Sverige 2030
Lena Lundkvist
Eric Hellsing
Prognosinstitutet, SCB
BEFOLKNINGSUTECKLINGEN TILL ÅR 2030
Sveriges befolkning
År 1990: 8,6 miljoner
År 2011: 9,5 miljoner
År 2030: 10,6 miljoner
Kommuner
• Fruktsamhet, dödlighet, inrikes och utrikes
flyttningar baseras på de senaste 10 åren

• Summerar till riksprog...
Övre Norrlands
inland

Övre Norrlands kustområde 400 000 → 410 000
Mellersta Norrland 370 000

→ 370 000

Övre Norrlands i...
Förändring till 2030
Stor-Stockholm
Östra Mellansverige

Småland med öarna
Stor-Malmö

Övriga Sydsverige
Stor-Göteborg
Övr...
Åldersstruktur
180 000

2011

160 000
2030

140 000
120 000
100 000
80 000

60 000
40 000
20 000

0
0

10

20

30

40

50
...
Andel i åldern 20-64 år
Övre Norrlands
inland

Norra Mellansverige 56%
Övre Norrlands
kustområde

→ 50%

Övre Norrlands in...
Andel i åldern 65- år
Övre Norrlands
inland

Övre Norrlands
kustområde

Övre Norrlands inland 25%

Mellersta
Norrland

Nor...
Andel utrikesfödda
I befolkningen
2011: 15%
2030: 18%
I åldern 20-64 år

2011: 19%
2030: 25%
Övre Norrlands
inland

Andel utrikesfödda i
åldern 20-64 år

Övre Norrlands Övre Norrlands inland 10%
kustområde

Mellerst...
REGIONAL UTVECKLING AV
SYSSELSÄTTNINGEN TILL 2030
Antaganden
 I nollscenariot antas förvärvsfrekvenserna för alla
befolkningsgrupper vara densamma år 2030 som
år 2011.
 I...
Förvärvsfrekvenser år 2011
Förvärvsfrekvens för inrikes och utrikes födda män och kvinnor efter ålder.
År 2011

Källa: Reg...
Regionala skillnader i sysselsättning
Förvärvsfrekvens för personer i åldern 16–74 år per region år 2011
Procent
68
66
64
...
Utrikes födda förvärvsarbetar i
lägre utsträckning än inrikes födda
Förvärvsfrekvens för inrikes och utrikes födda i ålder...
Den framtida sysselsättningen
Procentuell förändring av antal förvärvsarbetande 16–74 år per region
under perioden 2011–20...
Försörjningsbördans utveckling
Försörjningsbörda (totalbefolkning/förvärvsarbetande 16–74 år) 1990–2011
2,6

2,4

2,2

2,0...
Den framtida försörjningsbördan
Försörjningsbördans regionala utveckling till 2030 enligt
2,5
sysselsättningsprognosens hu...
Försörjningsbörda
per kommun 2011

Övre Norrlands
inland

Övre Norrlands
kustområde

Försörjningsbörda
per kommun, 2011
Me...
FRAMTIDA SYSSELSÄTTNING
INOM SKOLA, VÅRD OCH
OMSORG
Demografirelaterade näringsgrenar
• Med demografirelaterade näringsgrenar avses
näringsgrenar där sysselsättningen i stor
...
Sysselsättning inom skola, vård
och omsorg
• År 2011: 1 090 000 förvärvsarbetande

• År 2030: 1 360 000 förvärvsarbetande
...
Andelen sysselsatta inom skola,
vård och omsorg ökar
Andel av samtliga förvärvsarbetande som arbetar inom demografirelater...
FRAMTIDA
KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN
INOM SKOLA, VÅRD OCH
OMSORG
Kompetenser
Barnomsorg och skola
 Förskollärare/lärare grundskolans tidigare år
 Lärare grundskolans senare år/Gymnasiel...
Beräkningsmetod
Framtida tillgång på utbildade
• Oförändrad dimensionering och oförändrat intresse
för utbildningarna
• Hä...
Kompetensförsörjningen inom

