Action plan Valea Hartibaciului, Romania

691 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
691
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Action plan Valea Hartibaciului, Romania

 1. 1. Planul de acțiune
 2. 2. TITLEIntroducere
 3. 3. • În ultimile decenii, construcţiile noi precum şi reabilitarea clădirilor existente, amplasate în centrele istorice sau în apropierea centrelor istorice minore rurale, în cele mai multe situaţii, au fost realizate fără să ţină cont de caracterul istoric, de amplasarea spațială sau regulile teritoriale specifice unui centru istoric; • Proprietari clădirilor amplasate în zonele de protecţie a patrimoniului nu au cunoștințe adecvate despre conservarea și întreținerea patrimoniului şi au resurse financiare limitate; • Tradiţional, satele transilvănene sunt izolate şi poziţionate la distanţă față de principalele drumuri de acces, ca urmare este necesară dezvoltarea infrastructura rutieră şi asigurarea conexiunile între comunităţi prin masuri adecvate, fară intervenţi majore asupra peisajului natural cultural; • Legea nr 422/2001 republicată, ce reglementează protejarea patrimoniului cultural și istoric, nu produce efectele aşteptate în comunităţile rurale. S-a remarcat o lipsă a sancțiunilor sau o aplicare deficitară a acestora, îndreptate împotriva proprietarilor privaţi fac intervenții inadecvate asupra clădirlor aflate în spaţiile de protecţie. Autoritățile publice locale din mediul rural sunt rezervate, în ceea ce priveşte aplicarea eventualelor sancţiuni conform legii 422/2001. Reţinerile acestora decurg, pe de o parte din capacitatea administrativă limitată în ceea ce priveşte protecţia patrimoniului iar pe de altă parte, activând într-o comunitate restrînsă, este importartant pentru primari sa îşi menţină capitalul electoral; • Capacitatea redusă a direcţiilor judeţene ale Ministerului Culturii în ceea ce priveşte monitorizarea zonelor rurale. De asemenea există posibilităţi limitate de a reacţiona în timp real la eventuale încălcari ale legii, în mediul rural, şi a stopa intervenţiile inadecvate asupra patrimoniului, în special din cauza distanţelor lungi, a lipsei de personal Provocări majore în dezvoltarea durabilă a centrelor istorice din zonele rurale
 4. 4. TITLEValea Hârtibaciu
 5. 5. Valea Hârtibaciu– Populaţia şi forţa de muncă • Sporul natural este negativ, șoldul migrării este, de asemenea, negativ. • În perioada 1992‐2001 dinamica populația a scăzut de la 45.086 la 43.846. • Din perspectivă dimensiunii populație activă vs populație inactiva, ponderea populației active era de 31,12% comparativ cu 46.4% la nivelul României. • Reducerea numărului de întreprinzători - în Vale Hârtibaciului, în 2010 au fost înregistrate 12 antreprenori la 1000 locuitori. Indicatorul este foarte scăzut în cazul în comparație cu Regiunea Centru 29,44 antreprenori / 1000 locuitori sau media UE 42 antreprenori/1000 locuitori. • Toate aceste aspecte influențează negativ atractivitatea zonei pentru investiții.
 6. 6. Valea Hârtibaciu– Mobilitate și mediul înconjurător • Regiunea ofera şansa de a experimenta viaţa autentica rurală şi de a se bucura de diversitatea peisajului. • În regiune se găsesc păduri „neschimbate”; pajişti şi păsuni (24,75% din suprafata regiuni). • De asemenea locuitori şi turişti se pot bucura de o bogată diversitate biologică în special avifaunistică (80% din suprafata este ocupată de arii protejate Natura 2000). • Râul Hârtibaciu, regularizat aproape pe toata lungimea lui, străbate zona pe o lungime de 89 de km se varsă în Cibin. • S‐au descoperit ape minerale (Sărături Bai) şi termale (Bârghiş) la mică adâncime.
 7. 7. Valea Hârtibaciu– Patrimoniu material și imaterial • Pe teritoriul regiuni Hârtibaciu se află în jur de 150 de monumente istorice. • Obiceiurile şi tradiţiile reprezintă patrimoniu intangibil, ce pot fi valorificate utilizînd ca suport resurse complementare precum muzeele şi căminele culturale. • Aceste resurse pot fi potenţate, prin adoptarea unor măsuri de conştientizarea populaţie şi prin susţinerea meştesugurilor tradiţionale. Revitalizarea meșteșugurilor tradiționale se poate realiza prin susținerea și înfințarea de școlii specializate pe domeniu Arte și Meseri. (Agnita, Nocrich, Roşia şi Iacobeni).
