Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Propostes Primera sessió de treball Pla Acció per a la Inclusió Social:El treball inclusiu en xarxa en l’àmbit municipal ...
1. Persones en situació d’atur.................................................... 3         Coordinació interna....
1. Persones en situació d’atur        Coordinació interna          Millora de circuits interns, creant gru...
 Aquelles persones aturades que rebin una prestació, caldrien que oferissin un          servei comunitari per a ...
2. Joves amb dificultats al sistema educatiu/laboral        Coordinació interna          Fer un estudi sob...
 Integrar la perspectiva i les propostes dels joves, a través de la creació de taules          de participació, ...
3. Persones amb malaltia mental        Coordinació interna          Informació i formació del personal per...
4. Famílies amb pobresa econòmica        Coordinació interna          Impulsar un canvi de valors des de l...
5. Conclusions de la sessió de treball        Els diferents grups de treball es van mostrar participatius i amb mot...
Es va destacar també la necessitat de generar un canvi global de valors i dinàmiques        de treball, de forma ge...
Promoure xarxes mixtes de treball                                           int...
6. Relació de serveis participants             SESSIÓ DE TREBALL AMB TÈCNICS/ES MUNICIPALS          ...
7. Valoracions del taller                      Valoració de la Xerrada-taller "el treball en xarxa" ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Informe I sessió treball pla acció inclusió social ajuntament

384 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informe I sessió treball pla acció inclusió social ajuntament

 1. 1. Propostes Primera sessió de treball Pla Acció per a la Inclusió Social:El treball inclusiu en xarxa en l’àmbit municipal 16/5/2012
 2. 2. 1. Persones en situació d’atur.................................................... 3 Coordinació interna...................................................................................... 3 Coordinació externa ..................................................................................... 3 2. Joves amb dificultats al sistema educatiu/laboral................ 5 Coordinació interna...................................................................................... 5 Coordinació externa ..................................................................................... 5 3. Persones amb malaltia mental ............................................... 7 Coordinació interna...................................................................................... 7 Coordinació externa ..................................................................................... 7 4. Famílies amb pobresa econòmica ......................................... 8 Coordinació interna...................................................................................... 8 Coordinació externa ..................................................................................... 8 2 5. Conclusions de la sessió de treball ....................................... 9 Quadre-resum de propostes...................................................................... 10 6. Relació de serveis participants ............................................ 12 7. Valoracions del taller ............................................................ 13Oficina Tècnica VNG Inclusió - Marquesat de Marianao 2, bxos – 938140000 ext.3429 - vpique@vilanova cat mruiz@vilanova.cat Oficina Tècnica VNG Inclusió - Marquesat de Marianao 2, bxos – 938140000 ext.3426 - vpique@vilanova cat mruiz@vilanova.cat
