Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Daugiafunkcio komplekso projekto pristatymas

1,136 views

Published on

Jau rugpjūčio mėnesio pabaigoje sostinės savivaldybė planuoja skelbti viešą konkursą Daugiafukcio sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo komplekso statybų projektui.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

Daugiafunkcio komplekso projekto pristatymas

 1. 1. DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, UGDYMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO KOMPLEKSAS Projekto pristatymas 2016 m. rugpjūčio 11 d.
 2. 2. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta 2 Kontekstas  1986 – 2011 m. plėtotas kaip Nacionalinis stadionas  2013 m. sprendimas dėl Daugiafunkcio komplekso VPSP  2014 m. investicijų projekto rengimas  2015 m. konkurso dokumentacijos rengimas Vieta  Vilniaus miesto tikslinė šiaurinė teritorija  Teritorija įtraukta į integruotų teritorijų vystymo programą  Galimybė panaudoti 2014 – 2020 periodo ESI fondus
 3. 3. Pagrindinė projekto informacija 3 * Skaidrėje pateikiami duomenys, kurie remiasi investicijų projektu ir CPVA parengta ir 2015-11-06 VPSP komisijos posėdžio metu pateikta informacija Projekto savininkai Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – VMSA) Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (tolia – KKSD) Projekto tikslai Sukurti gyventojų poreikius atitinkančią daugiafunkcę infrastruktūrą Modelis Koncesija Trukmė Iki 25 metų • 3 metai investicijų laikotarpis • 22 metai eksploatacijos laikotarpis Infrastruktūra • Apleistos teritorijos sutvarkymas • Bendro naudojimo inžineriniai tinklai teritorijoje • Viešosios erdvės ir bendrojo naudojimo infrastruktūra teritorijoje • Vaikų darželis (ne mažiau kaip 300 vietų) • Kultūros ugdymo centras ir biblioteka (iki 1600 kv. m) • Neformaliojo ugdymo veiklai skirta sporto infrastruktūra • Sporto muziejus (iki 1500 kv. m.) • Viešųjų kultūros ir sporto renginių infrastruktūra (ne mažiau nei 15 000 vietų stadionas) Kapitalo investicijos 88,4 mln. € su PVM ES SF finansavimas Numatytas funkciškai nepriklausomiems objektams, išskyrus viešųjų kultūros ir sporto renginių infrastruktūrą (stadioną) Integruotumas • Sprendžia Vilniaus miesto šiaurinės tikslinės teritorijos problemas • Derinamos viešos ir komercinės paslaugos
 4. 4. Veiklų pasiskirstymas pagal objektus 4 Objektas Statyba/ Sukūrimas/ Sutvarkymas Įrengimas Bendrųjų sistemųpriežiūra Eksploatacija Priežiūra Valdymas Operavimas Apleista teritorija PB - - - - - - Bendro naudojimo inžineriniai tinklai teritorijoje PB PB PB PB PB PB PB Viešosios erdvės ir bendrojo naudojimo infrastruktūra teritorijoje PB PB PB PB PB PB PB Vaikų darželis PB PB PB PB PB VMSA VMSA Kultūros ugdymo centras ir biblioteka PB PB PB PB PB VMSA VMSA Neformaliojo ugdymo veiklai skirta sporto infrastruktūra PB PB PB PB PB PB ir VMSA PB ir VMSA Sporto muziejus PB PB PB PB PB KKSD KKSD Viešųjų kultūros ir sporto renginių infrastruktūra (stadionas) PB PB PB PB PB PB PB * Projekto bendrovei (toliau – PB) priskiriamos veiklos VMSA ar jos įgaliotai institucijai priskiriamos veiklos KKSD ar jos įgaliotai institucijai priskiriamos veiklos