 8. 8. TITLEVIVA EASTPART
 9. 9. VIVA EASTPART – Metodologie VIVA EASTPART - presupune valorificarea instrumentor teritoriale prin integrarea a patrimoniului cultural și mediului natural în strategia de dezvoltare regională durabilă  Pentru a se atinge un număr cât mai mare de obiective comune stabilite este necesar integrarea actoriilor (publici, privați, societate civilă) în procesul decizional și în implementarea proiectelor.  Măsurile strategice concepute prin strategia de dezvoltare regionala ar trebui integrate, astfel încât, să asigurarea o corelație cât mai bună între mai multe sectoare de activitate (economic, social, cultural etc) iar implementarea acestora presupune o acțiune comuna și coordontă. • Strategia de protejarea a patrimoniului cultural și natural poate asigura o dezvoltarea durabilă generând beneficii economice pe termen lung. • Totuși, conflictul între interesul unor actori de a obține benefici economice pe termen scurt și rezultatele pe termen lung generate de dezvoltarea inteligentă, poate fi gestionat numai printr-o abordare participativă care să concilieze interesele și cerințele diferitelor segmente ale societății. • Măsurile, acțiunile și proiectele sunt în prealabil dezbătute, discutate și asumate de toate părți interesate, acest fapt conduce la obținerea unor rezultate cuantificabile, reale și tangibile. Managementul și implementarea orientate către rezultate concrete Dezvoltarea inteligentă.Abordarea integrată
 10. 10. VIVA EASTPART – evoluţia proiectului Identificarea priorităților (50) Clasificarea și analizarea priorităților Selectarea si prioritizarea măsurilor strategice (9) Planul de actiune (5) Selectarea măsurilor • Acoperirea teritorială; • Impact transversa; • Abordarea sistemică; Propuneri de proiecte pilot (5) Atelier 1 Atelier 2 Dezbateri și întalniri cu actori locali pe marginea măsurilor incluse in planul de actiune și proiectelor pilot
 11. 11. TITLE Planul de acțiune - Analiza măsurilor strategice
 12. 12. Sistem informațional Pregătirea unui sistem de informații ca premiză pentru dezvoltare durabilă Planificare strategică (PATZ) Dezvoltarea capacitații administrației publice locale de a asigura o planificare echilibrată a dezvoltării Transfer de know how Stimularea transferului de cunoștințe specifice și implicarea specialiștilor în proiectele locale Conștientizare populației Creșterea gradului de conștientizare a populației privind protejarea și conservarea patrimoniul cultural și natural Cunoștinte tehnice Dezvoltarea de abilități manageriale în vedere creșterii capacității administrației publice locale de a gestiona noi programe şi proiecte; Identitate locală Punerea în valoare a identității locale ca premiză pentru dezvoltarea durabilă Parteneriat strategic Dezvoltarea de parteneriate și alianțe strategice Limitarea degradări patrimonului Limitarea impactul deteriorării și degradării patrimoniului cultural Crestrea calitătii intervențiilor Asigurarea calității intervențiilor de restaurare asupra patrimoniului cultural VIVA EASTPART – Rezultatele întâlnirilor - 9 măsuri
 13. 13. Abordare sistemică a măsurilor propuse Parteneriate strategice Transfer de know how Sistem informațional Dezvoltarea capacitati de planificare strategică PATZ Identitatea Valea Hartibaciu Conștientizarea populatiei Dezvoltarea de cunoștiinte tehnice Parteneriat pentru limitarea degradării Cresterea calității intervențiilor • După implementarea un sistem de informare, se va pune la dispoziția autorităților un instrument de sensibilizare a populației. • Odată adoptate măsurile de consolidare a capacității autorităților publice locale, folosind instrumente strategice teritoriale, se vor genera noi competențe tehnice între membrii personalului şi în comunitate. • Există mai multe tipuri de parteneriate strategice care ar putea fi implementate pentru a revigora regiunea. Se pot identifica parteneriate strategice și alianțe cu scopul de a limita degradarea patrimoniului cultural. • Transferul de cunoștințe este necesar pentru a mobiliza specialiști din interiorul sau exteriorul regiuni. Astfel, sunt promovate o serie de principii și reguli prin care să fie protejată valoarea culturală și estetică a patrimonului, ce pot fi valorificate pentru a asigura creșterea calității intervențiilor asupra patrimoniului
 14. 14. Construirea strategiei de dezvoltare durabilă Dezvoltarea teritorială durabilă Partneriat strategic Identitatea locală Crearea unui sistem informațional Capacitatea adminstrație locale Tranfer de cunoștiinte Abordarea participativa (pact local) Abordarea integrata
 15. 15. TITLEPlanul de acțiune
 16. 16. Măsura 1.Pregătirea unui sistem de informații (1) Investitori Sistem informational Companii 549 (din care 341 IMM) Populatia 43 744 pers. (din care 31,12% populatia ocupata) ONG- uri active (8-10) Imstitutii publice • APL- 15 • Consiliu judetean • Muzee (Agnita Altana) Alti actori: Agentii de turism Importanța schimbului de informații între locuitori și organizaţii ale societății civile, precum şi cu autorități, va asigura dezvoltarea durabilă și va eficientiza resursele endogene. •Lipsa de cooperare între administrațiile publice locale; •Fonduri insuficiente pentru întărirea capacității instituționale și atragerea de investitori; •Lipsa unor canale de comunicare adecvate la nivel local; •Nivelul scăzut de tehnologie și accesul limitat la informații al administrației publice locale; •Deficiențe la nivelul personalului specializat în urma procesului de descentralizare; •Reducerea numărului de întreprinzători
 17. 17. Măsura 1.Pregătirea unui sistem de informații (3) Având în vedere sinerigiile dintre actori prezenţi în zona Hârtibaciului, s-a considerat esenţială pregătirea unui sistem informaţional ca premiză pentru dezvoltarea durabilă. O bază comună de date va avea următoarele avantaje: •Creşterea capacității de decizie a funcționarilor publici și managerilor de proiect; •Asigurarea unui suport tehnic și instituțional pentru actorii locali şi societatea civilă; •Creșterea accesului la informații al societății civile; •Asigurarea transferului sau bune practici din alte zone Societatea civila Baza de date Valea Hartibaciu Autoritatatile publice Partenerii externi Mentenanta Control Utilizatori Administratori Parteneriat strategic Surse de finantare Analiza si cercetare Promovare / turism Informatii teritoriale Date statistice Factori decizionali / strategii Servicii/schimbdedate Colectareasi clasificareadatelor No investitii/ proiecte Noi investitii/proiecte