 3. 3. 1. Persones en situació d’atur Coordinació interna Millora de circuits interns, creant grups de treball interdepartamentals amb referents/interlocutors per temes. Es proposa crear un únic circuit intern per donar informació o tramitar papers i que els ciutadà/ana pugui accedir per diferents finestres. Adequació dels plans d’ocupació i de formació. Des del projecte a la selecció de persones. Aquesta adequació ha de ser més afí a la realitat i necessitats existents del municipi. També cal formar en termes d’adquisició de noves competències i que serveixi per més d’una tipologia laboral. Per aquesta nova visió de l’oferta formativa, caldrà dotar de nous recursos als centres educatius municipals. Sensibilització a tots els treballadors –i no només els caps de departament- sobre el “treball en xarxa”. 3 Donar suport al projecte de creació d’un sistema de moneda social local. Coordinació externa  Taules de coordinació amb diferents agents socials, no només l’administració local, especialment amb la presència del teixit empresarial. Un grup apuntava que aquestes taules havien de ser a nivell comarcal.  Pla Estratègic de Ciutat, pensat i creat amb diferents agents socials de Vilanova. El fet de construir el pla plegats, consensues a la vegada unes línies de treball en comú i que fan que tothom vagi a l’una.  Com ocupar el temps dels aturats?  Crear una taula d’aturats per acompanyar-los en crear projectes d’autoocupació o d’ocupació col·lectiva, creant una microeconomia local (aquesta és una de les línies que es treballen a projecte del sistema de moneda social local).  Banc del temps/mercats d’intercanvis/ mercats de les pucesOficina Tècnica VNG Inclusió - Marquesat de Marianao 2, bxos – 938140000 ext.3429 - vpique@vilanova cat mruiz@vilanova.cat Oficina Tècnica VNG Inclusió - Marquesat de Marianao 2, bxos – 938140000 ext.3426 - vpique@vilanova cat mruiz@vilanova.cat
 4. 4.  Aquelles persones aturades que rebin una prestació, caldrien que oferissin un servei comunitari per a la ciutat.  Crear una estratègia comuna entre Serveis Socials de l’Ajuntament i l’Oficina de Treball de la Generalitat. Tenir circuits comuns, conèixer mútuament recursos, compartir llistat de persones... i evitar el “ping-pong” que ara és per les persones aturades.  Recuperar vells oficis, no només perquè poden ser útils a dia d’avui, sinó també per fomentar el sistema de formació mestre/aprenent.  Potenciar les relacions comunitàries com a via de cooperació mútua, cohesió social i optimització de recursos. 4Oficina Tècnica VNG Inclusió - Marquesat de Marianao 2, bxos – 938140000 ext.3429 - vpique@vilanova cat mruiz@vilanova.cat Oficina Tècnica VNG Inclusió - Marquesat de Marianao 2, bxos – 938140000 ext.3426 - vpique@vilanova cat mruiz@vilanova.cat
 5. 5. 2. Joves amb dificultats al sistema educatiu/laboral Coordinació interna Fer un estudi sobre les necessitats dels adolescents i joves, per comprendre tots els factors que hi incideixen en el fracàs escolar, en la manca de motivació dels joves per estudiar i treballar. Coordinació més estreta i intensa entre Promoció de Ciutat, IMET i Oficina Jove. Implicació de la classe política en la promoció dun treball més transversal, entre Regidories i programes, tot promovent una organització més horitzontal. Dotació de més recursos a lIMET. Flexibilització del treball dels equips tècnics per a què puguin participar a daltres àrees i projectes, i fer treball comunitari. Crear aules-taller. Millorar els circuits de comunicació amb les entitats, dins lAjuntament, entre 5 aquest i vicecersa. Coordinació externa  Coordinació entre Ajuntament i Generalitat, per a marcar directrius en les polítiques i serveis que afecten els joves (IMET, Serveis Socials, Ensenyament i Treball).  Potenciar el projecte “Diversificació curricular”, que promou Ensenyament/Generalitat, amb Serveis Socials, Educació i Joventut, per fer convenis de pràctiques amb els instituts.  Treballar amb la petita empresa, i lADEG, per promoure laprenentatge doficis, tal com es fa a través del projecte “SUMAT”.  Acompanyament més estret als ”itineraris escolars”, com es promou des del projecte “Integració als centres escolars” entre lAjuntament i els instituts.Oficina Tècnica VNG Inclusió - Marquesat de Marianao 2, bxos – 938140000 ext.3429 - vpique@vilanova cat mruiz@vilanova.cat Oficina Tècnica VNG Inclusió - Marquesat de Marianao 2, bxos – 938140000 ext.3426 - vpique@vilanova cat mruiz@vilanova.cat
