet  meer  persoonlijk  met  elkaar  in  contact  bent  en  op  afstand  werkt?   ü Meer  inhoudsdeskundige,  simpele  vragen  door  robots?   ü Wat  als  het  internet  uitvalt?     Algemeen   ü Zonder  Einstein  geen  GPS   ü In  een  bitcoin  kun  je  niet  wonen   ü Lachen/humor  is  belangrijk   ü Af  en  toe  zijn  we  de  weg  kwijt,  maar  we  blijven  op  koers  en  houden  het  hoofd  koel  
 • 12.   Vragen?  Gézieta  van  den  Belt  –  gezieta.vandenbelt@vng.nl  -­‐  06-­‐53842182  12   ü Metafoor:  Trump  -­‐  niet  omdat  hij  aardig  is,  maar  omdat  hij  niet  binnen  de  lijnen  loopt   ü Metafoor:  vis  (medewerker)  die  uit  vissenkom  springt  -­‐  af  en  toe  even  uit  de  werkelijkheid   ü Balans/evenwicht  is  belangrijk