Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1 Jornada de Presentació de laDiagnosi de l’Exclusió Social a VNG      Novembre 2011
2JOVES NI-NI Problemàtiques:   desmotivació   pocs límits de contenció   manca de suport familiar   actes dinc...
3 Atur juvenil          Atur per edats a VNG. Oct 201125%23%20%18%15%13%      22%10%           ...
4 Fracàs escolar           Joves ni-ni . Curs 2009-2010. VNG               abandonam ent     ...
5Abandonament prematur (2001)    19,2    15,2           21,8  16,5 UE =               Zon...
6Alumnat estranger          Distribució de lalumnat estranger. C. Garraf 2010          centre públic ...
7Conductes incíviques      Motiu de la sanció. VNG 2010                La majoria de         ...
8Què diuen els tècnics/es de l’Ajuntament i les entitats?   “Els joves, especialment els que no tenen formació, que tene...
9PERSONES AMB MALALTIA MENTALProblemàtiques:  dificultats de convivència  estigmatització social / rebuig  social  man...
10Evolució malaltia mental      Persones amb disminució per tipus. % dins del col lectiu i variació.         ...
11Inserció laboral          Taxa inserció laboral per a discapacitats intel lectuals i             ...
12Què diuen els tècnics/es de l’Ajuntament i les entitats?“perquè a dia d’avui encara hi ha certa reticència social. Encar...
13DONESProblemàtiques: Maltractaments Dificultats d’inclusió social Aïllament familiar Càrregues familiars Problemes ...
14Nivell d’instrucció per sexes           L’any 2001 ja hi havia més dones que homes              ...
15Maltractaments              Tipus de maltractaments detectats a serveis socials. VNG 201035%   30,8%  ...
0%             5%                  10%                       15%  ...
17Què diuen els tècnics/es de l’Ajuntament i les entitats? “[el col·lectiu amb més risc que detectem són] les dones, perq...
18 Què diuen els tècnics/es de l’Ajuntament i les entitats? “Tenim un sistema patriarcal en que es barreja tradició, relig...
19LA NOVA EXCLUSIÓ: el perfil de crisi Problemàtiques: Manca d’ingressos Sobre-endeutament Tensions familiars Dificult...
20Evolució de l’atur               Atur registrat a VNG. 2000-2011                     ...
21Atur         Taxa datur. VNG Octubre 2011 25% 23% 20% 18% 15% 13% 10%                     ...
22Atur de llarga durada       Durada demanda datur. VNG Oct 2011    18%       16%             ...
23Dificultats relacionals          Problemàtiques serveis socials: XARXES RELACIONALS              ...
24Pèrdua de l’habitatgeCatalunya és la tercera CCAA en nombre de desnonaments: 4.800
25Amuntegament  Hi ha 1.300 llars on hi viu més      d’una família  5% de les llars totals de VNG
26Què diuen els tècnics/es de l’Ajuntament i les entitats?“perquè hi ha persones que viuen situacions de manca de feina, p...
27 Què diuen els tècnics/es de l’Ajuntament i les entitats?“Són ciutadans amb dificultats per assumir necessitats de subs...
28Persones NouvingudesProblemàtiques: Desconeixement de recursos Pèrdua de feina a causa de la crisi Manca de xarxa soc...
29     Piràmide poblacional          Piràmide poblacional de VNG. Nacionalitat espanyola i         ...
30 Creixement de la població      Creixement de la població: creix. natural i saldos migratoris. 2005-20092005   ...
31Nacionalitat de la població        Població estrangera segons regió mundial respecte al total de        ...
32
33Què diuen els tècnics/es de l’Ajuntament i les entitats?“La gent daquí cada vegada té més rebuig per altres col·lectius,...
Mapa de Vulnerabilitat Social  34
35L’exclusió social a la nostra ciutat Taxa alta d’atur que s’ha doblat en tres anys: construcció i indústria molt afect...
