Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ro.wikipedia.org
Responsabilităţi
pentru planificare
Instrumente
de planificare

Cooperare
în planificare

Sibiel
18 octom...
Responsabilităţi
pentru planificare

Hotărârea nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru
îmbunătăţirea sistemului d...
Responsabilităţi
pentru planificare
Legea 215
SECTUNEA a 2-a
Atributiile consiliului local
Art. 38.
(1) Consiliul local ar...
Responsabilităţi
pentru planificare
O comunitate reuneşte un număr de
oameni ce au ceva în comun, care
împărtăşesc ceva.
Î...
Responsabilităţi
pentru planificare

Pe durata unui mandat,
un număr redus de oameni decid
asupra unor lucruri ce
influenţ...
Responsabilităţi
pentru planificare

LOC

SPATIU + OAMENI
PUBLIC + PRIVAT

SPAŢIU:
RESURSĂ PREŢIOASĂ

PLANIFICARE:

direcţ...
Responsabilităţi
pentru planificare

Decizii despre Spaţiu

Legea 215
SECTUNEA a 2-a - Atributiile consiliului local - Art...
Responsabilităţi
pentru planificare
Planificare pentru cine?
“GRUP DE INTERESE”:
oameni grupaţi în jurul
unui obiectiv com...
Responsabilităţi
pentru planificare

-Afirmare a responsabilităţii: iniţiere proces - documentaţii obligatorii sau “opţion...
Responsabilităţi
pentru planificare

Negocieri între
-Interesul comunităţii / binele public (reprezentat de autorităţile
l...
Instrumente
de planificare
LEGEA 350 din 2001
ART. 5 Activitatea de amenajarea a teritoriului şi de urbanism
trebuie sa se...
Instrumente
de planificare

CONTINUITATEA PROCESULUI
DE LA ELABORARE LA A PLICARE

OBLIGATORIU

ELABORARE
DOCUMENTATII
DE ...
Instrumente
de planificare

RECOMANDAT
Instrumente
de planificare
SPAŢIU

suport al dezvoltării
suport al identităţii locale
şanse la bunăstare
mod de viaţă
“car...
Instrumente
de planificare
SPAŢIU
Documentaţii obligatorii de orientare a
dezvoltării
PATJ
PATZ

Documentaţii obligatorii
...
Instrumente
de planificare

dezvoltare durabilă

SPAŢIU

Cultură locală într-un spaţiu dat
Instrumente
de planificare
SPAŢIU

m27romania.wordpress.com

PRIN PLANIFICARE SI PROIECTARE URBANA SE POT ECHILIBRA:
înţel...
Instrumente
de planificare
Durata unui mandat

TIMP
durata unui proiect

Durata unei vieţi
Durata unei comunităţi...

Sunt...
Cadru normativ: Reguli pentru interesul
public (common good, public realm),
Infrastructură

Acces la bunuri si servicii de...
Trebuie să ne punem de acord asupra priorităţilor!

FACILITATORI

trezirea interesului pentru planificare,
explicaţii,
con...
PATZ Valea Hartibaciului
PATN secţiunea resurse turism
Strategie
Judeţ
PATJ

Clasarea
Mocăniţei
Sibiu
capitală
culturală
2...
TITLE
TITLE
http://www.natura2000transilvania.ro/harta

TITLE
TITLE
TITLE
Etape PATZ Valea Hârtibaciului
Strategia GAL Valea Hârtibaciului
Plan de Dezvoltare Locala GAL Microregiunea Hartibaciu
PRIORITATEA II
Conservarea peisajului natural și cultural
(conserva...
Strategic
Incremental
Proces

Păstrarea obiceiurilor
Sărăcie
Frumuseţea naturii

Operaţional

Romi

Participativ

Case fru...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Posibilităţile de utilizare ale documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism studiu de caz valea hartibaciului

531 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Posibilităţile de utilizare ale documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism studiu de caz valea hartibaciului