 5. 5. Projekto bendrovės komercinė veikla 5 Komercinės veiklos vykdymas  Viešųjų kultūros ir sporto renginių infrastruktūroje (stadione), neformaliojo ugdymo veiklai skirtoje sporto infrastruktūroje, kituose kompleksą sudarančiuose objektuose (jų patalpose, kurios gali būti ir specialiai tam sukurtos)  Projekto bendrovės rizika  Leidžiama sutartyje ir specifikacijose – siekiama projekto tikslų (sporto, kultūros ir su ja susijusi veikla)  Netrukdanti viešųjų paslaugų teikimui  Išsamiai pristatoma pasiūlyme ir derybų metu konkrečiai aptariama Papildomas turtas komercinės veiklos vykdymui  Kilnojamas turtas (įranga, baldai) Daugiafunkciame komplekse  Projekto bendrovės rizika ir sąnaudos  Nuosavybės teise sutarties galiojimo metu ir jai pasibaigus priklauso projekto bendrovei
 6. 6. Infrastruktūros valdymas ir naudojimas 6 Objektas Nuosavybės teisė Valdymo ir naudojimo teisinis pagrindas Žemės sklypai Valstybė VMSA valdo patikėjimo teise Vaikų darželis VMSA Panauda VMSA įstaigai Kultūros ugdymo centras ir biblioteka VMSA Panauda VMSA įstaigai Neformaliojo ugdymo veiklai skirta sporto infrastruktūra VMSA Nuoma – PB* (arba panauda, jei leis galiojantis reguliavimas) *Išskyrus specifikacijoje numatytas valandas, kuriomis infrastruktūra galės naudotis VMSA paskirtos įstaigos Sporto muziejus VMSA Panauda – KKSD įstaigai Viešųjų kultūros ir sporto renginių infrastruktūra (stadionas) VMSA Nuoma – PB (arba panauda, jei leis galiojantis reguliavimas) * KKSD RENGINIAI Papildomas kilnojamas turtas PB Nuosavybė – PB * PB - Projekto bendrovė VMSA ar jos įgaliota institucija KKSD ar jos įgaliota institucija
 7. 7. Veiklų finansavimo šaltiniai 7 Objektas Statyba / Sukūrimas / Sutvarkymas / įrengimas Eksploatacija ir priežiūra Valdymas ir operavimas Teritorija VMSA KKSD ES VMSA PB VMSA PB Bendro naudojimo inžineriniai tinklai teritorijoje VMSA KKSD ES VMSA PB VMSA PB Viešosios erdvės ir bendrojo naudojimo infrastruktūra teritorijoje VMSA KKSD ES VMSA PB VMSA PB Vaikų darželis VMSA KKSD ES VMSA PB VMSA Kultūros ugdymo centras ir biblioteka VMSA KKSD ES VMSA PB VMSA Neformaliojo ugdymo veiklai skirta sporto infrastruktūra VMSA KKSD ES VMSA PB VMSA PB Sporto muziejus VMSA KKSD ES KKSD PB KKSD Viešųjų kultūros ir sporto renginių infrastruktūra (stadionas) KKSD VMSA PB VMSA ir KKSD PB Papildomas kilnojamas turtas PB PB PB * Projekto bendrovei priskiriamos veiklos VMSA ar jos įgaliotai institucijai priskiriamos veiklos KKSD ar jos įgaliotai institucijai priskiriamos veiklos ES struktūrinių fondų finansavimas
 8. 8. Preliminarus konkurso grafikas 8 Konkurso dalyvių išankstinė atranka Preliminarių neįpareigojančių pasiūlymų pateikimas Preliminarių neįpareigojančių pasiūlymų vertinimas Išsamių įpareigojančių pasiūlymų pateikimas Išsamių įpareigojančių pasiūlymų vertinimas Derybos su vienu arba dviem dalyviais Dokumentų derinimas (su Finansų ministerija ir kt.) Derybų užbaigimas Galutinio pasiūlymo pateikimas ir vertinimas Koncesijos sutarties sudarymas Konkurso sąlygų paskelbimas Numatoma data: 2016 m. rugpjūčio 25 d. Koncesijos sutarties sudarymas numatomas 2018 m. kovo 2 d. Sutarties įsigaliojimo numatoma data 2018 m. birželio 30 d. 45 d. 120 d. 29 d. 70 d. 22 d. 84 d. 83 d. 5d. 37 d. 60 d. 675d. Išankstinių sutarties įsigaliojimo sąlygų įvykdymas 120 d.