 18. 18. Măsura 1. Pregătirea unui sistem de informații (3) Acțiuni Durată Actori Resultate/indicatori Inventarierea datelor teritoriale existente precum şi a surselor de informare 1-3 L Întâlnirea inițială 1 L Actorii Locali Stabilirea echipei de management formată din reprezentanţi ai actorilor locali și condusă de GAL (numită Echipa ISM) Colectarea datelor 1L Echipa ISM Crearea unei baze de date Organizarea datelor 2L GAL & Echipa ISM Stabilirea modulelor Planificarea obiectivelor şi stabilirea resursele alocate Stabilirea procedurilor și a fluxului informaţional 1L GAL & Echipa ISM Exemple de buna practică Proceduri și flux informational Cooptarea actoriilor relevanți 1L GAL & Echipa ISM, Actorii Locali Semnarea unui pact local Dezvoltarea unui sistem de informare (offline) Evenimente și seminari pe teme prestabilite ( ex. informări regulate a surselor de finanțare Energie regenerabilă fonduri norvegiene) permanentă Actorii Locali Ateliere tematice (4 pe an) Stabilirea de parteneriate Propuneri de proiecte noi Întalniri anuale Actorii Locali Raport anual Acțiuni comune – de marketing și reprezentare Actorii Locali Participare la misiuni economice (4 pe an) Participare la târguri și expziții nationale și regionale Dezvoltarea unui sistem informatic electronic dinamic Stabilirea design-ului conform identității zonale 1 L GAL & Echipa ISM Implementarea design-ului Dezvoltarea Portalului 2 L GAL & Echipa ISM Integrarea aplicațiilor Lansarea Portalului 1 L Actorii Locali Lansarea Portalului Pregătirea utilizatorilor și a administratorilor 1L GAL & Echipa ISM Organizare de cursuri Dezvoltare sistem GIS Cartografierea, colectarea de informați 2L Expert – arhitect / geograf Documentare Dezvoltarea GIS- construcția de nivele ( layer): mediu, utilizarea terenurilor, apelor, a solului, populația, suprațata cultivat, peisaj natural, infrastructura edilitară. 8 L APL administratiile Lansare GIS – 9 Nivele Layers Integrarea și lansare GIS 1L GAL & Echipa ISM Revizuire periodică a informaţiilor dezvoltarea de noi componente Managementul și dezvoltarea sistemului informațional Monitorizarea GAL & Echipa ISM Raport anual Îmbunătățirea sistemului informational GAL & Echipa ISM Dezvoltarea sistemului
 19. 19. Măsura 2. Dezvoltarea capacitații administrației publice locale de a asigura o planificare echilibrată a dezvoltării (1) Fonduri europene atrase raportate la 1000 de locuitori (2010) 8722 Populatia ocupata si monumentele istorice inregistrate Media 23% * Date estimate Performanta intreprinderilor raportata la 1000 de locuitori (2011) €201 mio €18 mio (€,mio) (€,thou) În contextul extinderii competențelor autorităților locale, și stimularea acestora pentru a adopta propriile planuri este necesar a se stabli cadrul legislativ ce va reglementa implicarea acestora în strategia de dezvoltare care depășesc granițele localităti. Se remarcă diferențe majore între localități învecinate deși dispun de resurse similare: •Sectorul privat înregistrează performanțe scăzute în Valea Hârtibaciului, excepție fiind localitățile Șelimbar, Şeica Mare și Bruiu •Din 15 autorități locale doar 4 au reușit să atraga investiții peste medie. Până în 2010, 3 autoritățile locale (Bruiu, Seica Mare, Nocrich) nu au reușit să acceseze finanțare europeană. •Localitățile Iacobeni, Birghiş, Merghindeal și Mihăileni dispun de un potențial turistic nevalorificat. Se recomandă o strategie coordonată pentru a pune în valoare patrimoniul cultural şi natural, pentru a forma și educa populația și pentru a lansa campanii de promovare. €18
 20. 20. Initiativa si inovatie (Autoritati publice) Instrumente strategice – Viziune si misiune Perspectiva externa (mediului de afaceri si comunitatea locala) Perspectiva interna - norme (Autoritati publice) Resurse fianaciare Implementarea procesului intern Liniile directoare, drepturi, responsabilități, obligații, restrictii Valoare adaugata pentru societatea civila Comunicarea cu beneficiarii: populația, societatea civilă, antreprenori, etc ONG- uri Implementarea unor actiuni si initiative Transferul de cunoștințe privind resursele juridice și instituționale și financiare disponibile Satisfacerea unei nevoi concrete apartinand comunitatii Consolidarea unei rețele (network) ș reiterarea încrederi reciproce Politicile publice și deciziile ar trebui să poată fi corelate , ori de câte ori este posibil, într-o strânsă colaborare cu actorii locali și investitori. Accentul ar trebui sa PATZ care poate asigura această corelare nu numai între actori, dar şi între dorinţele acestora şi posibilităţile oferite de teritoriu. •Actorii s-ar putea pune de acord cu privire la activitățile comune, stabilirea unui plan de dezvoltare sau de strategie comună, şi s-ar putea lua decizii ferme cu privire la regulile necesare în gestionarea teritoriului ca un întreg; •Procesul va conduce la o mai mare coeziune socială şi se va consolida puterea de negociere mai ales cea a actorilor dezavantajați sau marginalizați, se vor reduce decalajele economice și, astfel, se va obţine o reducere a vulnerabilitățiilor. •Procesul generează cresterea capacitătii instituționale, se clarifică rolurile și responsabilitățile actorilor, se stabilesc noi reguli de joc, se consolidează instituțiile și organizațiile locale, se asigurară dezvoltarea durabilă, se limitează impactul luptelor de moment pentru putere politică în favoarea unor politici publice incluse în strategia de dezvoltare pe termen lung. Măsura 2. Dezvoltarea capacitații administrației publice locale de a asigura o planificare echilibrată a dezvoltării (2)
 21. 21. Acțiuni Durată Actori Resultate/indicatori Stimularea inițiativelor și inovațiilor Instrumente adecvate de informare 6 L Autorități publice regionale, locale Harti teritoriale actualizate Schimb de experiență - Bune practici 2 L Parteneri internaționali, Parteneri naționaki Vizite de lucru Înfințarea unei echipe multisectoriale 1 L Autorități publice regionale, locale; OAR; universități Echipă tehnică Liste cu inițiative locale Adoptarea planurilor teritoriale de dezvoltare 6-9 L Analiza instrumentelor teritoriale și identificarea deficiențelor în aplicarea acestora 2L Actori Locali Atelier cu părțile interesate Îmbunătățirea PATZ cu sugestiile actoriilor locali 3L Actori loclai Raport cu actualizările PATZ Lobby pentru adoptarea PATZ 3L Actorii Locali Masă rotundă / Actorii Locali Norme, drepturi și direcții ce decurg din PATZ pentru fiecare localitate în parte 3L Autoritătile publice locale, experți Ghiduri pentru fiecare APL Bune practici Transferul de cunoștințe privind resursele disponibile Constructia unei retele formate din experți – reteaua va fi accesată de către autorități pentru a putea asigura suportul tehnic periodic OAR; NGO’s Rapoarte periodice Schimb de informații Identificarea surselor de finanțare – echipe de consultanți periodic Expert teams Ateliere tematice Creea de experți in cadrul functionarilor publici periodic Autorități publice regionale, locale; OAR; universități Cursuri de formare Dezvoltarea unei strategii de comunicare Echiparea APL cu echipament tehnic adecvat 3-6L Autorități publice regionale, locale; OAR; universități Acces la internet broadband Echipament hardware Sisteme informatice / software Identificarea canalelor de comunicare 1 L Actori locali Trasarea strategie de comunicare Implementarea metodelor de comunicare 1 L Actori locali Rapoarte regulate Consolidarea unei rețele Parteneriate pentru a atrage noi surse de finantare periodic ONG-uri, Sectorul privat Construcția unei rețele Măsura 2. Dezvoltarea capacitații administrației publice locale de a asigura o planificare echilibrată a dezvoltării (3)
