Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peter Orosz - Šablona od A do Z

1,860 views

Published on

Peter Orosz s velmi detailní a důkladnou přednáškou na téma HTML šablon. Přednáška plná technických tipů a hacků nejen pro Outlooky.

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Peter Orosz - Šablona od A do Z

 1. 1. Šablóna: od A po Z Peter Orosz LinkedIn | peter@feedo.cz
 2. 2. Otázky: 1. Chcem to robiť? 2. Chcem to robiť dobre?
 3. 3. „Systém“ práce • stavba newslettru je hladký proces • neignorujem chyby, „ku ktorým sa vrátim“ • svoju šablónu spoznám aj o rok, aj o polnoci
 4. 4. „Systém“ práce
 5. 5. „Systém“ práce
 6. 6. Modularita
 7. 7. Modularita
 8. 8. Hybridný prístup Fluid Responsive Hybrid
 9. 9. Task branching
 10. 10. „Systém“ práce branch branch branch
 11. 11. Náš projekt
 12. 12. http://webdesign.tutsplus.com/tutorials/creating-a-future-proof-responsive- email-without-media-queries--cms-23919 Creating a Future-Proof Responsive Email Without Media Queries Nicole Merlin
 13. 13. https://github.com/peterorosz/vivmail2016 (01-scaffolding.html) Scaffolding "Lešenie"
 14. 14. Dôležité prvky <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> • zúži šírku newslettru pre mobilné zariadenie
 15. 15. Dôležité prvky CSS Resety (<!— RESETS —>…) • normalizujú správanie sa prvkov v Outlook, Android Mail
 16. 16. Dôležité prvky <center style="width: 100%; table-layout: fixed; - webkit-text-size-adjust: 100%; -ms-text-size- adjust: 100%;"> • centruje prvky šablóny • stanovuje šírku šablóny pre mobilné zariadenia • zabraňuje klientom preformátovať text
 17. 17. Dôležité prvky <div style="max-width: 600px; margin: 0 auto;"> • extra centruje prvky šablóny pre niektoré klienty • stanovuje šírku šablóny na pre desktop
 18. 18. Dôležité prvky <!--[if (gte mso 9)|(IE)]>
 <table width="600" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
 <tr>
 <td>
 <![endif]--> • stanovuje šírku šablóny na pre Outlook na desktope • normalizuje správanie sa prvkov v Outlook
 19. 19. Dôležité prvky <table style="margin: 0 auto; width: 100%; max- width: 600px;" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> • stanovuje šírku šablóny (pre mobil i desktop) • normalizuje správanie sa prvkov v Outlook
 20. 20. Dôležité prvky <!— Pre-header ->… • Zneviditeľní prvú vetu v šablóne, čím vznikne „extra Subject Line“
 21. 21. https://github.com/peterorosz/vivmail2016 (02-rows.html) Rows
 22. 22. Modularita
 23. 23. Štruktúra <tr>
 <td style="text-align: center; font-size: 0;">
 
 <!-- Insert columns here -->
 
 </td>
 </tr> • font-size „hack“ zabráni vznikaniu medzier medzi obrázkami v niektorých klientoch
 24. 24. text-align: … left center right display: inline-block
 25. 25. https://github.com/peterorosz/vivmail2016 (03-columns.html) Columns
 26. 26. Kostra 1 stĺpca (Outlook) <!--[if (gte mso 9)|(IE)]>
 <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
 <tr>
 <td width="600" valign="top">
 <![endif]--> <!--[if (gte mso 9)|(IE)]>
 </td>
 </tr>
 </table>
 <![endif]-->
 27. 27. Kostra viacerých stĺpcov <!--[if (gte mso 9)|(IE)]>
 <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
 <tr>
 <td width="300" valign="top">
 <![endif]—> <!--[if (gte mso 9)|(IE)]>
 </td><td width="300" valign="top">
 <![endif]--> <!--[if (gte mso 9)|(IE)]>
 </td>
 </tr>
 </table>
 <![endif]-->
 28. 28. „Výplň“ stĺpcov: 1 stĺpec <div style="width: 100%; max-width: 600px; display: inline-block; vertical-align: top;">
 <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
 <tr>
 <td> </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 29. 29. valign / vertical-align: … top bottom middle
 30. 30. valign / vertical-align: … top bottom middle top middle middle bottom bottom bottom
 31. 31. valign / vertical-align: … top middle bottom
 32. 32. „Výplň“ stĺpcov: 2 a viac <div style="width: 100%; max-width: 300px; display: inline-block; vertical-align: top;">
 <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
 <tr>
 <td> </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 33. 33. https://github.com/peterorosz/vivmail2016 (04-outer-alignment.html) Outer Alignment
 34. 34. Odsadenie (padding)
 35. 35. Odsadenie (padding)
 36. 36. Odsadenie (padding) <div style="width: 100%; max-width: 600px; display: inline-block; vertical-align: top;">
 <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
 <tr>
 <td style="padding: 10px;"> </td>
 </tr>
 </table>
 </div>
 37. 37. https://github.com/peterorosz/vivmail2016 (05-outer-alignment.html) Inner Alignment
 38. 38. Viac prvkov v 1 stĺpci <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
 <tr>
 <td>
 <!-- OBSAH -->
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 <!-- OBSAH -->
 </td>
 </tr>
 </table>
 39. 39. Odsadenie prvkov stĺpca <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
 <tr>
 <td>
 <!-- OBSAH -->
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="padding: 14px 0 0 0;">
 <!-- OBSAH -->
 </td>
 </tr>
 </table>
 40. 40. Zarovnanie prvkov v stĺpci • POZOR - v Outlook, <table> nezdedí text-align od nadradeného prvku <table> <table style="text-align: center;">
 <tr>
 <td>
 <table> style="text-align: left;"
 41. 41. Zarovnanie prvkov v stĺpci • text-align dávame do najhlbšie vnoreného tagu <table> <table>
 <tr>
 <td>
 <table style="text-align: center;" >
 42. 42. https://github.com/peterorosz/vivmail2016 (06-backgrounds.html, 06-backgrounds-separator.html) Backgrounds
 43. 43. Podfarbenie modulu <tr>
 <td style="text-align: center; font-size: 0; background-color: #EEEEEE;">
 
