Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sistem teritorial cultural – valea hârtibaciu_v.marin, a. ghevrec, g. rosca

335 views

Published on

VIVA Final Conference
Sibiu (Romania); 21-22 Nov. 2013

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sistem teritorial cultural – valea hârtibaciu_v.marin, a. ghevrec, g. rosca

 1. 1. Sistem cultural teritorial – Valea Hârtibaciului Final Conference 21-22th of November 2013 Sibiu, Romania
 2. 2. Valea Hârtibaciu
 3. 3. Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice Actorii activi în Valea Hârtibaciu Comunitate Public Organizaţi din sectorul turism Privat
 4. 4. VIVA EASTPART – evoluţia proiectului Identificarea priorităților (50) Clasificarea și analizarea priorităților Selectarea si prioritizarea măsurilor strategice (9) Planul de actiune (5) Propuneri de proiecte pilot (5+)
 5. 5. Analiza teritorială a Văi Hârtibaciu
 6. 6. Construirea strategiei de dezvoltare durabilă Abordarea Dezvoltarea teritorială durabilă Abordarea participativa (pact local) Partneriat strategic Tranfer de cunoștiinte integrata Identitatea locală Capacitatea adminstrație locale Crearea unui sistem informațional
 7. 7. Impactul măsurilor analizate sunt reprezentate la nivel teritorial şi spaţial
 8. 8. Proiectul pilot Proiect 5 + 1: START Valea Hartibaciului S olidaritate Intr-un T eritoriu A tractiv cu R espect Proiect pilot 1: Pregătirea și lansarea unui Portal Interactiv pentru Valea Hartibaciului Proiect pilot 2: Asumarea PATZ de către actorii locali Proiect pilot 3: Lobby și asistență tehnică pentru Reabilitarea Mocaniței Proiect pilot 4: Promovarea parteneriatelor publice-private pentru conservarea și punerea în valoare a patrimoniului pentru T . raditie Proiect pilot 5: Organizarea unor sesiuni de training
 9. 9. Proiectul pilot Proiect 5 + 1: START Valea Hartibaciului S olidaritate Proiect pilot 1: Pregătirea și lansarea unui Portal Interactiv pentru Valea Hartibaciului Definire structura portal si design Informatii pe cateva din sectiuni Lansare Proiect pilot 2: Asumarea PATZ de către actorii locali Sinteza pentru fiecare localitate din prevederile PATZ existent Feed-back de la actorii locali Proiect pilot 3: Lobby și asistență tehnică pentru Reabilitarea Mocaniței Pregatirea unei aplicatii de proiect – program – cooperation projects to create touristic products Organizarea unui eveniment la Bucuresti cu componenta de comunicare si promovare (presa) Proiect pilot 4: Promovarea parteneriatelor publiceprivate pentru conservarea și punerea în valoare a patrimoniului Constituirea unei retele intre decidenti si functionari publici din administratia publica locala, proprietari de cladiri de patrimoniu, potentiali furnizori de servicii turistice, organizatii non-guvernamentale Proiect pilot 5: Organizarea unor sesiuni de training Training Bed and Breakfast, Training IT Intr-un T eritoriu A tractiv cu R espect pentru T raditie .
 10. 10. Definire structurii portalului design Informaţii în câteva secţiuni Portal care va fi transferat către GAL: Corelare între activităţi economice, locuri cu valoare de peisaj, obiective turistice, activităţi de petrecerea timpului liber, etc. Localizarea ofertei pentru turism, dar şi mândrie locală, cooperare între actorii publici şi privaţi din teritoriul micro-regiunii şi ai judeţului Sibiu.
 11. 11. Poze de la Agnita Asumarea PATZ de către actorii locali Legături cu strategia Micro-regiunii Valea Hârtibaciului pentru 2014-2020 -sunt aşteptate reacţii de la fiecare primărie pe fişe din conţinut PATZ pentru fiecare Unitate Administrativ Teritorială (40 de pagini) şi fişele sintetice Întâlnire între reprezentanţi ai: -Ministerului Dezvoltării Regionale şi ai Administraţiei Publice, -Consiliu Judeţean -APL: 9 primari din 13 -Grupul de Acţiune Locală -Asociaţia Monumentum -va fi făcut transferul documentaţiei de la MDRAP către CJ cu completări: protecţia patrimoniului, activităţi în sensul sistemelor culturale teritoriale şi locurile potrivite pentru acestea -propunere de hotărâre de CJ pentru aprobare
 12. 12. Reabilitarea Mocaniței În cursul campaniilor şi al întâlnirilor organizate în ultimele luni, a fost exprimat public interesul Societăţii de Administrare a Activelor Feroviare de a ceda drepturile de proprietate asupra Mocăniţei din Valea Hârtibaciului. -drepturi de proprietate asupra terenului aferent căii ferate cu ecartament îngust – intabulare -aplicaţii de proiect pentru finanţări -operator al Mocăniţei -Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
 13. 13. Parteneriat public privat pentru conservarea și punerea în valoare a patrimoniului Simpozion: Sibiel Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrațiilor locale și a Grupurilor de Acțiune Locală din Valea Hârtibaciului și a Mărginimii Sibiului, ai Consiliului Județean Sibiu, ADR Nord-Vest și Asociației Comunelor din România. Alături de aceștia au participat reprezentanți ai universităților UAUIM București, ULB Sibiu și Universitatea Tehnică din Viena, arhitecți și urbaniști din Sibiu, Prahova și Hunedoara, reprezentanți ai organizațiilor Monumentum, Reky Travel, Sibiel 2000, Hosman Durabil, Adept și altele.
 14. 14. Organizarea unor sesiuni de training B&B (bed and breakfast) Experienţa Viscri Activităţi economice şi fond construit de patrimoniu Dezvoltare durabilă: bunăstare şi protecţie a identităţii locale voinţă, cunoştinţe specifice fonduri
 15. 15. START S olidaritate într-un . Prezenţă spaţiu virtual. PORTAL în T eritoriu A tractiv cu Pentru o Planificare integrată şi participativă. PATZ Strategia GAL 2014-2020 R espect pentru Legături între localităţi – coeziune în teritoriu. MOCĂNIŢA T raditie Valea Hârtibaciului Cooperare necesară şi posibilă între input tehnic şi decizie între public şi privat PARTENERIATE to be continued... Cunoştinţe specifice, iniţiativă. B&B

×