BARNOMSORG OCH SKOLA
Förskollärare/lärare grundskolans
tidigare år
Övre Norrlands
inland

Övre Norrlands
kustområde

God balans mellan tillgång...
Lärare grundskolans senare år/
Gymnasielärare
Övre Norrlands
inland

God balans mellan tillgång och
efterfrågan år 2030 i ...
Yrkeslärare
Övre Norrlands
inland

Övre Norrlands
kustområde

I övriga regioner finns det risk för stor
brist.
Mellersta
N...
Kompetensförsörjningen inom

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD,
ÄLDREOMSORG SAMT ÖVRIG
VÅRD OCH OMSORG
Läkare
Övre Norrlands
inland

Risk för brist i
Stor-Stockholm,
Övriga Sydsverige
och Övre
Norrlands inland

Övre Norrlands...
Sjuksköterskor
Övre Norrlands
inland

Risk för mycket stor brist i Övre
Norrlands inland
Brist på 500 sjuksköterskor, vilk...
Omvårdnadsutbildade
Övre Norrlands
inland

Övre Norrlands
kustområde

Risk för stor brist i samtliga
regioner
Mellersta
No...
Sammanfattning
• Koncentrationen av befolkningen till större städer
väntas fortsätta
• De utrikes födda väntas stå för en ...
Sammanfattning
• Sysselsättningen inom skola, vård och omsorg
väntas öka med 270 000 personer till år 2030
• Äldreomsorgen...
Tack!
Lena Lundkvist
lena.lundkvist@scb.se
Eric Hellsing
eric.hellsing@scb.se
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

”Sverige 2030”, SCBs presentationsbilder vid TCO-seminarium 2014-01-28 #100000jobb

774 views

Published on

Regionernas arbetsmarknad 2011-2030. Tre demografiska scenarier. Särskilt fokus på skola, vård och omsorg. #100000jobb

Published in: Investor Relations
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
774
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

”Sverige 2030”, SCBs presentationsbilder vid TCO-seminarium 2014-01-28 #100000jobb