 6. 6.  Integrar la perspectiva i les propostes dels joves, a través de la creació de taules de participació, facilitant que els joves auto-gestionin activitats i espais, i valorant el teixit associatiu juvenil, tot donant-los confiança per a què es coresponsabilitzin amb la situació.  Promoure xarxes mixtes de treball intergeneracionals, que aprofitin els potencials que pot oferir un treball conjunt i dintercanvi entre gent gran i joves, per a la formació i promoció laboral dels joves.  Promoure una xarxa de voluntariat ciutadà, aprofitant projectes existents com el banc del temps, o crear-ne sistemes nous (suplements a persones en atur, etc.) per fer reforç escolar, acompanyament a estudiants, suport a les famílies, etc. 6Oficina Tècnica VNG Inclusió - Marquesat de Marianao 2, bxos – 938140000 ext.3429 - vpique@vilanova cat mruiz@vilanova.cat Oficina Tècnica VNG Inclusió - Marquesat de Marianao 2, bxos – 938140000 ext.3426 - vpique@vilanova cat mruiz@vilanova.cat
 7. 7. 3. Persones amb malaltia mental Coordinació interna Informació i formació del personal per atendre a les persones amb malaltia mental sense estigmatitzar. Crear un espai virtual-real de coordinació entre departaments i serveis que atenen a les persones amb malaltia mental i les seves famílies. Coneixement intern de la realitat i la problemàtica de les persones amb Malaltia Mental. Organització horitzontal i no jeràrquica. Implicació política de suport a les polítiques inclusives. Elaboració dun pla transversal de persones amb discapacitat i malaltia mental. Coordinació externa 7  Taules de coordinació amb diferents agents socials, treball conjunt amb entitats i equipaments del territori.  Acompanyar i donar suport a les persones amb discapacitat en l’ús dels serveis ordinaris del territori.  Coordinació amb la classe mèdica de salut mental.  Aprofitar els recursos normalitzats existents en el territori.Oficina Tècnica VNG Inclusió - Marquesat de Marianao 2, bxos – 938140000 ext.3429 - vpique@vilanova cat mruiz@vilanova.cat Oficina Tècnica VNG Inclusió - Marquesat de Marianao 2, bxos – 938140000 ext.3426 - vpique@vilanova cat mruiz@vilanova.cat
 8. 8. 4. Famílies amb pobresa econòmica Coordinació interna Impulsar un canvi de valors des de lAdministració però amb perspectiva global: “no és ric qui més té sinó qui menys necessita”; revisar el valor de la riquesa, de lautonomia de les persones. Flexibilitzar, clarificar i unificar els tràmits administratius i els aspectes burocràtics (evitar especialment els “cercles viciosos”). Prioritzar racionalment la dedicació dels escassos recursos municipals, tenint sempre en compte els beneficis indirectes de certes activitats o recursos en relació a la inclusió social de la població (socialització, adquisició dhàbits, etc.) Treballar des d’un enfocament integral de la pobresa, entenent que aquesta no només afecta als recursos econòmics sinó globalment a les persones (educació, cultura, hàbits, relacions socials, etc.), i que la millora de les dimensió social, familiar, formativa, reverteix positivament en la dimensió econòmica i docupació. Coordinació externa 8  Definició de referents i interlocutors clars, tant internament (entre els diferents departaments i serveis de l’Ajuntament), com externament (entre les diferents entitats, serveis, recursos, etc.).  Disposar d’un mapa dels recursos/serveis que actualment s’estan gestionant i oferint des dels diferents departaments de l’Ajuntament i des de les entitats i agents externs.  Impulsar espais de coordinació, treball i negociació amb els agents claus en qüestions prioritàries (per exemple: habitatge, infància).Oficina Tècnica VNG Inclusió - Marquesat de Marianao 2, bxos – 938140000 ext.3429 - vpique@vilanova cat mruiz@vilanova.cat Oficina Tècnica VNG Inclusió - Marquesat de Marianao 2, bxos – 938140000 ext.3426 - vpique@vilanova cat mruiz@vilanova.cat