 22. 22. Măsura 3. Punerea în valoare a identității locale ca premiză pentru dezvoltarea durabilă (1) Peisaj natural Patrimoniu cultural și istoric Mocanita Multiculturalitate Deși nu există nici o strategie de promovare a identităţii pentru Vale Hartibaciului, actorii au subliniat în timpul întâlnirilor elementele comune ale zonei, dar și elemente reprezentative de patrimoniu material, natural, patrimoniu imaterial, care din punctul lor de vedere ar trebui să fie integrate în identitatea regională. În figura 9 am introdus 4 resurse majore care ar putea fi o bază pentru stabili identitatea Văii Hârtibaciului. Identitatea zonei este, bineinteles, în stransă legătură cu activitățile turistice dar nu se rezumă numai la acestea. Ea este văzută ca un motor pentru: dezvoltarea infrastructurii în conformitate cu specificul teritorial, reabilitarea clădirilor atât publice cât și private având în vedere aspectul și elementele tradiționale, stimularea sectorului IMM prin promovarea meșteșugurilor locale, dezvoltarea de servicii turistice, de produse eco și evitarea industrializării etc
 23. 23. Atribute si valori Informatio n system VH Building capacity Mocanita Patrimoniu cutural istoric Multiculturalit ate Peisaj natural Investitii publice private Reabilitarea elementelor de patrimoniu Reabilitarea cailor de acces Promovarea pentru a atrage turisti Participare si incluziune Sectoare economice aditionale Servicii turistice (restaurante cazare) Promovare imagini Identitatea recunoscuta de comunitate si turisti Integrarea unor noi atribute Investii aditionale Noi parteneriate strategice Recunoasterea identitatii – extinderea imagini- • Definirea și modul de comunicare a identității locale, dezvoltarea valorilor de brand - cu alte cuvinte, identificarea motivelor care inspiră oamenii pentru a merge în Valea Hârtibaciului • Organizare, Finanțare, Investiții și Comunicare - acest pas este concentrat pe eforturile de dezvoltare economică și investiții în punctele cheie ale regiunii • Incluziune și participare - integrarea sectoarele economice complementare va încuraja toate părțile interesate să se unească sub o viziune comună. Stabilirea unei relații intre sectorul privat și autoritătile publice va încuraja menagementul resurselor existente și va ajuta la formarea unui capital creativ și social în cadrul comunității; • Standarde de calitate, de conformitate și de monitorizare – se vor adopta toate măsurile pentru colectarea și analizarea informațiilor cu privire la conformarea actorilor cu identitatea agreată. Părțile interesate vor conveni asupra unui set de direcții de urmat pentru noi intrați, astfel se va asigurarea sustenabilității Măsura 3. Punerea în valoare a identității locale ca premiză pentru dezvoltarea durabilă (2)
 24. 24. Acțiuni Durată Actori Resultate/indicatori Definirea și crearea imaginii și identități Identificarea atributelor și valorilor locale 1L Actorii Locali; Branding experts Ateliere coordonate de experți Identitatea locală și poziționarea brand-ului regional 2-5 L Actorii Locali; Branding experts Raportul cu privire la strategie Trasarea elementelor brand-ului (image; logo etc) 1 L Actorii Locali; Branding experts Resurse de marketing Acord local pentru a promova şi asuma imaginea creată 2 L Pact local Workshop Organizare: Finanțare, Investiții și Comunicare Strategia pentru finanțarea reabilitări elementelor cheie ce compun brand-ul. ( Listă de priorități) 4 L Actorii Locali Planul de reabilitare a patrimoniului cultural (surse de finanțare) - prioritizarea investițiilor Atelier de lucru pentru a comunica planul – mobilizarea energi suplimentare Reabilitarea Mocaniței 6 L ”Prietenii mocaniței” Actorii Locali, Consorțiu Lobby pentru mocanița Atragerea de finanțare Parteneriat strategic Reabilitarea clădirilor de patrimoniu aflate în proprietate privată 4 L Actorii Locali GAL; Sectorul privat Ghid tehnic Publicarea și promovarea ghidurilor Instumente financiare pentru proprietate privată Acordarea de facilități pentru investitori și antreprenori n/a Actorii Locali GAL; Sectorul privat Strategi de marketing comune ( publice / private) Susținerea produselor locale Organizarea de trasee turistice n/a Autoritătile publice judetene și locale ; NGO’s GAL, agentii de turism Semnalizarea traseelor turistice Reabilitarea drumurilor, rutelor tradiționale n/a Autoritătile publice judetene și locale ; NGO’s GAL; Investiții pentru reabilitarea rutelor traditționale Incluziune și participare Inventarierea serviciilor ce trebuie a fi dezvoltate Periodic Autoritătile publice judetene și locale, sectorul privat Identificare și listarea acestora Servicii de tip SPA Puncte de informare turistica Sustinerea producție bio prin inițiere de cursuri pentru obținere de certificat BIO Periodic Autoritătile publice judetene și locale, sectorul privat Obținerea de autorizații Cursuri de formare a mestesugarilor tradiționali Periodic Autoritătile publice judetene și locale, sectorul privat Noi entități comerciale Dezvoltarea parteneriatelor strategice Periodic Autoritătile publice judetene și locale, sectorul privat Strategia de inițiere și dezvoltare de parteneriate ( masura 4) Standarde de calitate, de conformitate și de monitorizare Ghiduri pentru noi antreprenori Periodic Autoritătile publice judetene și locale, sectorul privat,GAL Noi entități comerciale Stabilirea / dezvoltarea asociatiei de producători BIO Stabilirea unei asociați/rețele pentru servicii turistice B&B n/a Autoritătile publice judetene și locale, sectorul privat,GAL Noi entități comerciale Noi investiții Monitorizarea și stabirea unor noi inițiative Periodic Autoritătile publice judetene și locale, sectorul privat,GAL Masă rotundă Rapoarte anuale Măsura 3. Punerea în valoare a identității locale ca premiză pentru dezvoltarea durabilă (3)