 1. 1. Sverige 2030 Lena Lundkvist Eric Hellsing Prognosinstitutet, SCB
 2. 2. BEFOLKNINGSUTECKLINGEN TILL ÅR 2030
 3. 3. Sveriges befolkning År 1990: 8,6 miljoner År 2011: 9,5 miljoner År 2030: 10,6 miljoner
 4. 4. Kommuner • Fruktsamhet, dödlighet, inrikes och utrikes flyttningar baseras på de senaste 10 åren • Summerar till riksprognosen
 5. 5. Övre Norrlands inland Övre Norrlands kustområde 400 000 → 410 000 Mellersta Norrland 370 000 → 370 000 Övre Norrlands inland 110 000 → 100 000 Övre Norrlands kustområde Mellersta Norrland Norra Mellansverige Stor-Stockholm 2 091 000 → 2 550 000 Östra Mellansverige 1 578 000 → 1 751 000 Övriga Västsverige 954 000 → 1 041 000 Övriga Västsverige Stor-Stockholm Östra Mellansverige StorGöteborg Småland med öarna Stor-Malmö Övriga Sydsverige Stor-Göteborg 939 000 → 1 098 000
 6. 6. Förändring till 2030 Stor-Stockholm Östra Mellansverige Småland med öarna Stor-Malmö Övriga Sydsverige Stor-Göteborg Övriga Västsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrlands kustområde Övre Norrlands inland -100 000 0 Födelseöverskott 100 000 Inrikes netto 300 000 Utrikes netto 500 000
 7. 7. Åldersstruktur 180 000 2011 160 000 2030 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 8. 8. Andel i åldern 20-64 år Övre Norrlands inland Norra Mellansverige 56% Övre Norrlands kustområde → 50% Övre Norrlands inland 55% → 48% Mellersta Norrland Norra Mellansverige Stor-Stockholm Östra Mellansverige StorGöteborg Småland med öarna Stor-Malmö Övriga Sydsverige → 58% Stor-Malmö 60% Övriga Västsverige Stor-Stockholm 61% → 57% Stor-Göteborg 60% → 57%
 9. 9. Andel i åldern 65- år Övre Norrlands inland Övre Norrlands kustområde Övre Norrlands inland 25% Mellersta Norrland Norra Mellansverige Stor-Stockholm 15% → 18% Stor-Malmö 16% Övriga Västsverige Stor-Stockholm Östra Mellansverige StorGöteborg Småland med öarna Stor-Malmö Övriga Sydsverige → 19% Stor-Göteborg 16% → 19% → 31%
 10. 10. Andel utrikesfödda I befolkningen 2011: 15% 2030: 18% I åldern 20-64 år 2011: 19% 2030: 25%
 11. 11. Övre Norrlands inland Andel utrikesfödda i åldern 20-64 år Övre Norrlands Övre Norrlands inland 10% kustområde Mellersta Norrland 9% → 13% → 13% Övre Norrlands kustområde 9% → 13% Mellersta Norrland Norra Mellansverige Övriga Västsverige Stor-Stockholm Östra Mellansverige StorGöteborg Småland med öarna Stor-Malmö Övriga Sydsverige Stor-Stockholm 28% → 32% Stor-Malmö 27% → 33%
 12. 12. REGIONAL UTVECKLING AV SYSSELSÄTTNINGEN TILL 2030
 13. 13. Antaganden  I nollscenariot antas förvärvsfrekvenserna för alla befolkningsgrupper vara densamma år 2030 som år 2011.  I huvudscenariot antas för år 2030 att: - äldre arbetar två år längre än idag - utrikes föddas förvärvsfrekvenser ökar och närmar sig inrikes föddas med en fjärdedel - förvärvsfrekvensen för inrikes födda kvinnor närmar sig den för inrikes födda män med hälften i åldrarna 20-64 år
 14. 14. Förvärvsfrekvenser år 2011 Förvärvsfrekvens för inrikes och utrikes födda män och kvinnor efter ålder. År 2011 Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), SCB
 15. 15. Regionala skillnader i sysselsättning Förvärvsfrekvens för personer i åldern 16–74 år per region år 2011 Procent 68 66 64 62 60 58 56 54 Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), SCB Förvärvsarbetande definieras enligt den metod som gällde i RAMS t.o.m. 2010.
 16. 16. Utrikes födda förvärvsarbetar i lägre utsträckning än inrikes födda Förvärvsfrekvens för inrikes och utrikes födda i åldern 16–74 år per region år 2011 Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), SCB
