Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mapes de vulnerabilitat 2011 Vilanova i la Geltrú

406 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mapes de vulnerabilitat 2011 Vilanova i la Geltrú

 1. 1. Diagnosi de L’Exclusió i Vulnerabilitat Social a Vilanova i la Geltrú-------------------------------------------------------MAPES DE VULNERABILITAT SOCIAL-------------------------------------------------------
 2. 2. Diagnosi de L’Exclusió i Vulnerabilitat Social a Vilanova i la GeltrúElaborat per:Violeta Piqué LópezMª José Ruiz BotellaOficina Tècnica VNG Inclusió – Ajuntament de Vilanova i la GeltrúAmb el suport de:Àngel PintadoServei d’Informàtica – Ajuntament de Vilanova i la GeltrúAJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚNovembre de 2011
 3. 3. ÍndexMapes de vulnerabilitat social..................................4 Mapa 1: Taxa d’analfabetisme...................................................6 Mapa 2: Taxa de persones grans que viuen soles..................7 Mapa 3: Taxa d’estrangers no comunitaris..............................8 Mapa 4: Taxa d’estrangers comunitaris...................................9 Mapa 5. Taxa de famílies nombroses......................................10 Mapa 6. Taxa de famílies monoparentals................................11 Mapa 7. Taxa de dependència..................................................12Mapes sintètics........................................................13 Mapa 6. Índex de Vulnerabilitat...............................................14 Mapa 6. Índex de Risc d’Exclusió Social................................15
 4. 4. Mapes de vulnerabilitat socialL’objectiu d’aquest document respon a la necessitat d’analitzar les dades de manera desagregada per zones de Vilanova i la Geltrú i, per tant, de reflectir enun cartograma la informació que els indicadors ens donen sobre les situacions de vulnerabilitat i risc social recollides en la diagnosi quantitativa i utilitzadesen el decurs de l’estudi.En alguns mapes (índex de vulnerabilitat, taxa d’analfabetisme) per a la seva elaboració dels mapes s’ha partit de la diferència respecte a la mitjana de cadaindicador en el conjunt de la ciutat. En funció de la diferència observada entre els valors dels indicadors a cada zona i el valor de la taxa del conjunt de laciutat, s’han definit diferents nivells de vulnerabilitat en cada mapa. En el cas dels altres mapes, s’han establert els nivells segons el percentatge de la taxa encada zona. Mapa 1: Taxa d’analfabetismeAquest mapa recull el percentatge de persones que no saben llegir ni escriure respecte al total de la població de cada zona o barri. Mapa 2: Taxa de persones grans que viuen solesquest mapa recull el percentatge de persones majors de 65 anys que viuen soles respecte al total de la població més gran de 65 anys. Mapa 3: Taxa d’estrangers no comunitarisAquest mapa recull el percentatge de persones estrangeres procedents de països subdesenvolupats o en vies de desenvolupament, respecte al total depoblació del barri o zona. Hem anomenat aquesta taxa “d’estrangers no comunitaris” perquè és una categoria social que s’associa amb un tipus de migració,principalment econòmica, de persones procedents de països amb rendes per càpita més baixes que el nostre.
 5. 5. Mapa 4: Taxa d’estrangers comunitarisAquest mapa recull el percentatge de persones estrangeres procedents de països occidentals o rics respecte al total de població del barri o zona. Tot ique hem anomenat aquesta mapa “d’estrangers comunitaris”, inclou més països a més dels de la comunitat europea, com els Estats Units d’Amèrica. Mapa 5. Taxa de famílies nombroses (més de 4 membres)Aquest mapa recull el percentatge de persones que viuen en llars on estan empadronades més de 4 persones respecte al total de poblacióempadronada al barri o zona. Mapa 6. Taxa de famílies monoparentalsAquest mapa recull el nombre de menors d’edat que estan empadronats només amb un adult respecte al total de població empadronada al barri o zona. Mapa 7. Taxa de dependènciaAquest mapa reflecteix el càlcul del percentatge de persones depenents en cada barri. Com a persones depenents entenem a les persones menors d’edat ia la gent gran. La taxa és el percentatge d’aquest tipus de població respecte al total de població al barri o zona.Totes les dades per a l’elaboració d’aquests mapes han estat extretes del padró municipal de Vilanova i la Geltrú el mes d’Octubre de 2011.
 6. 6. Mapa 1. TAXA D’ANALFABETISME
 7. 7. Mapa 2. TAXA DE PERSONES GRANS QUE VIUEN SOLES
 8. 8. Mapa 3. TAXA D’ESTRANGERS NO COMUNITARIS
 9. 9. Mapa 4. TAXA D’ESTRANGERS COMUNITARIS
 10. 10. Mapa 5. TAXA DE FAMÍLIES NOMBROSES (més de 4 membres)
 11. 11. Mapa 6. TAXA DE FAMÍLIES MONOPARENTALS
 12. 12. Mapa 7. TAXA DE DEPENDÈNCIA
 13. 13. Índex de vulnerabilitat i Índex de Risc SocialDels mapes que mostrem a continuació, el primer mapa reflecteix el nivell de vulnerabilitat social de la població de les diferents zones de la ciutat en baseals següents indicadors calculats per cada 100 habitants: taxa de persones menors d’edat, taxa de persones majors de 65 anys, nombre de fills de famíliesmonoparentals, taxa d’estrangers, taxa de persones majors de 65 anys que viuen soles. A més, també s’ha inclòs la taxa d’analfabetisme calculada per cada1.000 habitants. La integració de la resta d’indicadors creats per als mapes abans mostrats ha donat com a resultat un índex de vulnerabilitat social en cincnivells segons la suma del tots els altres indicadors.En segon lloc, hem elaborat l’índex de Risc Social, que representa el nivell de Risc Social de la població dels diferents barris o zones de la ciutat. El càlculd’aquest indicador s’ha fet en base a la mitjana de cada indicador anteriorment descrit. A partir d’aquí s’han creat cinc nivells de risc social en base a lasuperació o no de la mitjana de la ciutat en cada indicador. Així, els barris amb molt baix risc d’exclusió social són aquells que tenen un o cap indicador persobre de la mitjana, els de risc baix en tenen dos, els de risc mitjà superen la mitjana en 3 o 4 indicadors, els de risc alt en 5 i els de molt alt risc tenen sis omés indicadors per sobre de la mitjana de Vilanova i la Geltrú.
 14. 14. Mapa sintètic: ÍNDEX DE VULNERABILITAT
 15. 15. Mapa sintètic: ÍNDEX DE RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

×