 25. 25. Măsura 4. Dezvoltarea de parteneriate și alianțe strategice (1) Parteneriatul strategic este un instrument modern, care își va dovedi eficiența în aceste vremuri complexe. Astfel de relații de cooperare pot ajuta organizațiile publice și private în vederea obținerii de noi competențe, creșterii profitabilității, eficientizării resurselor existente, îmbunătățirii calității vieții locuitorilor. S-au identificat trei modele de parteneriate distincte: •Parteneriat financiar - un parteneriat care se bazează pe unul sau mai mulți parteneri în vederea alocării de fonduri pentru un proiect anume (de exemplu, o agenție donatoare, ONG-uri, consultanță); •Parteneriat bazat pe expertiză - un parteneriat care se bazează pe valorificarea competențelor, abilităților, cunoștințelor, expertizei, de unul sau mai mulți parteneri ce vizează un proiect sau un set de proiecte, mai eficiente; •Parteneriat bazat pe piață - parteneriatele care se aliniază cu strategia de dezvoltare a companiilor locale pentru a găsi soluții bazate pe piață pentru a asigura dezvoltarea durabilă. Parteneriat strategic / Aliante Valea Hartibaciu Protectiamediului Finantaresiexpertiza Echipa de management Implementarea de partneriate strategice
 26. 26. Măsura 4. Dezvoltarea de parteneriate și alianțe strategice (2) Acțiuni Durată Actori Resultate/indicatori Faza de pregătire - Definirea punctele strategice Stabilirea direcțiilor în concordanță cu identitatea locală 3 L Autoritătile publice judetene și locale, sectorul privat; ONG, GAL; Actualizare strategie Leader Actualizare și evaluare GIS Decizia asupra tipului de parteneriat 6 L Autoritătile publice judetene și locale, sectorul privat; ONG, GAL; Atelier cu factorii decizionali Selectarea căilor de comunicare adecvate Selecția partenerilor Selectarea parteneriatelor 3 -6 L Actorii Locali Atelier în care se obține consensul Semnarea acordurilor / pacturilor/ parteneriatelor locale Autoritătile publice judetene și locale, sectorul privat; ONG, GAL; Implementarea parteneriatelor Implementarea acordurilor N/A Parteneri selectați Evaluarea permanentă a gradului de îndeplinire Asigurarea sustenabilități Analiza și evaluarea scopurilor și obiectivelor (actualizarea acestora) N/A Parteneri selectați Actualizarea obiectivelor Stabilirea unei relații constante cu partenerii N/A Parteneri selectați Identificarea procedurilor de comunicare și relaționare Identificarea persoanelor cheie Stabilirea unor modele ce pot fi transferate N/A Autoritătile publice județene și locale, sectorul privat; ONG, GAL; Evaluare și analiză Inițierea unui mecanism de raportare periodică N/A Autoritățile publice județene și locale, sectorul privat; ONG, GAL; Rapoarte anuale Dezvoltarea abilității de management al funcționarilor N/A Autoritățile publice, județene și locale, sectorul privat; ONG, GAL; Transfer de cunoștințe Formarea și pregătirea funcționarilor Crearea unui sistem informațional N/A Autoritățile publice, județene și locale, sectorul privat; ONG, GAL; Platforma de comunicare
 27. 27. Măsura 5.Stimularea transferului de cunoștințe specifice și implicarea specialiștilor în proiectele locale(1)  Marketing  Tehnice (mestesuguri)  Tehnologice (ITC)  Financiare  Management  Organizare  Utilizarea eficienta a resurselor  Management  Cadru legiislativ  Strategii  Informatii despre teritoriu  Reabilitarea patrimonului  Surse financiare  Cunostinte tehnice Experti ONG, universitati Autoritatile publice Sectorul privat International Autoritati publice Sectorul privat Social / ONG Comunitate Există deja, în cadrul organizațiilor societății civile din Valea Hârtibaciului, o varietate de cunoștințe cu privire la patrimoniul construit, producția de artizanat (de lemn) și de prelucrare a produselor agricole într-un mod ecologic. Inițiative astfel de oameni s-au arătat deja rezultate. Este necesar să se recunoască lacunele: comunicare, management de proiect, cunoștințe de bază în IT etc. Prin urmare, această măsură necesită mobilizarea unor specialiști din interiorul și din afara zonei care să vină în sprijinul actorilor locali. Această cunoaștere va aduce un aport semnificativ la îmbunătățirea situației din Valea Hârtibaciului prin: cresterea veniturilor, utilizarea rațională a resurselor disponibile, atragerea de oameni cu spirit antreprenorial. Avantajele majore ale transferului de cunoștințe: •Permite parteneriat public private pentru o utilizarea mai eficientă a fondurilor publice; •Echipează sectorul privat cu instrumente necesare pentru a reduce riscul implicat în procesul de regenerare. În plus se asigură premiza creșterii investițiilor; •Consolidează comunitatea locală, având un rol activ în regenerarea zonelor de referință; •Aduce beneficii economice în zonele defavorizate.
 28. 28. Acțiuni Durată Actori Resultate/indicatori Identificarea nevoii de cunoaștere Identificare tipurilor de cunoștințe și a grupurilor de utilizatori periodic Autoritătile publice, județene și locale, sectorul privat; ONG, GAL; Rapoarte și ghiduri Baza de date cu contacte Selectarea cunoștiintelor critice periodic Autoritătile publice, județene și locale, sectorul privat; ONG, GAL; Informări și notificări oficiale, Ateliere și conferinte Elaborarea strategiei pentru transferul de cunoștințe Creearea cadrului pentru asigurarea transferului n/a Autoritătile publice județene și locale, sectorul privat; ONG, GAL; Portal interactiv dedicat Asigurarea transferului de cunoștințe n/a Autoritătile publice, județene și locale, sectorul privat; ONG, GAL; Cursuri de formare Schimburi de mailuri Schimb de experiență internațional Forum Realizarea unor modele cu aplicabilitate în domenii și /sau zone diferite n/a Autoritătile publice, județene și locale, sectorul privat; ONG, GAL; Instrumente și ghiduri Includerea sectorului privat Suport și evoluție Conștientizarea actorilor asupra importanței transferului de cunoștințe – încheierea de parteneriate strategice Periodic Autoritătile publice, județene și locale, sectorul privat; ONG, GAL; Grupuri de lucru Conferințe, Grup de suport tehnic Parteneriat strategic Măsura 5.Stimularea transferului de cunoștințe specifice și implicarea specialiștilor în proiectele locale(2)
 29. 29. TITLEPlanul de acțiune - concluzii
 30. 30. Treansfer de know- how Sistem informational Identitate regionala Parteneriat strategic Distributie teritoriu Prioritati directii Viziune Resurse endogene (incl actori etc) Proiecte / Initiative Suport pentru strategie Resurse financiare Management Control si monitorizare Organiazare Planul de actiuni Valea Hartibaciu Capacitate administrativa Corelaţii între măsurile propuse Creșterea gradului de conștientizare din partea societății civile și a ONG- urilor este necesara pentru a umple golurile lăsate de strategiile naționale sau regionale, ceea ce va conduce la promovarea abordării de jos în sus și la utilizarea pe o scară mai largă a metodelor participative. Intervenind în mod special la nivel de comunitate, aceste noi abordări au luat în considerare atât nevoile reale ale populațiilor locale, precum şi constrângeri derivate din faptul că societatea civilă și ONG-urile trebuie să evolueze pentru a se adapta noului context guvernamental, național şi regional.