 1. 1. ro.wikipedia.org Responsabilităţi pentru planificare Instrumente de planificare Cooperare în planificare Sibiel 18 octombrie 2013 Vera MARIN
 2. 2. Responsabilităţi pentru planificare Hotărârea nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale
 3. 3. Responsabilităţi pentru planificare Legea 215 SECTUNEA a 2-a Atributiile consiliului local Art. 38. (1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice, locale sau centrale. (2) Consiliul local are urmatoarele atributii principale: ... c) avizeaza sau aproba, dupa caz, studii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala, de organizare si amenajare a teritoriului, documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala si de cooperare transfrontaliera, in conditiile legii;
 4. 4. Responsabilităţi pentru planificare O comunitate reuneşte un număr de oameni ce au ceva în comun, care împărtăşesc ceva. În cazul unei localităţi, ei împart spaţiul fizic al acelei localităţi, şi bineînţeles, tot ce derivă din acest lucru.
 5. 5. Responsabilităţi pentru planificare Pe durata unui mandat, un număr redus de oameni decid asupra unor lucruri ce influenţează viaţa altor oameni. Acei câţiva deţin puterea de decizie pentru că au fost investiţi prin vot de cei mulţi cu încrederea lor. http://www.telerama.fr/idees/d-mocratie-participative-et-si-on-laissait-r-ellement-la-parole-aux-citoyens,92432.php
 6. 6. Responsabilităţi pentru planificare LOC SPATIU + OAMENI PUBLIC + PRIVAT SPAŢIU: RESURSĂ PREŢIOASĂ PLANIFICARE: direcţii de acţiune şi reguli care definesc o “marjă de manevră”
 7. 7. Responsabilităţi pentru planificare Decizii despre Spaţiu Legea 215 SECTUNEA a 2-a - Atributiile consiliului local - Art. 38. l) stabileste masurile necesare pentru construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a intregii infrastructuri apartinand cailor de comunicatii de interes local; m) aproba, in limitele competentelor sale, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local si asigura conditiile necesare in vederea realizarii acestora; n) asigura, potrivit competentelor sale, conditiile materiale si financiare necesare pentru buna functionare a institutiilor si serviciilor publice de educatie, sanatate, cultura, tineret si sport, apararea ordinii publice, apararea impotriva incendiilor si protectia civila, de sub autoritatea sa; … … p) contribuie la organizarea de activitati stiintifice, culturale, artistice, sportive si de agrement; …; r) actioneaza pentru protectia si refacerea mediului inconjurator, in scopul cresterii calitatii vietii; contribuie la protectia, conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si rezervatiilor naturale, in conditiile legii; s) contribuie la realizarea masurilor de protectie si asistenta sociala; asigura protectia drepturilor copilului, potrivit legislatiei in vigoare; aproba criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale; infiinteaza si asigura functionarea unor institutii de binefacere de interes local; t) infiinteaza si organizeaza targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractie, baze sportive si asigura buna functionare a acestora;
 8. 8. Responsabilităţi pentru planificare Planificare pentru cine? “GRUP DE INTERESE”: oameni grupaţi în jurul unui obiectiv comun care are efecte în plan spaţial amenajarea unui nou loc de joacă pentru copiii dintr-un cartier, desfiinţarea unei industrii generatoare de poluare, împotrivirea faţă de construcţia unei autostrăzi, etc.
 9. 9. Responsabilităţi pentru planificare -Afirmare a responsabilităţii: iniţiere proces - documentaţii obligatorii sau “opţionale” -Asigurare cadru de negociere -Aprobare – asumare -Aplicare cu monitorizare (evaluare efecte) -Ajustare... DIRECŢII ŞI REGULI: CU si PENTRU locuitori, investitori, arhitecţi, constructori,militanţi pentru protecţia mediului şi a patrimoniului, cei care semnează autorizaţiile şi care dau aprobările.
 10. 10. Responsabilităţi pentru planificare Negocieri între -Interesul comunităţii / binele public (reprezentat de autorităţile locale) – nevoia de obiectivitate → accent pe criterii tehnice - interesul privat / al iniţiatorului de proiect (reprezentat de el însuşi) - interesul locuitorilor: grupuri de cetăţeni, ONG-uri, etc L 350/2001 Aspecte de dezvoltare economica Aspecte tehnice si de mediu Cadru fizic OG 27/2008 Aspecte de dezvoltare sociala> Proceduri de consultare a populatiei locuri de munca, Dezvoltare durabila servicii distribuite echilibrat in teritoriu, etc Cultură şi identitate locală
 11. 11. Instrumente de planificare LEGEA 350 din 2001 ART. 5 Activitatea de amenajarea a teritoriului şi de urbanism trebuie sa se desfăşoare cu respectarea autonomiei locale, pe baza principiului parteneriatului, transparenţei, descentralizării serviciilor publice, participării populaţiei în procesul de luare a deciziilor, precum şi al dezvoltării durabile, conform cărora deciziile generatiei prezente trebuie sa asigure dezvoltarea, fără a compromite dreptul generaţiilor viitoare la existenta şi dezvoltare proprie. ART. 10 Urbanismul are ca principal scop stimularea evoluţiei complexe a localităţilor, prin realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung. ART. 12 Urbanismul urmăreşte stabilirea direcţiilor dezvoltării spaţiale a localităţilor urbane şi rurale, în acord cu potenţialul acestora şi cu aspiraţiile locuitorilor.