 9. 9. 5. Conclusions de la sessió de treball Els diferents grups de treball es van mostrar participatius i amb motivació per fer propostes. En tots els casos es va optar per exposar oralment les propostes, debatre- les i consensuar-les abans de recollir-les com a conclusions del grup. Va haver-hi força coincidència en les qüestions principals, tal com reflecteixen les propostes consensuades, i no hi va haver conflictes de cap tipus. Es va destacar el fet que moltes de les propostes específiques serien perfectament extrapolables a d’altres problemàtiques d’inclusió social. Es posa de manifest per tant, de nou, la vessant multifactorial de l’exclusió social, així com de les persones i famílies, com a nou enfocament a tenir en compte a l’hora d’abordar les problemàtiques que se’n deriven. Una primera conclusió apunta a la necessitat duna millor coordinació i treball en xarxa en el sí de lAdministració i amb el conjunt de la ciutadania, associada o no, en lhoritzó dun treball en xarxa i dun treball comunitari que prioritzi latenció integral de les persones i les famílies en risc dexclusió social. 9 A més, es subratlla loptimització dels recursos, propis i/o existents en el territori o fora dell, per tal de confluir en la dotació de solucions per a les diferents problemàtiques. Aquesta optimització requereix dun acurat coneixement dels recursos –mapa o catàleg de recursos– , la seva identificació i referents, els mecanismes, els circuits i la concreció de tots ells per dotar lestructura municipal de més agilitat, eficàcia i eficiència en la prevenció i la resolució de les situacions de pobresa. Calen, per tant, eines de coneixement i anàlisi de la realitat canviant que exigeix dels recursos tècnics i humans del municipi i d’una acurada posta al dia i formació en tècniques i abordaments de lexclusió social, així com de la recollida sistemàtica de dades dels diferents serveis. Al mateix temps, saposta de manera unànime per una clarificació i simplificació dels tràmits administratius, la qual cosa inclou processos dhoritzontalitat, coordinació externa i interna i la posta en marxa de mecanismes, com ara taules, circuits i projectes dactuació que integrin i relacionin els diversos recursos existents.Oficina Tècnica VNG Inclusió - Marquesat de Marianao 2, bxos – 938140000 ext.3429 - vpique@vilanova cat mruiz@vilanova.cat Oficina Tècnica VNG Inclusió - Marquesat de Marianao 2, bxos – 938140000 ext.3426 - vpique@vilanova cat mruiz@vilanova.cat
 10. 10. Es va destacar també la necessitat de generar un canvi global de valors i dinàmiques de treball, de forma general en la societat, més enllà de les propostes de treball concretes. En aquest sentit, es destaca la rellevància de la sensibilització i del reforç de la consciència comunitària. També van haver-hi aportacions en el sentit que les “retallades” en prevenció són una hipoteca pel futur i que cal analitzar bé els beneficis de les actuacions i recursos a llarg termini. Quadre-resum de propostes COL LECTIU COORDINACIÓ INTERNA COORDINACIÓ EXTERNA PRIORITARI Taules de coordinació amb diferents agents socials a nivell comarcal Millora circuits interns: grups de treball Pla Estratègic de Ciutat contra latur interdepartamentals Taula de persones aturades per crear Creació de circuit únic datenció a persones autoocupació o ocupació col·lectiva en atur /microeconomia local Persones en Adequació de plans d’ocupació afi a la Banc del temps/mercats dintercanvis/mercats 10 situació datur realitat i les noves competències de les puces Sensibilització de tots els i les professionals Les persones aturades que reben prestació del "treball en xarxa" han de prestar serveis comunitaris Crear una estratègia comuna entre Serveis Creació dun sistema de moneda social local Socials i lOTG Potenciar les relacions comunitàries Recuperar vells oficis Fer un estudi sobre els factors que Coordinació entre Ajuntament i Generalitat, incideixen al fracàs escolar, manca de per a marcar directrius en les polítiques i motivació serveis que afecten els joves Potenciar el projecte “Diversificació Coordinació més estreta i intensa entre curricular”, que promou Promoció de la Ciutat, IMET i Oficina Jove Ensenyament/Generalitat Implicació de la classe política en la Treballar amb la petita empresa, i lADEG, per Joves amb promoció dun treball més transversal i una promoure laprenentatge doficis, com el dificultats al organització més horitzontal projecte “SUMAT”. sistema educatiu/laboral Acompanyament als ”itineraris escolars”, com