 31. 31. Impactul măsurilor analizate sunt reprezentate la nivel teritorial şi spaţial
 32. 32. TITLE Proiecte pilot propuse spre analiză
 33. 33. Pregătirea și lansarea unui Portal Interactiv pentru Valea Hartibaciului Portalul va putea oferi utilizatorilor o gamă variată de informații relevante și pe cât posibil localizate în spațiu (informații geo/referențiate) despre micro- regiunea Valea Hartibaciului și despre actorii-cheie de aici. Portalul ar trebui organizat pe module pentru diverse categorii de utilizatori și va activa și ca un canal de comunicare între aceștia. De asemenea, va fi un instrument de promovare (newsletter, forum, link-uri, etc) și va cuprinde baze de date: ONG-uri, autorități, companii, etc. Acest proiect răspunde în principal la necesitățile de acțiune exprimate în cadrul măsurii 1 - Pregătirea unui sistem de informații ca premiză pentru dezvoltare durabilă în Valea Hârtibaciului, dar prin instrumentele de promovare contribuie în mod evident și la implementarea măsurii 3 - Punerea în valoare a identității locale ca premiză pentru dezvoltarea durabilă. Prin posibilitatea de a comunica cu ajutorul unui forum poate contribui și la implementarea măsurii 4 - Dezvoltarea de parteneriate și alianțe strategice și oarecum indirect la măsura 5 - Stimularea transferului de cunoștințe specifice și implicarea specialiștilor în proiectele locale. Proiect pilot Nume Pregătirea și lansarea unui Portal Interactiv pentru Valea Hartibaciului Participanți Coordonare – GAL Participanți – Actorii locali Buget Eur 5 000 – 10 000 (include aplicația GIS) Resultate Portalul va contine 7-9 meniuri 3-5 harti 3-5 aplicatii 10 000 vizitatori lunari 10 persone contribuie la conținutul lunar Opțiuni Înfintarea unui portal nou Dezvoltarea portalului deținut de GAL Dezvoltare portal ViVa Etape Durata Responsabili Întâlnirea inițială 1 L Echipa Viva , actori locali Rezervarea domneiului 1 L Echipa Viva Design-ul interfeței 1-2 L actori locali Conceperea conținutul 3 L GAL Realizarea hărților interactive 3-4 L Echipa Viva Construiea unei baze de date interactive 5 L Echipa Viva Dezvoltarea sistemului 2-6 L Echipa Viva Lansarea portalului 7 L Echipa Viva Cursuri 7 L Echipa Viva Actualizare periodic GAL Moderate and administrate the portal periodic GAL
 34. 34. Asumarea PATZ de către actorii locali Demersul de elaborare a PATZ Valea Hârtibaciului a început încă din 2008. Documentația a primit avize și acorduri de la diverse instituții și autorități. Pentru a fi asumat de autoritățile publice locale ca instrument util de punere în coerență a inițiativelor din fiecare localitate din acest teritoriu, precum și pentru a determina precis direcții de dezvoltare și constrângeri clare, acest document trebuie să fie aprobat. Sunt necesare ajustări ale conținutului acestei documentații pentru că sunt unele informații care nu mai sunt de actualitate și care au stat la baza unor opțiuni care nu mai sunt valabile. În cadrul întalnirilor prilejuite de proiectul VIVA EASTPART, actorii locali și-au exprimat dorința ca PATZ sa fie actualizat. Acest proiect pilot contribuie în principal la atingerea obiectivelor specifice legate de măsura 2 - Dezvoltarea capacitații administrației publice locale de a asigura o planificare echilibrată a dezvoltării, dar asigură premize solide pentru parteneriate strategice între autoritățile publice locale din acest teritoriu (măsura 4). Conținutul acestei documentații de amenajarea teritoriului răspunde la dezideratul de a pune în valoare identitatea locală (măsura nr. 3), iar prelucrarea informației despre Valea Hârtibaciului și localizarea potențialului și a problemelor în spațiu este un răspuns extrem de necesar pentru măsura 1 - Pregătirea unui sistem de informații ca premiză pentru dezvoltare durabilă în Valea Hârtibaciului Proiect pilot Nume Asumarea PATZ de către actorii locali Participanți Actorii locali, Autoritătile publice județene și locale și naționale, ONG-uri Buget Eur 10 000 Resultate Realizarea unei sinteze explicite pentru fiecare unitate administrativ teritorială din zonă, care să prezinte prevederile acestei documentații de amenajarea teritoriului pentru acea autoritate publică locală Organizarea unor schimburi de experiență care să contribuie la înțelegerea utilității acestei documentații prin cunoașterea directă a unor exemple de bună practică în pregătirea și implementarea unor documentații similare Redactarea eventualor completări care să integreze opiniile actorilor locali atât din instituțiile publice cât și din societatea civilă aprobarea PATZ Opțiuni N/A Etape Durata Responsabili Întâlnirea inițială L1 Actorii locali, Autoritătile publice județene și locale Dezbatere pe tema PATZ L2-L3 Actorii locali, Autoritătile publice județene și locale Analiză și completări L2-L4 Echipa Viva Transpunerea completărilor în PATZ L4-L6 Ministerul dezvoltării regionale și administratie publice, Consiliul județean Masă rotundă cu autoritătile publice pentru stabirea planului de adoptare a PATZ L7 Actorii locali, Autoritătile publice județene și locale Organizarea unor schimburi de experiență L7 Actorii locali, Autoritătile publice județene și locale Realizarea unei sinteze explicite pentru autoritățile publice locale L7 Actorii locali Autoritătile publice județene și locale Monitorizarea procesului Pâna la adoptare Echipa Viva , GAL