 12. 12. Instrumente de planificare CONTINUITATEA PROCESULUI DE LA ELABORARE LA A PLICARE OBLIGATORIU ELABORARE DOCUMENTATII DE AMENAJARE A TERITORIULUI P.A.T.N. P.A.T. – LOCALITATE + REGLEMENTARI APLICARE DOCUMENTATII URBANISTICE P.U.G. + REGULAMENT AFERENT P.A.C. P.O.E. P.A.T.Z. P.A.T.I. ACTE DE AUTORITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE planuri de amenajare a teritoriului STUDII DE FUNDAMENTARE a planurilor de amenajarea teritoriului CERTIFICAT DE URBANISM P.U.Z. + REGULAMENT AFERENT P.A.T.J. AVIZE ale organismelor centrale si teritoriale interesate GESTIUNEA TERITORIULUI P.U.D. + CONDITII DE REALIZARE planuri de urbanism STUDII DE FUNDAMENTARE a planurilor urbanistice AVIZE ale organismelor centrale si teritoriale interesate P.A.D. P.O.D. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE AVIZE autorizarea constructiilor - certificat de urbanism - dovada titlului solicitantului asupra terenului si constructiilor - proiect pentru autorizatie de construire - avize specifice amplasarii, functionalitatii, ocuparii terenului AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
 13. 13. Instrumente de planificare RECOMANDAT
 14. 14. Instrumente de planificare SPAŢIU suport al dezvoltării suport al identităţii locale şanse la bunăstare mod de viaţă “carte de vizită”
 15. 15. Instrumente de planificare SPAŢIU Documentaţii obligatorii de orientare a dezvoltării PATJ PATZ Documentaţii obligatorii pentru a stabili cum construim PUG PUZ (zonă protejată, ...) la nivel local Documente pentru obţinerea unor finanţări guvernamentale sau europene Strategia de dezvoltare a Judeţului Strategia GAL Documentaţii pentru un proiect anume, iniţiativă privată PUZ lotizare – lărgire intravilan PUZ panouri solare...
 16. 16. Instrumente de planificare dezvoltare durabilă SPAŢIU Cultură locală într-un spaţiu dat
 17. 17. Instrumente de planificare SPAŢIU m27romania.wordpress.com PRIN PLANIFICARE SI PROIECTARE URBANA SE POT ECHILIBRA: înţelegere a culturii locale şi folosire înţeleaptă a spaţiului
 18. 18. Instrumente de planificare Durata unui mandat TIMP durata unui proiect Durata unei vieţi Durata unei comunităţi... Sunt foarte multe aspecte de luat în consideraţie, multe lucruri de făcut, multe investiţii necesare şi resursele sunt limitate! Ce facem mai întâi? Chiar pentru o localitate mică, este greu de stabilit care sunt aceste necesităţi ce trebuie satisfăcute din resurse publice.
 19. 19. Cadru normativ: Reguli pentru interesul public (common good, public realm), Infrastructură Acces la bunuri si servicii de calitate (raport cost-beneficiu) -termen scurt - termen mediu Utilizatori Guvernare: globală, naţională, locală Piaţă: Expertiză: Planificare a spaţiului Comunitate: Valori ale societăţii - termen lung Societate civilă Economie privată Profit - Consum de bunuri şi servicii - termen scurt
 20. 20. Trebuie să ne punem de acord asupra priorităţilor! FACILITATORI trezirea interesului pentru planificare, explicaţii, conştientizarea importanţei temei Aspecte tehnice DECIDENŢI – ALEŞI LOCALI LOCUITORI şi OAMENI DE AFACERI Ateliere de planificare participativă, Acţiuni de lucru în comun Punere de acord TEHNICIENI, PROFESIONIŞTI interni sau externi autorităţii publice
 21. 21. PATZ Valea Hartibaciului PATN secţiunea resurse turism Strategie Judeţ PATJ Clasarea Mocăniţei Sibiu capitală culturală 2007 Ecomuzeu Regional Revizuire Strategie Judeţ revizuire PATJ Recensământ 2012 2008 – contract UBB Minister 2009 – etapa 1 analize 2010 – etapa 2 propuneri Strategie microregiune Constituire oficială GAL 2013 – trimis spre aprobare la CJ Sibiu TITLE 2012 – avizare Agenţia de Mediu
 22. 22. TITLE
 23. 23. TITLE
 24. 24. http://www.natura2000transilvania.ro/harta TITLE
 25. 25. TITLE
 26. 26. TITLE
 27. 27. Etape PATZ Valea Hârtibaciului
 28. 28. Strategia GAL Valea Hârtibaciului
 29. 29. Plan de Dezvoltare Locala GAL Microregiunea Hartibaciu PRIORITATEA II Conservarea peisajului natural și cultural (conservarea identităţii Microregiunii Hârtibaciu) PATZ: RAPORT DE MEDIU, p.51 trebuie făcute eforturi în vederea modernizării celorlalte centre supracomunale, respectiv Nocrich şi Roşia, ca într-o perspectivă mai îndepărtată, să poată accede la un statut superior, acela de oraş. Pentru aceasta este nevoie în primul rând de crearea instituţiilor specifice unor centre urbane (liceu, centru de sănătate) pe baza celor existente în prezent (şcoală de artă şi meserii, dispensar medical), precum şi dezvoltarea funcţiilor non-agricole, şi anume cele industriale şi de servicii.
 30. 30. Strategic Incremental Proces Păstrarea obiceiurilor Sărăcie Frumuseţea naturii Operaţional Romi Participativ Case frumoase şi părăsite Planificare Aer bun Obiective Lipsa doctorilor, a profesorilor buni Integrare Oameni tineri care pleacă Documentaţie Agricultură de subzistenţă Peisaj cultural Atragerea turiştilor VINERI, 8 noiembrie 2013 : Valea Hârtibaciului -cu fişele per UAT trimise între timp - propuneri concrete pentru Consiliul Judeţean

×