Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lubomir Jochim

3,016 views

Published on

Jsou všechny vaše on-line projekty a aktivity skutečně řízené? Měřené? Vyhodnocované? KPI je jediná věc, kterou musíte ovládat dokonale. Ostatní věci dokážete řešit přes outsourcing. Ukáži vám , jak je důležité KPI, jak jej nastavit a skutečně řídit web.

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lubomir Jochim

 1. 1. KPI Affiliate konference, 5.11.2015 Ľubomír Jochim KPI
 2. 2. Čo sa za skratkou skrýva? KPI
 3. 3. Každá informácia sa dá interpretovať rôzne. Záleží len na poznaní problematiky a uhle pohľadu. Preto potrebujeme pevné body. Aj na webe. Interpretácia
 4. 4. KPI = Key Performance Indicators (kľúčové ukazovatele výkonnosti) Interpretácia
 5. 5. Kto z vás vyhodnocuje a upravuje aktivity na základe konkrétnych čísel? Kto z vás sa riadi dátami z Google Analytics? Je bounce rate 80% veľa alebo málo? Prečo KPI? Je miera konverzie 1% ok?
 6. 6. Komerčné projekty SME.sk Aj my sme hľadali cestu, robili chyby a zaviedli KPI.
 7. 7. riadiť = vyhodnocovať vyhodnocovať = merať merať = stanoviť ukazovatele Riadenie
 8. 8. Lebo sa tu dá merať takmer všetko! Nie je dôležité dokonale ovládať všetko: - SEO, UX - Web design - Sociálne siete - Content marketing, copywritting - Výkonnostný marketing, remarketing, video reklama, brand building, e-mail marketing, ... Web je úžasný ... Dôležité je: - poznať možnosti a relevantné vyskúšať - vedieť ich vyhodnotiť
 9. 9. Ak nemáte stanovené KPI: - neriadite web na základe informácií, ale intuitívne - robíte mnoho vecí bez toho, aby ste videli efekt (či už kladný alebo záporný) - snažíte sa naštudovať všetko, no aj tak po čase zistíte, že máte stále viac toho pred sebou ako za sebou - často sa neviete rozhodnúť, tápete v množstve možností, ktoré web poskytuje => frustrácia - strácate čas a peniaze KPI, KPI, KPI, KPI, KPI, ...
 10. 10. Redizajn dovolenka.sme.sk
 11. 11. Redizajn dovolenka.sme.sk
 12. 12. Redizajn dovolenka.sme.sk
 13. 13. Čo sa stalo: - redizajn sme boli nútení spustiť z technických dôvodov - vedeli sme, že je nový web nedokonalý a že príde pokles, ale realita nás šokovala - došlo k poklesu miery konverzie o viac než 80% - v tom čase sme nemali podrobné KPI - začali sme postupne riešiť problémy a chyby - redizajn bol spustený začiatkom mája 2014, väčšinu problémových vecí sme opravili až začiatkom augusta - medzitým sme začali riešiť KPI a odvtedy systematicky pracujeme na ich zlepšení, všetko vyhodnocujeme - nárast obratu 2015/2014: 300% pri cca rovnakej návštevnosti Redizajn dovolenka.sme.sk
 14. 14. Až s KPI začína skutočné riadenie: - začnete robiť aktivity s konkrétnym merateľným výsledkom - zredukujete mnoho nezmyselných aktivít - veci, ktoré v minulosti nedávali zmysel, budú zrazu jasné - budete robiť postupné malé merateľné zmeny - omnoho viac sa sústredíte na zlepšovanie webu cez UX, segmentáciu klientov a prísne cielený marketing vo všetkých oblastiach Riaďte web!
 15. 15. Začnite s KPI: - nájdite si bezpodmienečne čas (stopnite všetky aktivity, ktoré len môžete, na konci nič nestratíte) - ak chcete, naštudujte si viac ako stanoviť KPI (myslím si ale, že to nie je úplne nevyhnutné) - zamyslite sa nad úplnou podstatou, pre ktorú je web určený (malo by to byť v poslaní/vízii, pokiaľ sú stanovené), zohľadnite krátkodobé ciele - porozprávajte sa o tom s nadriadeným, s kolegami, zákazníkmi Príprava na KPI
 16. 16. Stanovte si 3-5 základných kritérií, z ktorých sa skladá cieľ webu, napr. v prípade eshopu: Marža = počet objednávok x priemerná marža na 1 objednávku Počet objednávok = návštevnosť x miera konverzie webu Cieľ webu: marža => čo ju ovplyvňuje? Základné KPI: - návštevnosť (visits, RU) - miera konverzie (počet objednávok/visits v %) - priemerná marža na objednávku (EUR, %) Ako na KPI