 35. 35. Lobby și asistență tehnică pentru Reabilitarea Mocaniței Proiect pilot Nume Lobby și asistență tehnică pentru Reabilitarea Mocaniței Actori Consorțiu, GAL, Prieteni Mocăniței, Consiliu Județean Buget Resultate Identificarea resurselor financiare pentru reabilitarea Mocăniței Asistență tehnică pentru obținerea de fonduri Lobby pentru modificarea contractului de concesiune Rezultate pe termn lung Creșterea numărului de turiști Transport local Dezvoltarea unui brand local Opțiuni N/A Etape Durata Responsabili Întâlnirea inițială L1 Actorii locali Autoritătile publice județene și locale,Echipa Viva Identificarea soluțiilor de finanțare și redactarea cereri de finanțare L2-L3 Consorțiu, GAL, Prieteni Mocăniței, Consiliu Județean Campanie mediatică la nivel național L3-L5 ViVa team; local Actorii Locali Masă rotundă la București, implicarea reprezentanților Comisiei Europene L5-L7 Consorțiu, GAL, Prieteni Mocăniței, Consiliu Județean, Ministerul Transportului, CFR Conferință pe tema Salvarea Mocăniței L7 Consorțiu, GAL, Prieteni Mocăniței, Consiliu Județean În prezent, calea ferata cu ecartament îngust de pe traseul Sibiu – Agnita este în administrarea unui consorțiu al autorităților publice locale care plătesc în prezent o redevență de concesiune de 180 de euro pe lună, dar care vor trebui probabil să plătească o sumă mult mai mare din ianuarie 2014 dacă contractul de concesiune nu va fi modificat. Prin efortul actorilor locali, a dobândit recunoașterea meritată și are acum statut de monument istoric. Asociația Prietenii Mocăniței au organizat activități de voluntariat prin care au curățat și au întreținut spațiile adiacente traseului Mocăniței. Este nevoie în continuare de mobilizarea actorilor locali pentru a modifica condițiile contractuale (lobby), dar și pentru a atrage finanțări necesare pentru reabilitarea liniei de cale ferată (asistență tehnică), pentru achiziționarea unei locomotive, pentru organizarea operaționalizării acestui traseu, etc. Acest proiect-pilot corespunde în principal măsurii de Punere în valoare a identității locale ca premiză pentru dezvoltarea durabilă (măsura 3), dar dacă actorii locali s-ar mobiliza pentru această cauză care are un grad foarte mare de vizibilitate și este o idee apreciată de mulți oameni (localnici sau vizitatori), atunci ar fi o experiență pozitivă comună care ar consolida relații parteneriale între actorii locali (măsura 4 - Dezvoltarea de parteneriate și alianțe strategice). Activitățile de asistență tehnică corespund foarte bine măsurii 5 - Stimularea transferului de cunoștințe specifice și implicarea specialiștilor în proiectele locale.
 36. 36. Promovarea parteneriatelor publice-private pentru conservarea și punerea în valoare a patrimoniului Proiect pilot Nume Promovarea parteneriatelor publice-private pentru conservarea și punerea în valoare a patrimoniului Participanți Proprietari de cladiri, autoritătile publice județene și locale și naționale, ONG-uri Buget Eur 5 000 -15 000 Rezultate Atragerea de fonduri pentru reabilitare Expertiză specifică de restaurare a elementelor de patrimoniu Acțiuni comune de comunicare a valorii patrimoniului Control și monitorizare a intervențiilor Atragerea de fonduri pentru reabilitare Long term results Creșterea numărului de turiști Creșterea nivelului de trai al locuitorilor Dezvoltarea unui brand local Opțiuni Etape Durata Responsabili Identificarea domeniilor pentru înfințarea de partenriate L1 Actorii locali, Autoritătile publice județene și locale, Echipa Viva Stabilirea tipului de parteneriat L1 Actorii locali, Autoritătile publice județene și locale, Echipa Viva Atelier tematic - listarea monumnetelor ce fac parte din acest proces L2 Actorii locali, Autoritătile publice județene și locale, Echipa Viva Trasarea și semnarea acordului L4 Actorii locali Autoritătile publice județene și locale Expertiză tehnică și evaluare a monumentelor propuse L5 Actorii locali Autoritătile publice județene și locale Trasarea și publicarea ghidurilor de reabilitare pentru elementele de patrimoniu identificate L3-L7 Actorii locali Autoritătile publice județene și locale Având în vedere că resursele publice locale sunt limitate atât pentru investiții în conservare, dar și la nivel de control al aplicării regulilor de construcție, este evidentă necesitatea constituirii unor relații parteneriale între autoritățile publice și actorii privați fie aceștia din organizații ale societății civile sau din mediul de afaceri. Pe lângă resursele materiale, acest parteneriat poate integra expertiză specifică de restaurare pentru reabilitarea adecvată a clădirilor istorice dar și competențe și abilități de comunicare a importanței valorii de patrimoniu. Există deja premize foarte favorabile care s-au creat în regiune prin semnarea Parteneriatului pentru susținerea patrimoniului cultural transilvănean, din care fac parte o serie de actori relevanți și pentru Valea Hârtibaciului. Activitățile acestor instituții și organizații vor putea fi promovate și în Valea Hârtibaciului, iar la nivelul acestei micro-regiuni este urmărită prin acest proiect pilot consolidarea unor relații parteneriale între autoritățile publice locale și organizațiile societății civile, dar și cu agenți economici și locuitori proprietari de clădiri cu valoare de patrimoniu. Acest proiect-pilot este un exemplu în special pentru pachetul de măsuri 4 - Dezvoltarea de parteneriate și alianțe strategice. Având în vedere că obiectivele acestei alianțe strategice sunt legate de patrimoniu, evident că acest proiect pilot ar avea impact și pentru măsura 3 - Punerea în valoare a identității locale ca premiză pentru dezvoltarea durabilă. Prin asigurarea bazei de cooperare între specialiști în conservare și autorități publice, locuitori, agenți economici, acest proiect pilot este un bun exemplu și pentru măsura 5 - Stimularea transferului de cunoștințe specifice și implicarea specialiștilor în proiectele locale.