 17. 17. Den framtida sysselsättningen Procentuell förändring av antal förvärvsarbetande 16–74 år per region under perioden 2011–2030 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 Stor-Stockholm Östra Mellansverige Småland med öarna Nollscenario Stor-Malmö Övriga Sydsverige Huvudscenario Stor-Göteborg Övriga Västsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrlands kustområde Övre Norrlands inland Källa: Prognosinstitutet, SCB
 18. 18. Försörjningsbördans utveckling Försörjningsbörda (totalbefolkning/förvärvsarbetande 16–74 år) 1990–2011 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1990 Riket 1995 2000 Stor-Stockholm Småland med öarna Stor-Malmö Stor-Göteborg Övriga Västsverige Mellersta Norrland Övre Norrlands kustområde 2005 2010 Östra Mellansverige Övriga Sydsverige Norra Mellansverige Övre Norrlands inland Källa: Prognosinstitutet, SCB Anmärkning: Tidsseriebrott 1993 och 2004 År
 19. 19. Den framtida försörjningsbördan Försörjningsbördans regionala utveckling till 2030 enligt 2,5 sysselsättningsprognosens huvudscenario 2,4 2,3 2030 Nollscenario 2030 Huvudscenario 2,2 2011 2,1 2,0
 20. 20. Försörjningsbörda per kommun 2011 Övre Norrlands inland Övre Norrlands kustområde Försörjningsbörda per kommun, 2011 Mellersta Norrland Övriga Västsverige Stor-Stockholm Norra Mellansverige Stor-Göteborg 2,3 2,2 2,1 2,0 1,8 - 2,8 - 2,3 - 2,2 - 2,1 - 2,0 Östra Mellansverige Stor-Malmö Småland med öarna Övriga Sydsverige Försörjningsbörda= Totalbefolkning/Antal förvärvsarbetande 16-74 år Källa: Prognosinstitutet, SCB
 21. 21. FRAMTIDA SYSSELSÄTTNING INOM SKOLA, VÅRD OCH OMSORG
 22. 22. Demografirelaterade näringsgrenar • Med demografirelaterade näringsgrenar avses näringsgrenar där sysselsättningen i stor utsträckning styrs utifrån befolkningsutvecklingen. • De demografirelaterade näringsgrenarna är:  Barnomsorg  Grundskola  Gymnasieskola  Äldreomsorg  Hälso- och sjukvård  Övrig vård och omsorg
 23. 23. Sysselsättning inom skola, vård och omsorg • År 2011: 1 090 000 förvärvsarbetande • År 2030: 1 360 000 förvärvsarbetande • Ökning med 25 procent • Äldreomsorgen står för mer än halva ökningen
 24. 24. Andelen sysselsatta inom skola, vård och omsorg ökar Andel av samtliga förvärvsarbetande som arbetar inom demografirelaterade näringsgrenar per region, år 2011 samt prognos för 2030 27,9% 24,5% Källa: Prognosinstitutet, SCB
 25. 25. FRAMTIDA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN INOM SKOLA, VÅRD OCH OMSORG
 26. 26. Kompetenser Barnomsorg och skola  Förskollärare/lärare grundskolans tidigare år  Lärare grundskolans senare år/Gymnasielärare  Yrkeslärare Hälso- och sjukvård, äldreomsorg samt övrig vård och omsorg  Läkare  Sjuksköterskor  Omvårdnadsutbildade
 27. 27. Beräkningsmetod Framtida tillgång på utbildade • Oförändrad dimensionering och oförändrat intresse för utbildningarna • Hänsyn tas till hur åldersstrukturen ser ut per utbildningsgrupp i regionen (hänsyn till framtida pensionsavgångar) • Hänsyn tas även till vilka utbildningar in- och utvandrare, inrikes in- och utflyttare samt arbetspendlare har Framtida efterfrågan på utbildade • Hänsyn tas till de senaste årens växling i kompetenskrav i olika verksamheter
 28. 28. Kompetensförsörjningen inom BARNOMSORG OCH SKOLA
 29. 29. Förskollärare/lärare grundskolans tidigare år Övre Norrlands inland Övre Norrlands kustområde God balans mellan tillgång och efterfrågan år 2030 i Övriga Västsverige och Övriga Sydsverige Mellersta Norrland Norra Mellansverige Risk för stor brist i Stor-Stockholm och Övre Norrlands inland Bristen motsvarar mer än 20 procent av framtida efterfrågan. Brist på arbetskraft år 2030: Stor-Stockholm: 6 500 Övre Norrlands inland: 300 Stor-Stockholm Brist råder i övriga regioner Övriga Västsverige Östra Mellansverige Stor-Göteborg Totalt uppgår bristen i dessa regioner till 10 400 personer Småland med öarna Stor-Malmö Övriga Sydsverige Sammanlagt kommer det år 2030 att saknas 17 000 förskollärare/lärare grundskolans tidigare år