 <!-- Insert columns here -->
 
 </td>
 </tr> • oštýlujeme <td> riadku
 44. 44. "Separator" <tr>
 <td>
 <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
 <tr>
 <td style="font-size: 0; line-height: 0; padding: 10px 0 0 0;">
 &nbsp;
 </td>
 </tr>
 </table>
 </td>
 </tr>
 45. 45. Obrázok na pozadí • https://backgrounds.cm
 46. 46. https://github.com/peterorosz/vivmail2016 (07-fonts.html) Fonts
 47. 47. font-family, -size, line-height <tr>
 <td style="padding: 14px 0 0 0; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 40px; line-height: 48px;"> <b>Toto je nadpis. Vykričte sa!</b> </td>
 </tr> • Kvôli Outlook, Seznam, Centrum, Gmail pridať do každého najvnorenejšieho <td>
 48. 48. Op.pl "hack" <div style="width: 100%; max-width: 300px; display: inline-block; vertical-align: top; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> • font-family do každého <div> v šablóne • (inak override font Verdana)
 49. 49. <img> "alt" color, font-size <img src="#" width="580" height="200" alt="Alt." style="width: 100%; max-width: 580px;
 color: #000000; font-size: 20px;" />
 50. 50. https://github.com/peterorosz/vivmail2016 (08-fonts.html) Buttons
 51. 51. Špeciálny nástroj • https://buttons.cm • VML height, CSS line-height - výška tlačidla • VML width, CSS width - šírka tlačidla • VML fillcolor, CSS background-color • prepísať font-family, font-size
 52. 52. https://github.com/peterorosz/vivmail2016 (09-images.html) Images
 53. 53. Anatómia obrázku <img src="http://placehold.it/580x200?text=Banner" width="580" height="200" alt="Alt." style="width: 100%; max-width: 580px; height: auto; max-height: 200px; color: #000000; font-size: 20px;" /> • pre Outlook (nepozná max-width, max-height)
 54. 54. Anatómia obrázku <img src="http://placehold.it/580x200?text=Banner" width="580" height="200" alt="Alt." style="width: 100%; max-width: 580px; height: auto; max-height: 200px; color: #000000; font-size: 20px;" /> • pre mobilné zariadenia
 55. 55. Anatómia obrázku <img src="http://placehold.it/580x200?text=Banner" width="580" height="200" alt="Alt." style="width: 100%; max-width: 580px; height: auto; max-height: 200px; color: #000000; font-size: 20px;" /> • pre desktop klientov
 56. 56. Anatómia obrázku <img src="http://placehold.it/580x200?text=Banner" width="580" height="200" alt="Alt." style="width: 100%; max-width: 580px; height: auto; max-height: 200px; color: #000000; font-size: 20px;" />
 57. 57. Inline obrázky <tr>
 <td style="font-size: 14px;"> <img src="#" width="65" height="65" style="width: 100%; max-width: 65px; height: auto; max-height: 65px;" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="#" width="65" height="65" style="width: 100%; max-width: 65px; height: auto; max-height: 65px;"/> </td>
 </tr>
 58. 58. https://github.com/peterorosz/vivmail2016 (10-progressive-enhancement.html) Progressive enhancement
 59. 59. Media queries max-width: 400pxmax-width: 620px min-width: 401px max-width: 620px @media screen and...
 60. 60. Hádanka #1 @media screen and (max-width: 620px) {
 .vpravo { text-align: right; }
 .nastred { text-align: center; }
 }
 
 <div class="vpravo nastred">
 Můj text...
 </div>
 61. 61. Hádanka #2 @media screen and (max-width: 400px) {
 .nastred { text-align: center; }
 }
 
 @media screen and (min-width: 401px) and 
 (max-width: 620px) {
 td.nastred { text-align: center; }
 }
 
 <div class="nastred">
 Můj text...
 </div> ??? ???
 62. 62. Poradie media queries @media screen and (max-width: 620px) {} • mobil + phablet @media screen and (max-width: 400px) { • mobil @media screen and (min-width: 401px) and (max- width: 620px) {} • phablet
 63. 63. Plná šírka
 64. 64. Plná šírka @media screen and (max-width: 620px) {
 .responsive {
 width: 100% !important;
 max-width: 100% !important;
 height: auto !important;
 max-height: none !important;
 }
 } <div style="width: 100%; max-width: 300px; display: inline-block; vertical-align: top;" class="responsive"> <img src="#" width="280" height="200" alt="Alt." style="width: 100%; max-width: 280px; height: auto; max-height: 200px; color: #000000; font-size: 16px;" class="responsive" />
 65. 65. Phablety - 2 stĺpce @media screen and (min-width: 401px) and (max-width: 620px) {
 div.responsive {
 width: 50% !important;
 max-width: 50% !important;
 height: auto !important;
 max-height: none !important;
 }
 }
 66. 66. Phablety - 2 stĺpce
 67. 67. the end :) Peter Orosz LinkedIn | peter@feedo.cz

×