 37. 37. Organizarea unor sesiuni de training Proiect pilot Nume Organizarea unor sesiuni de training Participanți Locuitori, Autoritătile publice județene și locale, Echipa Viva Buget Eur 10 000 Resultate 30 persoane pentu Bed &Breakfast 10 funcționari vor beneficia de cursuri 50 de persoane vor fi asistate pentu a deveni producători bio (vor putea obține licența) Rezultate pe termen lung: Creșterea numărului de turiști Creșterea nivelului de trai al locuitorilor Întărirea capacității locale Opțiuni B& B Agicultura ECO și BIO Cursuri pentru meserii meșteșugărești Cursuri de IT pentru funcționarii publici Etape Durata Responsabili Identificarea expertizei și selectarea persoanelor ce vor face parte din procesul de transfer de cunoștiințe L1 Locuitori Autoritătile publice județene și locale, Echpa Viva Selectarea cadrului adecvat (metodele, modul de prezentare, formatorii, locațiile etc) L3 Locuitori Autoritătile publice județene și locale, Echpa Viva Implmentarea tranferului de cunoștințe (ateliere, vizite de lucru, etc) L4-L7 Locuitori Autoritătile publice județene și locale, Echpa Viva Stabilrea unui model de lucru ce poate fi transferat / Identificarea altor grupurice pot beneficia de acealeași cunoștiințe N/A Locuitori Autoritătile publice județene și locale, În cadrul atelierelor de planificare participativă, au fost semnalate nevoi foarte specifice de cunoștințe care ar permite locuitorilor, agenților economici să prospere dar și reprezentanților autorităților publice locale din Valea Hârtibaciului să fie mai eficienți. Există un număr destul de important de persoane care ar putea amenaja și folosi propria locuință pentru a oferi servicii de cazare tip Bed & Breakfast. Deasemenea, se dovedește necesară transmiterea de cunoștințe privind modalități ecologice de a face agricultură. Activitățile din cadrul acestui proiect pilot sunt în principal cele de organizare a unor sesiuni de training care să contribuie la dezvoltarea abilităților antreprenoriale, abilități de folosire a calculatorului, etc. În mod evident, acest proiect pilot contribuie la implementarea măsurii 5 - Stimularea transferului de cunoștințe specifice și implicarea specialiștilor în proiectele locale. Dar prin simplul fapt de a urma împreună un program de training, se pot lega relații inter-umane care să permita Dezvoltarea de parteneriate și alianțe strategice (măsura 4). Evident că prin conținutul acestor programe de training s-ar ajunge la Punerea în valoare a identității locale (măsura 3). .
 38. 38. Proiect 5 + 1: START Valea Hartibaciului Solidaritate Intr-un Teritoriu Atractiv cu Respect pentru Traditie . Proiect pilot 1: Pregătirea și lansarea unui Portal Interactiv pentru Valea Hartibaciului Proiect pilot 2: Asumarea PATZ de către actorii locali Proiect pilot 3: Lobby și asistență tehnică pentru Reabilitarea Mocaniței Proiect pilot 4: Promovarea parteneriatelor publice-private pentru conservarea și punerea în valoare a patrimoniului Proiect pilot 5: Organizarea unor sesiuni de training
 39. 39. Proiect 5 + 1: START Valea Hartibaciului Solidaritate Intr-un Teritoriu Atractiv cu Respect pentru Traditie . Proiect pilot 1: Pregătirea și lansarea unui Portal Interactiv pentru Valea Hartibaciului Proiect pilot 2: Asumarea PATZ de către actorii locali Proiect pilot 3: Lobby și asistență tehnică pentru Reabilitarea Mocaniței Proiect pilot 4: Promovarea parteneriatelor publice- private pentru conservarea și punerea în valoare a patrimoniului Proiect pilot 5: Organizarea unor sesiuni de training Definire structura portal si design Informatii pe cateva din sectiuni Lansare Sinteza pentru fiecare localitate din prevederile PATZ existent Feed-back de la actorii locali Pregatirea unei aplicatii de proiect – program – cooperation projects to create touristic products Organizarea unui eveniment la Bucuresti cu componenta de comunicare si promovare (presa) Constituirea unei retele intre decidenti si functionari publici din administratia publica locala, proprietari de cladiri de patrimoniu, potentiali furnizori de servicii turistice, organizatii non-guvernamentale Training Bed and Breakfast, Training IT
 40. 40. Proiect 5 + 1: START Valea Hartibaciului Solidaritate Intr-un Teritoriu Atractiv cu Respect pentru Traditie . Definire structura portal si design Informatii pe cateva din sectiuni Lansare Sinteza pentru fiecare localitate din prevederile PATZ existent Feed-back de la actorii locali: propuneri de amelioare Constituirea unei retele intre decidenti si functionari publici din administratia publica locala, proprietari de cladiri de patrimoniu, potentiali furnizori de servicii turistice, organizatii non-guvernamentale Training Bed and Breakfast, Training IT Propuneri pe care obtinem FEED-BACK de la actorii locali Iulie: atelier pentru pregatirea schimbului de experienta Septembrie: deplasare schimb de experienta Octombrie: atelier pentru primele rezultate si asigurarea continuitatii implementarii PP cu invitat primar Italia Pregatirea unei aplicatii de proiect – program – cooperation projects to create touristic products Organizarea unui eveniment la Bucuresti cu componenta de comunicare si promovare (presa)
 41. 41. Acest document a încercat să evidențieze o gamă largă de probleme fundamentale ce influențează sistemul cultural teritorial în Valea Hârtibaciului, dar nu e menit să impună idei în afara agendelor locale. S-a evidențiat faptul că pentru a granta dezvoltarea teritorială într-un mod participativ, nu este suficient implementarea unui singur proiect care să presupună consensul între actori. Este necesară adoptarea unei atitudini proactive față de implementarea altor proiecte și programe folosind abordarea participativă.
 42. 42. Vă multumim !

×