 9. 9. Išankstinė atranka 9 Konkurso dalyvių išankstinė atranka Preliminarių neįpareigojančių pasiūlymų pateikimas Preliminarių neįpareigojančių pasiūlymų vertinimas Išsamių įpareigojančių pasiūlymų pateikimas Išsamių įpareigojančių pasiūlymų vertinimas Derybos Dokumentų derinimas Derybų užbaigimas Galutinio pasiūlymo pateikimas Koncesijos sutarties sudarymas KRITERIJAI KVALIFIKACINIS REIKALAVIMAS REIKŠMĖ BENDRIEJI • Dalyvio vadovo ir buhalterio teistumas • Apkaltinamasis teismo nuosprendis už nustatytas nusikalstamas veiklas dėl dalyvio per pastaruosius 5 metus • Neturi neišnykusio ar nepanaikinto • Nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs • Dalyvio bankrotas, likvidavimas, taikos sutarčių su kreditoriaus sudarymas, veiklos sustabdymas arba apribojimas • Nėra bankrutavęs, likviduojamas, sudaręs taikos sutarčių arba sustabdęs /apribojęs veiklos • Bylos dėl dalyvio restruktūrizavimo, bankroto, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, priverstinio likvidavimo • Nėra restruktūrizavimo, bankroto bylų, nevykdomas bankroto, priverstinio likvidavimo procesas • Dalyvio rimtas profesinis pažeidimas • Nėra padaręs • Dalyvio įsipareigojimai, susiję su mokesčių, išskyrus socialinio draudimo įmokas, mokėjimu • Yra įvykdęs • Dalyvio įsipareigojimai, susiję su socialinio draudimo įmokų mokėjimais • Yra įvykdęs • Melagingos informacijos pateikimas grindžiant atitiktį reikalavimams • Nėra pateikęs • Atestavimas ir teisė dėl ypatingo statinio statybos darbų atlikimo • Yra atestuotas ir turi teisę atlikti darbus
 10. 10. Išankstinė atranka 10 Konkurso dalyvių išankstinė atranka Preliminarių neįpareigojančių pasiūlymų pateikimas Preliminarių neįpareigojančių pasiūlymų vertinimas Išsamių įpareigojančių pasiūlymų pateikimas Išsamių įpareigojančių pasiūlymų vertinimas Derybos Dokumentų derinimas Derybų užbaigimas Galutinio pasiūlymo pateikimas Koncesijos sutarties sudarymas KRITERIJAI KVALIFIKACINIS REIKALAVIMAS MAŽIAUSIA REIKŠMĖ EKONOMINIAI IR FINANSINIAI • Vidutinė metinė statybos darbų ir montavimo darbų apimtis (5 m.) • 36,5 mln. € (be PVM) • Grynojo pelno reikšmė (3 finansinių m.) • Teigiama arba lygi nuliui • Pajėgumas finansuoti projektą • 88,4 mln. € (su PVM) TECHNINIO IR PROFESINIO PASIRENGIMO • Tinkamai įvykdyta rangos darbų sutartis ypatingų statinių „negyvenamieji pastatai“ grupei priskiriamuose statiniuose • 25,8 mln. EUR be PVM (gali būti kelios sutartys dėl to paties objekto) • Tinkamai įvykdyta sporto ar / ir kultūros komplekso, kuriame vykdomi sporto ir/ar kultūros renginiai, valdymo ir eksploatavimo sutartis (3 m.) • 12 mėn. nepertraukiamas sutarties vykdymo laikotarpis, komplekse turi būti sporto ar / ir kultūros objektas, su ne mažiau kaip 10 tūkst. Stacionarių sėdimų vietų • Renginių organizavimo sporto paskirties statiniuose (sporto infrastruktūros ar lygiaverčiuose statiniuose) veiklos vykdymas (3 m.) • 12 mėn. nepertraukiamas laikotarpis • vidutiniškai ne mažiau kaip 3 tarptautiniai sporto ir/ar kultūros renginiai / metus, kiekvienas su ne mažiau 10 tūkst. žiūrovų • iš jų bent 1 futbolo ir/arba lengvosios atletikos • vidutinės metinės pajamos organizuojant sporto renginius 2 mln. € (be PVM) • Ypatingo statinio projekto vadovas (statinių grupė – negyvenamieji pastatai) • Aukštasis / jam prilygintas išsilavinimas • 3 m. patirtis rengiant projektus ypatingų statinių grupei priskiriamuose statiniuose • Vadovavimas bent 1 užbaigto UEFA 4 kategorijos ar lygiaverčio ne mažiau 10 tūkst. stacionarių sėdimų vietų sporto paskirties statinio projektavimui