 30. 30. Lärare grundskolans senare år/ Gymnasielärare Övre Norrlands inland God balans mellan tillgång och efterfrågan år 2030 i Övriga Västsverige, Övriga Sydsverige, Småland med öarna och Norra Mellansverige Övre Norrlands kustområde Mellersta Norrland Norra Mellansverige I Övre Norrlands inland, Stor-Stockholm och Stor-Göteborg väntas bristen ligga mellan 15 och 20 procent av framtida efterfrågan år 2030. 6 300 personer med denna kompetens kommer att saknas i dessa regioner. Stor-Stockholm Övriga Västsverige Östra Mellansverige Stor-Göteborg Småland med öarna Risk för stor brist i Stor-Malmö 1 700 personer saknas 2030 Stor-Malmö Övriga Sydsverige Sammanlagt kommer det år 2030 att saknas 10 000 lärare grundskolans senare år/gymnasielärare
 31. 31. Yrkeslärare Övre Norrlands inland Övre Norrlands kustområde I övriga regioner finns det risk för stor brist. Mellersta Norrland God balans mellan tillgång och efterfrågan år 2030 i Övriga Västsverige och Stor-Göteborg Norra Mellansverige I Stor-Malmö och Övriga Sydsverige väntas bristen år 2030 överstiga 50 procent av efterfrågan. Stor-Stockholm Övriga Västsverige Östra Mellansverige Stor-Göteborg Viss risk för överskott i Småland med öarna Småland med öarna Stor-Malmö Övriga Sydsverige Sammanlagt kommer det år 2030 att saknas 2 600 yrkeslärare
 32. 32. Kompetensförsörjningen inom HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, ÄLDREOMSORG SAMT ÖVRIG VÅRD OCH OMSORG
 33. 33. Läkare Övre Norrlands inland Risk för brist i Stor-Stockholm, Övriga Sydsverige och Övre Norrlands inland Övre Norrlands kustområde Brist på 2 000 läkare, varav 1 600 i Stor-Stockholm. Risk för överskott i Norra Mellansverige och Övre Norrlands kustområde. Mellersta Norrland Överskott på 650 läkare. Norra Mellansverige Stor-Stockholm Övriga Västsverige I övriga regioner väntas god balans mellan tillgång och efterfrågan på läkare. Östra Mellansverige Stor-Göteborg Småland med öarna Stor-Malmö Övriga Sydsverige Sammanlagt kommer det år 2030 att saknas 1300 läkare
 34. 34. Sjuksköterskor Övre Norrlands inland Risk för mycket stor brist i Övre Norrlands inland Brist på 500 sjuksköterskor, vilket motsvarar en tredjedel av framtida efterfrågan. Övre Norrlands kustområde Mellersta Norrland I Stor-Malmö, Småland med öarna samt Östra Mellansverige beräknas bristen motsvara 15 procent av framtida efterfrågan. I övriga regioner motsvarar bristen runt 20 procent av efterfrågan. Norra Mellansverige Stor-Stockholm Övriga Västsverige Östra Mellansverige Stor-Göteborg Småland med öarna Stor-Malmö Övriga Sydsverige Sammanlagt kommer det år 2030 att saknas 29 500 sjuksköterskor
 35. 35. Omvårdnadsutbildade Övre Norrlands inland Övre Norrlands kustområde Risk för stor brist i samtliga regioner Mellersta Norrland Norra Mellansverige Stor-Stockholm Övriga Västsverige Östra Mellansverige Stor-Göteborg Småland med öarna Stor-Malmö Övriga Sydsverige Sammanlagt kommer det år 2030 att saknas 71 000 omvårdnadsutbildade
 36. 36. Sammanfattning • Koncentrationen av befolkningen till större städer väntas fortsätta • De utrikes födda väntas stå för en växande andel av befolkningen, särskilt i de mest yrkesaktiva åldrarna • Andelen äldre ökar i befolkningen. Stora regionala skillnader • För att försörjningsbördan inte ska öka kraftigt i framtiden krävs att utrikes födda och äldre arbetar i större utsträckning
 37. 37. Sammanfattning • Sysselsättningen inom skola, vård och omsorg väntas öka med 270 000 personer till år 2030 • Äldreomsorgen står för mer än halva denna ökning • Störst brist på kompetens väntas bland omsorgsutbildade och sjuksköterskor • Stor brist väntas även på kompetenser som efterfrågas inom barnomsorg och skola
 38. 38. Tack! Lena Lundkvist lena.lundkvist@scb.se Eric Hellsing eric.hellsing@scb.se

×