Dotació de més recursos a lIMET el projecte “Integració als centres escolars” entre lAjuntament i els IES. Integrar la perspectiva i les propostes del Flexibilització del treball dels equips tècnics jovent a través de la creació de taules de per participar a altres àrees i projectes i fer participació, facilitant que els joves auto- un enfocament comunitari gestionin activitats i espaisOficina Tècnica VNG Inclusió - Marquesat de Marianao 2, bxos – 938140000 ext.3429 - vpique@vilanova cat mruiz@vilanova.cat Oficina Tècnica VNG Inclusió - Marquesat de Marianao 2, bxos – 938140000 ext.3426 - vpique@vilanova cat mruiz@vilanova.cat
 11. 11. Promoure xarxes mixtes de treball intergeneracionals, que aprofitin els Crear aules-taller potencials dun treball conjunt entre gent gran i joves Promoure una xarxa de voluntariat ciutadà per Millorar els circuits de comunicació amb les fer reforç escolar, acompanyament a entitats estudiants, suport a les famílies, etc. Formació dels professionals per atendre a les persones amb malaltia mental sense estigmatitzar. Crear un espai virtual-real de coordinació entre departaments i serveis que atenen a les Taules de coordinació amb agents socials, persones amb malaltia mental i les seves entitats i equipaments del territori. famílies. Persones amb Coneixement intern de la realitat i la Acompanyar a les persones amb discapacitat malaltia mental problemàtica de les persones amb Malaltia en l’ús dels serveis ordinaris del territori. Mental. Coordinació amb la classe mèdica de salut Organització horitzontal i no jeràrquica. mental. Implicació política de suport a les polítiques Aprofitar els recursos normalitzats existents inclusives. en el territori Elaboració dun pla transversal de persones amb discapacitat i malaltia mental. Impulsar un canvi de valors des de Definició de referents i interlocutors clars, tant lAdministració: “no és ric qui més té sinó internament (entre els diferents departaments qui menys necessita”. i serveis de l’Ajuntament), com externament 11 Flexibilitzar, clarificar i unificar els tràmits Disposar d’un mapa dels recursos/serveis que administratius i els aspectes burocràtics actualment s’estan oferint Famílies amb pobresa Prioritzar la dedicació dels recursos Impulsar espais de coordinació i negociació municipals, tenint en compte beneficis econòmica amb els agents claus en qüestions prioritàries indirectes en relació a la inclusió social de la (per exemple: habitatge, infància). població Treballar des d’un enfocament integral de la pobresa, entenent que aquesta no només afecta als recursos econòmics sinó globalment a les personesOficina Tècnica VNG Inclusió - Marquesat de Marianao 2, bxos – 938140000 ext.3429 - vpique@vilanova cat mruiz@vilanova.cat Oficina Tècnica VNG Inclusió - Marquesat de Marianao 2, bxos – 938140000 ext.3426 - vpique@vilanova cat mruiz@vilanova.cat
 12. 12. 6. Relació de serveis participants SESSIÓ DE TREBALL AMB TÈCNICS/ES MUNICIPALS Servei Nombre de participants Alcaldia i Protocol 1 Atenció Ciutadana 1 Cultura 6 Equitat 1 IMET 2 Informàtica 1 Joventut 1 Mediambient 1 Participació 2 12 Promoció Econòmica i Turisme 1 RRHH 1 Salut 1 Serveis Socials 8 En total, van assistir 27 persones de 13 serveis municipals.Oficina Tècnica VNG Inclusió - Marquesat de Marianao 2, bxos – 938140000 ext.3429 - vpique@vilanova cat mruiz@vilanova.cat Oficina Tècnica VNG Inclusió - Marquesat de Marianao 2, bxos – 938140000 ext.3426 - vpique@vilanova cat mruiz@vilanova.cat
 13. 13. 7. Valoracions del taller Valoració de la Xerrada-taller "el treball en xarxa" 2012 L’atenció rebuda pel personal de l’organitz. 9,1 L’interès del contingut en general 8,6 La valoració global del taller 8,4 La xerrada-debat sobre treball en xarxa 8,4 El ritme i la dinàmica del taller 8,2 L’adequació del temps del taller 8,2 L’adequació de l’espai 7,8 13 El material distribuït 7,5Oficina Tècnica VNG Inclusió - Marquesat de Marianao 2, bxos – 938140000 ext.3429 - vpique@vilanova cat mruiz@vilanova.cat Oficina Tècnica VNG Inclusió - Marquesat de Marianao 2, bxos – 938140000 ext.3426 - vpique@vilanova cat mruiz@vilanova.cat

×