 11. 11. Pasiūlymo apimtis 11 Sprendinys:  Daugiafunkcio komplekso urbanistinis ir architektūrinis sprendinys (žemės sklypų užstatymo (vystymo) schema ir principai, komplekso architektūriniai ryšiai su aplinka, orientaciniai gabaritai, formos, aukštingumas, medžiagiškumas, sprendinio funkcionalumas (interjero sprendimai), vidinių erdvių daugiafunkciškumas ir universalumas, inžinerinės sistemos, informacijos ir komunikavmo sistemos, medžiagos, apdaila; ir kt.)  Daugiafunkcio komplekso atitikties specifikacijoje nurodytoms funkcinėms ir techninėms specifikacijoms aprašymas  Daugiafunkcio komplekso funkcionalumo (žemės sklypų užstatymo schema, komplekso planiniai – erdviniai sprendiniai, eismo, automobilių stovėjimo organizavimo) aprašymas  Investicijų tinkamumo finansuoti pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 7.1.1 uždavinį aprašymas  Paslaugų teikimo aprašymas ir verslo planas; kt. Komentarai ir pastabos dėl Sutarties (teikiant preliminarų ir išsamius pasiūlymus) Metinis atlyginimas Finansinis veiklos modelis
 12. 12. Vertinimo kriterijai 12 Konkurso dalyvių išankstinė atranka Preliminarių neįpareigojančių pasiūlymų pateikimas Preliminarių neįpareigojančių pasiūlymų vertinimas Išsamių įpareigojančių pasiūlymų vertinimas Galutinio pasiūlymo pateikimas Koncesijos sutarties sudarymas Daugiafunkcio komplekso sukūrimo išlaidos (C) Metinio atlyginimo dydis (K) Daugiafunkcio komplekso eksploatavimo išlaidos (O) 65 %KAINA 35 % KOKYBĖ 35 % 15 % 15 % 10 % 10 % 10 % Daugiafunkcio architektūrinis sprendinys (G) Daugiafunkcio komplekso funkcionalumas (P) Verslo planas (V) 5 % Stadiono papildomų stacionarių žiūrovų vietų skaičius (iki 5000) (T)
 13. 13. Projekto rizikos 13 Rizika Projekto bendrovė Suteikiančioji institucija Projektavimo (planavimo) kokybės X Įsigyjamų (atliekamų) rangos darbų kokybės X Įsigyjamų (atliekamų) paslaugų kokybės X Įsigyjamų (pagaminamų) įrangos, įrenginių ir kito turto kokybės rizika X Finansavimo prieinamumo X Rinkai pateikiamų paslaugų tinkamumo X Paklausos rinkai pateikiamoms paslaugoms X Turto likutinės vertės projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje X Suteikiančios institucijos apmokės investicijas į Daugiafunkcio komplekso sukūrimą per 3 metus nuo paslaugų teikimo pradžios
 14. 14. Metinis mokėjimas 14 M1 Daugiafunkcio komplekso ir Naujo turto sukūrimo išlaidos  Skirta:  finansuotojo pinigų srautams  nuosavo kapitalo pinigų srautams  Išmokama per 3 metus nuo statybos pabaigos M2 Daugiafunkcio komplekso Paslaugų teikimo kompensavimas  Skirta:  Paslaugų teikimo sąnaudoms  Administravimo ir valdymo sąnaudoms  Neapima:  Komunalinių paslaugų sąnaudų daugiafunkcio komplekso objektuose  Sporto muziejaus eksploatavimo ir priežiūros sąnaudų  Neturi viršyti 2016-02-03 VMS nutarime numatytos maksimalios metinės sumos (jeigu ji nebus pakeista) M3 Viešųjų kultūros ir sporto renginių infrastuktūroje organizuojamų renginių ir Sporto muziejaus aptarnavimo išlaidos  Skirta:  viešųjų kultūros ir sporto renginių infrastuktūroje valstybės institucijų organizuojamų renginių (maksimali trukmė 20 dienų) aptarnavimo išlaidų apmokėjimui  Sporto muziejaus eksploatavimo ir priežiūros sąnaudoms 𝑴 = 𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 + 𝑴𝟑

×