36MOLTES GRÀCIES!!! Oficina Tècnica VNG Inclusió:   vpique@vilanova.cat   mruiz@vilanova.cat
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentacio Diagnosi de l'Exclusió Social a VNG

342 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentacio Diagnosi de l'Exclusió Social a VNG

 1. 1. 1 Jornada de Presentació de laDiagnosi de l’Exclusió Social a VNG Novembre 2011
 2. 2. 2JOVES NI-NI Problemàtiques: desmotivació pocs límits de contenció manca de suport familiar actes dincivisme atur abandonament i fracàs escolar
 3. 3. 3 Atur juvenil Atur per edats a VNG. Oct 201125%23%20%18%15%13% 22%10% 18% 16%8%5%3%0% Menors de 20 anys de 20 a 29 anys de 30 a 39 any s
 4. 4. 4 Fracàs escolar Joves ni-ni . Curs 2009-2010. VNG abandonam ent escolar 6% sense intenció de repetirfinalització del la No acrediten 12% ESO títol ESO 71% 23% am b intenció de repetir 11%
 5. 5. 5Abandonament prematur (2001) 19,2 15,2 21,8 16,5 UE = Zona € = 36 23,1Esp = Cat = VNG =
 6. 6. 6Alumnat estranger Distribució de lalumnat estranger. C. Garraf 2010 centre públic centre 89% concertat 11%
 7. 7. 7Conductes incíviques Motiu de la sanció. VNG 2010 La majoria de sancions són per 3% consum de 7% substàncies, satisfer Consum i tinenç a de substànc ies necessitats al carrer (només menors dedat) i alterar l’ordre 30% públic. Satisfer nec essitats fisiològiques13% al c arrer Alterac ió ordre públic i desordres greus a la via públic Sorolls Grafits i pintades22% Altres 25%
 8. 8. 8Què diuen els tècnics/es de l’Ajuntament i les entitats? “Els joves, especialment els que no tenen formació, que tenen dificultats per trobar suport familiar són els més vulnerables, de famílies amb nivells socioeconòmics baixos, amb pocs límits de contenció i que no hi ha hagut suport i poden caure en aquest moment de limbo que és difícilment abordable. Són els ni-ni, que a més no sabem on trobar-los ni com connectar-hi”
 9. 9. 9PERSONES AMB MALALTIA MENTALProblemàtiques: dificultats de convivència estigmatització social / rebuig social manca dactivitats de lleure i oci solitud dificultats dautonomia / dependència manca dinserció laboral
 10. 10. 10Evolució malaltia mental Persones amb disminució per tipus. % dins del col lectiu i variació. 1998-2009. VNG La malaltia mental ha pujat un 227% en 10 anys Representa un 17% de les persones amb 40% 250% discapacitat 227% 35% 200% 30% 25% 149% 150% 136% 20% 15% 100% 10% 70% 70% 50% 5% 35% 36% 24% 17% 10% 9% 5% 0% 0% M otòrics Físics no M alalts Psíquics Visuals Auditius motòrics mentals % dins del col lectiu diferència 1998-2009
 11. 11. 11Inserció laboral Taxa inserció laboral per a discapacitats intel lectuals i malalts mentals. Garraf 50% 48% 43% 40% 30% 33% 26% 20% 22% 17% 17% 10% 12% 6% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 (I sem.) discapacitat intel lectual malaltia mental
 12. 12. 12Què diuen els tècnics/es de l’Ajuntament i les entitats?“perquè a dia d’avui encara hi ha certa reticència social. Encara hi ha tabú, estem dins del procés històric de passar dels manicomis a que els malalts mentals estiguin integrats en la societat. És un col lectiu amb molta dificultat per la continuïtat. A nivell laboral encara tenim moltes mancances cosa que els disminuïts psíquics ja no” “Sobretot la salut mental és una gran desconeguda, estar bé amb un mateix no ho treballem, gestionar emocions i tenir valors. (...) Sha de tenir en compte a la hora de lligar-ho amb les altres saluts”
 13. 13. 13DONESProblemàtiques: Maltractaments Dificultats d’inclusió social Aïllament familiar Càrregues familiars Problemes de conciliació Dificultats de relació Manca d’autonomia
 14. 14. 14Nivell d’instrucció per sexes L’any 2001 ja hi havia més dones que homes en l’etapa post obligatòria. Joves de 15-29 anys segons nivell dinstrucció i sexe. Les dones superaven en 8 punts als homes VNG 2001 en la tit. universitària. 60% 49% 50% 38% 40% 33% 30% 29% Dones 30% 21% Homes 20% 10% 0% ESO o inferio Batxillerat o FP Universitari
 15. 15. 15Maltractaments Tipus de maltractaments detectats a serveis socials. VNG 201035% 30,8% 29,4%30%25%20%15% 11,2%10% 3,3% 3,7% 5% 1,4% 0,0% 0% FÍSIC/PSÍQUIC PSÍQUIC/FíSIC FÍSIC/PSÍQUIC PSÍQUIC A LA FÍSIC A LA SEXUAL ALS SEXUAL A LA A LA GENT A LHOME ALS FILLS DONA FILLS DONA DONA GRAN
 16. 16. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Laboral 28,1% Monoparentalitat 19,4% Immigració 12,9% Monoparentalitat Altres 11,9% Salut 5,4% Persones soles 4,7% RMI- Problemàtica familiarDesestructuració 4,3% Transtorns mentals 4,3% Manca dautonomia 3,6%Multiproblemàtica 3,2% 16
 17. 17. 17Què diuen els tècnics/es de l’Ajuntament i les entitats? “[el col·lectiu amb més risc que detectem són] les dones, perquè la problemàtica de la immigració afecta doblement a les dones, per ser immigrants i per ser dones”“[El col·lectiu més afectat per l’exclusió social són les] dones immigrants, no parlen la llengua, no treballen, no coneixen els recursos i no són tant visibles, les hem de captar a través de serveis socials”.“Les dones migrants també estan estereotipades: les àrabs submises, les llatines descarades,...”
