Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Svårigheter och möjligheter för ungdomar
på arbetsmarknaden
Anders Forslund
IFAU och Nationalekonomiska institutionen, Upp...
Inledning
• Arbetslöshet bland unga är ett allvarligt samhällsproblem,
särskilt som forskning tyder på att problemen kan b...
Ungdomsarbetslösheten – ett mått på
otillfredsställt arbetsutbud
• Arbetslös inte samma sak som utan arbete – en
arbetslös...
Många fallgropar…
• Några exempel
• Att ungdomsarbetslösheten är 20 % betyder inte att
var femte ungdom saknar jobb!
• Vid...
Svensk ungdomsarbetslöshet (15-24 år) 19952012
30

25

20

15

10

5

0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 ...
Svensk ungdomsarbetslöshet 1995-2012:
Några jämförelser
6
5
4
Sverige
EU21
Sverige/EU21

3
2

1
1995
1996
1997
1998
1999
2...
Men är det egentligen arbetslöshetens nivå
som är intressant?
• Intresset gäller sannolikt om ungdomarna har svårt
att eta...
10

20

30

40

Andelen dagar som inskriven vid
Arbetsförmedlingen (median) vid olika åldrar

20

30

40
Ålder

50

60

Kä...
Utflöde från Arbetsförmedlingens register till
arbete utan subvention
28
24
20

15-24 år
55-64 år
Födda utanför E
uropa
Fö...
Ungdomar som varken arbetar eller studerar (NEET) i
OECD-länderna 2011 (andelar av befolkning i åldern
15/16-24)
Unemploye...
Avslutande kommentarer
• Stort fokus på arbetslösheten bland unga, delvis
därför att den är så hög. Men är detta fokus bef...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

IFAU, Anders Forslund, Presentation om ungdomsarbetslöshet, 2014-02-11

622 views

Published on

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IFAU, Anders Forslund, Presentation om ungdomsarbetslöshet, 2014-02-11

 1. 1. Svårigheter och möjligheter för ungdomar på arbetsmarknaden Anders Forslund IFAU och Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet Ungdomars etablering på arbetsmarknaden 14-02-11 1
 2. 2. Inledning • Arbetslöshet bland unga är ett allvarligt samhällsproblem, särskilt som forskning tyder på att problemen kan bli långvariga • Den svenska ungdomsarbetslösheten är hög! • Samtidigt finns det goda skäl att använda mer än bara arbetslöshetstal för att beskriva de ungas arbetsmarknadssituation • Dessutom är det lätt att feltolka innebörden i arbetslöshetstal för unga 2
 3. 3. Ungdomsarbetslösheten – ett mått på otillfredsställt arbetsutbud • Arbetslös inte samma sak som utan arbete – en arbetslös ska också aktivt söka arbete och stå till arbetsmarknadens förfogande • Därför rimligt att heltidsstuderande som aktivt söker arbete och står till arbetsmarknadens förfogande ska räknas in bland de arbetslösa. På samma sätt är det inte orimligt att innefatta såväl riktigt unga som riktigt gamla • Detta görs i AKU, som ger det adekvata måttet 3
 4. 4. Många fallgropar… • Några exempel • Att ungdomsarbetslösheten är 20 % betyder inte att var femte ungdom saknar jobb! • Vid internationella jämförelser måste man ta hänsyn till att skol- och transfereringssystem ser olika ut • Lärlingssystem • Studiemedel 4
 5. 5. Svensk ungdomsarbetslöshet (15-24 år) 19952012 30 25 20 15 10 5 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Källa: OECD 5
 6. 6. Svensk ungdomsarbetslöshet 1995-2012: Några jämförelser 6 5 4 Sverige EU21 Sverige/EU21 3 2 1 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 Källa: OECD 6
 7. 7. Men är det egentligen arbetslöshetens nivå som är intressant? • Intresset gäller sannolikt om ungdomarna har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden med åtföljande sociala problem. Det är inte uppenbart att arbetslöshetens nivå är ett bra mått i detta avseende • Tar inte hänsyn till hur den är fördelad (liten andel arbetslösa länge) • Tar inte hänsyn till dem utan arbete som inte söker jobb 7
 8. 8. 10 20 30 40 Andelen dagar som inskriven vid Arbetsförmedlingen (median) vid olika åldrar 20 30 40 Ålder 50 60 Källa: Arbetsförmedlingens datalager, egna beräkningar 8
 9. 9. Utflöde från Arbetsförmedlingens register till arbete utan subvention 28 24 20 15-24 år 55-64 år Födda utanför E uropa Förgym nasialt utbildade S tliga am 16 12 8 4 0 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 A nm: S äsongrensade data, tre månaders glidande medelvärde. K älla: A rbetsförmedlingen. 09 10 9
 10. 10. Ungdomar som varken arbetar eller studerar (NEET) i OECD-länderna 2011 (andelar av befolkning i åldern 15/16-24) Unemployed % Inactive 35 30 25 20 15 10 5 0 Källa: OECD 10
 11. 11. Avslutande kommentarer • Stort fokus på arbetslösheten bland unga, delvis därför att den är så hög. Men är detta fokus befogat? • Inte uppenbart att arbetslösheten är det vi vill diskutera. Detta har inte i första hand att göra med om man exempelvis ska eller inte ska räkna heltidsstuderande, utan med att • måttet fångar ”otillfredsställt arbetsutbud”, som inte nödvändigtvis fångar det man är intresserad av (sannolikt både över- och underskattning av sociala problem) • måttet inte fångar fördelning 11

×