 17. 17. Návštevnosť: - podľa zdrojov návštevnosti (google, PPC, direct, soc. siete, ...) - podľa typu zariadenia (mobil, tablet, PC) - podľa typu prehliadača, lokality, atd. Miera konverzie: - podľa zdrojov návštevnosti (google, PPC, soc. siete, ...) - podľa typu zariadenia (mobil, tablet, PC) - podľa typu prehliadača, podľa kategórie produktov, atd. Priemerná marža na objednávku: - priemerné náklady na 1 produkt (priem. nákupná cena) - priemerná predajná cena - počet produktov na jednu objednávku Podrobné KPI
 18. 18. - vytvorte si zdieľaný report - nie excel súbor! - tabuľky a grafy, napr. na google drive - dopĺňajte report min. raz mesačne - ak máte sezónny biznis, tak aj týždenne/denne KPI report - NEvyrábajte report primárne podľa toho čo vidíte v Google Analytics a pod., ale podľa toho, čo potrebujete pre efektívne riadenie
 19. 19. - pri navrhovaní KPI nepozerajte na mantinely, ktoré v meraniach poznáte, neverili by ste, čo všetko sa dá merať - kvalitne navrhnuté KPI takmer s istotou vyžadujú zásahy do webu, GA a pod. (content grouping, premenné, segmenty, enhanced ecommerce, ...) - pri väčších projektoch má zmysel automatizácia (exporty cez API rozhranie z Google Analytics, admin rozhrania webu, z účtovnícva a pod.) KPI report
 20. 20. - vždy pracujte s kvantitatívnymi aj kvalitatívymi ukazovateľmi (mnoho z nich v Analytics nenájdete) - myslite aj na KPI konkurencie a na benchmark, prípadne váš vzor, cieľ - KPI report rozširujte aj priebežne, podľa potreby => zadefinovaním reportu to nekončí, je to len začiatok KPI report - KPI report musí odhaliť, ktoré veci majú najväčší vplyv na konečný výsledok => stanovuje priority
 21. 21. - niektoré dáta bude potrebné možno overiť - ak už máte navrhnutý KPI report, zadefinujte si vstupné dáta (Analytics, admin, účto, PR, ...) - ak dáta neviete získať, nebojte sa zaplatiť konzultáciu s odborníkmi v segmente (špecialisti na webovú analytiku), fakt to stojí za to - myslite na to, že na dáta budete pozerať aj s odstupom času (píšte si k nim vysvetlivky) - významné zmeny na webe zapisujte do komentárov v Google Analytics Dáta pre KPI report
 22. 22. - až teraz začínate aktivity riadiť a plánovať - pri akomkoľvek rozhodnutí o návrhu zvonku/zvnútra firmy sa pýtajte sami seba: ako to ovplyvní KPI, ktoré ukazovatele, pozitívne alebo negatívne? má to zmysel riešiť teraz? nemám inú prioritu, ktorá prinesie viac? aký je pomer nákladov/prínosov - je to rentabilné? - takmer úplne prestanete robiť veci, ktoré neprinášajú žiaden efekt => sústredíte sa na tie najdôležitejšie priority Skutočný štart s KPI
 23. 23. KPI vám pomôžu nastaviť a riadiť správne: Začnite s KPI a budete mať jednoduchší život :-) Skutočný štart s KPI - SEO - UX - PPC kampane - sociálne siete - e-mail marketing - content marketing - a všetky ďalšie aktivity Môžem osobne potvrdiť.
 24. 24. Každý z nás sa snaží získať know-how, informácie. Know-how Trávime denne hodiny hľadaním a čítaním info. Koľko z nich je pre nás relevantných? Máme v tom jasnejšie? Aj tu platí Paretovo pravidlo: Len 20% informácií prinesie 80% vo výsledku. KPI k tým dôležitým 20%-tám určite patria.
 25. 25. Neexistuje univerzálne know-how na web. Ani na PPC. Ani na usability. Ani na e-mail marketing. Ani pre sociálne siete. ... Know-how
 26. 26. Existuje len prax a vaše KPI Know-how Skúšajte, testujte a hlavne: VYHODNOCUJTE!
 27. 27. Ďakujem za pozornosť. Ľubomír Jochim lubomir.jochim@smeonline.sk KPI for ever 

×