 18. 18. 18 Què diuen els tècnics/es de l’Ajuntament i les entitats? “Tenim un sistema patriarcal en que es barreja tradició, religió, ... en que els homes i les dones no estan al mateix nivell. També reivindiquem que no ho deixem tot a leducació per un futur millor, que volem ara ja no patir tot això, no només de cara al futur, el futur ha de ser ja.” “[en un futur poden estar pitjor les] dones grans que han patit violència de gènere que volen tenir un espai per poder parlar-ne. Estan en una situació dolenta, estan aïllades del cercle familiar, són grans, no poden treballar i els recursos econòmics els hi són negats pel marit”“[Una de les principals situacions de vulnerabilitat amb que ens trobem són] dones que shan separat i depenien econòmicament del marit i no tenen ingressos a més de la pensió de manutenció dels nens.”
 19. 19. 19LA NOVA EXCLUSIÓ: el perfil de crisi Problemàtiques: Manca d’ingressos Sobre-endeutament Tensions familiars Dificultats d’adaptació a l’atur Dificultats de conciliació Pèrdua de poder adquisitiu Atur de llarga durada Manca capacitat d’estalvi Pèrdua de l’habitatge Amuntegament i habitatges plurifamiliars
 20. 20. 20Evolució de l’atur Atur registrat a VNG. 2000-2011 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 21. 21. 21Atur Taxa datur. VNG Octubre 2011 25% 23% 20% 18% 15% 13% 10% 21,5% 18,5% 19,4% 16,8% 8% 5% 3% 0% Vilanova i la Comarca del Catalunya Espanya Geltru Garraf
 22. 22. 22Atur de llarga durada Durada demanda datur. VNG Oct 2011 18% 16% Fins a 6 mesos De 6 a 12 mesos De 12 a 24 mesos 18% 48% Més de 24 mesos
 23. 23. 23Dificultats relacionals Problemàtiques serveis socials: XARXES RELACIONALS NEGLIGÈNCIA O A LTRES ABANDÓ ALS FILLS A BÚS SEX UA L 5% 4% 1% FAMÍLIA MONOPA RENTAL 14% DIFICULTA TS RELA CIONALS 40% MA LTRA CTAMENTS FÍSICS/PSÍQUICS 16% SOLEDAT 20%
 24. 24. 24Pèrdua de l’habitatgeCatalunya és la tercera CCAA en nombre de desnonaments: 4.800
 25. 25. 25Amuntegament Hi ha 1.300 llars on hi viu més d’una família 5% de les llars totals de VNG
 26. 26. 26Què diuen els tècnics/es de l’Ajuntament i les entitats?“perquè hi ha persones que viuen situacions de manca de feina, persones amb molta formació que tenen varis fills, o són pares separats amb poc nivell adquisitiu” “[L’exclusió són] persones que s’han quedat a l’atur i la seva xarxa relacional no els pot ajudar en tot”“[el col lectiu exclòs més visible és] gent amb problemes econòmics per manca de treball degut a la crisis i d’adaptació a les noves possibilitats de treball que es crearan”
 27. 27. 27 Què diuen els tècnics/es de l’Ajuntament i les entitats?“Són ciutadans amb dificultats per assumir necessitats de subsistència, especialment majors de 45 anys, nouvinguts i famílies monoparentals, havent-hi un nou perfil de persona que és la classe mitjana, especialment afectada per la crisi” “Shan de fer a nivell polític grans campanyes de sensibilització per defensar tot el que la migració està aportant a la societat. Cal un treball de cohesió social per no culpabilitzar de la crisi als immigrants, és la "guerra dels pobres" “Hi ha dos tipus de gent [en risc d’exclusió]: la de sempre, famílies més tradicionals quedepenien de lhome amb una certa edat amb estudis primaris o secundaris (...). Després hi ha la gent que treballava i ara està a latur i que la seva xarxa no la pot ajudar més” “El número de gent [que ve a demanar menjar] ha anat augmentant des del 2002 fins ara (sha multiplicat per 10). Ens estem donant compte que molta gent que venen són gentnormalitzada de Vilanova que ha perdut la feina i s’ha quedat sense recursos econòmics”
 28. 28. 28Persones NouvingudesProblemàtiques: Desconeixement de recursos Pèrdua de feina a causa de la crisi Manca de xarxa social i familiar Desconeixement de l’idioma Problemes d’estrangeria irregular
 29. 29. 29 Piràmide poblacional Piràmide poblacional de VNG. Nacionalitat espanyola i estrangera.De 85 anys i més De 80 a 84 De 75 a 79 L’edat mitjana de la població De 70 a 74 De 65 a 69 estrangera està 9 punts per sota De 60 a 64 de la població total (31 / 40 anys) De 55 a 59 De 50 a 54 De 45 a 49 de 40 a 44 De 35 a 39 De 30 a 34 de 25 a 29 De 20 a 24 De 15 a 19 De 10 a 14 De 5 a 9 De 0 a 4 3500 2500 1500 500 500 1500 2500 3500 Homes estrangers Dones estrangeres Homes espanyols Dones espanyoles
 30. 30. 30 Creixement de la població Creixement de la població: creix. natural i saldos migratoris. 2005-20092005 151 60 10602006 191 56 13642007 187 213 9502008 228 143 5902009 155 304 218 0 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 creixement natural saldo migratori Interior saldo migratori Exterior
 31. 31. 31Nacionalitat de la població Població estrangera segons regió mundial respecte al total de població estrangera. VNG 2010. 24% Amèric a Llatina 16% El Magreb 2% Europa Oriental 26% Europa Oc c idental 2% X ina 29% Altres 1% Afric a
 32. 32. 32
 33. 33. 33Què diuen els tècnics/es de l’Ajuntament i les entitats?“La gent daquí cada vegada té més rebuig per altres col·lectius, com els avis o els immigrants, sobretot cap als infants magrebins. També cap a la gent que te problemes psíquics. Jo ho he notat en molts sectors.”“En aquests moments estem rebent a tot tipus de gent. Però sobretot (...) nouvinguts: gent que porta temps aquí però ha perdut la feina i està aquí amb tota la família”.“[el col·lectiu que pot empitjorar són] persones que feien molt de temps que estaven aquí però que pels seus vincles no els hi calia tenir masses relacions fora del seu col·lectiu dorigen i no coneixen la llengua i no ho havia necessitat i ara sí que cal i estem detectant això. Sha destapat això”Un factor afegit als nouvinguts són aquelles situacions d’estrangeria irregular, els quals no poden accedir o accedeixen de manera restringida als serveis prestacions que s’ofereixen tant des de l’àmbit públic com privat (entitats) i ara mateix no tenen possibilitats de treball (temporers, joves, ...).“[el col·lectiu en risc més visible és] una població immigrant que sha començat a envellir i ara ha perdut la feina, ara està creixent. També els joves de famílies immigrants però que han nascut aquí amb unes expectatives. Sassembla molt al perfil nadiu però són més vulnerables.”
 34. 34. Mapa de Vulnerabilitat Social 34
 35. 35. 35L’exclusió social a la nostra ciutat Taxa alta d’atur que s’ha doblat en tres anys: construcció i indústria molt afectada Preus de l’habitatge poc assequibles pel nivell adquisitiu Famílies monoparentals Afecta més a les dones Fractura social: ciutat dividida en dos contrari a discurs La via com a barrera artificial en l’imaginari col lectiu: Barri de Mar amb unes característiques específiques Increment de persones amb malalties mentals però no adaptació de recursos i serveis per a una veritable inclusió Migració interna? Augment de les dificultats relacionals desencadenats per situacions d’atur i precarietat econòmica: nous usuaris de serveis socials + anteriors Polarització de les classe socials: classes mitges precaritzades
 36. 36. 36MOLTES GRÀCIES!!! Oficina Tècnica VNG Inclusió: vpique@vilanova.cat mruiz@vilanova.cat

×